Z médií

Interpelace na premiéra ve věci metody politického souboje

18. června 2015 / interpelace

Ústní interpelace předsedy poslaneckého klubu Zbyňka Stanjury na premiéra Bohuslava Sobotku ve věci metody politického souboje.

 
Zbyněk Stanjura: 

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo vlády, doufám, že souhlasíte s názorem, že vy jako osoba jste zodpovědný za všechny členy své vlády, ať už z vaší politické strany, či jiných politických stran. Tento týden se česká veřejnost dozvěděla dvě podle mne závažné události. Za prvé, že firma pana ministra Babiše vypaluje pole svým obchodním konkurentům. To jsou podle mě nekalé praktiky v rámci konkurenčního boje, to podle mě do normálního konkurenčního boje nepatří. Včera jsme se dozvěděli z úst vašeho poslance, člena vašeho poslaneckého klubu, že měl jednání s ministrem financí a že měl pocit, že ho ministr financí zastrašuje či vydírá. To je podle mého názoru nedovolená, nekalá metoda politického souboje.
 
Vy jste před několika dny odvolal ministra školství vzhledem k tomu, dle vašeho vyjádření, že nevhodně volil slova vůči své podřízené. Tak první dotaz: Zda máte jiné nároky na ministra školství, bývalého, či stávajícího ministra financí, nebo ne.
 
Za druhé: Jestlipak víte, zda má i na vás Andrej Babiš složku, na členy koaliční rady, na členy koaličních klubů nebo na členy opozičních klubů. Zde se ho na to zeptáte, a pokud on odpoví ano, zda ho požádáte, aby to v rámci politického boje nepoužíval.
 
Poslední dotaz. Na minulém plénu Poslanecká sněmovna přijala usnesení, v kterém vás vyzvala, abyste řešil s Finanční správou hospodaření politického hnutí ANO 2011, které podle mého názoru nepřiznalo daň z příjmů, protože inkasovalo peníze za poradenskou činnost svým poslancům – podle mě je to v rozporu se zákonem o politických stranách – a pokud ne, tak mělo být plátcem DPH, a neplatí ani DPH. Co jste v tomto bodě učinil. Děkuji.
 
 
Bohuslav Sobotka: 

Vážený pane poslanče, já už jsem se věnoval v předcházející interpelaci odpovědi, která se týkala kauzy pana Bohumíra Rady a jeho sporu se společností Agro Jevišovice. Mohu pouze zopakovat, že nesouhlasím s tou metodou, která byla použita, a že v demokratickém právním státě by se obchodní spory neměly řešit touto formou. Čili tady je mé stanovisko, myslím, jasné.
 
Pokud jde o kauzu sporu pana poslance Šincla a ministra financí Babiše, především musím říci, že jsme se dnes sešli na jednání koaliční rady, já jsem i na základě usnesení poslaneckého klubu sociální demokracie požádal o to, aby se koaliční rada zabývala tímto incidentem, ke kterému došlo včera na půdě Poslanecké sněmovny. Požádal jsem ministra financí a předsedu hnutí ANO, aby změnil své chování vůči poslancům Poslanecké sněmovny. Musím říci, že je v zásadě jedno, jestli se ta kauza dnes týká pana poslance Šincla, nebo kohokoli jiného. Já si myslím, že je důležité, abychom drželi určité limity, pokud jde o chování ministra vůči poslanci. Řeknu vám proč.
 
Myslím si, že není možné, aby poslanec se obával v okamžiku, kdy dělá interpelaci nebo vznáší dotaz na ministra nebo dělá pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, aby se obával automaticky, že reakce vlády nebo ministra na tuto jeho aktivitu bude zahrnovat nějakou osobní dehonestační kampaň. To by prostě omezovalo podle mého názoru fungování demokracie, Parlament má kontrolní roli, poslanci mají vládu kontrolovat a ministr musí strpět kritiku. To znamená, k práci ministra, člena vlády, premiéra, ministra financí patří, že musí strpět kritiku ze strany poslanců, senátorů, ale i všech ostatních občanů a musí být schopen se s tou kritikou vyrovnat způsobem, který odpovídá demokratickému právnímu státu.
 
Vystoupení pana ministra Babiše vůči poslanci Šinclovi na jednání, které probíhalo o konkrétním návrhu zákona, pokládám za nepřijatelné, pokládám ho za překročení mezí, které by překročeny být neměly, a požádal jsem ministra financí během dnešního jednání koaliční rady, aby takovým způsobem dále nepostupoval. Požádal jsem ho, aby se poslanci Šinclovi omluvil, ministr financí to odmítl. Požádal jsem ho tedy alespoň, aby se s poslancem Šinclem sešel, aby celou tu věc prodiskutovali a pokusili se tu záležitost uzavřít. Čili předpokládám, že se ministr financí s poslancem Šinclem sejdou a celý incident projednají a sdělí nám výsledek tohoto svého jednání.
 
Čili myslím si, že to je postup, který není v pořádku, proto jsme se také proti němu ohradili, jak náš poslanecký klub, tak vedení sociální demokracie, a projednali jsme tuto věc s našimi koaličními partnery v rámci dnešního jednání koaliční rady. Moje představa je taková, že ministr vlády by neměl jakýmkoli způsobem zapojovat osobní útoky na poslance do debaty o návrzích zákonů o vládní politice jako takové. To prostě do politiky nepatří a myslím si, že to bylo velké šlápnutí vedle ze strany pana ministra financí, a předpokládám, že si tu věc uvědomuje.
 
 
 
Zbyněk Stanjura: 

Tak ty interpelace jsou zbytečné, když mi neodpovídáte, pane premiére. Já jsem se ptal na něco jiného. Ptal jsem se, zda jste si prověřil u pana ministra Babiše, jestli má složku i na vás, ostatní členy koaliční rady, koaliční opoziční poslance. Zda jste ho požádal, aby případně takové složky nepoužíval. A co jste udělal, jak jste naplnil usnesení Poslanecké sněmovny, že Finanční správa měla prověřit financování politického hnutí ANO 2011 a podezření, že neplatilo řádně daně. Ani daň z příjmů, ani daň z přidané hodnoty. Neodpověděl jste mi ani na jedno.
 
A mám ještě jednu otázku: Jestlipak víte, že všichni poslanci hnutí ANO na jednání rozpočtového výboru hlasovali pro návrh Ladislava Šincla? Pro návrh, ne proti návrhu. A dnes posloucháte vystoupení ministra financí, který říká, že on zachraňuje občany, že váš poslanec je nějaký podezřelý, zlobbovaný, ale jeho vlastní poslanci hlasovali pro návrh pana poslance Šincla. Co na to říkáte?
 
 
 
Bohuslav Sobotka: 

Já chci v tuto chvíli za prvé poděkovat za upozornění na to usnesení Poslanecké sněmovny. Musím říci, pane poslanče, že o tom usnesení nejsem přímo informován, to znamená, vyžádám si toto usnesení a budu na to reagovat z pozice předsedy vlády. Čili s tím usnesením se seznámím a event. poskytnu Sněmovně informaci o postupu, který Úřad vlády v této věci zvolí. To za prvé.
 
Za druhé. Pokud jde o ten návrh pana poslance Šincla a to, co se odehrává nyní, byl jsem informován o tom během jednání koaliční rady, že Ministerstvo financí přišlo s novým návrhem, jak poměry mezi pojišťovnami a zprostředkovateli upravit, a ten nový návrh, jak jsem pochopil, byl vyvolán právě iniciativou poslance Šincla. To znamená, že dochází k určitému i věcnému posunu v té debatě, která tady je. Myslím si, že návrh poslance Šincla přiměl pravděpodobně Ministerstvo financí, aby upravilo svou původní odmítavou pozici, takže hledá určitý kompromis. To je, myslím, pozitivní posun. A pokud by návrh poslance Šincla, ten původní, přispěl k tomu, že Ministerstvo financí bude hledat nějakou rovnovážnější podobu úpravy zákona, která bude ve prospěch klientů pojišťoven, tak si myslím, že to nebude vůbec špatný výsledek.
 
 

štítky: # #