Z médií

Když vláda neumí investovat, ať sníží daně

4. ledna 2017, Ekonomický deník / komentář

České ekonomice se daří, klesá nezaměstnanost a stát tak vybírá na daních stále více peněz. Na jednu stranu je výsledek rozpočtu roku 2016 pozitivní. Česká republika se přestala zadlužovat. Úsilí, které předchozí vlády investovaly do stabilizace veřejných financí, se v době růstu ekonomiky vyplácí. Současná levicově-populistická vláda si sice všechno pozitivní přivlastňuje a to negativní svádí na minulost, ale to je běžná politická praxe, na kterou si už všichni zvykli.

 
Co však vládě vyčítáme a co bychom dělali jinak, je způsob, jakým současnou prosperitu promarňuje. Rekordní příjmy z daní a pojištění, které ji spadly do klína, nevyužívá na investice (jsou o více než 30 mld. nižší, než v letech krizových), do výzkumu a inovací (v poměru k HDP stále nižší než v době krize), nebo k reformám státního aparátu a zjednodušení prostředí pro podnikání, pro přístup občanů k úřadům nebo ke zkvalitnění vzdělávání.
 
Místo toho roste počet státních zaměstnanců (o 30 tis za dobu této vlády) nebo běžné výdaje, které stát vynakládá na svou činnost. Místo toho, abychom měli jednodušší právní systém, méně úředníků, ale zato kvalitních a dobře placených, kteří mají čas na občany, tak roste byrokracie, roste počet úředníků i povinnosti občanů (povinná školka, majetková přiznání,…) a podnikatelů (kontrolní hlášení, EET,…). Stát má stále více peněz, které předtím odebral občanům, ale lepší služby nenabízí. A to je špatně.
 
Jestliže vláda není schopna efektivně investovat vybrané peníze, měla by je nechat občanům. Snížit daně, nebo úplně zrušit ty zbytečné, které občany byrokraticky zatěžují, a stát na příjmech z nich není existenčně závislý. V minulých měsících a letech jsem opakovaně předkládal návrhy na zrušení daně z nabytí nemovitostí nebo silniční daně. Také zjednodušení a snížení DPH. Vládní koalice naše návrhy opakovaně odmítala s výmluvou, že peníze potřebuje na své investice a provoz. Nyní se ukázalo, že nikam neinvestuje, může tedy daně snižovat. Rádi ji v tomto úsilí pomůžeme.
 

štítky: # # # #