Z médií

Ozvěny dne

21. února 2012 / rozhovor v médiích

Hostem diskusního pořadu ČRo 1 byl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Jan BUMBA, moderátor:

Působení Františka Dohnala v čele Nejvyššího kontrolního úřadu provázela v posledních letech řada otázek. Od včerejška už prezidentem NKÚ není poté, co mu byl pravomocně potvrzen podmíněný trest za to, že bránil poslancům, aby podnikli řádný audit v jeho instituci. Pan Dohnal to tedy vidí jinak, ale vláda nicméně v diskusi s opozicí, jak říká, má před sebou výběr jeho nástupce. Už dnes odpoledne budou zástupci koaličních stran debatovat, jaká mají být v tomto směru nastavena pravidla. A na stole by měl být taky návrh dvou koaličních partnerů, aby se podstatně rozšířila působnost NKÚ i na firmy ovládané státem. S tím ovšem nesouhlasí ODS. Předsedou jejího poslaneckého klubu je Zbyněk Stanjura. Dobrý den.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu ODS:
 

Dobrý den.

Jan BUMBA, moderátor:

A na druhé lince je David Ondráčka, ředitel protikorupční organizace Transparency International, která se naopak zasazuje o zmíněnou změnu. Dobrý den, pane Ondráčko.

David ONDRÁČKA, ředitel Transparency International:

Dobrý den.

Jan BUMBA, moderátor:

Pane Stanjuro, podle vás se vládní partneři mýlí, když tvrdí, že rozšíření pravomocí kontrolního úřadu i na státní firmy je součástí koaliční dohody?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu ODS:

Já myslím, že v koaliční smlouvě máme napsáno, že se tou otázkou budeme zabývat, nicméně ten vládní návrh jak novely ústavy, tak zákona o NKÚ přináší podstatné rozšíření pravomocí NKÚ z několika desítek subjektů, které může kontrolovat dneska, se dostáváme k číslu někde 8 tisíc subjektů, které bude moci kontrolovat v okamžiku, kdy bude jak novela ústavy, tak novela zákona o NKÚ schválena. Takže k podstatnému rozšíření pravomocí NKÚ a působnosti NKÚ dochází právě v tom vládním návrhu, říkám jak novely ústavy, tak zákona o NKÚ.

Jan BUMBA, moderátor:

To znamená, že i podle ODS by NKÚ by měl v budoucnu kontrolovat firmy ovládané státem?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu ODS:

Ne, to jsem neřekl. Já jsem říkal, že dochází k výraznému rozšíření těch objektů, které může kontrolovat. Čili jde o všechna města a obce, to je 6 245 obcí, o všechny kraje. Jsou tam vyjmenovány potom v tom zákoně o NKÚ další instituce, které může NKÚ nově kontrolovat, například Český rozhlas, Českou televizi, veřejné vysoké školy, zdravotní pojišťovny a tak bych mohl pokračovat. Takže dochází opravdu k obrovskému rozšíření pole působnosti NKÚ.

Jan BUMBA, moderátor:

Ale stále by měly zůstat společnosti, na které by se pravomoc NKÚ nevztahovala.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu ODS:

Já si myslím, že ano, protože problém je u obchodních společností, kde současně platí obchodní zákoník. A my tvrdíme, že základní zodpovědnost za hospodaření těch obchodních společností, ve kterých má buď samospráva, nebo stát účast, má samozřejmě vlastník. To znamená, je to jednoznačná zodpovědnost buď samosprávy, města či kraje, nebo státu. V tomto případě především ministerstva financí, které vykonává většinu akcionářských práv.

Jan BUMBA, moderátor:

Pane Ondráčko, myslíte si, že je nezbytné nebo bylo by to velmi vhodné, aby NKÚ kontroloval i firmy ovládané státem, nebo obchodní společnosti, ve kterých má podíl stát nebo obec?

David ONDRÁČKA, ředitel Transparency International:

Myslím si, že by to bylo velmi vhodné, protože se ukazuje, že ty firmy nejsou pod kontrolou dostatečnou, že ten vlastník, ať je to stát, nebo obec, prostě tu kontrolu nevykonává. To, čemu se říká anglicky Corporate governance, řízení společnosti příliš nefunguje, z těch dozorčích rad se stávají trafiky politické. A proto vložit do toho prvek možnosti NKÚ dělat kontrolu v těchto firmách, je velmi užitečné. Já myslím, že v situaci, kdy je otevřená ústava, kdy se řeší právě zákon o NKÚ a je vlastně politická shoda na tom, že se rozšíří pravomoc na obce a kraje, tak není žádný věcný důvod pro to nerozšířit to i na tyto obchodní společnosti vlastněné městem nebo státem.

Jan BUMBA, moderátor:

Měl by na to ale NKÚ kapacity, pane Ondráčko?

David ONDRÁČKA, ředitel Transparency International:

V této chvíli je to jediný možný argument, že ty kapacity nemá. Ale myslím si, že je schopen je vytvořit do té doby, než by to vstoupilo v platnost a zároveň je schopen vytrénovat ty své kontrolory, kteří se dneska zaměřují na ty veřejnoprávní smlouvy, na to, aby byli schopni řešit i ty smlouvy v obchodních společnostech. Pokud by to znamenalo o něco málo navýšit kapacitu NKÚ početně, tak si myslím, že to stojí za to.

Jan BUMBA, moderátor:

Pane Stanjuro, tento argument, že NKÚ v současné chvíli by asi neměl dost lidí na takové kontroly, takové audity, je pro vás v tuhle chvíli důležitý, nebo to je podružná věc?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu ODS:

Já bych řekl, že to je podružná věc, že to není ten hlavní argument, protože aby ta kontrola /nesrozumitelné/ nebyla formální a už jsem říkal, že doteď to bylo asi 35 institucí, které mohl NKÚ kontrolovat a teď jich bude už podle toho vládního návrhu odhadem osm nebo devět tisíc, tak nevím, jestli se dvacetkrát navýší kapacita, aby to nebylo tak, že ta kontrola na tu obec dorazí jednou za 150 let v okamžiku jakoby nějakého průměrného… Ale ta hlavní výhrada, nebo ta hlavní otázka, to není výhrada. Představme si, že přijde do obchodní společnosti ovládané státem nebo městem kontrola NKÚ. Teď proběhne ta kontrola, vznikne nějaký závěrečný protokol, budou tam buď nějaké nálezy, nebo nějaká doporučení a já se ptám těch, kteří to předložili v druhém čtení bez diskuse s námi, co s tím? Jak bude muset zareagovat vlastník, bude z toho vyplývat povinnost pro představenstvo, dozorčí radu, valnou hromadu, externí auditory, nebo třeba.

Jan BUMBA, moderátor:

Takže by, nebylo jasné, co počít s výsledkem té kontroly NKÚ?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu ODS:

Aby to nebylo jenom tak, že vznikne. Ano, udělali jsme si čárku, NKÚ může chodit kontrolovat, vznikne nějaký protokol, nějaký nález. Ale co dál? Podle mého názoru, aby to mělo smysl, muselo by se to provázat nějak s obchodním zákoníkem, respektive s tím novým zákonem o obchodních korporací, které bude platit od 1. ledna 2014, protože pak to reálně nemá žádný význam, kromě toho že vznikne dokument, který bude stát určitě moře práce ty kontrolory NKÚ. Bude to stát moře práce i tu kontrolovanou společnost, ale nikdo z těch autorů té toho pozměňovacího názoru neřekl, co se s tím dál bude dít.

Jan BUMBA, moderátor:

Pane Ondráčko, tato námitka není relevantní podle vás?

David ONDRÁČKA, ředitel Transparency International:

Vůbec ne. Já s tím vůbec nesouhlasím. Myslím si, že je zřejmé, že pan poslanec asi příliš neví, jak NKÚ funguje, protože část, jako je pravda, že NKÚ nemá žádné sankční mechanismy a nemůže donutit toho vlastníka něco s tím dělat. Ale to neznamená, že nemůže samo iniciativně podávat třeba trestní oznámení, podávat podněty finančnímu úřadu na kontrolu, která může vyústit v sankce a to by mohl dělat úplně stejně. A ta druhá část námitky, že tady bude kontrolovat 6 tisíc obcí, to je taky nesmysl, vždyť prostě nejde o to, aby někdo, aby NKÚ chodilo na malé vesničky se sto obyvateli, ale aby se zaměřilo na ty větší města nebo kraje, kde skutečně nakládání s majetkem té obce nebo kraje prostě je významné. Takže já myslím, že to jsou skutečně argumenty velmi zástupné a my mluvíme o tom, jestli kromě rozšiřování pravomocí NKÚ také nedat nějakou možnost sankčního mechanismu, ale i to, co dneska NKÚ má, tak si myslím, že může využívat docela efektivně.

Jan BUMBA, moderátor:

Pánové, děkujeme oběma, děkujeme za rozhovor. Ředitel organizace Transparency International David Ondráčka a předseda poslaneckého klubuODS Zbyněk Stanjura. 

štítky: #