Z médií

Mýty a fakta o úpravě registru smluv

23. února 2017, www.ods.cz / komentář

Ve středu 22. 2. byla v Poslanecké sněmovně schválena novela zákona o registru smluv. Novelu předložil ministr zemědělství Marian Jurečka z KDU-ČSL a jejím cílem bylo z registru smluv vyjmout národní podnik Budvar.

 
Na tuto novelu se nabalila řada pozměňovacích návrhů, které předložili poslanci napříč stranami. Některé z těchto pozměňovacích návrhů podpořil i poslanecký klub ODS. V závěrečném hlasování jsme měli volné hlasování a každý poslanec individuálně zvažoval důvody, zda novelu na základě předložených argumentů a schválených pozměňovacích návrhů upravit, nebo raději ponechat původní stav. Pro se vyslovilo 6 z 16 členů poslaneckého klubu. Jenom dodávám, že ODS vznik zákona o registru smluv poté, co z něj byly vyjmuty nejmenší obce, většinově podpořila.
 
Po hlasování se objevila řada absurdních názorů o tom, jak byl registr smluv vykostěn. To je absolutní nesmysl.
 
Co konkrétně bylo ze zákona vyjmuto a proč?
 
 • Firmy ve vlastnictví státu, které „mají průmyslovou nebo obchodní“ povahu, tedy ty, které se pohybují v konkurenčním prostředí, a zveřejňování smluv je poškozuje v konkurenčním boji. Tím tyto firmy a následně stát a občané přicházejí o zisk, např. pivovar Budvar.
   
 • Do těchto firem spadají zároveň vojenské podniky, které vyvíjejí vojenskou technologii pro armádu. Jistě není v bezpečnostním zájmu České republiky, aby informace o těchto výrobcích a vojenských systémech byly zveřejňovány.
   
 • Vysokým školám jsme vyjmuli povinnost zveřejňovat smlouvy v oblasti výzkumu a inovací. Investice do výzkumu nemůžou být znehodnoceny zveřejňováním informací v průběhu výzkumu.
   
 • Z důvodu bezpečnosti jsme vyjmuli smlouvy, jejichž předmětem je nakládání s výbušninou.
   
 • Český rozhlas a Česká televize nebude muset zveřejňovat smlouvy týkající se sportovních přenosů. Jedná se o nákupy autorských práv, kdy dodavatelské firmy z důvodu konkurence nechtějí umožnit zveřejnění ceny, proto se některé typy přenosů staly pro tyto instituce nedostupnými.
   
 • Zároveň jsme stáli před volbou, zda podpořit jenom jeden konkrétní podnik, nebo zvolit systémové řešení spočívající ve stanovení parametrů, které musí podnik splňovat, aby do dané kategorie zapadal. K této variantě jsme se nakonec přiklonili.
   
Jak je evidentní, každá z těchto výjimek měla svůj důvod a opodstatnění. Smyslem nebylo vyjmout smlouvy z dohledu veřejnosti, ale vrátit postavení těchto subjektů na úroveň ostatních firem, které se v dané oblasti pohybují nebo zajištění bezpečnosti České republiky.
 
Jak jsem již uvedl, v závěrečném hlasování každý z poslanců sám porovnával, zda je lepší stávající stav, nebo schválené úpravy.

štítky: # # #