Z médií

Interpelace na ministra dopravy ve věci 3D technologie měření na stavbách

21. května 2015 / interpelace

Ústní interpelace předsedy poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjury na ministra dopravy Dana Ťoka ve věci 3D technologie měření na stavbách.

 
Zbyněk Stanjura: 

Děkuji za slovo. Nejprve chci ocenit, že pan ministr dopravy je přítomen jako jeden z mála členů vlády, a moje dnešní interpelace není nijak politická, ale spíš technická. Proto jsem dopředu oznámil obsah interpelace, protože si myslím, že ta tematika je zajímavá a mohli bychom jí věnovat pozornost.
 
Někdy už v roce 2008 začalo ŘSD řešit problém s tím, jak se skutečně vykazují práce či vícepráce, zejména při opravách silnic. Na základě tříletého zkoumání byla v roce 2011 přijata směrnice generálního ředitele, která umožňovala využít 3D technologie, zjednodušeně řečeno, abyste 3D technologií zjistili skutečný stav opravované vozovky a pak jste mohli porovnat finální stav a zjistit, zda objem vyfakturovaných prací odpovídá tomu, co se na té stavbě povedlo.
 
Když jsem byl v roce 2013 ministrem dopravy, tak tehdejší ředitel David Čermák k tomu vydal nějaké prováděcí směrnice a pak následovalo pět neúspěšných pokusů nějakým způsobem vysoutěžit využití této technologie při opravách. Já se nechci ptát na to, co bylo. Chci se zeptat pana ministra, zda ŘSD, případně SŽDC, uvažují o používání této technologie. Pokud ano, kdy si myslí, že bude zavedena do praxe a kdy bychom mohli vidět efekty.
 
Chci připomenout, že podobný problém řeší např. ve Velké Británii, kde ministr dopravy něco podobného prosadil, a tam odhadoval roční úsporu při opravách v objemu 1 mld. liber. Myslím si, že technologickému pokroku, který chrání zadavatele, v tomto případě stát, bychom bránit nechtěli a po řádném prozkoušení bychom mohli takový systém nastavit, a tím ušetřit finanční prostředky, které by se mohly investovat na další opravy nebo na investice. Děkuji za odpověď, pane ministře.
 
 
Dan Ťok:

Děkuji. Dobré odpoledne, pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ŘSD v minulosti vydalo pro vnitřní potřeby organizace směrnici generálního ředitele č. 8/2011, která se týká kontrolní činnosti na stavbách pomocí různých technologií. Jednou z nich je i 3D skenování. Směrnice byla podrobena vnitřní kontrole ŘSD s ohledem na skutečnost, že postupem času existuje již vícero technologií a ty nemají jednotný postup. Směrnice není v tuto chvíli s ohledem na výše uvedené problémy uplatňována striktně na všech stavbách. V současnosti se již řeší úprava této směrnice, která nyní popisuje pouze jeden konkrétní postup, jak provádět skenování. To vyvolává problémy, neboť časem vznikly i nové technologie a s tím i postupy, které jsou od směrnice odlišné, a je tudíž potřeba směrnici zobecnit a upravit tak, aby umožňovala použití jiných technologií. V aktualizované směrnici má být upřednostněna definice toho, co chceme měřením dosáhnout, a zjistit, v jaké podrobnosti a rozsahu, nikoli předurčovat přímo způsob měření.
 
Před dvěma týdny vydal generální ředitel ŘSD příkaz v tomto činit další kroky směřující k úpravě směrnice. Úsek výstavby oslovil Český svaz geodetů a kartografů, jsou zde zástupci akademické sféry i zhotovitelů a ti mají navrhnout, jak upravit směrnici a v jakém rozsahu a čase a kdo se na této úpravě bude podílet. V podstatě sestavit harmonogram, který má svaz poskytnout do 25. 5. Po schválení harmonogramu se očekává dle sdělení svazu, že do sedmi měsíců od schválení harmonogramu dojde k projednání a schválení novelizace této směrnice a ta bude používána na všech stavbách Ředitelství silnic a dálnic. Děkuji. 
 
 
 
Zbyněk Stanjura: 

Děkuji za ty informace. Moc mě tedy nenadchly, protože ten záměr, aby to bylo v obecné rovině, já myslím, že to je v pořádku. Není třeba fixovat jednu technologii. Pokud jsou už jiné, jiná technická řešení, proč ne. Jenom ta doba mi přijde neuvěřitelně dlouhá. Ten pokus o vysoutěžení technologií byl někdy v roce 2013, ne v roce 2015. Nevím, proč by to měl určovat ten svaz, jestli jsem dobře pochopil, geodetů. Vy jste četl, že svaz geodetů odhaduje sedm měsíců od harmonogramu, že bude ta směrnice generálního ředitele. Já bych poprosil pana ministra potom o zaslání toho harmonogramu a případně, aby požádal generálního ředitele, aby to urychlili. Nemusí to být úplně ideální, ale podle mě musíme začít. Pokud známe dneska jednu technologii, tak to vyzkoušíme s jednou technologií a můžeme postupně navazovat. Nejde o to vytvořit někomu monopol, ale skutečně mít účinný nástroj pro kontrolu dodavatelů. A to si myslím, že je v pořádku.
 
Takže moje prosba na pana ministra, aby požádal generálního ředitele Kroupu, aby to urychlili a co nejdříve zařadili do praxe. I s tím, že ta směrnice se bude v čase nějakým způsobem vyvíjet a doplňovat. To myslím, že je naprosto pochopitelné. Děkuji.
 
 
Dan Ťok:

Já souhlasím. Toto je materiál, který mi připravil úřad, takže já proberu ještě s panem generálním ředitelem, abychom věci urychlili. Já bych chtěl jenom informovat, že nejenom tady, ale my hodláme i na opravách D1 dát webové kamery a dělat jakoby průběžnou kontrolu, kde zapojíme i veřejnost. Takže chceme jít tímto směrem. Ale tady se pokusím, pošlu vám určitě harmonogram a budu trvat na tom, že se to má urychlit, ten postup. Děkuji.

štítky: # # #