Z médií

Události, komentáře

15. července 2014 / rozhovor v médiích

Hostem komentovaných událostí ČT24 byl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Ve studiu vítám Jiřího Dienstbiera, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Dobrý večer. 

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/:

Hezký večer. 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

A proti němu sedí Zbyněk Stanjura, předseda poslaneckého klubu ODS. 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Dobrý večer. 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

A vedle něj Petr Gazdík, místopředseda Poslanecké sněmovny. Dobrý večer i vám. 

Petr GAZDÍK, místopředseda PS PČR /TOP 09/:

Hezký dobrý večer. 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Pane ministře, už víte, kolik přesně ta novela bude stát? 

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/:

Ještě to nevíme úplně přesně, protože jsme právě dokončili sběr dat na jednotlivých služebních úřadech. Víme tedy, kolika úředníků by se měl týkat zákon o státní službě. Je to přibližně 65 tisíc. Víme, jaké jsou mzdové výdaje na tyto úředníky v tuto chvíli. A vzhledem k tomu, že napravujeme určitou křivdu, která se stala ne úplně zanedbatelné části úředníků, kdy dostávají méně na platech, než kolik by odpovídalo jejich praxi, a toto chceme napravit, tak nyní musíme tyto takzvané skoky v rozpětí, jak se tomu říká, propočítat, a to musí udělat ministerstvo financí, které má informační systém, ve kterém jsou obsažena data. 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Rozumím, rozumím. Já vám do toho skočím, za to se hluboce omlouvám. 

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/:
 

Na základě těch informací ze sběru dat. 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Já jsem trošku zaskočen tou vaší odpovědí z jednoho prostého důvodu. Když jste tady seděl 21. května, tak já jsem si to poznamenal, vy jste doslova řekl, že „dopady na rozpočet budeme znát, až získáme do konce června podle usnesení vlády informace z jednotlivých úřadů“. To znamená, že stále jste nebyli schopni ty informace dostat? 

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/:

Ne, protože my teď víme, kolika úředníků se zákon má týkat na jednotlivých… 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Takže 65 tisíc. 

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/:

Na jednotlivých úřadech a nyní vlastně z toho informačního systému na základě toho sběru dat, protože bez něj bychom to nebyli schopni ze systému vytáhnout, je to potřeba dopočítat na jednotlivé úřady a z toho pak samozřejmě celkovou sumu. 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

A to říkáte s vědomím toho, že tento týden, už možná dnes, mohlo dojít na první čtení tohoto zákona a vy stále nemáte veškeré ty informace pohromadě? 

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/:

My víme určité rozmezí, v jakém by se to mohlo pohybovat. Je to od stovek milionů do zhruba dvou miliard korun. To víme, ale nejsme schopni dneska říct přesně částku v tomto…

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

No a neměli byste to vědět? 

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/:

V tomto rozpětí. Musíme to vědět v okamžiku, kdy budeme mít konečnou verzi státního rozpočtu. To je samozřejmě nezbytné pro schválení státního rozpočtu tato informace. 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Já jsem řekl, pokud se nemýlím, první čtení, ale to mělo být druhé, protože to první už proběhlo, ano. 

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/:

Už to mělo být druhé, ano. 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Za to se omlouvám. Pane Stanjuro, ODS dnes argumentovala tím zabetonováním toho zákona. Tomu já rozumím, nicméně není to trošku od vás jaksi taková snaha vymezit se proti tomu, že v tuto chvíli to chce betonovat sociální demokracie a že vám vadí, že si to nemůžete zabetonovat ve chvíli, kdy vy byste tam měli svoje úředníky? 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Ale ten návrh je jejich, takže jako teoreticky říká, co bychom dělali my. 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Ne, ne, ale vy říkáte o tom betonování. 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Protože je to pravda, je to tam napsané. Já mám tady ty paragrafy, oni si vyberou superúředníka na 7 let, ten si vyjmenuje 15 státních tajemníků a za 7 let vznikne nový… 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Počkejte, my jsme se tady bavili o 65 tisících úřednících. 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Však my mluvíme o těch klíčových, nemluvíme o těch řadových referentech. 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Takže to vám nevadí, ten zbytek může být zabetonovaný. 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Samozřejmě že nám tam vadí, že tam je malá prostupnost lidí z privátní sféry, akademické sféry. Já mám konkrétní případ, jestli pan ministr ví, mě by zajímalo, jak se může člověk, který je 10 let právníkem kvalifikovaným třeba na úřadu bezpečnosti práce, jak se může stát ředitelem odboru. Podle toho návrhu zákona to prostě není možné. Můžu vám to zítra v podrobné debatě ukázat. Je to jeden příklad vedle druhého. Problém je v tom, že vlastně neřešíme, jaká by ta správa měla být, my jenom řešíme, aby těch 700 lidí, které si přivedli za první 3 měsíce, získalo jistotu a ne jedna příští, ale 3 další vlády nebo 4, protože je to na 14 let, neměly šanci ty klíčové, kterým dáváme opravdu velké kompetence, ty klíčové úředníky vyměnit. Protože z těch, ten superúředník, který nastoupí podle toho návrhu za dalších 7 let, se bude moci vybrat jenom z těch 15 státních tajemníků, které jmenuje tento superúředník, kterého si tam dosadí vláda. Takže jediný spor bude, jestli to bude člověk ČSSD nebo ANO. 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Já dám slovo Petru Gazdíkovi, který tam vehementně kývá hlavou. S čím nesouhlasíte? 

Petr GAZDÍK, místopředseda PS PČR /TOP 09/:

Já bych se na to podíval ještě z druhé strany. Já nevím, jestli si vy, pane redaktore, nebo kdokoliv z diváků Událostí, komentářů dovede představit, jak bude vypadat, pokud bude přijat ten zákon v té podobě, jak jej navrhla vládní koalice, návštěva úřadu zhruba za 3 roky. Tam bude sedět úředník, který bude mít definitivu, který nebude mít žádnou, žádnou odpovědnost za způsobenou škodu, kterou vám případně způsobí, a vy prostě budete chodit na stavební úřad, na katastrální úřad či na finanční úřad s tím, že úředníci si s námi budou dělat, co chtějí. To je velmi vážné nebezpečí a vládní koalice teď nehledí napravo, nalevo, snaží se splnit svůj slib, nesnaží se s námi domluvit a najít vhodný kompromis, aby se tady toto nestalo. 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Pane ministře. 

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/:

To je hned několik věcí. Za prvé… 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Tak pojďme… 

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/:

Za prvé všechno je lepší než ten chaos a zmar kvůli zvůli politiků, který jsme tady měli ve státní správě v uplynulých desetiletích. 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

I to, co říkali pánové z opozice. 

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/:

A podíleli se na tom samozřejmě všichni. Stabilita, profesionalita státní služby je jedním z hlavních cílů služebního zákona. To znamená, jako zmar tam je dnes, protože takové… 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Vy teď teda fixujete, ten zmar vy tam fixujete. 

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/:

Ne, my samozřejmě někde začít musíme, zavádět…

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Takže tam necháte ty, kteří tam jsou, ovšem vy tvrdíte, že to je zmar. 

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/:
 

Ten zmar je dán hlavně tou nestabilitou. To už je … 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Vy si ale protiřečíte. 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Já se omlouvám, pane předsedo, dáme prostor. 

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/:

To už je pokaždé, když přijdete na úřad, tak na tom samém místě potkáte pomalu někoho, někoho jiného, alespoň v těch důležitých pozicích. Pak samozřejmě státní správa nemůže, nemůže fungovat, pokud děláte jedno zemětřesení za druhým podle toho, jak se náhodou mění šéfové jednotlivých, jednotlivých resortů. 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Dobrá. Já se omlouvám, ale to, co tady říkal pan předseda, že když říkáte, že tam je zmar a vy ten zmar v zásadě zabetonujete, to je špatně. 

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/:

Ne, my nastavíme jasná pravidla pro státní správu. Jednak kvalifikační požadavky pro státní úředníky, samozřejmě naplno to lze aplikovat pouze do budoucna, protože nyní to je v nějakém stavu, který my musíme postupně vylepšovat samozřejmě. To znamená, zavádíme výběrová řízení pro státní úředníky, i pro ty představené, od těch nejnižších až po dnešní ředitele sekcí a státní tajemníky. Zavádíme úřednickou zkoušku, která by měla ověřit znalosti a předpoklady těch, kteří se hlásí do státní služby. Zavádíme pravidla, jasná pravidla hodnocení, která jsou přezkoumatelná. 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Ano, rozumím. 

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/:

Ale především odstraňujeme doopravdy to, co se dělo dodnes, kdy mohl přijít ministr a odshora až dolů vyměnit celé ministerstvo, jak se někdy říká, až po ty, po ty vrátné. I když vrátných se to teda samozřejmě týkat nemá, berte to s nadsázkou. 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

A to se v tuto chvíli nedělo, dobrá, vrátný asi ne, beru to obrazně, a to se v tuto chvíli nedělo na ministerstvech vašich a vašich koaličních partnerů? 

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/:

Já mohu mluvit za sebe. Já jsem žádné takového změny… 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Vy tam příliš mnoho zaměstnanců nemáte, ale jsou jiní, kteří mají víc. 

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/:

Já vím, nicméně mám dvě podřízené sekce, ve kterých je zhruba 150 úředníků, takže to zas jako že bych neměl prostor pro dělání žádných změn, to není vůbec pravda a prostě jsem je neprováděl. Pokud tam byli úředníci, kteří vykonávali svojí práci, tak já nemám žádný důvod si stranicky obsazovat nějaké pozice. 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Rozumím, ano. Pane ministře, já se omlouvám, já dám prostor panu předsedovi. Pane předsedo, ty argumenty byly poměrně jasné, jasná pravidla, kritéria, výběry, to dává smysl. 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

No jo, ale těch pravidel, těch se mohou zúčastnit jenom ti, kteří tam jsou dneska. Nikdo jiný. Vždyť se na to podívejte. 

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/:

Ale vždyť to není pravda. 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Ale je to pravda, je to tam pořád napsané, tak to je. To znamená, příštím superúředníkem se může stát pouze státní tajemník, kterého vybere tento superúředník, ředitelem odboru bude ten, který je dneska ředitelem, protože vykonává funkci představeného. Třeba na tom úřadu bezpečnosti práce nejsou vedoucí oddělení, takže ten právník nemá, nemůže se ani přihlásit do prvního kola výběrového řízení. Ano, teoreticky se může stát, že první a druhé kolo nedopadne, ale jenom teoreticky. Takže součástí každého vládního návrhu zákona musí být dopad do veřejných rozpočtů. My jsme v druhém čtení po 5 měsících a pan ministr nám tady říká, že to už budou mít možná zítra nebo pozítří. My když dáme návrh zákona, který má dva odstavce, tak jeho legislativní rada vlády napíše 6 stran a říká, že místo arabských čísel tam píšeme římská nebo naopak. To znamená, porušují standardní legislativní postup, místo aby to byl vládní návrh zákona a my jsme dneska měli prvé čtení, jsme se mohli ptát, kde by byla důvodová zpráva, máme osmdesátistránkový komplexní návrh a 0 slov vysvětlení. 0 slov důvodové zprávy. 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Rozumím. Pardon, já se omlouvám, Petr Gazdík. 

Petr GAZDÍK, místopředseda PS PČR /TOP 09/:

Mně na tom vadí na tom návrhu zákona například neprostupnost mezi veřejnou správou obcí a měst a těmi superúředníky. Jak je možné, že v tom návrhu, ten návrh je koncipován tak, že třeba dlouholetý ředitel stavebního úřadu se nemůže stát ředitelem odboru na ministerstvu třeba pro místní rozvoj? Vždyť to je typická funkce, kde by ten člověk měl kariérně stoupat. Obcí a měst se to dotkne poměrně zásadně. A já bych chtěl znovu varovat, byla to vládní koalice, která zamítla návrh můj a dalších kolegů na odpovědnost úředníků za způsobenou škodu, kdy v současné době není na úřednících, pouze ve 4 % se vymáhá způsobená škoda. Kombinace definitivy a toho, že ten úředník neponese odpovědnost a nebude na něm vymáhána škoda, je vražedná. My tady vytváříme čtvrtou moc kromě soudní, zákonodárné a výkonné, a to bude úřednická moc a všichni občané na to doplatí a poznají to na úřadech. 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Pane ministře. 

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/:

Víte, k tomu, co říkal pan Stanjura. To je úžasné. Tady vláda, v které byla ODS a TOP 09, totálně zaspala. My tady doopravdy na poslední chvíli zachraňujeme situaci. 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

To není pravda. 

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/:
Pokud nebude schválen služební zákon a nebude účinný k 1. lednu, tedy tu dílčí účinnost, abychom to vůbec stihli všechno připravit k 1. lednu, potřebujeme nejpozději k 1. říjnu, jinak nám hrozí, a už to máme černé na bílém od Evropské komise, že nám vlastně zastaví čerpání pro to budoucí sedmileté období a tam se bavíme až o 550 miliardách korun. Neříkám, že ten dopad by byl nakonec stoprocentní, kdybychom to po dvou letech dohnali, ale dostaneme se do stejného skluzu, jako jsme v tom končícím sedmiletém období. 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Dobrá. Ty argumenty, co pánové tady říkali…Ano. 

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/:

To je jedna věc. A druhá věc – prostupnost. Ta prostupnost té veřejné správy, tak jak je zákon navržen, je možná až příliš, příliš veliká, protože do státní služby už na pozici vedoucího oddělení se může hlásit někdo, kdo ve státní správě nikdy nebyl, kdo dokonce nemá ani úřednickou zkoušku. 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Pardon, teď mluvíte o současné situaci nebo o tom budoucím stavu? 

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/:

Ne, o tom, jak by měl být nastaven zákon. Tento člověk v momentě, kdy se stane vedoucím oddělení, pokud má praxi a je uznatelná praxe i ze samosprávy, tak se může v zásadě okamžitě hlásit už na ty nejvyšší pozice představených ve státní správě včetně náměstků pro řízení sekce, tedy dosavadních ředitelů sekcí, anebo například státního tajemníka. Takto to je, pokud si to pořádně přečtete ten zákon. 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Není. 

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/:

A navíc my jsme na ústavně-právním výboru podpořili a byly schváleny pozměňovací návrhy, které uznávají zkoušku odborné způsobilosti, kterou skládají úředníci samosprávy. To znamená, tato zkouška je uznatelná z hlediska průchodnosti ze samosprávy, rozšířili jsme uznatelnost právě praxe ze samosprávy a navíc ještě chceme tedy předložit na základě té debaty, která byla teď ve druhém čtení, další možnosti, tedy uznatelnost dalších speciálních zkoušek pro zvláštní část úřednické zkoušky a navíc rozšířit možnost uznatelnosti další praxe z veřejných institucí, tedy například z vysokých škol, z výzkumných ústavů tak… 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Rozumím, rozumím. 

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/:

Tak aby odborníci zejména na vysoce specializované posty například v úřadu pro jadernou bezpečnost mohli… 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Měli tu šanci se tam dostat, rozumím. 

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/:

… na tato místa jít. 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Pánové, otázka na vás, já vím a je poměrně logické, že ten návrh kritizujete, jste koneckonců opozice, co byste měli dělat jiného. Nicméně ten zákon, pardon, je tu od roku 2002 a byla to vaše vláda, která měla 118 hlasů ve sněmovně v jeden určitý moment, proč jste prostě ten zákon nezměnili v době, kdy jste mohli a podle svého? 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

My bychom to stihli, kdybychom řádně dokončili volební období. To se nestalo. Beru to jako realitu, padla vláda, byla rozpuštěná sněmovna. Moc dobře víte, že vládou… 

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/:

/Nesrozumitelné/ stihli. 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Ne, tak ten návrh jste připravili vy v roce 2002. 

Petr GAZDÍK, místopředseda PS PČR /TOP 09/:

Přesně tak. 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

První odklad udělala Grossova vláda. 

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/:

To je pravda, bohužel. 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Druhý odklad schválila Špidlova vláda, tak začněte u sebe, když chcete kritizovat. My jsme byli… 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Dobrá, ale proč jste ho neudělali v době, kdy jste mohli? 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

My jsme ten zákon do sněmovny poslali v době, kdy jsme nečekali, že za 3 měsíce padne vláda a za 5 měsíců bude rozpuštěná sněmovna. To znamená, za normálních okolností si myslím, že v tom minulém funkčním období ten zákon by byl schválen, my jsme našli nějakou shodu, jednali jsme s opozicí, myslím si, že bychom ho schválili. 

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/:

To bohužel není pravda. 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:
To je prostě pravda. Vy jste tam neseděl v té sněmovně, seděl jste úplně v jiné instituci, tak neříkejte. Podívejte se na sněmovní tisky, podívejte… 

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/:

Není to pravda, protože pro Evropskou komisi byl ten návrh, který minulá vláda předložila, naprosto neakceptovatelný, takže bychom byli v situaci, kdy bychom v zásadě opět neplnili to, co jsme slíbili před vstupem do Evropské unie. 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Ale my si musíme přijmout zákon, který vyhovuje České republice a ne eurokratům v Bruselu. Ten zákon musí… 

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/:

My musíme přijmout taky to, k čemu jsme se zavázali. 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Já se omlouvám, pánové. Já se omlouvám, pane předsedo, já dám prostor ještě panu Gazdíkovi. 

Petr GAZDÍK, místopředseda PS PČR /TOP 09/:

Já děkuju panu ministru Dienstbierovi, že dělá mluvčí Evropské komise. Už teď říká, co by, co si Evropská komise myslí. 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Možná bude eurokomisař. 

Petr GAZDÍK, místopředseda PS PČR /TOP 09/:

Možná bude eurokomisař. 

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/:

Já to mám černé na bílém od Evropské komise, takže já vím, co si … ne, co si myslí Evropská komise o státní službě a o našem více než desetiletém dluhu, který jsme doposud nenaplnili. 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Dáme prostor. Pane Gazdíku. 

Petr GAZDÍK, místopředseda PS PČR /TOP 09/:

Děkujeme hlasu z Bruselu. Nicméně to, co předvádí vládní koalice, ten galimatyáš, který vytváří, 4 měsíce nebyla schopná se na tom dohodnout sama mezi sebou. Teď i její vlastní poslanci dávají ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu, ke kterému nemáme stránku odůvodnění, podávají vlastní pozměňovací návrhy, takže to, co z té sněmovny vyjde, to je takový galimatyáš na tak důležitý zákon a my… 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Vždyť to taky není pravda. 

Petr GAZDÍK, místopředseda PS PČR /TOP 09/:

Já chci tady otevřeně a jasně říct, my si přejeme zákon o státní službě, my chceme s vládní koalicí spolupracovat, my chceme, aby byl přijat. Prosím, sedněme si k jednacímu stolu, pojďme se začít bavit o našich podmínkách, o tom, co udělat s demokratickým deficitem superúředníka tak, aby tady nebyla zabetonovaná státní správa, aby existovala propustnost mezi samosprávami a státní správou, a pojďme to společně přijat. Pan Dienstbier a jeho strana vždycky v minulosti kritizovala, když byl přijat sněmovnou jakýkoliv zákon a zvláště takto důležitý, který nebyl přijat širším politickým spektrem. Teď mají v tom zmatek, nemají to vyargumentované. 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Rozumím. Já se omlouvám, já dám prostor ještě panu Stanjurovi. Velmi stručně a krátce. 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Velmi stručně, zítra o půl druhé mám tiskovou konferenci se svým kolegou, šéfem poslaneckého klubu TOP 09 Miroslavem Kalouskem. Tam jasně řekneme, jak ten zákon má podle názoru skutečné opozice vypadat a vyzveme vládu a vládní koalici k jednání. Tady pan Dienstbier říká – zapracujeme to po debatě v druhém čtení, která proběhla. Druhé čtení ještě nebylo, pane ministře, jak jste řekl před dvěma minutami. 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Dobrá, rozumím. 

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/:

To, co říkal pan Gazdík a to, co naznačuje pan Stanjura, v podstatě není pravda, protože komplexní pozměňovací, komplexní pozměňovací návrh byl předložen před 45 dny, kompletně odůvodněný vlastně s důvodovou zprávou. 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Kde je ta důvodová zpráva? My jí nemáme. 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Dobrá, pánové, domnívám se, že zabíháme do detailů. 

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/:

A to, že se nejednalo s opozicí, já tady mám přehled na jednu a půl stránky všech možných jednání, kdy ještě, kdy ještě… 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Dobrá. Já se zeptám tedy, navážu na pana Stanjuru… 

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/:

Kdy tady mám několik /nesrozumitelné/, které jsme udělali přímo pro zástupce opozice, včetně TOP 09 a ODS, kteří se tam také účastnili. 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Dobře. Tomu rozumím, jasný argument, budete… 

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/:
 

A projednávali jsme s nimi detailně i jejich pozměňovací návrhy, které do té doby, do té doby předložili, čili… 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Rozumím, pane ministře, omlouvám se, ano. 

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/:

… to není, že by nedostala opozice prostor, že by s nimi nikdo nejednal. 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Já vám rozumím. Pane ministře, ta otázka zní, zítra, jak tady říkal pan Stanjura, s panem Kalouskem na tiskové konferenci oznámí, jak to by to mělo vypadat, budete s nimi znovu a dál jednat ještě jednou? 

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/:

Ale jednat samozřejmě můžeme, ale já rovnou… 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Předpokládáte, že přijmete jejich návrh? 

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/:

My se můžeme bavit například, do jaké míry, pokud tam bude něco smysluplného, posílit prostupnost v přesně definovaných případech. My zase nechceme úplně rozmělnit ta pravidla, protože určitý kariérní postup ve státní službě chceme … 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Dobře, ale jste ochotni ještě ten návrh změnit. 

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/:

Samozřejmě pokud přijde někdo s něčím, co ten návrh vylepší, tak ano, ale to, co je například zcela v tuto chvíli nemožné, je zrušení generálního ředitelství, tak jak jsme slyšeli. To úplně bourá celou strukturu zákona. To generální ředitelství není žádný superúřad, to má naopak garantovat nezávislost státní služby, protože generální ředitelství nebude a ani nemůže řídit jednotlivá ministerstva po věcné stránce. Ono má jenom garantovat dodržování služebního zákona, tedy mimo jiné právě ochranu státních úředníků například před politickou zvůlí, před vyhozením bez jakéhokoliv důvodu například. 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Rozumím, ano, to je jasný váš argument. Pánové, ještě velmi stručně a krátce, jak bude vypadat to projednávání ve druhém a především třetím čtení? Chystáme obstrukce? 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

My to zítra oznámíme, jak budeme postupovat a bude záležet… 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Můžete naznačit, jak budete postupovat? 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

My nemůžeme ani naznačovat, ale… 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Já myslím, že můžete. 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Ale už dneska jsme viděli, že vlastně obstrukce předvádí vláda. Svolá si mimořádnou schůzi… 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Otázka je jasná a vy víte, na co se ptám. Počítáte s tím, že budete obstruovat? 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Já říkám velmi zodpovědně, že v této verzi, tak beze změn, ten zákon neprojde Poslaneckou sněmovnou. 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

To znamená, že v tom případě, pokud… 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

My jsme připraveni využít všech práv, které má menšina, abychom většinu donutili k tomu, aby ten zákon měl smysl, aby byl užitečný pro Českou republiku a ne aby nám někdo z Bruselu zatleskal a udělal si čárku, že to z té České republiky dostal. Budou to smysluplné návrhy. 

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/:

/Nesrozumitelné/ kvůli nám samotným. 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Budou to smysluplné návrhy, o kterých jsme přesvědčeni, že povedou k lepšímu návrhu zákona a pokud se na nich s koalicí dohodneme, tak ten další postup bude velmi rychlý a velmi efektivní. 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Ale pokud se nedohodnete, pokud jaksi koalice nepřistoupí, tak uděláte všechno pro to, abyste… 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Uděláme všechno pro to, abychom zabránili přijetí tohoto špatného zákona ve sněmovně. 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

To znamená, že budete obstruovat. 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Než špatný zákon, je lepší žádný zákon. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Pane Gazdíku. 

Petr GAZDÍK, místopředseda PS PČR /TOP 09/:

Já jsem slíbil, pane redaktore, občanům České republiky ve slibu poslance, že budu dělat všechno pro jejich blaho. Tento zákon rozhodně pro jejich blaho není. Myslím, že většina z nás by to velmi pocítila na úřadech, už dnes jsme mnohdy šikanováni úředníky a tady by to, tady by to dosáhlo naprostého vrcholu a vzniku nové úřednické moci. 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Takže i za cenu obstrukcí. 

Petr GAZDÍK, místopředseda PS PČR /TOP 09/:

I za cenu obstrukcí se budeme snažit ta jednací… 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

A jak dlouho počítáte, že mohou být? 

Petr GAZDÍK, místopředseda PS PČR /TOP 09/:

Jednací řád nám dává poměrně značný prostor zejména ve třetím čtení k tomu, abychom uplatnili svá práva a abychom koalici jasně naznačili… 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Takže týdny? 

Petr GAZDÍK, místopředseda PS PČR /TOP 09/:

…že jsme připraveni se dohodnout, ale nejsme připraveni ten zákon schválit v té podobě, v jaké je, ten galimatyáš, který navrhla vládní koalice. 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Pánové, omlouvám se, ale musíme končit. Ano, velmi stručně. 

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/:

Já trvám na tom, že to je relativně solidní zákon a dokonce i špatný zákon by byl lepší než ten chaos, který tady byl doposud. 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Já to budu považovat za takovou tečku za tím rozhovorem. Pánové, díky za vaši návštěvu. Mějte se hezky, na shledanou. 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Taky děkuji, na shledanou. 

Petr GAZDÍK, místopředseda PS PČR /TOP 09/:

Hezký večer. Děkujeme, na shledanou. 

štítky: # #