Výjezd předsedů SPOLU do Moravskoslezského kraje - 31. 5. 2021