Euro.cz: Nižší daně, vyšší mzdy. Pro všechny

20. 6. 2017; Euro.cz
  
Vyšší spotřeba zmírní výpadek v rozpočtu Česká ekonomika roste již čtyři roky a pozitivní trend bude podle všech renomovaných institucí pokračovat i v následujících letech. Současně máme velmi nízkou nezaměstnanost, v této chvíli v rámci Evropské unie nejnižší.
 
Tyto výborné výsledky ale nepřinášejí potřebný růst mezd. Máme vysoké a komplikované daně a zdanění práce je mezi vyspělými zeměmi OECD osmé nejvyšší. V oblasti sociálních odvodů je situace ještě více alarmující. Pokud porovnáme jejich výši k hrubému domácímu produktu, jsme na nelichotivém druhém místě, vyšší jsou pouze ve Francii.
  
Pravicoví i levicoví ekonomové se shodují vnázoru, že nízké mzdy jsou největším dnešním problémem české ekonomiky. Musíme se rozhodnout, zda nadále budeme zemí s levnou pracovní silou, nebo je naší ambicí ekonomika s vyšší přidanou hodnotou, inovacemi a důrazem na vývoj a výzkum a vysokými platy. Jen taková ekonomika může udržet nejkvaliflikovanější domácí pracovní sílu a současně lákat špičkové odborníky z jiných zemí.
  
Jak zvýšit příjmy
  
Pevně doufám, že hlavním tématem letošních voleb bude otázka daní a vyšších čistých příjmů. Náš daňový balíček by přinesl opravdu významný a především spravedlivý vyšší výdělek milionům lidí.
  
Současná vláda se stará pouze o státní zaměstnance a slepě věří zázračným účinkům neustálého zvyšování minimální mzdy. Můžeme donekonečna ukazovat prstem na zaměstnavatele, ať lidem přidají.
  
Nebo můžeme převzít odpovědnost a snížit daně. V ODS jsme jednoznačně pro druhou možnost. Naším klíčovým návrhem je zavedení rovné daně z příjmu fyzických osob ve výši 15 procent z hrubé mzdy. To přinese okamžité zvýšení čistých mezd všem zaměstnancům o sedm procent (pro zjednodušení toto číslo platí pro poplatníka se základní slevou bez ostatních slev).
  
Konkrétní čísla si může každý spočítat na daňovém pravítku. Uvedu jen několik příkladů.
  
Zaměstnanec, který probírá průměrnou mzdu (cca 29 300 korun), si polepší měsíčně o 1500 korun, tedy 18 tisíc korun ročně.
  
Celkově zůstane zaměstnancům v j e -jich peněženkách 40 miliard korun ročně. Opatření se týká všech, nerozlišuje mezi těmi, kteří pracují pro veřejný sektor a kteří pro soukromý sektor, nezvýhodňuje žádnou skupinu či profesi. Necháme peníze občanům, kteří se rozhodnou lépe, co s těmito penězi udělat, než jakákoli vláda. Právě tento princip děsí naše politické konkurenty, rozdělovat cizí peníze je přece mnohem lákavější.
  
Snížení odvodů zaměstnavatelům
  
V zásadě všichni zaměstnavatelé si dlouhodobě stěžují na vysoké odvody zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance, které činí mimořádně vysokých 34 procent. Už název pojištění je zavádějící. Zcela jednoznačně se jedná o zdravotní a sociální daň, navíc rovnou. V prvním kroku pro příští volební období navrhujeme snížit odvody sociálního pojištění (daně) o dvě procenta. V součtu to činí cca 27 miliard ušetřených nákladů pro zaměstnavatele.
  
Pevně věřím, že se významná část nebo celá částka použije na další zvýšení platů.
  
Pro konzervativní politickou stranu typu ODS je fungující rodina stavebním kamenem společnosti a prosperity. I v daňové oblasti se tyto hodnoty musejí projevit. Přinášíme tři návrhy na podporu soudržnosti rodiny a mezigenerační solidarity. Společné zdanění manželů, možnost posílat jedno procento důchodového pojištění rodičům či prarodičům v penzi a zavedení slevy na pracující manželku/manžela ve výši 12 tisíc ročně, pokud se rodina stará o nezaopatřené děti.
  
Pro dokreslení složitosti daňového systému uvádím, že zákon o dani z příjmů má 42 paragrafů a více než 250 stran, zákon o DPH má 101 paragrafů a více než 150 stran, česká firma tráví plněním daňových povinností stovky hodin ročně.
   
Navrhujeme zrušení zbytečných daní, které mají nízký výnos. Daň z nabytí nemovitostí a silniční daň pro osobní auta jsou administrativně náročné, přinášejí statisíce daňových přiznání ročně, přitom výnos obou dohromady činí necelá čtyři procenta výnosu DPH. U DPH se vrátíme ke dvěma sazbám, obě sazby snížíme.
  
Máme na to? Máme!
  
Všichni odpůrci nízkých a jednoduchých daní vždy kladou stejné otázky: Kolik bude výpadek příjmů státního rozpočtu, kde najdete úspory, můžeme si to dovolit, máme na to? Než odpovím na tyto otázky, nabízím otázku jinou, mnohem naléhavější: Proč platíme tak vysoké daně?
  
Jednoduchá odpověď: Většina politiků miluje přerozdělování, dotace, podpůrné programy, prostě vše, kdy mohou daňové příjmy směřovat k vyvoleným skupinám.
    
Zpět k otázkám zastánců vysokých daní. Nejprve jedno pravidlo, stát si na daňové příjmy zvykne a velmi obtížně se jich vzdává. Příkladem může být nejen růst DPH, ale i celkový růst zaplacených daní v minulých letech. V letech 2014 až 2016 rostly daně a sociální pojištění průměrně o 65 miliard ročně. Stejný vývoj se očekává díky ekonomickému růstu i v příštích letech. Jednoduchá otázka: Musí vláda každých 65 miliard navíc utratit? Naše odpověď: Nemusí, my raději tyto peníze necháme lidem.
   
Každý rok stát vypisuje stovky dotačních titulů, celkově rozděluje více než 100 miliard. Dolní odhad zbytečných dotací činí 25 procent, což dělá 25 až 30 miliard ušetřených ročně. Při zvýšení adresnosti sociálních dávek, zejména v oblasti bydlení, stát ušetří osm až deset miliard ročně, přičemž dávky se snižovat nebudou, stačí vyloučit ty, kteří systém zneužívají.
  
Část zvýšených čistých příjmů použijí občané ke spotřebě, zvýší se tedy výběr nepřímých daní, spotřebních a DPH.
  
Konzervativní odhad činí deset miliard.
  
Když sečteme zvyšující se výnos daní a výše uvedené úspory, dostaneme se k částce přesahující 100 miliard korun, které zodpovědná vláda věřící úsudku svých občanů nepotřebuje a neutratí.
  
Jednoduchá odpověď: Máme na to!
  
Cíle daňového balíčku
  
Daňový balíček zvýší příjem všem zaměstnancům o sedm procent, zlevní nákup nemovitostí, sníží náklady na podnikání, zjednoduší systém DPH, umožní nižší ceny zboží a služeb.
  
Zároveň daňový balíček nezvýší náklady firmám, vytvoří nová pracovní místa, zvýší domácí spotřebu a tím povzbudí domácí výrobu a služby.
  
Zásadním požadavkem na daňový systém je jeho stabilita a předvídatelnost. Rozumíme častým stížnostem na neustálé změny a změny na poslední chvíli.
  
Poučili jsme se z minulosti. Pokud dostaneme ve volbách silný mandát a přijmeme vládní odpovědnost, prosadíme daňový balíček najednou a p o zbytek volebního období již žádné další změny nebudou!
  
Současná vláda se stará pouze o státní zaměstnance a slepě zázračným účinkům neustálého zvyšování minimální mzdy.
  
 
Zbyněk Stanjura
předseda poslaneckého klubu ODS

« zpět na přehled