Z médií

Interview ČT24

19. října 2016, ČT 24 / rozhovor v médiích

Hostem diskusního pořadu ČT24 byl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Celý rozhovor se Zbyňkem Stanjurou můžete zhlédnout na ČT24.

 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Kontrolu veřejných dluhů v podobě ústavního zákona mít Česko zatím nebude. Proč se tomu politici už roky brání? A co znamená senátní odložení účinnosti přísnějšího zákona o střetu zájmů? Zaměříme se i na prohlášení ústavních činitelů k setkání s dalajlámou. Kolik stojí čínské zájmy a koho všeho pohltily? O tom všem budu mluvit v dnešním Interview s poslancem ODS Zbyňkem Stanjurou. Dobrý podvečer.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Dobrý den.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Neprošla finanční ústava v podobě ústavního zákona. Lítost nad tím vyjádřil dokonce i ministr financí. Sociální demokraté to také nepodpořili. Čekal jste takovéto rozložení sil?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Bohužel čekal. Sociální demokraté to roky nechtějí a dneska v tom hlasování ukázali, že je to pravda. My jsme to navrhovali už dávno, je to náš dlouhodobý programový cíl, když jsme s ním přišli poprvé, tak se nám ostatní smáli, pak byla většina politických stran proti. Pak se stalo to, že v Bruselu něco podobného dohodli a řekli: To musí mít národní státy. Takže sociální demokraté, protože jejich evropská politika je vlastně, že chtějí být hlavně v tom hlavním proudu. Je jedno, co říká, ale jsme v hlavním proudu, tak slovně se k tomu hlásí. Ale v okamžiku, kdy jsme o tom hlasovali a my jsme učinili velké ústupky a velké kompromisy a nabídli jsme vládě naše hlasy k tomu, aby sněmovna, aby ten návrh zákona ústavního získal ústavní většinu. Dokonce jsme získali i normální většinu v Poslanecké sněmovně. Dvě ze tří vládních stran ten náš pozměňovací návrh podpořily. Ale sociální demokraté pro mě zcela nepřekvapivě to potopili, protože oni žádné zodpovědné hospodaření, žádné vyrovnané hospodaření ve skutečnosti nechtějí. Platí už od dob premiéra Špidly, jejich okřídlené zdroje jsou a Bohuslav Sobotka má jako hlavního poradce pana Špidlu. Takže z jejich pohledu vidění světa zdroje jsou a není třeba mít žádná pravidla, která by zamezila špatnému hospodaření státu.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
A jak potom rozumíte pozici TOP 09?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
TOP 09 hlasovala pro náš kompromisní návrh. To znamená, myslím si, že kdyby to prošlo, tak by měli co vysvětlovat. Takhle mají jednoduše řečeno výmluvu nebo argument, že věděli, že sociální demokraté to nepodpoří. Oni to řekli na mikrofon dopředu, takže nebylo žádné překvapení.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
A to znamená, vy už nedržíte spolu třeba v takhle zásadních otázkách?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Tak to je otázka pro ty, kteří pro to nehlasovali. Pro nás bylo důležité, že podpořili…

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Mě by zajímalo, jestli jste o tom třeba před tím spolu mluvili.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Mluvili, já jsem…

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Jestli jste to také čekali i od TOP 09, že se nakonec takto zachová a zdrží.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
V podstatě čekal, protože jejich podmínka pro to, aby oni dodali hlasy vládě, bylo, aby Česká republika ratifikovala takzvaný fiscal compact, což je věc, kterou my zase jako občanští demokraté odmítáme, protože se odmítáme podílet na placení dluhů jiných států. Myslím, že čeští daňoví poplatníci nemají platit dluhy například státu z jižního křídla Evropské unie. Takže oni si stanovili jiné podmínky.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
To znamená, vy si o TOP 09 nemyslíte na rozdíl od sociálních demokratů, že by nechtěla kontrolované zadlužování?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Chtěli to jinak. Když jsme byli spolu ve vládě, tak jsme předložili vlastní návrh, který byl určitě lepší než ten dnešní. Ale my se snažíme být konstruktivní opozicí, takže jsme tady vládě nabídli nějaký kompromis a sociální demokraté ho prostě nevyužili. A v okamžiku…

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
A co za tím tedy je, když se ještě právě vrátíme do té minulosti, protože vy jste se to snažili prosadit už ve vládě právě s TOP 09 a stejně se to nepodařilo. Tak není to s tou finanční ústavou trochu nějaké zakleté?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Není, protože potřebujete ústavní většinu. My jsme v té době neměli ústavní většinu, jako tato vláda nemá ústavní většinu. A na rozdíl od dnešní situace tehdejší opozice, což byli komunisté a sociální demokraté, ti to prostě odmítli, žádný kompromis nenabídli, nepřišli s něčím, co by se upravilo. Koneckonců my jsme byli jediná politická strana, která dala pozměňující návrhy k tomu původnímu vládnímu návrhu. Nikdo jiný to neudělal. Takže musí se najít ústavní většina, proto se tomu říká finanční ústava, aby to bylo stabilnější, a ta se bohužel nenašla. A dneska byla podle mě unikátní šance, protože část opozice nabídla, jak říkám významné ústupky, přesto se ukázalo, že sociální demokraté ho vlastně nechtějí.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Nakonec byl ve sněmovně prosazen zákon, který měl sloužit jakožto zákon návazný, když to zjednoduším. Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a vy podle ČTK kvůli němu zvažujete ústavní stížnost, je to pravda?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Je to pravda.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
A proč?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
My rozumíme argumentům Svazu měst a obcí, které říkají, že pokud běžným zákonem stát se chystá nebo může zadržet peníze z rozpočtového určení daní, což jsou peníze dané jiným zákonem, které jsou nárokové v tom okamžiku pro ty obce, zjednodušeně řečeno, ze všech vybraných daní určité procento chodí podle různých klíčů na města a obce. A nyní stát, aniž by změnil ústavu, říká, že běžným zákonem může ten nárok brát. Svazu měst a obcí se to nelíbí jako organizaci, která zastupuje města a obce a ty jejich argumenty jsou pravdivé, my jim věříme, a proto jsme říkali, že zvážíme i ve spolupráci s nimi ústavní stížnost, zda nebylo porušeno právo na samosprávu.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
To znamená, to je to základní, co by vám vadilo, na základě čeho by mohla jaksi být podána ústavní stížnost.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Přesně tak.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Ale co se týče těch veřejných dluhů jako takových, teď mám na mysli vládních…

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
To ne.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Těch by se to netýkalo.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Těch by se to netýkalo.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
A s těmito parametry, tak jak byly prosazeny v tom zákoně, problém tedy nemáte?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
V zásadě ne, ale není to žádná finanční ústava. Je to běžný zákon, kterákoli vládní většina to může změnit, dokonce ani ne prostou většinou všech zvolených. Pokud bude například ve sněmovně 140 poslanců, tak 71 poslanců ta pravidla změní. Není to ta stabilita, kterou měla přinést změna ústavy. Sama jste říkala, že pro tuto změnu ústavu hledáme shodu 7 let, zatím jsme ji nenašli. Kdežto pro změnu běžného zákona najde sílu každá vláda, ať v ní bude kdokoliv.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Proto jsem se i ptala, jestli si myslíte, že vůbec někdy k tomu dojdeme? Zatím to tak nevypadá.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Záleží, jak dopadnou volby a zda dostanou hlasy ty strany, které to chtějí jako pojistku, protože sociální demokraté dneska říkali: „A to není potřeba, ještě to nehrozí.“ Ale já říkám: To je stejné, jako kdybyste zrušili princip pojištění. Taky člověk když si pojišťuje majetek nebo auto, tak věří, že se nic nestane, ale právě proto uzavírá pojistku, kdyby se něco stalo, aby, aby na to mohl zareagovat. A to je něco podobného. Ta dluhová brzda je vlastně pojistka, aby nezodpovědná vláda nezadlužila celou Českou republiku a všechny daňové poplatníky.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Někteří odpůrci říkají, že vázat se jen na ten podíl dluhů vůči HDP, je pochybné i proto, že třeba hranici, ať už je to 60 procent nebo 55, řada těch zemí nakonec v Evropě nedodržuje. Je to tak?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Bohužel to tak je. A to je takové klasické pravidlo Evropské unie, něco se s velkou slávou přijme, národní parlamenty to implementují a pak zejména členské země eurozóny ta slavná Maastrichtská kritéria dlouhodobě porušují a platí to v každé unii nebo v každém spolku. Když je to malý stát, tak je to velký problém a Brusel to řeší. Když je to velký stát, v tomto případě například Francie, která opakovaně nedodržuje Maastrichtská kritéria, tak se řekne: My chápeme ty důvody, dáme jim ještě rok, 2, 3, 4, 5, aby, aby se…Ale my jsme tu finanční ústavu nechtěli kvůli Bruselu a kvůli tomu, že nám to někdy radí z Evropské unie. Tu jsme chtěli kvůli České republice a kvůli daňovým poplatníkům, občanům České republiky. Takže ten argument, že to chce Evropa, je až druhotný v našem /nesrozumitelné/. My jsme to navrhovali dávno předtím, než s tím přišel Brusel. A není důležité, kdo to navrhne jako první. Důležité je, abychom to prosadili.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Jak by se v takovémto případě, pakliže by to prošlo nebo fungovalo, vůbec vymáhala odpovědnost za to dodržování nebo nedodržování? Protože pak je samozřejmě zásadní, jestli pakliže by se vláda chovala neodpovědně a překračovala by tu hranici, tak jestli by za to někdo tu odpovědnost nesl, pakliže by její volební období skončilo. Jak to bylo vymyšlené nebo jak to mohlo fungovat?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Bylo to vymyšlené, že to byl ústavní zákon, který dával při té hranici třeba 55 procent, my jsme navrhovali dříve více těch pásem a nižší tu hranici, určité povinnosti. A kdo porušil ústavu, musí nést odpovědnost, minimálně politickou. Určitě by to mohl konstatovat Ústavní soud, že došlo k porušení. Jedna z těch povinností bylo, že v okamžiku, kdy je Česká republika zadlužena například 55 procenty, tak musí být, jak jsme navrhovali, přebytkový nebo vyrovnaný státní rozpočet. Musí být rozpočty zdravotních pojišťoven vyrovnané, stát nesmí přijímat garance za nové úvěry a nové závazky. To znamená, je to skutečně brzda, aby se to nezhoršovalo. A pak by záleželo na konkrétní vládě, aby přijala nějaká opatření, aby se to zlepšilo, aby ten stát…

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Rozumím tomu, ale šlo mi o to, jestli právě třeba cestou Ústavního soudu by ta odpovědnost byla vymahatelná, protože pak by asi dávalo smysl, že se někdo pozastaví nad tím, jaký význam má finanční ústava, pakliže vyrovnanost neexistuje.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Bezesporu ano. Víte sama, že to je reputační riziko, pokud vláda prosadí nějaký zákon, u kterého nakonec Ústavní soud konstatuje, že není v souladu s ústavou, tak je to velké riziko, protože voliči říkají: Jak je to možné? Kdo jiný by měl dodržovat a ctít ústavu a zákony než politici. Ti by měli být první, ne jediní samozřejmě, ale první. A tudíž by se to mohlo vymáhat právě cestou toho Ústavního soudu a porušení ústavy je opravdu vážná věc.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Senát chce po dnešku odložit účinnost přísnějšího zákona o střetu zájmů až na září příštího roku. Vadí vám to?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Mně to vadí, je to velká ostuda Jiřího Dienstbiera. Já jsem dneska, protože zasedala sněmovna i Senát souběžně, tak jsem se svými kolegy ze Senátu jenom krátce hovořil a hlavním důvodem jsou legislativně-technické chyby. A to je věc předsedy Legislativní rady vlády, člověka, který to měl jako jeden ze svých osobních programů, které chce prosadit, že tam takové chyby jsou. Ale co je úsměvné, vláda nás neposlouchá ve sněmovně a pak to vlastně sociálnědemokratičtí senátoři nebo vládní senátoři opravují. My jsme říkali, že není možné od března například spustit registr těch přiznání komunálních politiků. A ve sněmovně to takhle smetla vláda a říkala: To není pravda, my to stihneme. Dneska přiznali barvu a říkali: Nejsme schopní do března ani vysoutěžit dodavatele, natož aby to někdo naplnil. Tak vláda si to zavinila sama. Ale zase já bych v tom velký problém neviděl. Za prvé uvidíme, jak dopadne hlasování v Poslanecké sněmovně, podle mě ty kluby to teprve budou projednávat. A jestli to bude platit od 1. 1. nebo 1. ledna, není až tak podstatné. Ten nejdůležitější parametr nebyl start toho nového návrhu nebo toho nového zákona.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Já se ptám i proto, protože někteří senátoři za ODS byli pro některé ty pozměňovací návrhy. Bylo to kvůli těm technickým chybám?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Přesně tak. Já jsem například mluvil s panem kolegou Vystrčilem, místopředsedou Občanské demokratické strany, říkám: My máme stanovisko naší legislativy, které není vůbec politické a on říká: Tady je špatný odkaz, tady je špatně očíslovaný odstavec, tady…

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Rozumím.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
To je logické.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Vy říkáte, že to nevadí ten čas, na druhou stranu ta nová pravidla také zavádí, že budoucí člen vlády nemá provozovat rozhlasové a televizní vysílání, vydávat také tisk. Neměl jste obavu třeba i o to, že tím ten člen vlády, který to vlastní, získává trochu času?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Ale říkáme budoucí člen vlády. A budoucí vláda se bude sestavovat někdy odhadem v listopadu, v říjnu nebo v listopadu příštího roku.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
To je otázka, jestli by se na to nemuselo připravovat třeba už nějaké období před tím, před volbami.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Pokud ten zákon nakonec skončí…

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Mám na mysli prodej a tak dále.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Já tomu rozumím, ale pokud ten zákon Poslanecká sněmovna ho projedná, předpokládám, na příští schůzi, to znamená v listopadu. Pak to půjde k panu prezidentovi, ten to může teoreticky vrátit. Do konce roku bude jasno. Takže každý…

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Tím jste si jistý?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Bude jasné, že buď to bude platit, nebo ten zákon spadne pod stůl. My si podržíme si svůj názor, my budeme hlasovat pro návrh zákona. Ještě uvidíme, v které verzi, to nás teprve čeká ta debata, až budeme analyzovat ty důvody, proč nám to Senát vrátil. A každý budoucí člen vlády, a zase jich tolik není, kteří mají média nebo nějaké rozhlasové stanice, televizní, myslím, že je nikdo z politiků nevlastní, tak bude mít 9 měsíců, aby se na to připravil nebo 10. A mně to přijde dostatečná doba.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Ten zákon ale nezamezí tomu, aby člověk, který například ty podíly vlastní, je předal osobě blízké nebo do svěřeneckého fondu a tak dále, což by možná naráželo právě na vlastnická práva i v Základní listině práv a svobod. V zásadě se tedy nemusí toho tolik příliš změnit, ale šlo vám tedy o princip? Tak to vysvětlují někteří sociální demokraté?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
To já nevím, jak to vysvětlují sociální demokraté. My jsme hlasovali jenom pro část jejich návrhu, protože některé nápady nám přišly špatné, když to zjednoduším. V politice přece jde hodně i o reputaci a pověst. Každý zákon se dá obejít, teď neříkám porušit, ale obejít. Ale tady hrozí riziko, že v té veřejné debatě se řekne: Tady ten zákon někdo obešel. Tak já nevím, jestli to tak bude, nebo nebude. Ono to není tak jednoduché, uvidíme, jak to dopadne. Nejjednodušší řešení je, aby ti vlastníci médií skončili v opozici, pak nemusí nic řešit, protože se to týká pouze členů vlády budoucí. To je podle mě taky správné řešení.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Jak si myslíte, že to bude vypadat s ODS právě před těmi sněmovními volbami a po nich? Protože teď jste získali kolem 10 procent v krajských volbách, váš lídr neskrýval uspokojení, na vládní angažmá to ale ještě není. Tak co s tím?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
My jsme si stanovili nějaké cíle pro krajské volby, já bych je možná připomenul. Chtěli jsme rozbít rudooranžové koalice, které ve většině krajů vládly 8 let, to znamená komunisté a socialisté. A chtěli jsme zamezit stagnování krajů, že podle nás 8 let stagnovaly. A říkali jsme, že tam, kde budeme moci prosazovat svůj program, tam vstoupíme, když nám voliči dají hlasy do krajské rady. Vláda je trošku nadnese, jak se říká, krajské vlády do krajských rad. Vypadá to v této chvíli, že se budeme podílet na spravování 10 krajů z těch 13, kde byly volby. Takže ten výsledek, ty cíle jsme splnili, které jsme si kladli. A teď před námi stojí nejdřív vnitřní debata, jaké cíle si budeme klást pro příští volby. A já k tomu mám takové, že tyto volby dopadly lépe než minulé a doufám, že hůře než ty budoucí. A naším cílem bude dopadnout lépe, získat větší počet hlasů a ty konkrétní cíle budeme, budeme teprve definovat. Já myslím, že tak do konce ledna a pak věřím, že postavíme dobrý program. Určitě jsme si jisti, že budeme mít pozitivní program.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
V krajských koalicích se v některých těch vládách hnutí ANO nevyhýbáte. Je to záměr nebo je to nouze?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Ani jedno. My jsme nevydali žádný pokyn z centrály, kromě jediného, a ten není žádný překvapivý. My roky říkáme a trváme na tom, že nespolupracujeme s komunisty. A pak záleží na těch jednotlivých krajích, na těch krajských reprezentacích, jak to vyjednají. Velmi často taky rozhoduje, kdo v těch koalicích je osobně, jak se ti lidé znají, nebo neznají.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Samozřejmě, ale pakliže se chcete podílet na vládách nebo v těch radách, tak musíte dělat kompromisy a museli jste dělat kompromisy v tom, že vládnete s hnutím ANO nebo ne?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Museli jsme dělat kompromisy, samozřejmě. To jinak ani není možné. Nikdo nemá 51 procent, nám se to povedlo několikrát kdysi dávno na krajích nebo v některých větších městech. Ale to už je minulost. To znamená, v okamžiku, kdy skládáte koalici, vždycky každý z těch členů dělá nějaké kompromisy. Já jsem chtěl jenom říct, že někde vládneme s hnutím ANO a někde, jak to interpretuje Andrej Babiš, vládneme proti. Ono to tak není, vládneme s někým jiným. A nebyla žádná centrální strategie nebo režie toho, kde ano a kde ne. Skutečně jsme to nechávali na těch jednotlivých regionech. A ta naše podmínka, aby tam nebyli komunisté, pokud možno ani ne socialisté, to znamená, abychom rozbili tu rudooranžovou koalici, abychom měli šanci spravovat rezorty, v kterých jsme viděli největší nedostatky. My jsme se nejvíc soustředili na oblast školství a dopravy. V mnoha krajích to budeme dělat, tak tam můžeme ukázat a naši noví náměstci hejtmanů mohou ukázat a předvést voličům, že to zvládnou lépe než ta minulá reprezentace.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Jakožto sněmovní partner a vládní partner je pro vás hnutí ANO myslitelný, ano, nebo ne?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Pro mě osobně ne, ale…

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Co to znamená?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
To znamená, že jsme to neřešili. Já si myslím, že…

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
A myslíte si, že máte mezi sebou tedy členy ODS, kterým by to nevadilo, když se zeptám takto?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Máme přes 15 tisíc členů, tak já si myslím, že ano, aniž bych to nějak zkoumal nebo si dělal nějaký průzkum. Ale já myslím, že to budeme dělat jinak ten rok do příštích voleb. Najdeme pozitivní témata, budeme říkat, co chceme…

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Na to jste se, to jste už ale vysvětloval.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Ne, tomu já rozumím.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Vy jste i dokonce říkal, že si je teprve budete formulovat, takže k tomu se nemusíme vracet.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Já vím, že ne, ale to bude základ té kampaně a ne kritika a neříkat 3, 6, 9 měsíců dopředu, s kým ne.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
To chápu.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
My budeme říkat, co chceme…

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Na druhou stranu možná je pro vaše důležité, jestli chcete vládnout s Andrejem Babišem či nikoli. Vy říkáte, že ne, ale nejste si jistý tím, že ostatní členové i vysoce postavení členové ODS to mají stejně, je to tak?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Vy jste se mě ptala na členy ODS, jestli si takhle myslí vysoce postavený člen ODS. A my jsme to skutečně nedebatovali, ale máme zkušenost z tohoto volebního období, já si tu spolupráci skutečně neumím představit. Ale klíčové bude pro nás a budeme postupovat při sestavování…

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Ale nemůžete mluvit za všechny.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
To nemůžu, ale chci říct, že budeme postupovat stejně na té centrální úrovni jako na té krajské. Nepůjdeme do žádné vlády jenom proto, abychom měli 2, 3 ministerská křesla, neměli jsme žádný vliv k tomu, co ta vláda bude dělat a co bude prosazovat. A my určitě budeme kritizovat tuto vládu za to, jak špatně vládne. To znamená, budeme kritizovat jak socialisty, tak populisty. A kromě toho pozitivního programu.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Jinak vy říkáte také o těch krajských radách, že se snažíte blokovat komunisty. Myslíte si, že to je opravdu tak těžké, když komunistům ubyly hlasy a podle řady analýz se ukazuje, že právě i voliči komunistů přeskákali k hnutí ANO?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
A to je jedna z dobrých zpráv z krajských voleb jako celek, že ubyli voliči komunistům. A v některých krajích…

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Na druhou stranu se ty síly se přelily právě k Andreji Babišovi.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Ono to tak úplně není. Já nechci dělat ramena, protože my jsme sice splnili své cíle, ale nejsme vítězem těch voleb. Ale když se na to podíváte, my jsme v roce 2008 utrpěli tehdy interpretovanou drtivou porážku oranžové tsunami a měli jsme republikově 23 procent, v některých krajích 28, 29 a byli jsme poražení. A když si vzpomenu na tu lištu, která běžela na ČT24, tak vítěz měl 21 procent, což je historicky nejméně. Je to vítězství, vůbec nezpochybňuji, ale není to zdaleka tak silné vítězství, jak se očekávalo. V mnoha průzkumech se prognózovalo 30 procent. A i to je naděje pro ostatní politické subjekty. A já myslím, že teprve že Andrej Babiš se dá porazit, není to někdo, kdo se nedá porazit a máme už hned přemýšlet, kdo bude druhý, třetí, čtvrtý a jakým způsobem budeme skládat koalice.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Rozruch teď způsobil příjezd tibetského duchovního vůdce dalajlámy, setkal se s několika zákonodárci a přišlo prohlášení prezidenta, premiéra, předsedy Senátu i předsedy sněmovny. Tady je:

redaktor /citace/:
„Jako nejvyšší ústavní činitelé České republiky chceme společně zdůraznit, že naše země při naplňování své dlouhodobé politiky vůči Čínské lidové republice vychází z principů strategického partnerství mezi oběma zeměmi a ze vzájemného respektu ke svrchovanosti a územní celistvosti Čínské lidové republiky, jejíž je Tibet součástí. Vztahy obou našich zemí a jejich výrazný rozvoj v posledních letech považujeme za velmi přínosné a užitečné pro obě strany. A jsme přesvědčeni o tom, že je v zájmu České republiky tyto vztahy i nadále intenzivně rozvíjet. Osobní aktivity některých českých politiků nejsou výrazem změny oficiální politiky České republiky a považovali bychom za nešťastné, aby takto byly kýmkoliv vnímány.“

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Co si o téhle reakci ústavních činitelů myslíte vy?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Je to hrozná věc. Nedůstojné, sebevědomé, suverénní země, naprosto zbytečné, podlézavé. Vůbec tomu nerozumím. Ten jazyk mi připomíná doby před rokem 89, kdy se potkali dva generální tajemníci komunistických stran a vyjádřili takové ty deklarace o tom, jak je to vzájemné dlouholeté přátelství a podobně. Vůbec tomu nerozumím, myslím si, že to je proti zájmům České republiky, naprosto zbytečné.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Co za tím může být?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
To já nevím. To jsou…

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Přemýšlel jste o tom?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Jsou to všechno současní nebo bývalí sociální demokraté. Jestli usoudili, že podlézavá politika je to pravé, tak já si myslím, že se hluboce mýlí. A kdyby to bylo stranické, tak je to věc sociální demokracie a ani bych to nekomentoval. Ale to, že takové vyjádření dali nejvyšší ústavní činitelé České republiky, já to považuju za ostudné.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Čínskému trhu se nevyhýbá v podstatě nikdo na světě. Já samozřejmě narážím na to, že česká vláda neustále hovoří o investicích, ať už do Číny nebo z Číny do Česka. Jakou tedy zaujmout polohu a zároveň se neponižovat?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Úplně stejnou jako demokratické země Západu. Když jednají s Čínou, akcentují otázku lidských práv a u toho klidně dělají byznys. Dělá to Německo, dělá to Velká Británie. Dalajlámu přijal následník trůnu, přijal ho David Cameron, bývalý britský premiér. A co se stalo? Když se podíváme na obchodní výměnu s Čínou, tak pro Českou republiku je nevýhodná, jedna ku deseti. Export zhruba 30 miliard a dovoz Číny 300 miliard. Investice v Číně nevidím. Vidím v České republice významné tchajwanské investice. Stojí továrny, zaměstnávají stovky, tisíce lidí. Pořád jenom slyšíme, jak přijdou miliardy, desítky miliard, stovky miliard a zatím Číňané kupujou takové jenom viditelné, já bych řekl PR věci, tady fotbalový klub, tady nějaký zámeček, tady nějaký kus vydavatelství, ale žádnou investici ve smyslu vytváření pracovních míst nevidíme. A právě proto, že vidíme, že ty západní firmy jsou úspěšné na čínském trhu, přitom jejich vlády dělají sebevědomou politiku a akcentují otázku lidských práv, nemají problém se setkat s duchovním vůdcem a podobně, tak je vidět, že to podlézání je naprosto zbytečné.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Byl to také bývalý předseda ODS, který použil spojení, že podpora dalajlámy má špatný vliv na český export, ale je pravda, že zmínil, že je nutná podpora lidských práv a že musí zůstat klíčovou součástí české zahraniční politiky. Tehdy vám to nepřišlo jako pokus zavděčit se všem, notabene když se potom ukázalo, že když tu funkci opustil, začal pracovat pro mezinárodní společnost a vyjednával byznys v Číně?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
To vyjádření mi vadilo už tehdy, řešil jsem to tehdy s premiérem soukromě. Samozřejmě že nějak, a je to normální, že pokud je to vyjádření někoho z vlastní politické strany, tak je správné to řešit uvnitř té politické strany. Přišlo mi taky zbytečné už tehdy, protože říkám, že skutečně můžeme dělat obě dvě věci najednou. To je otázka, my si ji klademe úplně zbytečně. Na Západě to nedělají. My říkáme buď lidská práva, nebo obchod. Ale západní úspěšné demokratické země řeší obě otázky najednou. Je paradoxní, že například čínská ocel významným způsobem ohrožuje v mém kraji, v moravskoslezském regionu naše ocelárny. Pan prezident Zeman podporuje udělení statusu tržní ekonomiky Číně, ale tím bezprostředně se ohrožuje stovky a tisíce pracovních míst. To má taky dopady. Musíme to vnímat v celém kontextu. Takže některé obchodní vztahy s Čínou jsou prospěšné a některé naopak ohrožují pracovní místa a zejména u nás v těch jakoby strukturálně postižených regionech. Tak…

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Dovedete si představit teď nějaké politické gesto, které by mohlo vzejít od vás směrem právě k Pražskému hradu nebo k předsedovi Senátu, k panu premiérovi?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Já myslím, že to je zbytečné, mně to přijde úsměvné. To by takové prohlášení mohli dávat každý týden, když si řekne čínský velvyslanec, že si platí pozice vlády. Dneska to pan premiér komentuje, že to není nic nového, že to pozice vlády. Kolikrát ročně budeme deklarovat naši vděčnost nebo věrnost nebo já nevím co? Je to opravdu naprosto zbytečné a je to ale odpovědnost především těchto lidí a politické strany, které ty lidi nominovaly do těch funkcí. Jsem realista, ve sněmovně má vláda většinu, myslím, že takový postoj, který udělali sociální demokraté, podporují komunisté. Takže bychom se mohli navrhnout nějaké usnesení Poslanecké sněmovny, ale v tomto složení je bez šance.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Sněmovna dnes také odsoudila rezoluci UNESCO navrženou arabskými zeměmi, která pro města v jeruzalémském starém městě používá jen arabské názvy, připomíná, že Izrael ve východním Jeruzalému je okupační velmocí. Proč jste do toho šli, jaký to má význam?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Je to náš spojenec. Izrael je náš dlouhodobý strategický spojenec. Děje se mu křivda, nespravedlnost, přepisování historie. Proto jsme ten bod navrhli a opravdu jsme moc rádi, že jsme našli podporu takřka celým politickým spektrem. Pro to nehlasovali komunisté, ale hlasovalo pro to 120 poslanců z ostatních klubů. A já myslím, že to je dobře, že zejména v zahraniční politice nemá být pozice České republiky závislá na momentální vládní většině, že má být větší stabilita. My jsme stabilní spojenec Izraele. A já myslím, že se nám to může vrátit, až se bude někdy dít křivda České republice, tak budeme očekávat, že se nás zastanou spojenci. A my jsme se zastali našeho spojence a je to dobře.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Říká dnešní host dnešního Interview Zbyněk Stanjura, poslanec za ODS. Děkuju vám za to, že jste přišel. Na shledanou.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
Děkuji za pozvání. Na shledanou.

štítky: # # # # # # # # # #