Z médií

Volební systém by se neměl měnit, bonifikace vítěze je správná

19. ledna 2020, ECHO24.cz / rozhovor v médiích

Kongres, který měl být původně jen potvrzením stávajícího vedení občanských demokratů, se stal zajímavým, když delegáti nepotvrdili do funkce 1. místopředsedy strany Alexandru Udženiju. Ta už dál kandidovat nechtěla, o funkci se posléze přihlásilo několik kandidátů, uspěl ale předseda poslaneckého klubu Zbyněk Stanjura. Chce, aby strana oslovila dosavadní nevoliče a odmítá, že by se ODS posouvala směrem doleva.

Jak vnímáte průběh kongresu, kdy nebyla 1. místopředsedkyní potvrzena Alexandra Udženija? Překvapilo vás to?

Překvapilo, na druhou stranu platí, že jsme demokratická strana, kongres je suverén, přestože leckdo občas tvrdí, zejména ten, kdo ODS nezná, že je všechno jasné a ložené, tak je dobrým demokratickým zvykem, že ty volby jsou otevřené a záleží na delegátkách a delegátech, jak rozhodnou.

Co říkáte na to, co se odehrálo potom, co Alexandra Udženija nebyla zvolena? Mám na mysli zejména dobu, kdy jste se poměrně dlouho radili a pak množství spontánně navržených kandidátů na 1. místopředsedu strany.

To je přesně to, co říkám. Náš volební řád říká, že v okamžiku, kdy některá volba není úspěšná, tak na novou volbu mohou padat návrhy z pléna. Podle mě to bylo využito, je to správně a není to nic překvapivého.

Jak hodnotíte kandidátský proslov Pavla Novotného, starosty Řeporyjí?

Každý má nějaký styl, nějaký přístup ke kandidatuře. Pavel Novotný zvolil styl, který je jemu vlastní.

Proč jste se rozhodl kandidovat na 1. místopředsedu?

My jsme se o tom dlouze radili s předsedy všech regionů a stávajícího vedení. Dohodli jsme se, že musíme vygenerovat nějakého kandidáta, protože v tom okamžiku jsme byli bez kandidáta. Já osobně jsem kolegům řekl, že jsem předseda klubu a sice jsem z titulu této funkce člen vedení, ale pokud bude zájem, jsem připraven do funkce kandidovat a přispět k tomu, abychom v těch volbách vyhráli. Tak jsem se nakonec rozhodl, kandidoval jsem, měl jsem protikandidáty, což jsem v tom okamžiku nevěděl. Ale to je normální. Podstoupil jsem riziko, protože každé volby jsou riziko pro ty, kteří kandidují. Dostal jsem důvěru svých kolegyň a kolegů a doufám, že nezklamu.

Starosta Novotný straně vytýkal, že není tolik vidět a chybí jí místy drive a drzost. Máte vy drive a drzost a potřebuje to i strana?

Myslím si, že vidět jsem. Z titulu funkce předsedy klubu mám snazší přístup do médií, před chvílí jsem dával rozhovor jinému médiu a ten novinář mi říkal, proč jsem ve sněmovně tak ostrý. Já myslím, že každý je nějaký. Nejhorší je, když se politik do něčeho stylizuje a hraje nějakou roli, tak není přirozený. Mě práce předsedy klubu baví, myslím, že mým úkolem je na jedné straně kritizovat vládu, na druhé straně přinášet vlastní návrhy. Snažím se, aby ta kritika byla tvrdá, ale věcná a ne osobní, urážlivá.

Je ODS málo vidět?

Ne. Neřekl bych, že jsme málo vidět, chceme být ale vidět víc. Nejsme spokojení, ale stěžovat si, že jsme málo vidět, tak si tak trošku stěžujeme sami na sebe. Myslím si, že pokud budeme přicházet s dobrými, neotřelými, kontroverzními nápady, bude veřejná debata a my v ní budeme moct obhajovat své postoje, nápady, projekty a hodnoty.

Mnohokrát v sobotu na sjezdu zaznělo, že chcete vyhrát volby…

…ano.

Vyhráli jste třeba ty senátní, ale pokud se podíváme na modely preferencí k volbám do Poslanecké sněmovny, tak v nich se pohybujete již několik let většinou kolem 12-14 %…

Promiňte, mně to připadá jako otázky, které jsem dostával před volbami do Poslanecké sněmovny před dvěma lety. Už tady jste čtyři roky a pohybujete se mezi sedmi a devíti procenty, říkali mi tehdy. Fakt to tak bylo. Nejsme spokojení s průzkumy, nicméně letos bude jediný klíčový, a tím budou krajské a senátní volby. Loni byl jediný objektivní průzkum, kterými byly evropské volby, ve kterých nám prorokovali, že neuspějeme, byli jsme druzí, pouhých 6,5 procentních bodů za vítězem, takže uděláme všechno pro to, abychom senátní volby vyhráli a vyhráli v co nejvíce krajích.

Před delegáty sjezdu jste řekl, že by strana měla více oslovovat nevoliče. Těmi jsou často mladí lidé, kteří, pokud nyní volí, jsou zejména u Pirátů. Čím chcete tyto mladé lidi přesvědčit, aby volili právě ODS?

To není jednoduché, uvědomuji si to. Budeme se o tom radit. Myslím, že bychom je měli oslovit poctivou prací i pro mladé. To znamená, že jim nebudeme slibovat vzdušné zámky, jak je všechno jednoduché, ale pokusíme se jim vytvořit takové podmínky, aby ten start rodinného či profesního života měli jednodušší než dnes. Ono v té debatě se na ně často zapomíná, protože to logicky není organizovaná voličská skupina. Vždycky mají mladí různé zájmy a nejsou organizovaní, ale myslím si, že je to jedna z věkových kategorií, která to má těžší než ti ostatní. Než třeba ti v produktivním, aktivním věku, kteří již vybudovali nějakou kariéru, založili rodinu, mají vlastní bydlení, ať už nájemní nebo něco jiného, tak to musí být poctivá nabídka. Mladí jsou chytří a když jim dáme nějakou vějičku, něco, čemu neuvěří, tak nám nejen neuvěří, ale ještě se nám budou smát.

Váš předseda řekl, že předpokládá, že do příštích sněmovních voleb nepůjde současných pět středopravicových opozičních stran, ale tři subjekty. Máte nějaké informace nebo tušíte, o jaké tři subjekty by se mělo jednat?

Ne. To byl kandidátský projev pana předsedy, my jsme ještě neměli dnes šanci si vůbec promluvit, tak to berme jako názor ODS, navíc názor profesionála-politologa.

V sobotu na Twitteru napsal možný budoucí předseda KDU-ČSL Marian Jurečka „Těžko být s někým v jedné kajutě, když se ODS podílela na pokřivení volebního systému“ a vytkl vám opoziční smlouvu. Co na tato slova, od někoho, s kým možná jednáte o předvolební spolupráci, říkáte?

Že taková debata nikam nevede. Já bych mohl taky říkat panu Jurečkovi, že byl v jedné vládě s Andrejem Babišem, hájil jeho kroky a teď z opozice kritizuje. Ale to nikam nevede, abychom se vraceli do minulosti a vyčítali si staré spory. Nikdo ze stávajícího vedení nebyl u toho, když se měnil volební zákon. Volby se nevyhrávají změnou volebního zákona a nevěřím tomu, že dosáhneme lepšího volebního výsledku tím, že změníme pravidla. Velmi často se stalo, že ten, kdo je měnil, na to nakonec doplatil, protože se vždycky modelují minulé volby. Nemáte nic jiného. Modelují se vždy minulé, předminulé volby a počítá se, co by bylo výhodnější. Náš volební systém má samozřejmě rizika, nicméně ten princip, že je jistým způsobem bonifikován vítěz, abychom byli schopni sestavovat většinové koalice, je správný. A to říkám, i když jsem v opozici druhé volební období, takže z toho jako občanští demokraté nemáme výhodu. Ale ten princip, abychom tu vytvořili, pokud možno stabilní, vlády, je správný.

Kritici vám někdy vyčítají, že se ODS posouvá doleva, rozporuplné reakce vyvolalo také to, že byl stranický kongres „bez plastů“. Jak vnímáte tyto výtky? Posouvá se ODS směrem doleva?

(smích) To určitě ne. Mně to připadá, že kdo chce psa bíti, hůl si vždycky najde. Myslím, že to jsou přirozené věci. Já bych nikdy nedal do tiskové zprávy, že budeme mít bezplastový kongres. Věřím na individuální svobodu a odpovědnost, třídím odpad, připadá mi to normální, skoro všichni, koho znám, také třídí a pokládají to za normální. Je to střední třída, která je páteří ČR a odevzdává nejvíc peněz do veřejného prostoru a logicky chce mít dobré životní prostředí. My s nimi mluvíme. Chtějí mít čistá města, zajištěný svoz odpadu, dobrý vzduch, parky, lesy – to je všechno normální a je to pravicové. Takže doleva se neposouváme určitě. To je možná přání někoho, ale realita je úplně jiná.

(Autor: Vojtěch Drbohlav)

Rozhovor vyšel na servru Echo24.cz.

štítky: # # # # # # # #