Z médií

Nižší daně, vyšší mzdy. Pro všechny.

20. června 2017, Euro.cz / komentář

Vyšší spotřeba zmírní výpadek v rozpočtu Česká ekonomika roste již čtyři roky a pozitivní trend bude podle všech renomovaných institucí pokračovat i v následujících letech. Současně máme velmi nízkou nezaměstnanost, v této chvíli v rámci Evropské unie nejnižší.

Tyto výborné výsledky ale nepřinášejí potřebný růst mezd. Máme vysoké a komplikované daně a zdanění práce je mezi vyspělými zeměmi OECD osmé nejvyšší. V oblasti sociálních odvodů je situace ještě více alarmující. Pokud porovnáme jejich výši k hrubému domácímu produktu, jsme na nelichotivém druhém místě, vyšší jsou pouze ve Francii.

Pravicoví i levicoví ekonomové se shodují vnázoru, že nízké mzdy jsou největším dnešním problémem české ekonomiky. Musíme se rozhodnout, zda nadále budeme zemí s levnou pracovní silou, nebo je naší ambicí ekonomika s vyšší přidanou hodnotou, inovacemi a důrazem na vývoj a výzkum a vysokými platy. Jen taková ekonomika může udržet nejkvaliflikovanější domácí pracovní sílu a současně lákat špičkové odborníky z jiných zemí.

Jak zvýšit příjmy

Pevně doufám, že hlavním tématem letošních voleb bude otázka daní a vyšších čistých příjmů. Náš daňový balíček by přinesl opravdu významný a především spravedlivý vyšší výdělek milionům lidí.

Současná vláda se stará pouze o státní zaměstnance a slepě věří zázračným účinkům neustálého zvyšování minimální mzdy. Můžeme donekonečna ukazovat prstem na zaměstnavatele, ať lidem přidají.

Nebo můžeme převzít odpovědnost a snížit daně. V ODS jsme jednoznačně pro druhou možnost. Naším klíčovým návrhem je zavedení rovné daně z příjmu fyzických osob ve výši 15 procent z hrubé mzdy. To přinese okamžité zvýšení čistých mezd všem zaměstnancům o sedm procent (pro zjednodušení toto číslo platí pro poplatníka se základní slevou bez ostatních slev).

Konkrétní čísla si může každý spočítat na daňovém pravítku. Uvedu jen několik příkladů.

Zaměstnanec, který probírá průměrnou mzdu (cca 29 300 korun), si polepší měsíčně o 1500 korun, tedy 18 tisíc korun ročně.

Celkově zůstane zaměstnancům v j e -jich peněženkách 40 miliard korun ročně. Opatření se týká všech, nerozlišuje mezi těmi, kteří pracují pro veřejný sektor a kteří pro soukromý sektor, nezvýhodňuje žádnou skupinu či profesi. Necháme peníze občanům, kteří se rozhodnou lépe, co s těmito penězi udělat, než jakákoli vláda. Právě tento princip děsí naše politické konkurenty, rozdělovat cizí peníze je přece mnohem lákavější.

Snížení odvodů zaměstnavatelům

V zásadě všichni zaměstnavatelé si dlouhodobě stěžují na vysoké odvody zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance, které činí mimořádně vysokých 34 procent. Už název pojištění je zavádějící. Zcela jednoznačně se jedná o zdravotní a sociální daň, navíc rovnou. V prvním kroku pro příští volební období navrhujeme snížit odvody sociálního pojištění (daně) o dvě procenta. V součtu to činí cca 27 miliard ušetřených nákladů pro zaměstnavatele.

Pevně věřím, že se významná část nebo celá částka použije na další zvýšení platů.

Pro konzervativní politickou stranu typu ODS je fungující rodina stavebním kamenem společnosti a prosperity. I v daňové oblasti se tyto hodnoty musejí projevit. Přinášíme tři návrhy na podporu soudržnosti rodiny a mezigenerační solidarity. Společné zdanění manželů, možnost posílat jedno procento důchodového pojištění rodičům či prarodičům v penzi a zavedení slevy na pracující manželku/manžela ve výši 12 tisíc ročně, pokud se rodina stará o nezaopatřené děti.

Více čtěte ZDE

 

štítky: # # #