Z médií

Já nic, já ředitel. Já nic, já ministr

20. března 2015 / tisková zpráva

Ministr dopravy Dan Ťok by měl veřejnosti jasně a věrohodně vysvětlit závažné informace, se kterými přišel v uplynulých dnech Radiožurnál.

 
V popisu podivné finanční transakce se shodují všichni. Soukromá stavební firma SKANSKA za stavbu jedné části komunikace R7 měla podle smlouvy se státem inkasovat z veřejných rozpočtů 367 milionů korun. Sama však stavbu provedla mnohem levněji. Astronomický zisk na této části stavby ve výši 100 milionů (marže 37 %) však SKANSKA dobrovolně přenechala jiné stavební firmě. 
 
Tuto nevýhodnou a pro mnohé nepochopitelnou obchodní operaci se ministr snaží bagatelizovat slovy o tom, že o akci nerozhodoval a bylo to „pod rozlišovací schopnosti ředitele firmy“. Takovéto vysvětlení však neobstojí. Jen pro srovnání, o rok později česká SKANSKA docílila zisku 83 milionů korun za celý kalendářní rok.
 
Na právě probíhající kauze je zajímavé, že se ministr Ťok již podruhé snaží veřejnosti vsugerovat, že „on byl pouhým ředitelem“, který za nic nemůže. Již v roce 2013 se totiž společnost SKANSKA dostala do vysoké ztráty, která byla způsobena účetními podvody manažerů společnosti. I za tyto problémy odmítl nést tehdejší ředitel společnosti SKANSKA Dan Ťok zodpovědnost. Ve výroční zprávě společnosti SKANSKA je napsáno: „Přes všechnu energii, které této oblasti věnujeme, se v průběhu roku 2013 zjistilo, že vedoucí zaměstnanci jedné z našich divizí neoprávněně manipulovali s údaji v účetnictví. Byla přijata opatření k nápravě a k tomu, aby se nic podobného již nemohlo opakovat.“ Ředitel Ťok celou kauzu komentoval slovy: „Jeden z mých nejbližších pracovníků mě zklamal. Vyvodili jsme okamžité důsledky, toho člověka jsme vyhodili.“
 
Hnutí ANO se pokouší veřejnosti prezentovat jako hnutí schopných manažerů, kteří umí řídit zemi. Po 14 měsících se ukazuje, že tomu tak není. Ministrovi financí se nedaří vybírat daně,  na ministerstvu dopravy a spravedlnosti vládl chaos, který byl řešen výměnami ministrů. 
 
Již první „odborník“ ve funkci ministra dopravy Antonín Prachař (ANO 2011) musel z ministerstva odejít pro svou neschopnost. Největším úkolem jeho nástupce (ANO 2011) je vyřešit problémy, které způsobil jeho předchůdce. Na tendru na mýtném se jasně ukazuje, že tohoto cíle zatím nedosáhl. Materiál k mýtu, který ministr Ťok předložil minulý týden, se setkal s velkou kritikou odborné veřejnosti a odmítl jej také koaliční partner hnutí ANO.
 
Doufám, že Dan Ťok nebude v budoucnosti používat věty: „Já o tom nevěděl“, „Já o tom nerozhodoval“, „…to bylo pod rozlišovací schopností ministra“, tak jak to dělá, když vysvětluje problémy ve svém minulém angažmá.
 

štítky: # # #