Z médií

Na povodí Odry má zřejmě největší odborníky strana KDU-ČSL

4. prosince 2014 / interpelace / projev

Vystoupení předsedy poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjury na 23. schůzi Poslanecké sněmovny.

 
Než se dám ke konkrétní písemné interpelaci, chtěl bych požádat pana předsedu Poslanecké sněmovny, aby u premiéra sjednal pořádek, aby členové vlády odpovídali na písemné interpelace. Poslanecká sněmovna v druhém či třetím zářijovém týdnu neschválila písemnou odpověď bývalého ministra dopravy Antonína Prachaře. Dneska máme 4. prosince a do dnešního dne nikdo z ministerstva dopravy neodpověděl. To, že tam 14 dní teď není ministr, není důvod pro to, protože zákonná lhůta dávno uplynula. Já bych s tím vystoupil před programem, ale nechtěl jsem zdržovat. Myslím si, že je nepřípustné, když Poslanecká sněmovna svým hlasováním rozhodla, že není spokojena s odpovědí, aby nová odpověď nepřišla. Prosím, aby pan premiér sjednal pořádek.
 
Děkuji vám. A teď k předmětné interpelaci. Nejdřív bych chtěl pana ministra přivítat v Poslanecké sněmovně. On tady včera sice dvacet minut byl, řekl si svých pět vět a zase odběhl. Doufám, že dneska tu bude o něco déle. Říkám to proto, že interpelaci jsem já podal 28. srpna a odpověď jsem dostal 28. září v zákonné lhůtě, od té doby bylo mnoho jednacích dnů, kdy byly písemné interpelace a pan ministr tady nebyl.
 
Mám tady poměrně hodně podkladů, tak dovolte, abych byl trošku možná delší, nebudu tak vstřícný, jako má předchůdkyně u první písemné interpelace. Problém je ten, že jsem se zeptal pana ministra docela stručně, proč byl odvolán generální ředitel Povodí Odry. Místo, aby pan ministr popravdě odpověděl, aspoň já dovozuji ze všech jeho postupů před odvoláním a po odvolání. Místo, aby popravdě odpověděl, já jsem tam chtěl mít svého člověka, nejlépe z KDU-ČSL, proto jsem se potřeboval zbavit stávajícího generálního ředitele, tak nemohl bych nic říkat. Mohlo by se mi to nelíbit, ale ministr má na to právo. Mohl takhle postupovat.
 
Takhle mi dal školení, o které jsem vůbec nestál, o tom, co je státní podnik, jak funguje státní podnik, jaká je tam dozorčí rada, jaké má pravomoci dozorčí rada, a jedinou větou, kterou se pokusil odpovědět na odvolání, je podle mě věta, která uráží bývalého generálního ředitele, která je obecná, která se dá použít úplně vždycky, protože není ničím doložená. Je to obecné tvrzení, vzal jsem si tablet, abych to mohl ocenit.
 
V případě Povodí Odry jsem na základě mnoha informací o neoptimální komunikaci, neoptimální komunikaci ředitele Krajíčka vůči podřízeným, ministerstvu i samosprávě přistoupil k jeho odvolání. Neříká, jakých informací, od koho informace měl a co je to optimální a co je to neoptimální komunikace. Já vám potom popíši problém, v čem byl. Nebyl generální ředitel ochoten poslouchat personální pokyny prvního náměstka ministra zemědělství. Tak je třeba napsat, nesplnil přání prvního náměstka ministra zemědělství, proto jsem ho odvolal. Zase bych s tím nesouhlasil, ale bylo by to poctivé. Jestli je neoptimální komunikace, že generální ředitel, který je zodpovědný za velmi významný podnik, neposlouchá personální pokyny někoho, kdo nemá žádnou zodpovědnost za tento podnik, tak je to opravdu neoptimální komunikace. Já bych řekl, že to je svévole tohoto náměstka. Nic víc, nic míň.
 
Když jsem se dozvěděl z webových stránek o tom, že probíhá výběrové řízení, z toho jsem dovodil, že byl ředitel odvolán. Obrátil jsem se na věcně příslušného náměstka ministra zemědělství pana Kendíka. Někdy před tím, než jsem podal interpelaci, tzn., mezi 20. a 25. srpnem.
 
Pane ministře, sjednejte si pořádek na ministerstvu. Váš náměstek mi do dnešního dne neodpověděl. Možná, kdyby se nepodepisoval pan ministr a poslouchal mě, tak by ve svém vystoupení – já počkám. 
 
Mně přijde nenormální, aby náměstek ministra, člena vlády, která se zodpovídá Poslanecké sněmovně, na slušný písemný dotaz člena Poslanecké sněmovny prostě neodpověděl. Nebudu interpretovat telefonické výmluvy, když jsem to nechal urgovat. Evidentně věcně příslušný náměstek se bál odpovědět.
 
Tak jsem požádal v té samé době, abychom mohli zkonfrontovat různé přístupy. Našel jsem si na webových stránkách, kdo je předsedou dozorčí rady tohoto státního podniku. Je to shodou okolností hejtman Moravskoslezského kraje, sociální demokrat. My tam jsme v opozici a vedeme poměrně urputnou opoziční politiku vůči němu.
 
Pan hejtman na rozdíl od náměstka ministra zemědělství věcně příslušného mi skutečně odpověděl, a já vám budu citovat z jeho odpovědi, protože jsem oběma položil stejné otázky. Než jsem interpeloval pana ministra, chtěl jsem mít jasno od těch, kteří to mají na starosti věcně či funkčně. Než to najdu, budu pokračovat jinde.
 
V zásadě když to shrnu: Předseda dozorčí rady mi řekl: Po celou dobu fungování dnes už bývalého generálního ředitele měl podnik výborné hospodářské výsledky. Za celou dobu fungování bývalého generálního ředitele dozorčí rada ani jednou nenašla žádnou připomínku, kterou by uplatňovala vůči generálnímu řediteli. Podle informací, které má k dispozici předseda dozorčí rady, ani jednou se nestalo, že by generální ředitel neplnil pokyny zakladatele, ministerstva zemědělství.
 
Chci říct, že za tu dobu, kdy tam působil pan generální ředitel, proběhlo celkem 24 kontrol. Je vidět, jak to funguje u nás v kontrolním systému. Za tři roky proběhne ve státním podniku 24 kontrol. Mám u sebe, nebudu vás tím zatěžovat, v zásadě všechny kontroly dopadly bez problémů.
 
Pan ministr velmi rád mluví o tom, že on jako zemědělec si nejdřív rád ověří fakta, na základě fakt si rozhoduje. Mně je tento přístup sympatický.
 
Já si myslím, že to je správný přístup, že člověk má mít fakta, ne jenom nějaké pomluvy nebo jenom nějaké titulky a na základě toho se rozhodovat. Takže můj dotaz zní, pane ministře, kdo a jaké informace o neoptimální komunikaci bývalého generálního ředitele vám dal.
 
Druhý dotaz. Ptal jste se předsedy dozorčí rady o tom, jak byl spokojen s působením generálního ředitele. Prostudoval jste si zápisy dozorčí rady, našel jste tam něco, co byste mohl generálnímu řediteli vyčítat.
 
Za třetí. Jak byste hodnotil hospodářské výsledky podniku pod vedením bývalého generálního ředitele.
 
Já bych trošku pokračoval. Pan ministr zemědělství vypsal otevřené výběrové řízení, kdy v prvním kole, teď nevím, bylo to více než deset uchazečů, komise vybrala k ústním pohovorům tři uchazeče. Čirou náhodou, beze sporu čirou náhodou, dva z nich jsou členové KDU-ČSL. To znamená, na povodí Odry má největší odborníky strana KDU-ČSL. Já vím, že se roky říkalo, že to je jejich podnik, že tam vždycky seděl lidovec a že je divné, když tam sedí někdo jiný, ale bylo to uděláno docela inteligentně. Jeden lidovec byl zevnitř podniku, jeden byl zvenku. Mimochodem neúspěšný kandidát v komunálních volbách v mém rodném městě. A já se obávám, že on byl zdrojem těch informací o neoptimální komunikaci. A z těch tří, a to už je ta pravděpodobnost, z těch tří byl zase shodou okolností a určitě náhodou vybrán opravdu člen strany KDU-ČSL, který byl jmenován do funkce generálního ředitele. V žádném případě ovšem nechci zpochybnit jeho kompetence, ať si rozumíme. Uvidíme, jak si nový pan generální ředitel povede. Já osobně mám přístup, že když je někdo jmenován do funkce, tak ho nehodnotím dopředu, počkám si na nějaké období, v kterém se dají racionálně vyhodnotit jeho výsledky. Mně vadí jenom to pokrytectví a hledání zástupných důvodů. Že bezesporu, a v té odpovědi je to napsané, Ministerstvo zemědělství, ministr zemědělství má právo vyměnit generálního ředitele.
 
Já jsem ovšem z území nebo z Moravskoslezského kraje, kde Povodí Odry je bezesporu významný podnik, který velmi často komunikuje se samosprávou.
 
Měl jsem tu šanci ve funkci primátora Opavy spolupracovat s několika generálními řediteli. A když tam dochází vlastně k (nesrozumitelné) výměně v tom nejvyšším managementu, tak se prostě musíme ptát. Odpověď pana ministra je alibistická, nic neříkající. Jediný důvod, neoptimální komunikace. Tím, jak pan ministr nechodí do Poslanecké sněmovny, tak bychom taky mohli říct, že tady existuje neoptimální komunikace mezi Poslaneckou sněmovnou a ministrem zemědělství. Protože nemůžeme komunikovat, když tu nejste, tak pak to nemůže být optimální komunikace.
 
Ještě se vrátím k tomu, proč vlastně byl ten ředitel skutečně odvolán. Protože první náměstek ministra zemědělství, který to fakt nemá v gesci, ale to je ta rodina, která tam má poměrně silné postavení u vás, pane ministře, na ministerstvu, chtěl zasahovat do výběrového řízení na ředitele závodu. Pro ty, kteří nežijete v žádném povodí, kromě generálního ředitele, jsou jednotlivá povodí. Tam končil, myslím, že kvůli odchodu do důchodu, stávající ředitel závodu a generální ředitel chtěl vypsat výběrové řízení mezi zaměstnanci podniku. Měl pro to racionální důvody. Když jsem se ho na to ptal, proč k tomu došlo jen zevnitř podniku, ne zvenku. Říkal, že by to mohl být i někdo zvenku, ale jeho profesionální odhad je, že rozdíl v té zkušenosti zevnitř a zvenku je tak dva roky, než se dostane na úroveň znalostí toho, kdo je zevnitř. Že ten člověk musí znát velmi dobře situaci v tom povodí, velmi dobře musí znát toky, velmi dobře musí znát integrované záchranné plány, velmi dobře musí znát personální, materiální a další zdroje podniku, jako je Povodí Odry a podobně.
 
K tomuto bodu proběhlo poměrně konfrontační jednání mezi prvním náměstkem a generálním ředitelem. Generální ředitel trval na svém a říkal. No, dobře, pokud chcete, abych to změnil, protože pan první náměstek zarytě trval na otevřeném i pro venek výběrovém řízení a moje zkušenost, bohužel, je taková, že pokud někdo takhle zatvrzele trvá na otevřeném výběrovém řízení, tak už je dopředu znám vítěz. Je to někdo zvenku a potřebuji ho do těch struktur dát. A my budeme velmi dobře sledovat, kdo se stane ředitelem Povodí, resp. jestli to zase nebude čirou náhodou člen politické strany KDU-ČSL. Ale přesto generální ředitel říká: Pane první náměstku, pokud to chcete, dejte mně to písemně. Dejte mně tento pokyn písemně, já ho založím do složek ve svém podniku a já vám vyhovím. Ale to pan první náměstek neudělal a asi po třech týdnech byl generální ředitel předvolán na Ministerstvo zemědělství a tam mu bylo oznámeno panem ministrem rozhodnutí o odvolání. Já jsem chtěl z pana generálního ředitele vytáhnout nějaké podrobnosti, když píšu svou interpelaci, on mi je neposkytl vzhledem k tomu, že v zásadě neví, proč byl odvolán, takže jsem se ptal ministra zemědělství.
 
Takže když to shrnu. První náměstek měl personální požadavek, generální ředitel mu nevyhověl, byl odvolán, nově byl jmenován člen KDU-ČSL. Chci říci, že bývalý generální ředitel byl bezesporu člověk, který měl bohaté profesionální zkušenosti. Zejména od této vlády slýchávám o tom, jak ti odborníci, jiní odborníci a podobně. Je to člověk, který se podílel na vybudování poslední dobudované přehrady v České republice Slezské Hartě. Je to člověk, který se podílel na stavbě vodní přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně. Je to člověk, který se podílel na velké rekonstrukci vodního díla Morávka. Je to člověk, který má bohaté zkušenosti právě z toho oboru a které mohl uplatnit v řízení této důležité firmy v okamžiku, kdy se připravuje, a já pevně doufám jako občan Moravskoslezského kraje, že se toho dočkáme, přehrada v Nových Heřmínovech. Říkám, kdyby se pan ministr přiznal a řekl férově, chtěl jsem tam svého člověka, tak bych tady ani nevystupoval. Ale to, že vlastně takhle dehonestuje bývalého generálního ředitele řečmi o neoptimální komunikaci. Ptal jsem se starostů v našem regionu. Vy tam říkáte, se samosprávami neoptimálně komunikoval. Uveďte mi jeden nebo dva konkrétní případy konkrétního města, konkrétního starosty, v čem nebyl spokojen s fungováním Povodí Odry. U toho zakladatele (?) je mi to jasné. Tam je nespokojený váš první náměstek. Tomu já rozumím. Vyjádření předsedy dozorčí rady, pokud mi odpovíte, ještě najdu, a v těch papírech, přinesu vám ho černé na bílém a říkám, je to sociální demokrat, s kterým já osobně a mnozí moji kolegové vedeme poměrně ostré politické souboje, takže není důvod předpokládat, že z nějaké dobré známosti napíše kladné hodnocení a podobně.
 
Takže podle mě tady opět dochází k tomu, že něco se říká, transparentní, otevřené, odborníci, a něco jiného se děje. 
 
Děkuji.

štítky: # # #