Z médií

Pan ministr Prachař je mistr odkladu, který betonuje stávající špatnou situaci

15. října 2014 / projev

Projev na 18. schůzi Poslanecké sněmovny.

 
Děkuji za slovo. Pokusím se být o něco kratší než můj kolega František Laudát. Chci jenom připomenout, že jsme tady proto, že jste odmítli to projednat na minulé schůzi a mohli jsme se tomu věnovat v jiném čase, kdy nás tady bylo více. Mrzí mě, že tady je tak malá účast, a pokusím se popsat některé problémy, které vidíme.
 
Možná abych to trošku odlehčil, tak situaci v rezortu dopravy možná přesně dokresluje stávající aktuální zpráva, že na D1 dneska malují dopravní značení, a proto to v poledne uzavřeli na 30 minut. To je aktuální zpráva ze serverů, a to podle mě jasně popisuje, jak koncepčně promýšlíme věci.
 
Já bych chtěl opřít vaši pozornost – ŘSD si nechám úplně na konec jako firmu, která je v nejhorším stavu – ale chci upřít vaši pozornost i na věci, o kterých se zatím nehovořilo, které jsou pro chod dopravy velmi důležité. Za prvé, nešťastný registr vozidel – založeno v minulosti, nicméně řešení, které zvolil pan ministr, ten problém neřeší a odkládá. Pan ministr ví, my se občas tak špičkujeme, že mu říkám, že je mistr odkladu. Možná jenom na úvod vzpomenu, že říkal: do 31. srpna 2014 transformuji ŘSD na státní podnik. Je 15. října. Není. Také říkal: do 30. září jmenuji nového generálního ředitele ŘSD. Není! Předkládá vládě materiály, které se jmenují otevírání železničního trhu, a ve skutečnosti je to uzavření železničního trhu a zabetonování stávající situace.
 
CRV – centrální registr vozidel – kvůli předchozímu ministrovi, je třeba říct, že se nestihl vypsat řádný tendr, a nový ministr dopravy prostě musel použít jednací řízení bez uveřejnění, protože by to jinak časově nezvládl. To je naprosto v pořádku. Nicméně to jednací řízení je na s opcí na šest měsíců, to znamená na rok a půl, a protože se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, tak když budeme realisté, tak řekneme, že její průběh bude trvat tak 10 měsíců. A teď pominu to, že vítěz musí dostat nějaký čas na implementaci. A hle, jsme v říjnu, sedm měsíců poté, co byla zakázka zadána z ruky jednomu uchazeči – a říkám, nemohlo to být jinak -, a nová zakázka vypsána není! To znamená, co se stane v březnu 2015? Ministerstvo dopravy uplatní opci a prodlouží termín o šest měsíců. Pan ministr přišel s překvapivým řešením po jedné ze svých zahraničních cest a říká: budeme využívat slovenský systém, nebude nás to stát ani korunu. Myslím si, že to není vůbec žádná pravda. Za prvé, dneska Ministerstvo dopravy vlastní ten systém komplet včetně zdrojových kódů softwaru. Pokud mám dobré informace, dodavatel systému na Slovensku není ochoten to samé udělat a navrhuje, že zhruba za 1,5 možná 2 mil. eur svolí a udělí práva pro provozování v ČR. Teď pominu to, že tady jsme před pár dny nebo týdny rozhodovali o odsunutí implementace nového zákona, který bezesporu zasáhne do centrálního registru vozidel. To znamená, odklad – žádný problém. Jsem si jist, že provizorní stav se bude muset z časových důvodů znovu a znovu používat, místo abychom vypsali řádný tendr třeba v dubnu, nebo v květnu, nebo v červnu, abych dal panu ministrovi minimálně pět měsíců na přípravu toho tendru. Je říjen, tendr vypsán není.
 
Další věc, co bych chtěl zmínit, je ČD Cargo. Kdo si pamatuje debatu o veřejných zakázkách a zejména o sektorových zadavatelích, ví, že ta debata není vůbec jednoduchá, nicméně zcela překvapivě a já bych řekl, že úplně proti tomu, co pan ministr prosazuje, ČD Cargo si u pana ministra vymohlo výjimku a najednou už sektorový zadavatel není. Co to znamená? Pan ministr umožnil, aby ČD Cargo se nemuselo řídit zákonem o zadávání veřejných zakázek a všechno může zadávat z ruky. To je ta nová transparentnost v oblasti ČD Cargo. Pominu porušení mnoha evropských směrnic, postupů apod. Dřív nebo později za to budeme jako ČR popotahováni a možná sankcionováni, ale nechci se odvolávat na Brusel. Chci říct, jak je to možné, že si prosadíme, že sektorový zadavatel nebude postupovat podle zákona o veřejných zakázkách?
 
Třetí věc, kterou chci zmínit, je přeprava žlutého fosforu. Pan ministr se tomu směje. Nevím, co je na tom směšného! Mimořádně nebezpečná látka a podle všech předpisů musí být přepravována ve speciálních vozech. Nebudu zabíhat do podrobností předpisů atd. A hleďme, pan ministr v první instanci – ne v druhé jako odvolací orgán, kdy někdy ministr rozhodovat musí, v první instanci on osobně rozhodl a udělil výjimku. Ano, je to precedent. Už minulý ministr Žák ji udělil, ale to není žádná omluva. Já jsem ji odmítl udělit, protože ministrovi nepřísluší, aby v prvním stupni rozhodoval. A nechci nikoho zbytečně děsit, ale prostě tato mimořádně nebezpečná látka se přepravuje ve vagonech, které neodpovídají požadavkům a směrnicím. Mimo jiné jezdí i přes Přerov.
 
Případ majáčků už asi nebudu komentovat, kdy myslím, že dochází opravdu k záměně rolí. Z vystupování pana ministra jsem vlastně usoudil v minulých týdnech, že klíčovou osobou, která rozhoduje a zodpovídá za vše v rezortu, je šéf legislativy. Já jsem si doposud myslel, že to je ministr dopravy. A myslím, že jsou jasné informace z Ministerstva dopravy, že ten, na kterého se to pan ministr snaží shodit, upozorňoval na problematické znění navrhované změny. Ale myslím si, že politicky správné je, že když něco prosazuji, tak za tím stojím. A možná neuspěji, možná mi to hospodářský výbor rozcupuje, možná mi to rozcupuje vláda, možná mi to rozcupuje Sněmovna, ale přístup, že když to projde, tak za to můžu já, ale když to neprojde, tak to pokazili úředníci, si myslím, že prostě není správný.
 
Jedna z věcí, o kterých jsem mluvil, jak pan ministr je mistr odkladu, je tendr na mýto. Myslím si, že ten, kdo se v tom pohybuje, kdo tomu skutečně rozumí z odborné veřejnosti, ví, že už se to prostě stihnout nedá. Do 31 12. 2016 nejsme schopni dokončit regulérní otevřené  řízení a zavést nový nebo staronový nebo jakýkoliv systém pod novou smlouvou. Mimo jiné slyšeli jsme několikrát: komise pro poradce rozhodne do konce prázdnin, do konce září, příští týden. Opět jsme 15. října, nic ukončeno není. A pan ministr ví, že jsem kritikem vůbec existence této veřejné zakázky, protože ji považuji za zbytečnou.
 
Jedním z pilířů vlády v oblasti dopravy je zákon o liniových stavbách. Tak to aspoň vláda prezentuje. Podle informací, které mám k dispozici, ten zákon ovšem, nebo ten věcný záměr zákona, který je v této chvíli v mezirezortním připomínkovém řízení, nepsalo Ministerstvo dopravy, ale externí firma. Nemyslím si, že je správný postup, že klíčový zákon sepisuje za ministerstvo externí firma. A podle mých informací byla vybrána na základě objednávky bez výběrového řízení.
 
Mluvím o procesu, nemluvím o obsahu toho materiálu, to je na jinou debatu a na jiné fórum.
Pak chci zmínit věci, které možná na první pohled nejsou tak důležité, ale kde nečinnost či liknavost pana ministra je podle mého názoru úplně zbytečná. Víte, že modelovat dopravu a sledovat ….(nesrozumitelné) není jednoduchá věc. V našem regionu, v Moravskoslezském kraji, vzniklo centrum Excellence, vznikl projekt Via Rodos, který významným způsobem využívá superpočítač, který mají k dispozici a který významným způsobem poskytuje informace o aktuální dopravní situaci. V roce 2013, kdy jsem byl ministrem, jsme díky memorandu, které uzavřel tehdejší generální ředitel ŘSD s Vysokou školou báňskou, spustili pilotní projekt, který byl opravdu mimořádně úspěšný. Podle mých informací se zástupci toho projektu několikrát sešli s panem ministrem, naposledy slíbil, že se rozhodne do konce srpna, aby se v tom projektu pokračovalo, protože jeho financování je úplně jednoduché. Pro představu, ten projekt využívá zhruba 130 000 osobních automobilů, které jsou monitorovány, jejichž pohyb je monitorován, tudíž dostává stát aktuální informace, a zhruba 4 mil. anonymizovaných informací z mobilních telefonů. Opravdu úkol hodný superpočítače, složitých systémů. Bohužel se v tom nic neděje a ty dobré vlastnosti a ty věci, které by mohly podpořit řízení dopravy, rychlou reakci na nastalé problémy, havárie, objízdné trasy, se bohužel nevyužívají. A chci říct, že ta částka, která je potřebná, není vůbec v řádkách stovek miliónů či miliard, jsou to řádově nižší částky. Myslím, že je to škoda a myslím, že by bylo dobře, kdybychom v tomhletom pokročili a ten projekt a produkt s vysokou přidanou hodnotou z naší veřejné vysoké školy jsme využívali pro řízení v rezortu.
 
Jednou z věcí, která je možná častější, než si myslí naše motoristická veřejnost, je jízda v protisměru, která samozřejmě ohrožuje množství nevinných řidičů. A musím říct, že právě tento systém, který pak používá i Národní dopravní informační centrum, pomáhá v detekování takovéto situace. Možná si vzpomenete, před pár týdny došlo k mimořádně tragické události, kdy opět řidič jel v protisměru, došlo k hromadné havárii, bohužel tam došlo ke třem úmrtím, a podobně.
 
Ten systém fungoval, je třeba říct, včas detekoval tu jízdu, Národní dopravní informační centrum tu informaci zpracovalo, posunulo vůči řidičům, bylo to na informační tabuli, informovaná byla Policie České republiky. Přesto došlo k té nehodě. A myslím, že je potřeba v této chvíli kromě standardního policejního vyšetřování dopravní nehody použít i jiné metody, na které je zase specializovaná firma, která patří do rezortu dopravy – Centrum dopravního výzkumu. Mimo jiné je to firma, která dostala v srpnu i ocenění v rámci Evropy jako firma, která se úspěšně věnuje bezpečnosti. A tady je zase případ, kdy pan ministr může využít toho, aby zakázku na provedení takových hloubkových šetření těchto mimořádně tragických událostí zadal rovnou z ruky a opět té možnosti nevyužívá.
 
Jednou z priorit, řekl bych kterékoli vlády, je projekt rychlých spojení. Rádi o tom my politici mluvíme, jak je to výborná myšlenka, jak bychom to rádi udělali a málo pro to děláme. Všimněte si, že jsem použil plurál, řekl jsem my a není to jenom jednosměrná kritika od opozice ke koalici, protože dlouhodobě zastávám názor, že rezort dopravy není typický politický rezort. Tam ten životní cyklus stavby přesahuje dvě, tři, někdy bohužel i čtyři funkční období Sněmovny a nechci počítat, kolik vlád se za tu dobu může vystřídat nebo kolik se v minulosti vystřídalo.
 
Přestože hospodářský výbor ještě pod vedením pana předsedy Urbana někdy na konci roku 2012 požádal Ministerstvo dopravy, aby se tomu věnovalo, tak trvalo skoro dva roky a tím pádem, jak už jsem říkal, padá vina na všechny, kteří v tom období působili, přesto ta zakázka byla vypsaná až letos v létě. Bohužel úplně špatně. Zkusím vám k tomu říct pár základních informací.
 
Byla vypsána v červnu SŽDC s jediným kritériem – cena. Nemyslím si, že v okamžiku, kdy rozhodujeme o strategických věcech, jako jsou rychlá spojení, má rozhodovat cena jako jediný parametr. Termín podání nabídek byl stanoven na 7. srpna, to je 66 dnů. Co se od té doby stalo? Už třikrát byl ten termín prodloužen, nejprve o 12 dnů, pak o 12 dnů, pak o dalších 72 dnů. To znamená v této chvíli je termín pro podání nabídek stanoven na 11. listopadu a ti, kteří se odborně této problematice věnují, se obávají, že to není konečný termín. Nicméně do února příštího roku musíme Bruselu odevzdat projekty, které by mohly být financovány z CEFu, což je jiný nástroj, jiné peníze, než jsou standardní strukturální fondy, které všichni známe. Je evidentní, že kvůli zpoždění Česká republika žádný projekt do 15. února prostě předložit nemůže a nestihne. A další programovací období začíná kdy? Za sedm let. Takže teď máme docela dost času na to, abychom to studovali. Je to chyba, manažerská chyba, a způsobuje to zpoždění České republiky v této důležité oblasti.
 
Nedá mi to, abych aspoň ve stručnosti nepopsal problémy, které jsou na Ředitelství silnic a dálnic. Určitě věřím tomu, že ani tato vláda nás neobviní, že jsme se my jako občanští demokraté spojili s odbory, ovlivnili jsme rozhodnutí odborářů a spikli jsme se proti vládě. To já věřím, že tomu opravdu nikdo neuvěří, i kdyby to někdo z těch vládních stran říkal. Já a mnozí jiné jsme dostali neuvěřitelně tvrdý dopis od všech odborových organizací z Ředitelství silnic a dálnic, kde používají tak silná slova jako personální genocida za ministra Prachaře. Podotýkám, ten dopis je k dispozici, není to stanovisko opozice, ale odborů. Už jsem mluvil o tom výběru manažerů. Zaměstnanci, odboráři, odborná veřejnost i opozice je přesvědčena, že se panu ministrovi vůbec nedaří personálně řídit Ředitelství silnic a dálnic. Jeden příklad – s velkou slávou uvedený nový generální ředitel. Vydržel tam čtyři měsíce, dostal neuvěřitelný plat 200 000 korun a dostal nakonec po čtyřech měsících jedenáct platů. Za čtyři měsíce 2,2 mil. korun. Já když jsem byl ministrem dva měsíce a vyplatil jsem roční odměnu tehdejšímu generálnímu řediteli ŘSD, tak jsem byl podroben velmi tvrdým interpelacím. A to ten ředitel měl 85 000 měsíčně a dostal 120 000 roční odměnu.
To znamená za čtyři měsíce ministrem Prachařem vybraný generální ředitel bral víc než předchozí generální ředitel za dva roky. A sami si řekněte a zhodnoťte, co za čtyři měsíce může někdo udělat.
 
Mám k dispozici podrobné údaje ze závodu Praha, nejdůležitějšího závodu v rámci struktury ŘSD. Ten samý případ. Přicházejí lidé, odborníci jsou vyhazováni, přicházejí lidé, kteří mají blízko k panu ministrovi a jeho blízkým a opět dostávají neuvěřitelně vysoké platy. Pokud by to někoho z vás zajímalo, jsem schopen to tady doložit. A ty platy jsou zhruba o 100 % větší, než mají ti dlouholetí zaměstnanci, kteří odcházejí. Takže sice do srpna jsme měli mít ztransformované ŘSD, ale ještě pár měsíců pana ministra Prachaře ve funkci a nebude žádné ŘSD. Možná je to cíl, že se postaví nové a nemusí se transformovat, nebudou tam žádní zaměstnanci, možná jenom ti, kteří za čtyři měsíce dostanou jedenáct platů.
Konkrétní pochybení zmínil František Laudát. Tak já to zkusím jenom vyčíslit. To vzdání se možnosti započíst penále za zpoždění proti poslední faktuře, nebo posledním dvěma fakturám, což je standardní věc, kterou mnozí z vás znají z radnic. Když má dodavatel zpoždění, je tam smluvní penále, tak mu prostě poslední fakturu nezaplatíte v plné výši nebo vůbec. Započtete, a je to. ŘSD se toho dobrovolně vzdalo. Odhadované náklady ŘSD jsou více než 200 milionů.
 
Protiargument, že se to může někde potom posléze vysoudit, prostě staví ten stát do mnohem horší pozice.
 
Druhé rozhodnutí o ukončení práce na dalším úseku, to znamená, budeme platit konzervaci, a vícenáklady firmě zhruba 100 milionů korun. A to bych mohl zmínit legrační, ono to totiž není legrace, zakázku na řízení provozu v Pisáreckém tunelu, když dostala firma, která má jednoho zaměstnance. Až po mediálním tlaku to ŘSD zrušilo. Ale nejdřív musel být mediální tlak.
 
Všichni jihočeští poslanci bez ohledu na politickou příslušnost by se měli ptát pana ministra, proč nekoná. V listopadu 2013, příští měsíc bude roční výročí, ÚHOZ vrátil tu zakázku na základě podnětu jednoho z uchazečů k novému rozhodnutí, ne k nové zakázce, k novému rozhodnutí. Uplynulo 11 měsíců, a nic, vůbec nic. Pan ministr řekl na společné akci, a chci mu poděkovat, na semináři jsme debatovali o problémech financování dopravy a zejména silničních staveb, říká: Nemám lidi. Všichni se bojí, že je zavřou. Nojo, ale to je zodpovědnost ministra dopravy. Takhle to tam říkal. Já myslím, že možná ne (nesrozumitelné) expresivně, ale takhle jsme ho pochopili. Ale my nebudeme stavět dálnice, protože ministr není schopen sehnat lidi do hodnotících komisí? A kolikrát slyšíme z úst nejvyšších politiků: Naší prioritou je cesta do Rakouska. Tak na jižní Moravě zrušíme dálnici, a v jižních Čechách raději o té dálnici nerozhodneme. A budeme jezdit do Rakouska, a budeme říkat: Milí rakouští kolegové, to je naše priorita. Jenom se nám to nějak nepovedlo. Tady nemám lidi, tady jsou problémy, tak tady to stavět nebudeme.
 
O dalších, řekl bych laických zásazích typu, a možná to jsou i dobré nápady, bez uvozovek, ale mít dobrý nápad v okamžiku významné stavby po letech, že trasa povede jinudy, tak správné sdělení občanům zní: Já mám dobrý nápad, a cesta bude o 15 let později. To je jediné relevantní sdělení. A pak musí zasahovat premiér Sobotka, který říká: No, ministr dopravy rychleji mluví než myslí, ten obchvat Znojma bude tak, jak je to naplánováno. Ta R 52 bude jak jsme to naplánovali. Předpokládám, že u pražského okruhu nakonec řekne: Pražský okruh bude v trase, jak jsme kdysi naplánovali. To všechno ale znejisťuje odbornou veřejnost, oddaluje stavby, a tím pádem způsobuje ekonomické škody českému státu.
 
A možná úplně nakonec. Já, když se mě ptali, když pan ministr Prachař nastupoval do funkce, tak se mě ptali novináři, co bych mu přál. A já jsem mu přál, aby vydržel ve funkci celé funkční období. Musím svůj názor opravit. Přestože jsem mu to přál, a pro resort by to bylo dobře, kdyby dobře fungoval, tak v této chvíli vím, že pro dopravu by to bylo špatně, kdyby vydržel celé funkční období. Samozřejmě vy, kteří máte většinu, koaliční poslanci, nás můžete přehlasovat. Já možná vystupuji tak dlouho, protože mám avízo, že neschválíte program této schůze, tudíž neproběhne řádná debata, pouze my, kteří máme přednostní právo. Proto jsem možná zabíhal i do zbytečných podrobností, které mohly kolegové přímo z těch regionů, kteří vědí víc než já, jak je trápí D trojka a nečinnost, jak je trápí pražský okruh. Protože pražský okruh, každý, kdo rozumí dopravě, si řekne: To není problém hlavního města, to je problém nás všech, že nakonec v tom směru z východu na západ nebo západu na východ tu Prahu nějak objet potřebujeme všichni. A bohužel tady dochází k velkému zpoždění.
 
A mýlí se pan nepřítomný premiér, který alibisticky říká: To není ministr za ČSSD, to je ministr ANO, s tím já nemám nic společného. No to je chyba. Ministerský předseda odpovídá za všechny ministry. A je jedno, z které jsou koaliční strany. Nikdo tu odpovědnost z něho nesejme. My jsme s panem předsedou Fialou už před několika týdny vyzvali ministerského předsedu nebo premiéra, aby učinil personální výměnu na tom resortu. Bylo to po tom extempore s R 52. Bohužel premiér to nevidí. Možná i pod dojmem toho letního turné po ministerstvech. I na té dopravě přece tehdy měli tiskovku pan ministr s panem premiérem. Pan premiér mu takhle klepal po ramenou a říká: Všechno funguje. Od té doby se ukázalo, že to není pravda.
 
A poslední, ale on to není detail. PR oddělení, už o tom mluvil František Laudát, funguje na Ministerstvu dopravy velmi dobře. V březnu s velkou slávou byl vládou schválen a prezentován materiál, který se jmenoval Významné zakázky resortu dopravy v roce 2014. A na silnicích je 15 významných staveb v materiálu této vlády, tohoto ministra dopravy, aby před třemi týdny ta samá vláda schválila jiný materiál ministra dopravy, který se jmenuje Významné stavby na rok 2015 a 2016. A hle, co se nestalo? Deset z 15 staveb, které byly avizovány na rok 2014, jsou z ničeho nic avizovány na rok 2015. O některých z nich jsem mluvil. D trojka se měla stavět několik měsíců. Ale při tom přístupu, a jsem si jist, že to tak bude. V březnu, nebo v dubnu, nebo v květnu příštího roku vláda přijme materiál, který se bude jmenovat významné dopravní stavby v letech 2016, 2017, možná i 2018, a budou tam ty samé stavby, které nezahajujeme.
 
A ještě jedna zkušenost, opravdu od zaměstnanců ŘSD, a my jsme na to opakovaně upozornili. Pan ministr měl chvályhodnou snahu, a podotýkám chvályhodnou bez uvozovek, bez ironie, zlepšit řešení výkupu. My jsme upozorňovali, že to řešení, které zvolil, není správné. Že ten cíl je správný, že v tom cíli má podporu opozice, ale nemá správný nástroj. Vzpomeňme si my všichni, co nám ministr říkal. Nabídneme jim osminásobek, a když to do nějaké doby nepodepíšou, čtyřnásobek. A když to nepodepíšou ani v té další době, tak dvojnásobek, a když to nepodepíšou, tak jim to vyvlastníme. Tak zaprvé. Ministr vydal ten avizovaný metodický pokyn, kde už je jenom jedna cena. Nabídneme osminásobek. Nic dál se nesnižuje. Což ovšem znamená, že se budou dělat nové posudky, dojde ke zdržení. Každý příčetný majitel pozemku, když dostane tuto nabídku, tak odmítne. Pan ministr si představuje, že když odmítne, půjde na vyvlastňovací úřad, a ten to vyvlastní. No to tak nebude, protože zákon říká jasně, že se musí prokázat, že stát udělal úplně všechno. A v zákoně je číslovka 16, a ne osm. Metodický pokyn v otázce vyvlastňování nemá žádný smysl. To znamená, jediné … A já si myslím, že to nebylo cílem, já nechci podezřívat pana ministra, že to bylo cílem. Jediné, čeho docílil, že se to odloží a všude bude 16 násobek a nebo se bude vyvlastňovat, ale až po tom 16 násobku. Takže bohužel, špatně zvolená metoda, pan ministr to vzal politicky prestižně, místo odborné debaty, argumentů. Zkušení lidé jednak z vyvlastňovacích úřadů, zkušení lidé z ŘSD říkají, že takhle to prostě skončí. A když jsme navrhovali, abychom buď zaprvé to vrátili do toho stavu, kdy rozhodoval znalecký posudek nebo aby v zákoně byla jedna číslovka, ať je to jasné, tak jsme byli odmítnuti. Důsledek ovšem poneseme my všichni, protože se zase za rok bude psát, že ti poslanci schválili špatný zákon. Nikdo si samozřejmě nedá tu práci, aby zjistil, jaké byly pozměňovací návrhy, kdo je podpořil, kdo je nepodpořil.
 
Závěrem bych chtěl říct, že jsme si vědomi politické reality, jsme si vědomi neochoty vládní koalice o těch problémech diskutovat. Odkazování na interpelace je docela fajn, až na to, že z těch interpelací se nic nedozvíte. Jednou na minulé schůzi tady pan ministr nebyl. A když dáme interpelaci, co se stane? Začne za vámi běhat parlamentní tajemník a pořád říká:
Na co se budete ptát, na co se budete ptát. No, ptáme se pořád na to samé. Na ty základní věci. Když už to bude. Kdy bude podepsaná smlouva a byla vyhlášena zakázka na mýto. Kdy se začne stavět na D trojce. Jak se bude postupovat na D jedničce. A nedá mi to, abych neskončil opravdu mou osobní prioritou. Všimli jste si, jak je ticho kolem R 35. Já jsem si toho bohužel všiml. Opět ztrácíme roky a měsíce na klíčovém spojení moravských a českých krajů.
 
To je jediná rozumná cesta, jak ulehčit D1, ať už po rekonstrukci nebo před rekonstrukcí. Zase se to …(?). Ale všiml jsem si předvolebního turné pana premiéra, a je to docela normální. Navštívil 27 senátních okrsků a vyjmenoval 27 priorit české vlády. Čirou náhodou vždycky v tom okrsku, v kterém byl.
 
Od pražské trasy metra D po Znojmo, o kterém jsem mluvil, R52, D3 a mohl bych pokračovat. A my, jako občanští demokraté, říkáme, když má někdo 27 priorit, znamená to, že nemá prioritu žádnou a že si s tím neví rady. Já vás žádám, abyste podpořili program schůze, abyste apelovali na ministerského předsedu, aby provedl personální výměnu. My se nebudeme míchat do tahanic o to, která strana. My tam chceme někoho, s kým můžeme debatovat o dopravě. A chci říct, že pokud dnešní program nebude schválen, tak příští týden, my, jako občanští demokraté, navrhneme zřízení jiné komise, ne vyšetřovací, ale pracovní, což jednací řád umožňuje. Máme vymyšleno, že chceme navrhnout, aby tam bylo 9 zástupců parlamentních stran, protože to bude pracovní, takže nebudeme navrhovat ani paritní, dvě největší vládní strany by měly po dvou. Pak chceme, aby ostatní kluby tam byly po jednom. A chtěli bychom přizvat dva zástupce z akademické sféry a dva zástupce z odborné veřejnosti a v tomto fóru, dejme tomu, v průběhu pěti šesti měsíců definovat základní problémy rezortu doprava a pokusit se najít i řešení, protože doprava opravdu přesahuje dvě nebo tři volební období. Takže věřím, že i když nepodpoříte dneska tento program, takže příští úterý, když budeme navrhovat zřízení pracovní komise, bude to o práci, nebude o ani o funkcích, ani o vlivu, ani o hlasování v té komisi, že nás podpoříte.
 
Děkuji za pozornost.

štítky: # #