Z médií

Ozvěny dne

7. května 2014 / rozhovor v médiích

Hostem diskusního pořadu ČRo byl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Majitelé pozemků, které stát potřebuje pro strategicky významné komunikace, by měli mít větší motivaci, aby je prodali. Sněmovna dnes podpořila v prvním čtení vládní novelu, která zvyšuje ceny za výkup půdy pod dopravní stavby. Vlastníci pozemků je totiž odmítali prodat kvůli nízkým cenám. Jediným řešením pak bylo vyvlastnění, což ale celý projekt zdržovalo. Navržené změny počítají taky s tím, že pokud majitelé kývnou na prodej státu dobrovolně a v krátké době, získají navíc nezanedbatelný finanční bonus. Předkladatel novely, ministr dopravy Antonín Prachař z hnutí ANO upřesnil pravidla pro výkup pozemků. 

 

Antonín PRACHAŘ, ministr dopravy /ANO/:

  
Tam se snažíme spíše motivovat občany a instituce k prodeji pozemků v závislosti na čase. Je přesně /nesrozumitelné/ harmonogram, například v okamžiku, kdy prodávám do 30 dní od podání výzvy, můžu inkasovat osminásobek. V okamžiku, kdy potom ten čas se natahuje, tak samozřejmě inkasuji míň. A pokud na tu nabídku prodejce nepřistoupí, tak jsme samozřejmě připraveni jít do vyvlastňovacích řízení, které tento zákon zcela neruší. 

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Vysvětluje ministr dopravy z hnutí ANO Antonín Prachař. A našimi hosty jsou poslanec ODS a bývalý ministr dopravy Zbyněk Stanjura, dobrý den. 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/: 

Dobrý den. 

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

A Pavel Franc, právník nevládní organizace Frank Bold, která se zaměřuje i na ochranu práv občanů a veřejných zájmů. Dobrý den. 

 

Pavel FRANC, právník nevládní organizace Frank Bold:   

Dobrý podvečer. 

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Pane poslanče Stanjuro, souhlasíte s tím, že vyšší výkupní ceny můžou významně urychlit stavbu důležitých dopravních staveb? 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/: 

Já souhlasím s tím, že mohou urychlit, ale nevýznamně. Ten samotný proces výkupu není ta činnost, která je nejdelší. V okamžiku přípravy stavby, takže může se pomoci, myslím si, že to povede k tomu, že stát nebude chtít vést tolik vyvlastňovacích řízení a to je dobře. 

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Co je na tom nejdelšího, pokud lidem nabídnete, tedy stát, pokud lidem nabídne vyšší ceny a lidé kývnou, tak potom stále ještě zůstávají nějaké překážky. 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/: 

Získat územní rozhodnutí a stavební povolení je časově mnohem náročnější, než je jednat s vlastníky pozemků o prodeji. Nemluvím jenom o tom samotném prodeji, ale mluvím o celkové přípravě stavby. 

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Tedy stavební řízení, povolení to trvá podle vás i déle než dohody s vlastníky půdy. 

 

Antonín PRACHAŘ, ministr dopravy /ANO/:  

Samozřejmě, že to trvá déle. To je mnohem delší proces, my jsme o tom mluvili, nejdřív kraj schvaluje zásady územního rozvoje kraje, pak jednotlivé obce schvalují územní plány, pak se musí požádat územní rozhodnutí, pak pokud se získá pravomocné územní rozhodnutí, což je činnost opravdu někdy na léta, někdy na měsíce, když to jde dobře, někdy je to na roky, tak ten samotný proces výkupu není to, co tu délku přípravy prodlužuje. 

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Pane Franci, souhlasíte s tím, že výkup není to nejdůležitější, pokud se týká urychlení dopravních staveb. 

 

Pavel FRANC, právník nevládní organizace Frank Bold:   

Ano, souhlasím, musím říct, že s tímto zcela souhlasím. A myslím si, že ta příčina ve skutečnosti leží především na bedrech nekompetentnosti ŘSD, který nebylo schopno a není schopno prioritizovat, což nám dlouhodobě vytýkala Evropská komise, teď vzniká v podstatě… 

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Co to znamená? 

 

Pavel FRANC, právník nevládní organizace Frank Bold:   

To znamená, že ŘSSD, Ředitelství silnic a dálnic vlastně rozdělilo vždycky několik projektů z dopravní infrastruktury a nemělo prioritu, teď se nejdřív musí dotáhnout například D11, potom se musí udělat, tohle nám Evropská komise opětovně vytýkala, že nemáme koncepci vysloveně, co je priorita, proto když máte koncepci, můžete samozřejmě co nejdříve rozeběhnout územně plánovací proceduru a s tím si připravovat všechny akce, jestliže nejsou priority dány, pak je to chaos a samozřejmě v tom chaosu se nabízí to, aby se postupovalo a používalo vlastně nástrojů ke zneužívání vlastně dopravní infrastruktury… 

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

A to jsou třeba? 

 

Pavel FRANC, právník nevládní organizace Frank Bold:   

Například z mého pohledu je typickým příkladem R52, nesmyslné prodlužování dálnice na Vídeň, která má stát o 30 miliard víc než, který by mohly být ušetřeny z veřejných prostředků, které ve skutečnosti zkrátí spojení mezi Brnem a Vídní o pouhých 5 minut. To jsou, to je typický takový příklad nesystémového plýtvání a snahy plýtvání s veřejnými prostředky. 

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Pane Stanjuro, vy jste byl ministrem dopravy, když tady slyšíte kritiku na řízení, na Ředitelství silnic a dálnic, že chybí koncepce, že nejsou určené priority a pak prostě všechno dlouho trvá. Vnímáte to i jako svou chybu? 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/: 

Ne, já to jako svou chybu nevnímám, protože za mě jsme vypracovali ten strategický dokument, který už je dneska schválen, dopravní sektorová strategie, to znamená, v této chvíli Česká republika má jasnou koncepci a má priority, ale souhlasím s tím, že v mnoha minulých letech stát zahajoval desítky staveb, rozestavěli jsme všechny stavby a žádnou jsme neukončili. 

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Tedy v době, kdy ODS byla ve vládě. 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/: 

Kdy byla ODS ve vládě a také, kdy byly ve vládě jiné strany, včetně úřednických vlád. To není věc jedné strany. Já si myslím, že dopravní infrastruktura není úplně politická otázka, že ta shoda by měla být mnohem širší právě proto, že příprava a realizace významné stavby trvá třeba 10 let, a to se vymění 3 vlády a nemůže za 4 roky stát úplně změnit priority, zastavit to, co začal a začínat něco, něco jiného, takže s čím já souhlasím, ale to je věc minulosti… 

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

A teď už ty priority podle vás Ředitelství silnic a dálnic má? 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/: 

Má je stát, to je důležité říct, má je stát. Schválila to vláda… 

 

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Který zastupuje Ředitelství silnic a dálnic. 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/: 

Samozřejmě. Je to jedna z priorit, protože úplně stejně můžeme mluvit o železnici, a tam je, což je docela jako ŘSD na silnicích, ale já s tou kritikou toho minulého přístupu souhlasím. Já jsem se to pokoušel změnit a tím, že ta koncepce se schválila, tak máme priority a ne proto, že to chce Evropská komise, to, že potřebujeme my v České republice, to je ten hlavní důvod, abychom si přesně řekli, já jsem říkal celou dobu, že pro mě byla priorita číslo 1 R35. A pokud to tak je, tak prostě stát se musí zaměřit na tuto stavbu, úředníci musí úřadovat přesně, nesmí docházet k chybám v územním řízení… 

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

A věnovat se pouze tomuto projektu. 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/: 

Samozřejmě pak jsou priority, když mám 15 priorit, tak nemám žádnou prioritu, protože já… 

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Rozumím. To, o čem tady mluvil pan Franc, kterého se ještě chci zeptat, co vlastně říká tomu, že by se zvýšily ceny výkupní, jestli by to mohlo významněji pomoci? 

 

Pavel FRANC, právník nevládní organizace Frank Bold:   

 

Já si osobně myslím, a zase tady musím souhlasit s tím, že, že to není to nejdůležitější, přesto se domnívám, že férové vypořádání státu s vlastníky je vždycky ku prospěchu věci, než násilné vyvlastňování, takže v tom si myslím, že to je jako podpora takového lepšího zacházení s občany. Na druhou stranu se mi tam nelíbí v tom návrhu vysloveně, že vlastně ten extrémní bonus, který může obdržet vlastník pozemku, což je šestinásobek vlastně skutečné ceny, tak o tom by měl rozhodovat ministr, což mně samotného přijde, jakože to je rozpor s trendem depolitizace státní správy, kdy ministr by neměl prostě v takovéhle věci individuálně rozhodovat. Myslím si, že je to nevhodné vysloveně řešení a že doufám, že se to následně v tom legislativním procesu odstraní. 

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Pane Stanjuro, prosím už jen velmi krátce, právě v tomto bodě budete navrhovat změnu? 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/: 

Ano, budeme. Já jsem začal kritizovat první čtení, právě proto jsme to nechtěli schválit v prvním čtení, protože si nemyslím, že by se tato rezolutní pravomoc měla výrazně… 

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Delegovat na ministra. 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/: 

…a pouze na ministra. Takže s tím názorem já teda úplně souhlasím. 

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Poslanec za ODS a bývalý ministr dopravy Zbyněk Stanjura. A právník organizace Frank Bold Pavel Franc. Děkuji oběma, na shledanou. 

 

Pavel FRANC, právník nevládní organizace Frank Bold:

  
Také děkuji, na shledanou. 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/: 

Na shledanou. 

štítky: #