Z médií

Ozdravný balíček prošel v Poslanecké sněmovně prvním čtením

14. července 2023, www.mfcr.cz / tisková zpráva

Poslanecká sněmovna v prvním čtení schválila návrh ozdravného balíčku, který obsahuje soubor novel celkem 63 zákonů. Cílem balíčku je zlepšení salda státního rozpočtu systémovým a dlouhodobě udržitelným způsobem v následujících dvou letech o celkem 150,7 mld. Kč. Druhé čtení v Poslanecké sněmovně proběhne po skončení sněmovních prázdnin tak, aby opatření snižující deficit státního rozpočtu v roce 2024 o 97,7 mld. Kč platila již od 1. ledna 2024.

Návrh novel zákonů vychází z dohody stran vládní koalice představené 11. května 2023 a soustředí se na oblasti, které vyžadují změny zákona, a nelze je realizovat pouze rozhodnutími či nařízeními vlády. Těžiště balíčku leží v oblasti daňových zákonů, dále zahrnuje novely z oblasti rozpočtové, sociálního zabezpečení, dopravy a dalších. „Cílem ozdravného balíčku není pouze snižování strukturálního deficitu státního rozpočtu, ale také zjednodušení a zefektivnění procesů, což povede ke snížení administrativních a jiných nákladů jak na straně státu, tak na straně občanů,“ říká ministr financí Zbyněk Stanjura.

V průběhu května prošel ozdravný balíček meziresortním připomínkovým řízením a na konci června byl schválen vládou. Jeho smyslem bylo především odstranit legislativně technické nedostatky. Všem relevantním připomínkám tohoto typu Ministerstvo financí vyhovělo. V souladu s dohodou vládní koalice ale neakceptovalo připomínky, které požadovaly změnu věcného obsahu balíčku. Všechny podněty a názory připomínkových míst nicméně Ministerstvo financí zaznamenalo s tím, že k případným změnám v těchto oblastech může případně dojít až při projednání návrhu zákona ve 2. čtení v Poslanecké sněmovně, jestliže na těchto pozměňovacích návrzích bude panovat shoda všech stran vládní koalice.

Mezi nejvýraznější změny vzešlé z meziresortního řízení patřila připomínka, aby výnos daně z land-based technické hry byl i nadále rozdělován mezi obce dle původního koeficientu v závislosti na počtu povolených herních pozic. Původně navržená úprava zdanění hazardu, podle které bude veškerý výnos z online hazardu nově příjmem státního rozpočtu, zůstává v návrhu nezměněna. Státní rozpočet získá i díky tomu ze zdanění hazardu o 4,2 mld. Kč ročně více oproti současnosti.

Po vypořádání připomínek k samostatné novele zákona o hazardních hrách, ke které proběhlo separátní a nezkrácené připomínkové řízení, se Ministerstvo financí z praktických i legislativních důvodů rozhodlo spojit její projednávání pro zbývající fáze legislativního procesu s ozdravným balíčkem. Vzhledem k tomu, že ozdravný balíček upravuje oblast zdanění hazardu a novela zákona o hazardních hrách zpřesňuje a zlepšuje jeho regulaci, je toto spojení z obsahového hlediska logické a žádoucí.

„Na jednotlivá opatření ozdravného balíčku bychom neměli nahlížet pouze krátkodobě, ale vnímejme je jako investici do budoucnosti české ekonomiky. Stejně jako u jiných investic mohou mít některá z těchto opatření počáteční náklady, ale jejich přínosy se projeví v delším časovém horizontu. Hlavním přínosem balíčku je zvýšení stability veřejných financí,“ shrnuje ministr Stanjura.

štítky: # # # # # # #