Z médií

Ministr Stanjura na neformálním zasedání Rady Ecofin: EU by měla usnadnit financování obranného průmyslu

23. února 2024, www.mfcr.cz / tisková zpráva

Evropská unie by měla usnadnit posílení produkce obranného průmyslu a udělat více pro financování tohoto sektoru soukromým kapitálem. Tento názor dnes prezentoval ministr financí Zbyněk Stanjura během neformálního jednání ministrů financí zemí EU v belgickém Gentu.

„Jediné, co dokáže udržet válku daleko od hranic Evropské unie, je dostatečná odstrašující schopnost. Neměli bychom podceňovat riziko, že se konflikt rozšíří. Je nejvyšší čas posílit nástroje, které máme k dispozici. To nejmenší, co můžeme udělat, je odblokovat soukromé financování obranného zbrojního průmyslu tím, že odstraníme umělé překážky,“ řekl ministr Stanjura svým protějškům ze zemí EU, a vyzval tak k omezení diskriminace obranného průmyslu ze strany finančních institucí a investorů.

V návaznosti na listopadové prohlášení ministrů obrany, které apelovalo na nediskriminaci obranného průmyslu ze strany finančních institucí a větší dostupnost financování, rozpracovalo Ministerstvo financí dokument (tzv. non-paper), který byl rozeslán všem členským státům EU. Dokument shrnuje současné výzvy a navrhuje možné kroky za účelem zajištění dostupnějšího financování obrany.

Investoři se v otázce financování zbrojního průmyslu často odvolávají na etické důvody, pravidla pro společensky odpovědné a ekologicky udržitelné chování (ESG reporting) či na evropskou klasifikaci tzv. udržitelných činností (EU taxonomie). Český non-paper poukazuje na příliš restriktivní výklad EU taxonomie či ESG reportingu vůči obrannému průmyslu ze strany finančních institucí a chce pomoci jejich přístup změnit. Navrhuje, aby Evropská komise opětovně ujistila finanční instituce, že legislativa související s EU taxonomií a ESG reportingem obecně neobsahuje žádná restriktivní opatření, která by bránila poskytování úvěrů pro obranný průmysl. V dlouhodobém horizontu dává do úvahy zařazení financování obrany do zvažovaného sociálního pilíře EU taxonomie, což by investorům signalizovalo, že se jedná o společensky odpovědnou investici.

„Domníváme se, že by pomohlo, kdyby Evropská komise co nejdříve vyslala finančnímu sektoru silný, srozumitelný a pozitivní signál o svém trvalém úmyslu usnadnit podporu evropského obranného průmyslu. Určitě je tu prostor pro to, aby byla Komise aktivnější a motivovala finanční instituce k zapojení," řekl ministr Stanjura s tím, že ESG reporting nebo EU taxonomie výslovně nebrání soukromým bankám financovat obranný průmysl, nicméně složitá regulace může vyvolávat nejasnosti.

V dokumentu je rovněž zmíněna Evropská investiční banka, jejímiž akcionáři jsou všechny členské státy EU. Ta v současné době investice do obrany omezuje na výzkum a vývoj a technologie dvojího užití s dominantní složkou civilního využití. Zcela vyloučeno je financování zbraní a munice. Posun investiční politiky EIB za v současné době velmi úzce definované technologie dvojího užití by i pro soukromé finanční instituce představoval významný signál, který by pomohl investicím do obranného sektoru.

štítky: # # # # # # # # # #