Z médií

Ozvěny dne

7. srpna 2014 / rozhovor v médiích

Hostem diskusního pořadu ČRo byl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Od ledna příštího roku začne v Česku pravděpodobně platit služební zákon, který mu chybí jako jediné zemi Evropské unie. Včera se na podobě normy shodli zástupci vlády s částí opozice. Koalice ustoupila z myšlenky zřídit generální ředitelství státní služby. Jeho kompetence převezme z větší části resort vnitra, kde vznikne nová funkce náměstka pro státní službu a podílet se bude i ministerstvo financí. TOP 09 oplátkou už nežádá, aby na ministerstvech zůstal jen jeden typ náměstků. Fungovat by tak měli vedle sebe dva – pro zřízení sekcí a reprezentující politické strany. O služebním zákonu budou poslanci hlasovat pravděpodobně koncem srpna a předpokládá se, že sněmovnou bez problémů projde. Našimi hosty jsou místopředseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka. Dobrý den. 

 

Jan CHVOJKA, místopředseda poslaneckého klubu /ČSSD/:

Hezké poledne. 

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

A předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Dobrý den. 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Dobrý den. 

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Pane poslanče Chvojko, proč koalice ustoupila z ustavení generálního ředitelství státní služby? Ono to vypadalo, alespoň do poslední chvíle zástupci koalice tvrdili, že bez toho se prostě státní služba neobejde nebo řízení státní služby. 

 

Jan CHVOJKA, místopředseda poslaneckého klubu /ČSSD/:

V prvé řadě je potřeba říci, že zákony takovéto důležitosti, jako je zákon o státní službě, a ten zákon velmi důležitý je, by měly procházet i nějakým souhlasem nejenom koalice, ale i opozice, protože potom hrozí, že ten zákon se bude měnit každé funkční období sněmovny. Takže je tam potřeba najít i kompromis mezi koalicí a opozicí. A já jsem rád, že se podařilo ten kompromis najít a že služební zákon bude od 1. 1. příštího roku účinný. Generální ředitelství samozřejmě byl náš koncept, ale je potřeba říci a také podle toho vypadaly ty diskuse a dopadly tak, nebyly kruciální, tak že nebude a v zásadě se s tím dá žít. 

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Takže se, pane Chvojko, dá spolehnout na to, že jeden z resortů vedený ministrem, tedy vyslancem politické strany bude garantem apolitičnosti státní správy? Že zaručí úředníkům, aby se nemuseli obávat politického vlivu? 

 

Jan CHVOJKA, místopředseda poslaneckého klubu /ČSSD/:

Náměstek pro státní službu by měl být apolitický, měl by vykonávat to, co by původně měl vykonávat generální ředitel, to znamená, měl by řídit tu státní službu, ale věřím, že jí bude vykonávat kvalitně a nezávisle. 

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Pane Stanjuro, návrh zákona o státní službě, jak vypadá teď, už občanským demokratům v podstatě žádný problém nedělá? Je to něco, s čím jste schopní souhlasit? 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Ano, my jsme včera jasně deklarovali na tom jednání, že pokud bude ta politická dohoda představena u konkrétních paragrafů, tak budeme aktivně hlasovat pro přijetí toho služebního zákona. Takže my jsme celé čtyři týdny opakovaně formulovali naše připomínky a já jsem rád, že ty naše základní připomínky jsou zapracovány v té politické dohodě. A jestli mohu ještě k tomu minulému dotazu. 

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Ano. 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Kdo bude chránit ty úředníky, tak to budou ti státní tajemníci na jednotlivých ministerstvech. To jsou ti, kteří budou chránit všechny úředníky na tom konkrétním úřadu, ke kterým nebude mít pravomoc, takzvaně pravomoc ministr či jeho náměstci. Je to koncept, který jsme navrhovali a jsme rádi, že jsme se na něm shodli, protože například velmi podobný koncept státní služby je v Německu nebo v Rakousku. 

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Pane Stanjuro, domluvili jste se na tom, jak propustná by měla být státní správa, tedy jestli se do ní dostanou i lidé, kteří tam nejsou už nyní, aby se spíš ty úřady nezabetonovaly pro lidi, kteří jsou schopní, ale už nepůsobí, zatím nepůsobí na státních úřadech? 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Ano, to byla i jedna z těch našich čtyř základních připomínek a jsem rád, že jsme se na tom dohodli. Bude to mnohem víc otevřené pro to, aby do státní služby mohli přijít úspěšní lidé z akademické obce, z obecní či krajské samosprávy, z úřadů obecních či krajských nebo z privátních firem. Já myslím, že to je velmi důležité, že lidé, kteří jsou úspěšní někde jinde, mohou přijít do té státní služby a obohatit ji svými zkušenostmi a vědomostmi. Dokonce jsme se domlouvali, že bude mnohem širší okruh lidí, z kterých se bude vybírat ten náměstek pro státní službu, že to nebudou pouze státní tajemníci, ale i další vedoucí centrálních orgánů, ale taky ti náměstci pro řízení sekce. A u těch nižších funkcí, jako jsou ředitelé odborů, vedoucí oddělení, ta otevřenost bude ještě mnohem vyšší a myslím, že to je dobré řešení a já jsem rád, že na to vládní koalice slyšela. 

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Pane Chvojko, zákon prošel v posledních měsících mnoha úpravami a upozorňují na to především lidé z protikorupčních organizací, sdružení v Rekonstrukci státu, tedy iniciativě, která prosazuje i tento zákon, že po těch úpravách, změnách už v podstatě není úplně jasné, o čem se bude hlasovat, že není záruka, že ta norma bude kvalitní? 

 

Jan CHVOJKA, místopředseda poslaneckého klubu /ČSSD/:

Samozřejmě nemáte záruku nikdy, u každé normy máte jisté pochybnosti. Nicméně my jsme se snažili, aby ta norma kvalitní byla. Musím přiznat, že jsme občas například na půdě ústavně-právního výboru zapracovali připomínky opozičních stran, například paní poslankyně Kovářové z TOP 09. Ostatně i s Rekonstrukcí státu se taky jednalo. Takže ono je to otázka úhlu pohledu. Já věřím, že ten zákon kvalitní bude. Nicméně samozřejmě musíme mu dopřát nějaký čas. Dostane se do praxe, účinnost od 1. 1. příštího roku a já nezaručím to, že za třičtvrtě roku se neobjeví například nějaký problém, ale to je riziko každého zákona. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Pane poslanče Stanjuro, vám nedělá problém to, že ten zákon prošel mnoha úpravami od chvíle, kdy ho přijala vláda? 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Právě naopak. 

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Vyznáte se v něm? Já vím, že ODS prosazovala mnoho změn, ale je otázka, jestli teď to je ku prospěchu věci? 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Samozřejmě to je ku prospěchu věci, protože vláda slyšela na mnohé naše připomínky. Určitě se v tom zákoně vyznáme. A ten výsledný tvar bude mnohem lepší než ten, který je na stole dneska nebo ten starý z roku 2002. A co je velmi důležité, ta dohoda je velmi široká, to znamená, já předpokládám, že pro to bude hlasovat zdrcující většina Poslanecké sněmovny. Ale nehrozí tím pádem nějaké zásadní změny toho zákona v příštích či přespříštích volbách, jak často slýcháme, jenom co vyhrajeme volby, už to změníme. Tady ta dohoda je opravdu široká. Je to moc dobře, protože je to věc, která přesahuje jedno volební období. A pokud se bude muset upravit po roce, po dvou nějaký parametr, protože se z praxe ukáže, že něco tam nebylo úplně dobře vymyšleno, tak to je jednoduchá věc, to je úprava parametru. Není to změna celého systému a přijetí či debata o úplně novém modelu státní služby. Takže my jsme s tím výsledkem politické dohody spokojeni, protože většina těch našich připomínek je tam zapracována. 

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Ujišťuje předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Já vám děkuji, na shledanou. 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Děkuji, na shledanou. 

štítky: # #