Z médií

Promarněná příležitost ke snížení daní

13. února 2018, Právo / komentář

Návrh daňových změn, které ministerstvo financí poslalo do meziresortního připomínkového řízení, je nevyužitou příležitostí ke snížení daně z příjmů občanů a ke zvýšení jejich čistých příjmů.

 
Hlavním důvodem předložení novely daňových zákonů je transpozice evropských směrnic a také několik technických opatření. Největší změnou, která se dotkne všech plátců daně z příjmů, je však zrušení superhrubé mzdy. Konceptu, jehož hlavním smyslem bylo ukázat zaměstnancům celkové náklady jejich práce, protože hrubá mzda v sobě nezahrnuje další odvody zaměstnavatele, které tak často zaměstnancům zůstávaly skryté.
 
Superhrubá mzda účel splnila a nyní je možné ji zrušit. Samo o sobě se však jedná pouze o technický krok, který, pokud není spojen s výraznějším snížením nebo se zjednodušením daní, přinese pouze komplikace účetním, protože bude potřeba upravovat účetní systémy a zvykat si na nový způsob účtování. Využít zrušení superhrubé mzdy k razantnímu snížení daní navrhovala Občanská demokratická strana. Jedním z našich 190 kroků pro lepší život, které jsme před volbami představili, bylo zrušení superhrubé mzdy následované výrazným snížením daně z příjmů na 15 %. Všichni zaměstnanci by tak na svých výplatních páskách nalezli o 7 % vyšší čisté mzdy a zároveň by nedošlo ke zvýšení daňové sazby pro OSVČ.
 
Vláda jako kompenzaci této daňové změny navrhuje snížení daňové sazby o jeden procentní bod, což je spíše výsměch než návrh s reálným dopadem do příjmů zaměstnanců. Současně chce ANO zvýšit daně OSVČ, což přesně odpovídá jeho dlouhodobě nepřátelské politice vůči této skupině aktivních, sebevědomých a nezávislých občanů.
 
V uplynulých dvou nebo třech letech jsme opakovaně slyšeli z úst současného premiéra Andreje Babiše a jeho tehdejší náměstkyně a současné ministryně financí Aleny Schillerové, že ministerstvo financí pracuje na zcela novém, extrémně jednoduchém a revolučním zákonu o dani z příjmů. Že ten stávající je velmi složitý a je třeba jej nahradit novou moderní normou.
 
Souhlas. Jenomže tento zcela nový zákon sliboval Andrej Babiš předložit ještě před volbami. Opět se jednalo o pouhou marketingovou mlhu, o slib, který nezarmoutí. Jestliže hnutí ANO stále plánuje předložit zcela nový zákon o dani z příjmů v nejbližší době, je nepochopitelné, proč nyní předkládá dílčí změnu tohoto zákona, která nebude mít žádný výrazný pozitivní dopad na příjmy lidí, ale bude naopak znamenat další změnu již tak složité normy. Změnu, která bude v blízké budoucnosti (snad) opět nahrazena něčím novým.
 
Jestliže si lidé a podnikatelé na něco opakovaně stěžují, pak jsou to neustálé změny zákonů. Vláda hnutí ANO je schopna zákony měnit pouze proto, aby vykazovala nějakou aktivitu a zamlžila svůj hlavní problém – se ziskem 30 % hlasů se tváří, že mu dala důvěru většina občanů, a proto nepotřebuje žádnou většinu v Poslanecké sněmovně. To je tragický omyl.

štítky: # # # # # # # # # #