Z médií

Zbyněk Stanjura: Ve výsledcích rozpočtu se již odráží počátek ekonomického oživení doprovázený růstem mezd

2. května 2024, www.mfcr.cz / tisková zpráva

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci dubna deficitem ve výši 153,1 mld. Kč. Po očištění o příjmy a výdaje na projekty z Evropské unie a finančních mechanismů činil schodek 146,7 mld. Kč.

Meziroční zlepšení salda o 46,9 mld. Kč bylo taženo téměř 11% nárůstem příjmů, u kterých byly zaznamenány silné přírůstky jak u daňového inkasa, tak u příjmů ze sociálního pojištění. Výdaje vzrostly pouze o 1,5 %.

Ve výsledcích rozpočtu se již odráží počátek ekonomického oživení doprovázený růstem mezd. Inkaso daní z příjmů vykazuje dvouciferné nárůsty, silnější než loni jsou i příjmy z DPH. Podobný obrázek ostatně ilustrují i data o vývoji ekonomiky za první čtvrtletí, kde domácí spotřeba představovala hlavní zdroj současného růstu HDP. Na hodnocení dopadů ozdravného balíčku si musíme ještě nějakou dobu počkat, ale už první měsíce naznačují, že ekonomiku nedusí a že jsme jej navrhli uvážlivě,“ řekl ministr financí Zbyněk Stanjura.

Podrobná data naleznete na webu Ministerstva financí.

štítky: # # # # # # #