Z médií

Policie vylila kýbl špíny na mého kolegu

31. března 2015 / projev

Proslov na 26. schůzi Poslanecké sněmovny 31. března 2015 ke stažení žádosti Policie České republiky o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody.

 
Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové,
 
dovolte, abych upřel vaši pozornost na bod programu, který máme schválen pod číslem 123. Ten bod se jmenuje Žádost Policie České republiky o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody.
 
Ta žádost sem dorazila, opakovaně se tomu věnoval mandátový a imunitní výbor, tak jak má. A hle, policie tu svoji žádost stáhla. Je to naprosto neobvyklý krok, stalo se to poprvé, a já si myslím, když policie vylila kýbl špíny na mého kolegu, tak bychom mu měli dát šanci, aby k tomu mohl říct svůj postřeh a svůj postoj.
 
Myslím si, že to nemůžeme přejít mlčením a dělat, že se nic nestalo. Mám informaci, že dneska se tou situací před chvílí zabýval mandátový a imunitní výbor. Paní předsedkyně je pověřená mandátovým a imunitním výborem, aby tady přednesla stanovisko a aby navrhla Poslanecké sněmovně jako celku usnesení k tomuto případu.
 
Já vás žádám, abyste našemu kolegovi, nejenom mému, ale našemu kolegovi vyšli vstříc, abychom ten bod projednali dnes jako první bod. Nebude to tak dlouhé, ale myslím si, že ten, kdo je takhle podle mého názoru nespravedlivě očerněn, musí mít šanci sdělit vám, ale i veřejnosti svůj pocit a svůj postoj v tomto případu. Prosím vás, abychom bez ohledu na to, kdo je v koalici, kdo je v opozici, abyste ten návrh podpořili a pan doc. Svoboda měl šanci se tady aspoň před vámi obhájit.

štítky: #