Z médií

Události, komentáře: Pardon za kontrolní hlášení

6. března 2017, ČT 24 / rozhovor v médiích

Stát upravil jedno ze svých hlavních opatření proti daňovým únikům. Ministerstvo financí zmírnilo pokuty, které souvisejí s porušením pravidel kontrolního hlášení DPH. Firmy mají tři měsíce na to, aby požádaly o prominutí sankcí. Znamená to, že ministerstvo nastavilo pravidla příliš přísně? Anebo je to spíš obraz státních úředníků, kteří často bezmyšlenkovitě rozhodují jen a pouze podle paragrafů? Téma Událostí, komentářů pro předsedu poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjuru.

Celý rozhovor se Zbyňkem Stanjurou můžete zhlédnout na ČT24.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Ministerstvo financí zmírnilo pokuty, které souvisejí s porušením pravidel kontrolního hlášení DPH. Firmy mají tři měsíce na to, aby požádaly o prominutí sankcí.

Vladimír KEBLÚŠEK, redaktor:
Monika Mrázová podniká jako účetní. Jeden z jejích klientů teď čeká na pokutu, kterou za pozdní podání kontrolního hlášení dostane.

Monika MRÁZOVÁ, účetní:
Máme jenom ohlášené, že pokuty dostaneme, ale zatím jsme je jako fyzicky neviděli.

Vladimír KEBLÚŠEK, redaktor:
I když se účetní snažila podat vše včas, nepovedlo se. Klient si myslel, že se toleruje pět dnů po termínu, stejně jako u daňového přiznání.

Monika MRÁZOVÁ, účetní:
Klient počítal s tím, že je pět dnů. Pak to nestihl, protože musel do nemocnice, doklady mi včas nedal a je malér.

Vladimír KEBLÚŠEK, redaktor:
V tomto případě hrozí pokuta 10 tisíc korun. Finanční úřad klienta vyzval, aby hlášení dodal v náhradním termínu. Pokud by tak neudělal, byla by pokuta 30 tisíc. Teď ministerstvo financí přichází s nabídkou. Plátci DPH, kteří v roce 2016 dostali pokuty, teď mohou požádat o prominutí dvou bez udání jakéhokoliv důvodu.

Andrej BABIŠ, vicepremiér a předseda hnutí /ANO/:
Ne vždycky finanční správa k tomu přistupuje, řekněme, se selským rozumem a lidsky, a že ne vždy je rozlišeno mezi lidmi, kteří porušují zákon, a kteří například udělají nějakou drobnou administrativní chybu.

Vladimír KEBLÚŠEK, redaktor:
Automatické promíjení pokut za rok 2016 se týká sankcí 10, 30 a 50 tisíc korun. Podnikatelé musí žádost dodat do tří měsíců. Finanční správa mohla promíjet pokuty i teď, v případě špatného zdravotního stavu nebo přírodní katastrofy. Za letošní rok budou úředníci promíjet pokutu už jen jednou. Zatím udělili v souvislosti s kontrolním hlášením zhruba 2500 sankcí za 102 milionů korun. Podnikatelé musí žádost podat do tří měsíců.

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí:
Chceme zohledňovat, že skutečně se to může v tom roce jednou stát.

Bohuslav SOBOTKA, premiér; předseda strany /ČSSD/:
Po tom už volala opozice dlouho, volali po tom i poslanci a já jsem byl několikrát v té věci interpelován, právě pokud jde o praxi, kterou aplikuje ministerstvo financí.

Vladimír KEBLÚŠEK, redaktor:
A opozice skutečně hodnotí rozhodnutí kladně.

Jiří DOLEJŠ, ekonomický expert strany a poslanec /KSČM/:
Zmírnění pokut, kterých bylo vyměřeno kolem 100 milionů, vysílá signál, že skutečně si ministerstvo financí je vědomo těch startovních problémů.

Jan SKOPEČEK, ekonomický expert strany /ODS/:
Já bych pana ministra označil za takového žháře a hasiče v jedné osobě, protože způsobil požár, který dnes s velkou slávou hasí.

Vladimír KEBLÚŠEK, redaktor:
Podle ministerstva financí je teď 8400 nespolehlivých plátců DPH. Kontrolní hlášení se týká zhruba půl milionu poplatníků. Firmy ho musí podávat každý měsíc. Zuzana Smiešková a Vladimír Keblúšek, Česká televize.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Já zdravím svého prvního hosta, kterým je Martin Janeček, generální ředitel Generálního finančního ředitelství. Dobrý večer, pane řediteli.

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství:
Dobrý večer.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Ministerstvo financí prostřednictvím svého mluvčího dnes vydalo následující tiskovou zprávu. Já ji odcituji nebo alespoň část jí odcituji. „Finanční správa přichází s další úlevou pro podnikatele. Plátci DPH, kteří v roce 2016 pochybili, mají nyní možnost požádat svého správce daně o prominutí dvou pokut, za rok 2017 jedné pokuty.“ Pane řediteli, já bych potřeboval vysvětlit, co to znamená „mají možnost požádat“?

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství:
Tyto pokuty se nepromíjí automaticky. Plátce musí požádat o to, aby mu ta pokuta byla prominuta a budou se vyhodnocovat samozřejmě okolnosti, a pokud jsou k tomu důvody, zda bude nebo nebude tato pokuta prominuta.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
To znamená, že to není automatické. To znamená, že člověk si…

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství:
Rozhodně to…

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Ano, pardon.

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství:
Promiňte. Rozhodně to není automatické. Musí tam existovat tzv. ospravedlnitelný důvod tak, jak říká zákon. A tyto důvody jsou pro sjednocení správní praxe upraveny v tzv. pokynu, který má číslo D29, a právě tento pokyn se dneškem rozšiřuje o ty důvody, které byly zmíněny na té tiskové konferenci, kterou jste citovali.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Abych tomu porozuměl i já. To znamená, že lidé si mohou nebo smí podat pouze dvě ty žádosti za rok 2016, aby to měli podle těchto pravidel, a pak už nemají šanci, nebo jak tomu mám rozumět?

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství:
Těch důvodů v tom pokynu je více. Vy zmiňujete tu generální možnost v podstatě za rok 2016 požádat o prominutí kterékoliv z těch pokut 10, 30 a 50 tisíc. Nicméně jsou tam i další kategorie a ty míří právě na ty případy, kdy sice dotyčný plátce, kterému ta pokuta vznikla, porušil zákon o DPH, nesplnil si ty své zákonné povinnosti, nicméně, řekněme, do toho problému ho navezl jeho obchodní partner, protože on uvedl ve svém kontrolním hlášení nesprávné údaje a při analýze těchto údajů z kontrolních hlášení obou obchodních partnerů vzešel důvod prostě je vyzvat k tomu, aby se zpřesnila ta data a zjistilo se, kde je ten problém. Pokud…

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Pane řediteli, já se omlouvám. Vy dáváte takový, pro mě tedy aspoň, velmi složitý příklad. Já se zeptám úplně jednoduše. Někdo to zapomněl prostě podat, prostě si, řekněme, spletl datum v kalendáři nebo mu do toho něco vlezlo a prostě zapomněl na to. V zásadě nemá argument pro to, proč se měl zpozdit. Odpustíte mu tu pokutu?

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství:
Za rok 2016 mu můžeme odpustit dvě tyto pokuty a za podmínek, že nějakým závažným způsobem neporušuje povinnosti plynoucí z daňových předpisů.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Co to znamená?

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství:
Že není například nespolehlivý plátce, nebo že nedluží finančnímu úřadu, nebo že nebyl a není předmětem trestního řízení v souvislosti s daňovými podvody a tak dále.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Takže i nadále v zásadě bude úředník, který měl tu možnost dodneška, dodnes měl možnost takovou pokutu odpustit, tak dnes bude znova posuzovat takovou žádost, jestli jí vyhoví nebo nevyhoví, rozumím tomu správně?

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství:
Samozřejmě, protože tato možnost liberace, možnost promíjení nemá být určená plošně, ale má právě řešit takové ty, řekněme, složitější příběhy, kdy někdo doopravdy opomněl si splnit tuto povinnost, nicméně sám ten systém nějakým závažným způsobem nekomplikuje nebo neporušuje a tak dále. To znamená, že pokud tam je někdo, kdo doopravdy závažným způsobem porušuje si ty povinnosti plynoucí z daňových předpisů, tak mu být prominuto nemá.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Pane řediteli, Andrej Babiš, a my jsme to slyšeli i v té reportáži, řekl následující větu, kterou budu citovat: „Dospěl jsem k názoru, že ne vždy finanční správa k tomu přistupuje se selským rozumem a lidsky.“ Co se změní, aby ti lidé, kteří dodnes nepoužívali selský rozum a nebyli lidští, ten rozum začali používat?

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství:
Ti lidé postupují podle zákona a podle vnitřních předpisů finanční správy. Ta selskost a lidskost teda, když takto zazněla, právě musí být implementována do toho pokynu D29 a to, co tam je implementováno nebo to, co se zavádí, je, že se bude vyhodnocovat u těch plátků, kteří právě nejsou nespolehlivými plátci, nedluží finančnímu úřadu za poslední tři roky, nejsou, nejsou řešeni v trestních řízeních, třeba v karuselových podvodech a tak dále, nebyly jim vydány zajišťovací příkazy, to znamená, že asi nějakým způsobem závažným…

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Ano.

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství:
… může u nich vznikat riziko ze zapojení do daňových podvodů nebo úniků.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Ano. Já se omlouvám…

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství:
U těchto případů mohou nebo budou vyhodnocovat, zda doopravdy se nejedná o takovouhle situaci. A pokud si takovýhle plátce požádá, který teda není, řekněme, z této kategorie, tak mu bude prominuto za rok 2016 až dvě tyto pokuty v těch vyšších částkách, anebo jedna za rok 2017.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Nechci vám skákat do řeči, ale to jste řekl. Vy jste zároveň před malým okamžikem řekl, že selský rozum má být implementován do nařízení D29. Neměl by ten selský rozum vycházet z něčeho trochu jiného?

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství:
Podívejte se, finanční správa je úřad a jako úřad musí postupovat podle zákonů této země a musí si sjednocovat správní praxi. A není to o nějaké libovůli úředníka, který se rozhodne, že by bylo fajn, aby to bylo tak či onak. Toto zavádět nelze a právě to, aby se finanční správa jako celek chovala podle těchto ambicí, podle těchto cílů, tak to musí být právě sjednoceno správní praxí a k tomu existují nějaké interní normy a existenci těchto interních norem musí připouštět zákon.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Já se omlouvám, ale jako běžný laik a běžný občan je toto pro mě přesně ukázka tomu, proč mnohdy úřadům nerozumím. Uvědomujete si to, pane řediteli?

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství:
Ne, tohle si teda neuvědomuju, protože vy mě tady zkoušíte na tom, že se má úředník z 16 tisíc lidí finanční správy ad hoc rozhodovat podle toho, podle situace od situace, zda je ta pokuta, zda má být tato pokuta udělena nebo nemá být udělena, zda má být prominuta nebo nemá být prominuta a to by, tato rozhodnutí musí mít nějaký řád a musí z něčeho vycházet. Samozřejmě musí…

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Já vám rozumím, pane řediteli, rozhodně bych si vás nedovolil z něčeho zkoušet, jak říkáte. Já jenom používám slova, které jsem neřekl já, které řekl ministr financí, nevymyslel jsem si to opravdu já, který použil ten výraz selský rozum a chovat se lidsky. Proto se na to ptám. Proto je ta debata nebo proto ji tady vedeme, tu debatu.

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství:
To zlidštění, to odstranění té tvrdosti v případě, že jako plátce prostě nestihnete zareagovat na výzvu, kterou jste měl potvrdit svoje kontrolní hlášení, které už jste třeba podal, všechno tam bylo správně, ale váš obchodní partner tam uvedl nesprávné údaje, kvůli tomu vznikla tato situace, to se zavádí tímto pokynem a to je ta lidská stránka, která sjednocuje správní praxi v rámci finanční správy. A nemůže tady být prostě otevřený bezbřehý prostor pro nějaké úvahy úředníků, byť jsou to profesionálové, ale prostě ta správní praxe se musí sjednocovat a musí být sjednocena, jinak budeme napadáni naopak z toho, že se chováme svévolně podle toho, kdo se nám líbí nebo kdo se nám nelíbí.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Tomu argumentu rozumím, pane řediteli. Poslední otázka. Já jsem, když jsem četl ten pokyn, tak se tam píše, že žádost o prominutí pokuty podléhá správnímu poplatku ve výši tisíc korun. Proč je potřeba na to "tisícikorunový kolek"?

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství:
Žádosti o prominutí běžně podléhají poplatku tisíc korun a je to pod správními poplatky. Proto.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Je to adekvátní?

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství:
Já se domnívám, že ano. Pořád se bavíme o situaci, kdy si dotyčný plátce, který o to žádá, nesplnil své zákonné povinnosti tak, jak mu ukládá zákon a chce prostě prominout třeba padesátitisícovou pokutu, a proto, aby si o to požádal, tak prominutí jsou běžně podrobena správním poplatkům. Ano, je to adekvátní.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Ano. Říká Martin Janeček, generální ředitel Generálního finančního ředitelství. Pane řediteli, mnohokrát děkuji, že jste byl se mnou v Událostech, komentářích. Mějte se hezky. Na shledanou.

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství:
Děkuji za pozvání. Na shledanou.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Pojďme v debatě pokračovat s dalšími hosty dnešních Událostí, komentářů, a to, řekl bych, v trochu politické rovině, protože v tuto chvíli zdravím Jana Volného, místopředsedu hnutí a místopředsedu rozpočtového výboru a poslance. Dobrý večer.

Jan VOLNÝ, místopředseda hnutí a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ANO/:
Krásný večer vám i divákům.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
A vidím, že ve spojení jsme také se Zbyňkem Stanjurou, předsedou poslaneckého klubu ODS. Dobrý večer, pánové.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Dobrý večer z Malých Hoštic.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Začnu u vás, pane Stanjuro. V zásadě logická a poměrně jednoduchá otázka. Má takové odpuštění jedné či dvou pokut ročně vůbec smysl podle vás?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Určitě má, ale teď jsme sami slyšeli, jaký je rozdíl mezi tiskovou konferencí Andreje Babiše, absurdní název Další úleva pro podnikatele, a k tomu taková ta úřední zvůle šéfa finanční správy. Vůbec nediskutoval tu otázku, že pokutují poctivé podnikatele, kteří nedluží státu nic, a žádná škoda státu nevznikla. A těm pan Janeček a jeho lidi dali pokutu 30 tisíc korun. A ti už dali tisíc korun poplatek a už jim to bylo zamítnuto. Jenomže ty případy se množí, nejsou omluvitelné, proto si ministr financí udělal tiskovou konferenci. Místo aby se omluvil on, aby se omluvil pan Janeček, tak tady posloucháme něco o pokynu D29. Je třeba říct, ti lidé nic nedluží. Stát jim dal pět dnů na to, tehdy dokonce nebylo pracovní, ale jenom pět dnů na to, aby potvrdili, že to, co jednou poslali státu, platí, aby jim po devíti měsících, já mluvím o případu z prvního kontrolního hlášení za první kvartál roku 2016, kdy to bylo poprvé a podnikatelé byli ujišťováni: poprvé budeme shovívaví, přihlédneme k tomu. V lednu 2017, po devíti měsících, dostali pokutu. Tak to srovnejme. Podnikatel má pět dnů, tehdy dokonce kalendářních dnů a finanční správa měla devět měsíců na to, aby to vyhodnotila a dala tu nesmyslnou pokutu. A navíc podle mě je potřeba změnit zákon. Ne, že tisková konference Andreje Babiše změní přístup. Velmi často, když kritizujeme, že má například finanční správa vyšetřovat podezření na zneužití dluhopisů Andreje Babiše, a že to patří do jeho rezortu, tak slyšíme – ministerstvo financí s tím nemá nic společného a…

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Ano, ano.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
…finanční správa je úplně samostatná a dneska vidíme tiskovou konferenci ministerstva financí, které říká podle mě pravdivě, že finanční správa pod vedením pana Janečka ztratila zdravý selský rozum a nelidsky přistupuje k těm, kteří státu nic nedluží, kteří například odpověděli, že to, co už jednou poslali, sedmý den místo pátý den.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Ano. Pane předsedo, rozumím vašemu argumentu. Já dám prostor panu poslanci Janu Volnému. V zásadě stejná otázka. Chtěl bych reakci na to, co tady zaznělo a zajímalo by mě, jestli podle vás to odpouštění té jedné či dvou pokut je v zásadě dobrá věc.

Jan VOLNÝ, místopředseda hnutí a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ANO/:
Já si myslím, že to je řešení vzniklé situace. Já na rozdíl od pana kolegy Stanjury nejsem přesvědčen o tom, že by nějaké takové sankce a časový harmonogram nebo respektive vymezení času, kdy by měli toto daňové přiznání nebo respektive toto kontrolní hlášení dodávat, to tam musí být. My jsme slyšeli i v reportážích předcházející, že tam došlo možná k nějakému nedorozumění, že si povinní plátci mysleli, že to můžou do pěti a nebo po pátém dni. Já si myslím, že to je takový rozumný kompromis změkčit to, co v tom zákoně je, co tam nejspíš musí být, protože musí mít nějaký limit, kdy toto přihlášení musí ten povinný podat a udělat nějaký vstřícný krok a říct: ano, bylo tam nějaké nedorozumění, šumy. Použijme zdravý rozum, vložme do nějaké vyhlášky, kterou vydalo Generální finanční ředitelství, výjimku a nechme v roce 2016, ať si požádají povinní plátci o dvě bezdůvodné výjimky, které jim budou odpuštěny. Já myslím, že to je korektní řešení, a že to není na úkor toho, že by to byl špatný zákon nebo že by tam ta pokuta snad špatně byla daná, anebo že by se měl okamžitě měnit. Myslím, že to je velice rozumný řešení.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Rozumím. Já dám prostor panu Zbyňku Stanjurovi a zeptám se ho v zásadě na to, jestli to, co tady zaznělo od pana poslance, že něco tam má být, že to tam je vlastně správně. Otázka zní, jestli ty sankce, to znamená těch 10, 30 až 50 nebo a 50 tisíc korun, jestli to je adekvátní, jestli to jsou adekvátní částky, pane poslanče?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Samozřejmě, že nejsou. Já patřím k těm poslancům, kteří opakovaně interpelovali premiéra, kteří to opakovaně kritizovali, tyto nesmyslně vysoké sankce. Mluvíme o poplatnících, kteří státu nedluží ani korunu, ani korunu. Pan Volný pro ten zákon hlasoval, proto tak dneska mlží a říká ono to vlastně není špatné, vložme tam… Ten zákon se musí opravit. Už se opravoval jednou. Z pěti kalendářních dnů jsme dali pět pracovních dnů. Ale vezměme si malého podnikatele, živnostníka, který čeká, jestli mu finanční správa náhodou nepošle, ať potvrdí kontrolní hlášení. Do pěti dnů. On si nemůže vzít ani dovolenou nebo musí být někde, kde má připojení na internet, aby si mohl každý den na dovolené číst zprávy z datové schránky. To je úplně špatně. A na druhé straně finanční správa má až tři roky. Tak to srovnejme. Pět dnů a tři roky. A pan poslanec Volný říká: vždyť je to vlastně špatně. Ale to jsou ti, kteří to způsobili. To je PR Andreje Babiše, další úleva, ale to způsobil Andrej Babiš, pan poslanec Volný a ti ostatní, kteří hlasovali pro tak nesmyslně krátké termíny a pro tak vysoké pokuty v případech, že ti lidé nic státu nedluží. Místo aby ten zákon…

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Pane poslanče Volný.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
…Upravili ve smyslu, že pokud není škoda pro stát, tak není sankce. A já má…

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Já dám prostor panu poslanci Volnému. Pane poslanče…

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
…interpeloval, že ti lidé už s těmito důvody…

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Prosím o reakci. Ano.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Počkejte. Oni podnikatelé už s tímto zdůvodněním žádali o prominutí, zaplatili ten tisíc korun a jak rozhodla finanční správa v únoru letošního roku? Zamítla to prominutí. Zamítla.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Pane Stanjuro, já se omlouvám, to už tady zaznělo. Prosím, pane poslanče Volný.

Jan VOLNÝ, místopředseda hnutí a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ANO/:
Pan kolega Stanjura si trošičku plete hrušky s jabky. Samozřejmě pokud ten poplatník začne dlužit státu nebo udělá na stát nějaký podvod, tak ty sankce jsou tam několikanásobně větší. Toto jsou sankce, myslím si, přijatelné. Několikrát se v rámci toho procesu legislativního snižovaly, ale je to v podstatě za takovou legislativní pochybení, protože pak opravdu bychom se nemohli dostat do situace, že některý to podá do dvou dnů, některý to podají za dvacet dnů, některý to dají za padesát dnů. A pokud opravdu naši podnikatelé chtějí, aby dostávali vratky DPH včas, tak by měli mít zájem to podat včas, aby se to včas nakřížilo, napárovalo a ty vratky dostávali včas. Já si myslím, že…

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Ale vůbec se nebavíme o přiznání k DPH.

Jan VOLNÝ, místopředseda hnutí a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ANO/:
To není tak…Je to kontrolní hlášení, podání kontrolního hlášení. Ale my přece tady vůbec…

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Je to dodatečné kontrolní hlášení, dodatečné.

Jan VOLNÝ, místopředseda hnutí a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ANO/:
…nemluvíme… Já jsem přesvědčený o tom, že si to sedne, že si to ti podnikatelé zvyknou, ty jejich účetní to prostě dostanou pod kůži a prostě to budou posílat včas jako ostatní jiné doklady, které jsou termínované. Toto je opravdu…

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Pane poslanče Volný, já bych se vás rád zeptal na to, co vy jste řekl…

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Samé fráze.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Omlouvám se, pánové, vám oběma. Pane poslanče Volný, vy jste řekl, že jste to snižovali, ty částky. Můžete mi říct, kdy se to snižovalo naposled?

Jan VOLNÝ, místopředseda hnutí a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ANO/:
Já mám dojem, že první úvahy byly, byly trochu vyšší, na to jednotlivé odstupňování 10, 30, 50, ale tento, tato částka byla v podstatě kompromis a hlasovali pro to i někteří poslanci z opozice. Já si nemyslím, že v tomto je ten problém. A to, co se stalo, že se udělal malinký ústupek, že se udělal ústupek v tom, aby se vyšlo vstříc těm podnikatelům, kteří to ještě nedostali pod kůži ty jednotlivé termíny, nebo omylem to posílali jinak, než měli, tak si myslím, že to je velice správně.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Pane poslanče Stanjuro.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Samé výmluvy. Nic z toho není pravda, co říká pan poslanec Volný. Ani jednou nezdůvodnil, proč je to do pěti dnů, že musím potvrdit to, co už jsem jednou státu poslal. Do pěti dnů. Já to opakuju potřetí. Já vím, že už to zaznělo, ale vy se ptáte těch, kteří to způsobili, a oni se tváří, že těm podnikatelům vycházejí vstříc. No nevycházejí jim vstříc.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Pánové, ještě… Ano.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Ti, kteří je šikanují, teď říkají: podívejte se, jak jsme hodní a podle mě…

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Já se omlouvám, ale vy se v zásadě opakujete, pane poslanče. Rozumím tomu.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
…ne tiskovou konferenci ministra financí.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Zeptám se ještě na jednu věc, která tady také zazněla a to je takový ten aspekt toho selského rozumu. A začnu u pana poslance Volného. Pane poslanče, my jsme v tom minulém příspěvku nebo v té minulé debatě slyšeli, že ten selský rozum v zásadě je neuplatnitelný ve chvíli, kdy jsou potřeba nějaké postupy. To znamená něco, co je podepřené zákonem. Jak by tedy podle vás jako podle hnutí ANO měl takový úředník tedy postupovat, aby na jedné straně ctil zákon a na druhé straně choval se lidsky?

Jan VOLNÝ, místopředseda hnutí a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ANO/:
Chování lidské by mělo být opravdu face to face, by se k tomu podnikateli měl chovat ne s nadhledem, ale prostě jako rovný s rovným, což se myslím děje a tito lidé na finančních úřadech jsou velice kultivovaní. Co se týče toho selského rozumu. Ano, k tomu oni musejí mít ale prostor. Pokud v zákoně mají takto striktně dané dni a počet dnů, tak oni ten prostor moc nemají. A pokud teď tu vůli mají, takže když si požádá ten podnikatel, tak oni můžou použít ten selský rozum říkat: ano, tady má pravdu, tady prostě o ty tři dny a vyhoví se mu a pokuta se mu odpustí. Já si myslím, že tak to myslel pan ministr financí.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Já se omlouvám. Je to jistě moje chyba. Potřeboval bych ale vysvětlit, co přesně myslíte tím, že by se úředník měl se selským rozumem chovat k člověku face to face. Jak to myslíte?

Jan VOLNÝ, místopředseda hnutí a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ANO/:
No ne, vy jste říkal selský rozum a nějakým korektním způsobem. To jsou dva různé pohledy. Co se týče ten selský rozum, tak to je právě umět zvážit, kam až on může jako úředník ustoupit a kde to může být jakoby objektivní chyba. Ale tam ho nemůže bránit zákon a nemůže to prostě nějak napevno zákon vymezovat. A tímto právě si myslím, že ministerstvo financí velice korektně vytvořilo prostor k tomu, aby ten úředník měl možnost ty dvě chyby v roce 2016 a jednu chybu v 2017 tímto pohledem tomu poplatníkovi odpustit.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Úplně jsem nepochopil ten face to face přístup, ale dobře. Pane poslanče Stanjuro, nemají úředníci někdy strach a oprávněný strach z toho rozhodnout například ve prospěch toho daňového poplatníka?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Nejdřív face to face. Pan poslanec Volný vůbec nezná ten zákon. Musíte to posílat elektronicky. Ne, že to zanesete úředníkovi do kanceláře a podíváte se mu do očí a řeknete: tady jsem přinesl to kontrolní hlášení. Zákon říká, že to musí být elektronicky. A na druhé straně máte pravdu. Ten zákon je prostě špatně napsaný. Ten úředník podle mě už mohl v této chvíli posoudit, pokud státu nevznikla škoda, DPH bylo odvedeno v plné výši, došlo pouze k tomu, že se včas neposlala ta potvrzující odpověď, že to, co už jednou stát má, že má dobře, už dneska mohli rozhodnout, že tu pokutu prominou. Ale říkám, podle mě se opravdu musí změnit zákon. A musíme rozlišovat ty, kteří úmyslně neplatí daně, tam ty sankce být musí. Ale my se bavíme o těch, kteří roky platí daně, jenom způsobili, že například, říkám, se zpožděním pěti, deseti dnů, ale to se může stát i letos. Jaký je rozdíl mezi rokem 2016 a rokem 2017? Buď ty sankce jsou nesmyslně vysoké, což podle mého názoru v tomto případě jsou, pak změňme zákon. Navíc Ústavní soud rozhodl, že se musí do konce roku novelizovat zákon o DPH v oblasti kontrolního hlášení, že není možné, že není přesně v zákoně stanoveno, jak má kontrolní hlášení vypadat. Takže to je šance, abychom se k tomu vrátili, abychom i ty nesmyslně vysoké sankce z toho zákona zmírnili pro ty, kteří daně platí.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
A já dám velmi stručný prostor panu poslanci Volnému. Chcete na to reagovat a je toto moment, kdy se shodnete s opozicí, to znamená, že je potřeba nějakým způsobem ten zákon třeba přepsat nebo vylepšit?

Jan VOLNÝ, místopředseda hnutí a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ANO/:
Já si myslím, že v současné době na to není už ani prostor v této Poslanecké sněmovně. Já si myslím to, co se dalo udělat, udělalo se to velice korektně, se udělalo a uvidíme dál, jak se to bude vyvíjet.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Pánové, já vám mnohokrát děkuju, že jste byli se mnou v Událostech, komentářích. Děkuju za vaše vysvětlení. Mějte se hezky. Děkuju. Na shledanou.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Děkuji za pozvání. Na shledanou.

Jan VOLNÝ, místopředseda hnutí a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR /ANO/:
Krásný večer a děkuji za pozvání.

štítky: # # # #