Z médií

Vystoupení k návrhu rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2015

10. prosince 2014 / projev

Vystoupení předsedy poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjury na schůzi Poslanecké sněmovny k návrhu rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2015.

 
Pokud budeme hledat zbytečné instituce ve veřejné sféře, tak bezesporu je to ta, o které dneska jednáme. Nemám kromě toho, že rozpočet je deficitní, a to při stomiliardovém deficitu státního rozpočtu, který jste schválili zhruba před dvěma hodinami, není ta hlavní výhrada, tak bych ve střednědobém výhledu nejlépe viděl, kdyby paní ministryně řekla, že fond prostě zruší. Už to, že výdaje činí zhruba 1,5 % státního rozpočtu, že to projednáváme zvlášť, ukazuje na nesystémové řešení. Vím, že to nezavedla tato vláda, abyste to nebrali tak, že jsem přehnaně kritický. Pamětníci říkají, že to bylo z důvodů, že kdysi nešlo podle rozpočtových pravidel převádět peníze z jednoho rozpočtového roku do druhého. Ale ten důvod dávno pominul. Platí to obecně o všech fondech, které stojí mimo rozpočet. Státní fond rozvoje bydlení není žádnou výjimkou, stejně na tom je Státní fond dopravní infrastruktury a Státní fond životního prostředí. Pak bych mohl jmenovat i ty menší, kde prostředky jsou ještě řádově proti těmto 2 mld. mnohem nižší.
 
Já myslím, že stojí za nějakou střednědobou úvahu, zda ty fondy skutečně potřebujeme a zda by nebylo lepší je zrušit. A pokud jsou některé funkce, které chce vláda, aby pokračovaly, a některé programy, aby pokračovaly, tak mohou pokračovat podle mě přímo prostřednictvím ministerstva a státního rozpočtu. Je taky pravda, že my navrhujeme toto ministerstvo zrušit. Je to trošku začarovaný kruh. Museli bychom to posunout někam dál, protože pokud budeme přemýšlet o tom, které ministerstvo je zbytečné, tak je to Ministerstvo pro místní rozvoj. Ono si našlo agendu, dělá evropské fondy. Bylo to i za naší vlády. Není to nic nového. Tehdejší ministr pro místní rozvoj v naší vládě taky byl zásadně proti zrušení ministerstva. Říkám, že je to návrh občanských demokratů, který jsme nebyli schopni prosadit v tehdejší koalici. Ale je to zbytečné ministerstvo, které má ještě pod sebou zbytečný fond. Nad tím bychom se mohli zamyslet, ale paní ministryně je ve funkci chvilku, tak jí to nebudu vyčítat, nebo ji za to nebudu kritizovat. Kdyby se aspoň ten fond podařilo zrušit, tak je to krok dobrým směrem, protože ministerstvo nezrušíme. To totiž musíte zrušit, než se uzavře koaliční smlouva. V okamžiku, kdy uzavřete jakoukoliv koaliční smlouvu, tak při zrušení ministerstva rozhodíte mocenské poměry. Když jsou tři koaliční partneři, tak se musí zrušit tři ministerstva, aby to bylo spravedlivé, ale to už je plán příliš ambiciózní, to uznávám. Takže si myslím, že příští příležitost na rušení kteréhokoliv ministerstva bude zase, až se bude skládat příští koalice, pak je to zase taková akademická otázka, protože logicky příslušné ministerstvo a člověk, který stojí v čele, nebude nikdy souhlasit. To by byla zcela výjimečná situace. Ale u Státního fondu rozvoje bydlení a u všech ostatních fondů, protože moje poznámka se týká i dalších fondů, o kterých budeme mluvit, si myslím, že bychom o tom přemýšlet mohli.
 
A to, že se musí administrovat evropské fondy, je jasné. To můžeme administrovat jiným způsobem. Když vidím pana ministra dopravy, tak je možná strategická úvaha. V nějakém střednědobém horizontu udělat z Ředitelství silnic a dálnic akciovku, daňové příjmy směřovat přímo do ní, aby mohla třeba čerpat bankovní zdroje, ať to není jenom dotace ze státního rozpočtu, a pak je fond skutečně zbytečný. Ale kroky musí být provázané, musí mít nějakou logiku. A myslím, že o tom můžeme vést rozumnou rozpravu v nějakém pracovním týmu, ne přímo u návrhu zákona. Ale poznámku jsem prostě říct musel právě proto, že ten fond je zbytečný. My budeme hlasovat proti rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení. Já jsem se ptal už předchozí ministryně. Ta trošku mýtická JESSICA, tam byly první pilotní projekty, když jsme se hlásili ještě jako naše ministerstvo v roce 2009. Za chvíli je rok 2015 a mohlo by to konečně přinést nějaké reálné výsledky. Já jsem spíše skeptik, protože nástroj je sice užitečný, ale zase není úplně atraktivní. Podmínek je tam tolik a výhody, které přináší, zejména municipialita, tam nejsou tak výrazné. Tak možná bychom už mohli od zkušebního provozu a od pilotních projektů to zkusit naplno a tam se ukáže, jestli bude zájem, nebo nebude. Takhle je to spíše teoretická debata. A zase kritiku nesměřuji jenom na tuto stávající vládu, říkám, že se o tom mluví pět, nebo šest let a za tu dobu byly asi čtyři vlády, pokud se nepletu. 
 
Děkuji.

štítky: # #