Z médií

Události, komentáře: Práce z domova v ohrožení?

15. prosince 2016, ČT 24 / rozhovor v médiích

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová mění zákoník práce. Poprvé má stanovit pravidla pro home office neboli práci doma. A ministerstvo chce víc chránit práva a bezpečnost zaměstnanců. Zaměstnavatelé by například měli v práci omezit stres. Jaké změny tedy od dubna nastanou, pokud bude norma schválena? A jsou vůbec potřeba? O tématu v Událostech, komentářích ČT hovořil předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Celý rozhovor se Zbyňkem Stanjurou můžete zhlédnout na ČT24.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová mění zákoník práce. Měl by zpřísnit například takzvaný home office nebo zaměstnavatelé by měli ubrat stresu v práci. A jak už je zvykem, tak právě tohle se nelíbí opozici. Takzvaný home office podle ní skončí. Jaké změny tedy od příštího léta nastanou, pokud bude norma schválena? Téma na úvod Událostí, komentářů.

David BOREK, moderátor:
Po 4 letech skončila střelba v syrském Aleppu. Probíhá evakuace východních čtvrtí města, kde zůstaly asi 4 tisíce povstalců a 30 tisíc civilistů, to všechno pod dohledem ruské armády. A za jiné ruské angažmá konkrétně na Ukrajině dnes evropští lídři rozhodli o prodloužení hospodářských sankcí vůči Moskvě, a to o půl roku.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Mladí Češi nerozumějí rodnému jazyku a podle řady expertů za to mohou školy. Vedou výuku češtiny podle 200 let starých metod. To chtějí změnit odborníci z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Důležité je, aby studenti chápali smysl textu. Téma na závěr pořadu. Události, komentáře ale teď začínají. Dobrý večer.

David BOREK, moderátor:
Vítejte.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Ministryně Michaela Marksová kritiku především ze strany opozice odmítá. Tvrdí, že změny pravidel pro práci z domova nebudou tak radikální. Návrh je součástí novely zákoníku práce, kterou bude sněmovna ve druhém čtení projednávat v lednu.

Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Ta navrhovaná úprava jenom zpřesňuje to, co už dnes je ve stávajícím zákoníku práce obsaženo. Žádným způsobem nemění žádná ustanovení o bezpečnosti a ochrany zdraví při zdraví z domova. A už dnes je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečné prostředí pro toho zaměstnance, ať už vykonává tu práci kdekoli, to znamená, jestli je zaměstnanec na služební cestě, zaměstnavatel zodpovídá za jeho bezpečnost. Jestli zaměstnanec pracuje z domova, již dnes ten zaměstnavatel zodpovídá za jeho bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
A se mnou ve studiu sedí můj první host, kterým je Petr Hůrka, náměstek pro legislativu práce a sociálních ministerstva práce a sociálních věcí. Dobrý večer.

Petr HŮRKA, náměstek pro legislativu MPSV:
Dobrý večer.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Pane náměstku, dovolíte takovou kvízovou otázku na úvod?

Petr HŮRKA, náměstek pro legislativu MPSV:
Prosím.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Víte, kolikrát byl zákoník práce od roku 2006 novelizován?

Petr HŮRKA, náměstek pro legislativu MPSV:
Hodněkrát, on se týká hodně předpisů, takže bych čekal, že více než 20krát za tu dobu.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
To byla taková kvízová otázka, protože ono to v tom zákoně je napsáno, tak já jsem právě chtěl vědět, jestli jste ho důkladně četl. Bylo to 39krát. Řekněte mi, proč je potřeba ho novelizovat po čtyřicáté?

Petr HŮRKA, náměstek pro legislativu MPSV:
Tato novela je největší z těch, co ten zákoník kdy měl. Je to potřeba proto, že jsme se domluvili se sociálními partnery, že jsou věci, které praxe potřebuje, aby se změnily, třeba výpočet dovolené, který je spravedlivější, nebo otázka právě práce z domova a další věci. Prostě je to komplex věcí, na nichž je shoda sociálních partnerů, aby se změnily.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Když jsem v úvodu říkal, že opozici se ten návrh nelíbí, tak nyní se spojíme se Zbyňkem Stanjurou, předsedou poslaneckého klubu ODS. Dobrý večer.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Dobrý večer z Malých Hoštic.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Tady zaznělo, že je to novela, která je potřebná, povede k dobrým změnám, zaznělo tady ve studiu. Souhlasíte s tím a myslíte si, že to je novela, která je na místě?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Není to na místě. Náš pracovní trh potřebuje větší pružnost, abychom více věřili dohodě mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a tato levicová vláda se neustále snaží něco regulovat, předepisovat, přesně popisovat. Vždyť ta navržená novela mění skoro 200 věcí, několik zákonů, má zhruba 400 stran a jsou tam poměrně i nesmyslné věci. Například, když se budeme bavit o té práci z domova, tak se tam píše o tom, že kdo pracuje z domova, může trpět pocitem izolace a zaměstnavatel mu má…

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Omlouvám se, že vám skočím do řeči…

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
…zařídit, aby se mohl potkat se svými zaměstnanci, a to jsou důležité věci. To pan náměstek vůbec nemůže myslet vážně.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Já jsem vám skočil do řeči, protože bych se k tomu rád dostal. Budeme mít prostor právě o tomto mluvit. Ale na tu otázku, kterou jsem vám položil, pane Stanjuro. Já jsem ten zákon pročítal a několik věcí mě tam zaujalo, například, že v důvodové zprávě se píše, že povede, a teď cituji, k prohloubení flexibility základních pracovně-právních vztahů. Není to argument, s kterým by se dalo souhlasit?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Kdyby to byla pravda, tak se s tím souhlasit dá, ale to je jenom proklamace. Já jsem se na to ptal v prvém čtení paní ministryně i pana zpravodaje v čem a nebyli schopni odpovědět. Nové a nové povinnosti, drakonické sankce a podobné věci, to přece vůbec nevede k větší pružnosti na trhu práce, ba právě naopak. Pokud se oprávněně bavíme o tom, že by u nás mohly být vyšší platy, tak tomu brání za prvé příliš vysoké odvody za pracovní místo a za druhé taky příliš velká byrokracie, kterou musí zaměstnavatelé vykonávat, včetně dodržování všech povinností podle zákoníku práce a ta byrokracie stojí peníze a kvůli tomu není na vyšší platy.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Pane náměstku, z čeho vychází ta věta, která je tam napsána v tom zákoně, že to povede k větší flexibilitě?

Petr HŮRKA, náměstek pro legislativu MPSV:
Vychází z toho, že jsou tam instituty, které, které tu flexibilitu větší dávají, třeba upravujeme vrcholové řídící zaměstnance, TOP manažery, kteří si mohou určovat sami pracovní dobu, rozhodovat podle potřeb firmy a podobně, kde už praxe tou cestou de facto dneska jde.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
A to je model nebo to je moment, který pomůže k flexibilitě pracovního trhu?

Petr HŮRKA, náměstek pro legislativu MPSV:
Ano, protože TOP manažeři budou mít větší možnost sami si pracovní dobu rozvrhovat, lépe budou moci řídit podniky a spíše se vejdou do regulí zákoníku práce.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Pojďme možná na důležitou otázku, která si myslím, že je asi základ k té naší debatě. Já ji položím nejdřív panu Stanjurovi, co je vlastně podle vás v tuto chvíli největší problém současného trhu práce?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
V této chvíli máme málo pracovních sil. To znamená, díky tomu, že se ekonomice daří, tak v zásadě jsou všechna pracovní místa naplněná. Naprostá většina těch, kteří v této chvíli práci nemají, jsou ti, kteří skutečně práci nehledají. To je první věc. Druhá věc, a to brání právě tím vyšším platům, jsou zbytečně vysoké odvody za pracovní místa, zbytečně velká byrokracie, tím pádem vysoké náklady a málo prostředků, které zbývají na větší zvýšení platů, než je v této chvíli. A určitě bychom přivítali, kdyby byla větší smluvní volnost mezi zaměstnavateli a zaměstnanci tak, aby mohla vznikat a zanikat pracovní místa třeba podle sezóny, podle situace na konkrétním segmentu trhu práce, podle situace v konkrétním odvětví a tomu všemu stávající předpisy brání. A pokud někdo říká, že vzpružení přichází tím, že ošetříme TOP manažery, kteří jsou definováni tím, že berou 75 tisíc měsíčně. Kolik je takových lidí v České republice? A proč je tam konkrétní částka v tom zákoně? Až se za dva roky řekne, že to není 75, ale 76 tisíc, tak to budeme znovu novelizovat počtyřicáté? Jak někdo může myslet vážně, že to bude lepší ten zákon, když ten návrh zákona s důvodovou zprávou má skoro 400 stran? Já myslím, že kdybychom začali zkoušet pana náměstka ze všech těch paragrafů, tak taky nebude všechno vědět tahle přímo na místě v jednom okamžiku.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Já přesto dám panu náměstkovi jinou otázku, a stejnou otázku, co je podle vás ten nejpalčivější problém současného trhu práce?

Petr HŮRKA, náměstek pro legislativu MPSV:
Tady bych s panem předsedou souhlasil, je to opravdu na tom najít vhodné zaměstnance, adekvátně využít jejich práce a podobně. Tady si myslím ale, že to není problém zákoníku práce, ale spíše jiných předpisů a volby hledání vhodných lidí. Otázka jejich vzdělávání, kvalifikace, vůbec vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zákoník práce přece jenom jeho rolí je kromě té flexibility také ochrana zaměstnance. Je potřeba to vyvážet. A v tomhle směru jsme i přistupovali k té novele. Chystali jsme to více než rok se sociálními partnery. V podstatě jsme vypořádali 550 zásadních připomínek nebo rozporů, takže řekl bych, že po letech tato novela je konečně připravena tak, že i zaměstnavatelé s ní souhlasí nebo našli k ní cestu a je to snaha o nějaký kompromis, byť samozřejmě nikdy není všechno buď jenom flexibilní nebo jenom sekuritní.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Dobře, to je naprosto zřetelné nejenom mně, ale i divákům, že tady v tom se neshodnete. Pojďme tedy probrat ty jednotlivé konkrétní body. Začnu u home office, což je věc, která se v posledních dnech hodně řeší. Co je, pane náměstku, na tom současném stavu tak špatného, že je to potřeba měnit?

Petr HŮRKA, náměstek pro legislativu MPSV:
Současný stav opravdu je jeden paragraf 317 v zákoníku práce, který tam je strašně dlouho, a ten v podstatě jenom říká, že když ten zaměstnanec pracuje z domova, tak si má sám určovat pracovní dobu, nemá příplatky, nemá přesčasy, nemá ani náhradu mzdy při některých překážkách v práci. V podstatě jsme chtěli tou novelou říct jednu jedinou věc, chtěli jsme říct, ať si zaměstnavatel se zaměstnancem sedne a ve vzájemné dohodě ať si sjednají podmínky práce z domova, aby se dala střídat práce z domova v rámci třeba jedné směny, v rámci jednoho týdne, kdy část bude pracovat z pracoviště, část zase z domova.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
A dodnes to nedělali?

Petr HŮRKA, náměstek pro legislativu MPSV:
Dodnes to dělali, ale…

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Proč je potřeba to /nesrozumitelné/?

Petr HŮRKA, náměstek pro legislativu MPSV:
Oni to dělali, ale to znění zákoníku práce tak úplně stoprocentní jistotu v tom, že se to takhle zrovna mohlo dělat, nedává. Třeba zrovna ta otázka toho, vy můžete nechat pracovat zaměstnance z domova, ale chcete, abyste sdíleli ten čas s ním pracovní, to znamená, pracovní dobu mu určujete sami. Ta 317 říká de facto buď a nebo. Ono se možná od ní odchýlit dá, je to otázka právního názoru, ale my jsme chtěli zvýšit jistotu, a tak víceméně metodicky jaksi vedeme strany zejména personalisty, mzdové účetní, aby tu práci z domova mohli zavádět s těmi zaměstnanci a domluvit se na konkrétních podmínkách.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Dneska to fungovalo. Proto se ptám, co na tom současném stavu bylo tak špatně. Ale zazněla tady jedna věc a já ji budu přímo citovat z toho zákona, protože ta mě zaujala a ta věta zní: „Protože v případě práce z domova může mít zaměstnanec pocit izolace, ukládá se zaměstnavateli, aby přijal opatření, která této izolaci zabrání,“ to je potřeba?

Petr HŮRKA, náměstek pro legislativu MPSV:
Pan předseda si z toho dělal trochu legraci.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Já jsem citoval ten zákon.

Petr HŮRKA, náměstek pro legislativu MPSV:
Ano. Je to prvé řadě o tom, že když pracuji z domova nebo z terénu, nejsem na pracovišti, můj kontakt s ostatními zaměstnanci a hlavně se svým vedením a zaměstnavatelem je daleko nižší, nedostanou se ke mně veškeré informace a první věc není o tom, že bych zaměstnance pozval na kafe a tak dále, je to o tom, že mám právo na veškeré informace a být v kontaktu s tím pracovním kolektivem, s tím pracovním týmem a se svým nadřízeným. Teprve pokud o to projevím zájem, tak by mně zaměstnavatel měl umožnit, abych se mohl setkávat s ostatními zaměstnanci.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Já se omlouvám, já tomu potřebuju rozumět, je tohle to potřeba dávat do zákona? Není to přece vztah zaměstnavatele a zaměstnance? Pokud spolu nekomunikují, tak to je přece chyba toho zaměstnavatele a je to k jeho škodě.

Petr HŮRKA, náměstek pro legislativu MPSV:
To prostředí, když pracujete z domova, je jiné. V podstatě nejste u toho, nejste in, jste mimo a jste odkázán na to, jakou informaci vám zaměstnavatel dál, pošle zaměstnavatel e-mailem, telefonicky a podobně, proto ten kontakt je lepší. Ale neříkám, že toto je klíčový paragraf zákoníku práce, ale pokud něco upravujeme komplexně.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Je tam, proto se na něj ptám. Pane Stanjuro, to, co tady zaznělo ve studiu, koneckonců to, že by měly být nějakým způsobem institucionalizovány ty momenty toho home office, do dneška to byl jenom jeden paragraf, jak říkal pan náměstek, není to moment k tomu se zamyslet a opravdu nějak s tím pracovat?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Ne, určitě ne. Mně to přijde opravdu směšné. Zákon má metodicky vést personalisty, pokud dobře cituju pana náměstka. No, to teda nemá, to teda určitě nemá. Kdo si osvojuje právo dávat metodiku a vstupovat do toho, jak se domluví zaměstnavatel a zaměstnanec. A to s tím kontaktem je taky hezké. Ještě bychom se měli zeptat, jestli fyzický kontakt nebo třeba přes Skype nebo přes videomobil, jestli to už stačí, když je videohovor, jestli se to počítá za kontakt a ten pocit izolace se zmenší. Já si z toho dělám trošku legraci, ale právě proto, že to jsou úplně zbytečné paragrafy. Předtím byl jeden paragraf 317, teď budou 2, 317 a 317a a příště při příští novele bude ještě 317b, protože zjistí, že ještě něco by se mělo metodicky řídit. A dneska nám řekla paní ministryně: tam jsou sice povinnosti, které musí zaměstnavatel plnit, ale já vás ubezpečuju, kontroloři nebudou chodit. Tak, k čemu jsou ty povinnosti? Tak to v tom zákoně vůbec nemusí být. A to, že práce z domova mají výhody i nevýhody, to je přece jasné a záleží na tom konkrétním zaměstnanci, zda na takovou nabídku přistoupí nebo ne. A mimochodem to, že každý den nevidím 5 hodin svého vedoucího, to je podle mě výhoda práce z domova než nevýhoda.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Já nechám pana náměstka reagovat na ty argumenty?

Petr HŮRKA, náměstek pro legislativu MPSV:
Já bych u toho chtěl hlavně říci jednu věc, mám ten paragraf tady před sebou nebo ty dva paragrafy, stále hledám, co jsme na tom tak zásadně změnili, že to vyvolává takovouhle nevoli a takovouto reakci. Opravdu jsme pouze poskytli větší prostor proto, aby si strany vzájemně sjednaly podmínky práce z domova. Nejsou tam žádné povinnosti navíc. O bezpečnosti práce se zde vůbec nehovoří. O nákladech se hovoří tak, jak to bylo dneska v obecném ustanovení paragrafu 2 zákoníku práce. Je to precizace těch poměrů mezi stranami tak, aby se komfortněji sjednávala práce z domova ve všech podmínkách, jak dneska může vypadat.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Ještě další moment, který mě zaujal, pane náměstku, je to novela paragrafu 224, kde se doslova říká: „Zaměstnavatel bude mít povinnost předcházet riziku stresu spojeného s prací.“ Jak?

Petr HŮRKA, náměstek pro legislativu MPSV:
Týká se to obecně prevenční povinnosti. Je to o tom, že zaměstnavatel, ten, který práci dává, který odpovídá za pracovní prostředí a řídí zaměstnance. V tomto směru mu tento proklamativní paragraf říká, že má činit tak, aby zaměstnance nevystavoval nadměrné zátěži, stresu a podobně.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Jak?

Petr HŮRKA, náměstek pro legislativu MPSV:
Měl by tak normovat práci, tak řídit zaměstnance, tak s ním komunikovat, dávat mu takové lhůty, kde ten zaměstnanec bude moci adekvátně plnit své pracovní úkoly v relativně klidném prostředí. Není to paragraf, za který by hrozila sankce, ale…

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
On není totiž nijak specifikovaný. To, co jsem přečetl, tak to je všechno, co tam je. Proto já se na to ptám, jakým způsobem chcete třeba tady v televizi donutit zaměstnance, aby tady bylo méně nebo zaměstnavatele, aby tady bylo méně stresu?

Petr HŮRKA, náměstek pro legislativu MPSV:
Jsou práce, které jsou stresové více, které jsou stresové méně samozřejmě.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Proto se ptám, dáváte do zákona, vy jste zákonodárci.

Petr HŮRKA, náměstek pro legislativu MPSV:
Dáváme to do zákona. Ano, je to o tom, aby ten zaměstnavatel, který hodlá zaměstnance řídit, volil takové pracovní postupy, takový způsob komunikace, takové udělování pokynů s časovými lhůtami takovými, aby byly komfortní pro zaměstnance, aby ten zaměstnanec mohl klidně a pokojně plnit své pracovní úkoly, aby na tom pracovišti, kde tráví velkou část svého pracovního dne, aby se cítil dobře.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Pane Stanjuro, stres je objektivní příčina spousty civilizačních chorob, je to problém. Není tohle to moment, kdy v zásadě je to, řekněme, začátek, ale dobrý začátek něčeho, to znamená, ubrat stresu v zaměstnání, kde koneckonců trávíme spoustu času?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Ne, určitě ne. Mě teda mrzí, že nejsem ve studiu a nevidím do tváře pana náměstka, jestli to, co říká, jestli fakt říká s vážnou tváří, jak říká – hlavně, aby v pohodě byly termíny, aby se nestresovali a co se ten vedoucí zaměstnanec? Když zadá úkoly a někdo je nesplní? Ten není stresován? A dneska, když vysíláme, tak, kdo koho stresuje? Editor vás, vy mě jako hosta nebo já svého oponenta v debatě a taky jsme všichni v práci. Tak to je opravdu směšné. K čemu je tam proklamace? Vy jste se ptal naprosto správně. To se nedá vynutit, nejsou tam žádné sankce, já po nich nevolám, ale ať se na inspektorát práce začnou obracet zaměstnanci, že jejich nadřízení je stresují, nebo naopak nadřízení se začnou obracet na inspektorát práce, že jejich podřízení je stresují, co se s tím bude dělat? Jak bude postupovat úřad nebo inspektorát práce? My máme taky centrum toho úřadu u nás v Opavě. Tak to by mě fakt zajímalo, co se bude dít, až ten paragraf, pokud projde, já doufám, že neprojde, že ho v rámci třetího čtení z toho zákoníku vyndáme, protože je úplně zbytečný. Já nerozumím tomu, jak to někdo může myslet vážně, protože ten stres opravdu vzniká, nedá se odstranit.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Ano, rozumím vašemu argumentu. Poprosím vás o odpověď.

Petr HŮRKA, náměstek pro legislativu MPSV:
Je snaha v evropském prostoru prostředí pracovní kultivovat. Sociální partneři rámcovou dohodou se zavázali, že se budou snažit omezovat, snižovat riziko stresu, obtěžování na pracovišti a dalších negativních vlivů a do zákoníku práce se tato proklamace vkládá. Je to obecný kodex, který má 400 paragrafů, má velkou tradici a upravuje víceméně ten nejzákladnější vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, mezi dvěma osobami, kdy jedna řídí druhou. Jsou tam paragrafy, které jsou vynutitelné, které jsou faktické, které jsou o výpočtech, o konkrétních číslech a jsou tam paragrafy, které se snaží vést strany určitým kulturnějším způsobem vzájemné komunikace, a toto je jeden z nich.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Pak by mě zajímal, jenom velmi stručně, už ten institut vrcholový řídící zaměstnanec. K čemu to bude dobré? Vy říkáte, že to bude něco, co bude jaksi mít možnost víc zflexibilnit ten pracovní trh. Mě by zajímalo, v jakém slova smyslu?

Petr HŮRKA, náměstek pro legislativu MPSV:
Pracovní doba zaměstnanců je velmi svázána limity, dob odpočinku a délky směn a práce přesčas a podobně, přitom fakticky manažeři a TOP manažeři si musí tu pracovní dobu určovat sami, aby mohli lépe firmu řídit a podobně.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Omlouvám se, skočím vám do řeči, do dneška nemohli?

Petr HŮRKA, náměstek pro legislativu MPSV:
Do dneška de facto zákoník práce jim to neumožňoval. Museli dostat nařízení harmonogramu směn od někoho jiného, což bylo trochu hypotetické, proto jsme využili výjimku ze směrnice o pracovní době a říkali jsme, že pokud jsou TOP manažeři, budou si moci sjednat, pokud s tím budou souhlasit, že tu pracovní dobu si budou určovat sami.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Já se na to ptám, protože…

Petr HŮRKA, náměstek pro legislativu MPSV:
Spíš jen trochu doháníme praxi.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Protože jsem nezaznamenal jediný případ, kdyby si nějaký TOP manažer stěžoval na to, že mu není umožňováno mít flexibilní pracovní dobu, proto se ptám, proč je potřeba tohle to dávat do zákona?

Petr HŮRKA, náměstek pro legislativu MPSV:
Pracovní dobu flexibilní bezpochyby má, ale de facto podle zákoníku práce a podle unijních předpisů mu ji má někdo určovat, určovat dopředu, což v jejich případě není zcela adekvátní, a proto víceméně, dá se říci, umožňujeme to, po čem praxe volá a jakou cestou praxe, jak sám naznačujete, jde.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Poslední otázka, která by mě zajímala, a to je na vás, pane předsedo poslaneckého klubu, projde ten zákon?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Záleží, v jaké podobě. Uvidíme, jak budou vládní poslanci tvrdohlaví. Teď jste to slyšel ty odpovědi, to opravdu, to je neuvěřitelné, že to někdo prostě může myslet vážně. V evropském prostoru, paragrafy, které mají kultivovat, žádný problém neexistuje. Co živnostníci, na které vláda klade nové a nové povinnosti? Ti taky pracují od vidím do nevidím, nevím, kolik budou hodin pracovat zítra a pozítří, v pondělí, v úterý, tak takové jako směšné věci. Teď konečně upravíme pracovní dobu vrcholových manažerů.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Omlouvám se, ta otázka byla poměrně úplně jednoduchá.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Úplně zbytečná věc.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Takže projde nebo neprojde?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Těžko říct. My z opozice pro ten zákon hlasovat nebudeme, pokud bude v této podobě. Pokud se povede několik, já bych řekl desítek smysluplných pozměňovacích návrhů přijmout, to znamená, spíš to mnohem zmenšit tu novelu, ty nesmyslné paragrafy, ty proklamace či proklamy, aby z toho úplně zmizely, pak bychom o tom mohli uvažovat.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Rozumím.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Ale obávám se, že zvítězí taková ta politická prestiž, aby si vláda mohla udělat čárku a říct: no, my jsme tady zavedli nové předpisy z evropského prostoru, budeme kultivovat pracovní prostředí. Nic z toho není pravda.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Já se omlouvám, protože rozvíjíte tu myšlenku, kterou už jste řekl. Já vám mnohokrát děkuji za to, že jste byl se mnou dnes v Událostech, komentářích, děkuji. Děkuju i vám, pane náměstku. Mějte se hezky. Těšilo mě. Na shledanou.

Petr HŮRKA, náměstek pro legislativu MPSV:
Hezký večer.

štítky: # # #