Z médií

Události, komentáře

6. května 2014 / rozhovor v médiích

Hostem komentovaných událostí ČT24 byl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Ministr dopravy Antonín Prachař. Dobrý večer, pane ministře. 

 

Antonín PRACHAŘ, ministr dopravy /ANO/:

Dobrý večer. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Někdejší ministr dopravy Zbyněk Stanjura. Pane poslanče, i vám přeju dobrý večer.

 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Dobrý večer. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Pane ministře, to je to opravdu tak strašně mizerné, že musíte poměrně razantně navýšit peníze, které chcete dávat těm, kteří mají prodat pozemek státu, který chce postavit dálnici, železnici a tak dále? 

 

Antonín PRACHAŘ, ministr dopravy /ANO/:

Ono skutečně je potřeba říct, že zákon 416, který nám platí od 1. ledna 2013, v podstatě řešil dvě věci. Jednu dobrou a jednu špatnou. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

To jsme říkali. Aby se nespekulovalo, aby se neprodávalo bůhví jak draze a ta špatná patrně bude ta, že to jde pomalu, tedy, že to spíš moc nejde. 

 

Antonín PRACHAŘ, ministr dopravy /ANO/:

A ta špatná je ta, že v podstatě dneska demotivuje jakéhokoli vlastníka prodat pozemek na výstavbu dopravní infrastruktury. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

A to se opravdu zastavily ty prodeje? Nebo natolik zpomalily, že prostě nikdo neprodává a vy nemůžete stavět? 

 

 

Antonín PRACHAŘ, ministr dopravy /ANO/:

Ano. V podstatě dneska jsme v situaci, kdy ty prodeje se za nabídnutou cenu plus dvojnásobek, který nám současná právní úprava umožňuje, se de facto ty pozemky … výkupy zastavily. My jsme dneska v řádu několika stovek vyvlastňovacích řízení a jeden krásný příklad je, že na silnici 1/38 vyvlastňovací řízení trvalo čtyři roky. Takový stav nemůžeme dopustit. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Proč jste to takhle zpomalili? 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Já jsem to tak nezpomalil, já jsem před tím varoval. Ale byl jsem na ministerstvu dopravy šest měsíců. Takže já nejsem překvapený. Já jsem před tím varoval, že dojde k zpomalení nebo k zastavení, takže v tomhle jsme v zásadě ve shodě. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Že jste to nezastavil? 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Vždyť to říkám, byl jsem tam šest měsíců. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Já vím, že …, no, to jste říkal, že na začátku jste u toho nebyl, ale za těch šest měsíců, tak mohl být zákon, minimálně mohl být ve sněmovně, možná mohl i projít. 

 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Ne, nemohl by projít. Ono to neplatilo od 1. ledna, ale od 1. února, ne od 1. ledna, tak pak už jsem tam byl jenom čtyři a půl měsíce od té doby, co to platilo a museli jsme získat nějaké zkušenosti. I ti, kteří říkali, že to je dobře, a já jsem byl oponent, tak chtěli nějakou dobu, aby uznali, že se ukázalo to, že ta cesta nebyla dobře. Takže nikdy první den účinnosti zákona nepoznáte ty dopady. Mohl to řešit ministr, který byl mezi námi, ten to neřešil. Opravdu… 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

A ten tu není. 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Ne, říkám, ty ceny jsou opravdu nízké, takže se určitě shodneme na tom, že ty ceny je potřeba zvednout. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Tak jak je chce zvedat vláda, to je přiměřené? 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Já myslím, že ta cena nebo ta finální cena je přiměřená. My máme výhrady k tomu, jak se k tomu dojde v jednotlivých případech. Nicméně to základní, to znamená navýšení té ceny, to určitě podpoříme. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

To základní tak, jak je teď tedy navrhováno? To znamená, až… 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Ano. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

… to patnáctinásobné navýšení bonusů? 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Až o 1 600 %, abychom si jako nehráli s těmi, s těmi čísly. Ano… 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

To zní samozřejmě dobře. Je to totéž. 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Je to jedno, jak to řekneme. V zásadě ano. Myslíme si, že to je cena, která je přiměřená. Nicméně, co chceme diskutovat, je, na kterých stavbách to bude platit, kdo o tom bude rozhodovat, jestli se bude rozhodovat vždycky o celé stavbě nebo jednotlivých katastrálních územích. Vůbec tam není řešena otázka, která bude zase, když ty ceny budou vyšší, zas pro ty vlastníky bude zajímavá a důležitá, kdo zaplatí daň z nabytí nemovitosti, která je 4 %. Podle novely, která platí od loňského roku, tak to může být kterákoli ze smluvních stran. Myslím, že by pravidla měla být jasná pro všechny případy, zda to bude platit stát, nebo to bude platit prodávají. To jsou věci, které se ale určitě dají v diskusi dohodnout a… 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

To asi v diskusi ve sněmovně, ve výborech toto doladíte. 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Ano. 

 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Pane ministře, vy už jste teď jednou couvli. Co když se zase nebude prodávat? On ten stát už jednou couvnul, on přidá, přidá znova? 

 

Antonín PRACHAŘ, ministr dopravy /ANO/:

Samozřejmě, že tento zákon nebo tato připravovaná drobná novela, která je naprosto věcná, tady se nebavme o tom, že to je nějaký politikum. To je naprosto věcná novela, jednoduchá, která se týká pouze zemědělské půdy. Tady se nebavíme o tom, že se týká obecně pozemků pod dopravní infrastrukturou. Nejhorší situaci dneska máme opravdu u zemědělské půdy, na jiné záležitosti tato novela nebo zákon nesahá. Pokud se nebude prodávat… 

 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

No, ale vlastníci zemědělské půdy si můžou říct: Tak stát jednou přidal, já si ještě počkám. On přidá znovu, protože se zase nebude vykupovat. 

 

Antonín PRACHAŘ, ministr dopravy /ANO/:

Já jsem přesvědčený o tom, že institut vyvlastnění pořád zůstává jakoby krajní řešení, a pokud někdo v horizontu času, kdy my se snažíme nabídnout určité bonusy v závislosti na rychlosti prodeje, nebude s tímto souhlasit, potom nám nezbude nic jiného, než jít skutečně do procesu vyvlastňování. Ale to je krajní mez a tu bychom velmi neradi. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Máme-li tady princip vyvlastnění schválený tím zákonem, je namístě zákon měnit? Tak půjdeme cestou vyvlastnění! 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Ne, tak to já odmítám. Já si myslím, že to má být určitě ve zcela mimořádných případech. Máme ideologické odpůrce staveb, kteří třeba koupí nějaký kus pozemku do spoluvlastnictví a ti nechtějí žádnou cenu. Oni prostě z ideologických důvodů jsou proti té stavbě a brzdí to. To je ten případ, kdy stát vyvlastňovat má. Naprostá většina vlastníků jsou slušní lidé. Když jim nabídneme slušnou cenu, tak to prodají a domluvíme se. Není třeba z těch vlastníků půdy dělat někoho, kteří na tom státu chtějí vydělat. Ale nesmí to být ani naopak. Stát nesmí chtít vydělat na těch vlastnících půdy. Takže já jsem přesvědčený, že to pomůže, že naprostá většina lidí to prodá. Já doporučuji vždycky zapojit do toho procesu výkupu i obce, protože zas ten občan k té samosprávě má nějaký bližší vztah a když zapojíme, a ti starostové jsou připraveni pomáhat, protože to je i v jejich zájmu, aby se obchvaty budovaly, aby se budovaly nejenom dálnice, ale i silnice první třídy a máme i pozitivní zkušenosti mnohé s těmi samosprávami. Takže já si myslím, že to, že to řešení najdeme a že ty výkupy se zrychlí. Nicméně je třeba říct, že mnohdy je mnohem delší třeba stavební řízení než ty samotné výkupy. Abychom neříkali, že tím vyřešíme a podstatně zkrátíme přípravu staveb, protože tam se zase ti ideologičtí odpůrci staveb odvolávají. My musíme úřadovat velmi přesně, aby nedošlo k chybě, že se sundá nějaká vyhláška o den dřív z úřední desky, a pak to soud ruší a ten proces se vrací o roky zpátky. Podle mě musíme zjednodušit stavební zákon, aby zase ti ideologičtí odpůrci staveb nemohli šestkrát vstupovat do toho řízení jako dneska. Aby měli jenom jednu šanci. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Dovolím si se vrátit k těm penězům. Proč vlastně někdo má mít výhodu? Nějaký vlastník má mít výhodu, že dostane víc oproti jinému vlastníku, který třeba taky státu prodá nějaký pozemek, ale netýká se to liniové stavby? 

 

Antonín PRACHAŘ, ministr dopravy /ANO/:

Já bych to netvrdil, že to je takto postavené. My jsme v situaci, kdy jednak to vyvlastňovací řízení samo o sobě probíhá na obcích s rozšířenou působností. To znamená, my stavíme dneska obecní zastupitelstvo vůči občanům ve stejné lokalitě proti sobě v rámci vyvlastňovacího řízení. Další věc, která tam je, tak ten proces výkupu pozemků trvá nějakou dobu, no a před účinností tohoto zákona lidé prodávali za jiné peníze, než je nutí právní úprava současná. A my se snažíme jenom ten stav narovnat tak, aby tam nevznikaly takovéto třecí plochy. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Vy jste říkal, ne. Nesouhlasíte? 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Určitě není pravda, že obecní zastupitelstva vyvlastňují. To, že sedí v jednom baráku na jedné radnici, neznamená, že ti zastupitelé řeší vyvlastňování. Musím se zastat zastupitelů, jako dlouhodobých zastupitelů. To řeší ti úředníci na městech, ale za stát je to přenesený výkon státní správy, zastupitelé s tím nic nemají společného, aby si vlastníci nemysleli a zítra, aby neběželi za starostou nebo za svými zastupiteli. Ti to prostě ovlivnit nemohou žádným způsobem. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Ale ta otázka spíš mířila k té nerovnováze, že vlastníci, ti, kteří mají štěstí, kde bude stát dálnice, prodají lépe než jakýkoli jiný vlastník, který případně bude prodávat státu pozemky. 

 

Antonín PRACHAŘ, ministr dopravy /ANO/:

Ale my skutečně řešíme to základní, které tady je, a to je otázka konkurenceschopnosti, otázka podpory hospodářského růstu, otázka snížení nezaměstnanosti a stát by se měl chovat jako majoritní investor, jakoby největší zadavatel… 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Čili to je pro vás ale silnější argument než ta, než to nerovnovážné postavení vlastníků?

 

 

Antonín PRACHAŘ, ministr dopravy /ANO/:

Ale já si myslím, že určitě bude existovat shoda a budeme diskutovat další záležitosti, budeme diskutovat zejména třeba poplatky z vynětí zemědělského půdního fondu, které také nejsou nastaveny úplně objektivně, aby podpořily výstavbu mimoprůmyslových zón. Ale toto se netýká tohoto zákona 416. 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Úplná spravedlnost neexistuje, to znamená, nikdy… 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Ta nerovnovážnost, ano? 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Nikdy nejste schopni říct, že všichni dostanou stejně. Právě proto budeme debatovat. V různých lokalitách je různá cena zemědělské půdy. Ten základ je různý, někde je to osm korun, někde třicet pět, a teď to násobíte. A když to násobíte, tak to samozřejmě tu nerovnováhu zvyšuje. Jde o to, aby, pokud možno, na jedné stavbě byla jedna cena. My velmi dobře známe situaci, připravujete stavbu, máte pole a jde vám dvěma katastrálními územími. Uprostřed pole je nějaká čára a vlevo od něj dostanete deset korun a vpravo od něj sto korun. A ti lidé a ti vlastníci to oprávněně nechápou, jaký je rozdíl. Takže tohle se musí vyřešit, a pak si myslím, že to půjde. A ta absolutní spravedlnost…Musíme dát jiný případ. Jako, pro jaký účel jiný by stát vykupoval zemědělskou půdu, že jo, bavíme se o zemědělské půdě. Mě teď žádný jiný nenapadá. Ale samozřejmě máte pravdu. V jiných případech, někdo může prodat lépe a někdo zase může… 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

No, tak například … průmyslové zóny, které zmínil pan ministr, bude-li stát chtít nějakou takovou investici udělat. 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Já si pamatuju, když jsme vykupovali, když jsme vykupovali pozemky pro Hyundai v našem kraji, tak ta cena byla 150 korun za metr čtvereční a tady se bavíme i o vyšších cenách, jo. Takže není to tak, že jeden typ staveb je zvýhodňován před jinými. 

 

 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Pánové, pojďme teď na stavbu, která už stojí a po které se především jezdí, protože rychlovlak Railjet dnes poprvé vyjel s cestujícími. České dráhy ho nasadily na trase z Prahy přes Brno do Vídně. První pasažéři se tak svezli v soupravě, která může jet rychlostí až 230 kilometrů za hodinu. V praxi takové tempo nabírá ale až na rakouském území. I tak se cesta ale zkrátí o půl hodiny.

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Ve studiu Událostí, komentářů zůstávají Antonín Prachař, ministr dopravy, bývalý ministr dopravy Zbyněk Stanjura. Pánové, pořád jsou nejasnosti v tom, jestli České dráhy ty Railjety vlastně koupily správně. Bude tady možná pokuta od antimonopolního úřadu. Pane ministře, byla chyba je kupovat nebo ne? 

 

Antonín PRACHAŘ, ministr dopravy /ANO/:

Já jsem přesvědčený, že nebylo chybou investovat do nových jednotek, do nových souprav, protože samozřejmě cílem každého dopravce je poskytovat z roku na rok vyšší standard a tím se snažit samozřejmě přitáhnout daleko více cestujících. Když jsme viděli reportáž, tak se jednalo o nasazení linky, která bude spojovat Prahu přes Brno. Poprvé bude zajíždět takováto jednotka do Brna. Stávající jednotky jezdí do Olomouce a do Ostravy, poprvé budeme spojovat Brno, dále Břeclav a budeme dělat mezinárodní linku do Vídně s propojením do Grazu. Takže já jsem osobně přesvědčený, že takovýto nákup těchto jednotek na mezinárodních linkách má určitě svůj smysl. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Souhlas. Mělo se tohle kupovat v době dvoumiliardové ztráty, … se musí zaplatit? 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

To se nekupovalo v době dvoumilionové ztráty… 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Ano, to je logické, ano. 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Ona je taky spíš účetní, než, než reálná a musíme také posuzovat i provozní zisky a podobné věci. Já myslím, že to je jinak. Stát dává zhruba dvanáct miliard ročně… 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

V případě, že i ten provoz je v případě Českých drah ztráta, pokud se nemýlím. 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Dvanáct miliard ročně dává stát do železniční dopravy a stát si má nadiktovat, jaké podmínky ti dopravci vytvoří pro cestující. Protože klíčem je cestující, ne dopravce. A cestující to určitě přivítá. A já jsem pro to, abychom otvírali železniční trh, abychom soutěžili. Já si myslím, že České dráhy, neplatí, že České dráhy prohrají každou soutěž. Já si myslím, že ta soutěž Český drahám vyloženě prospívá. Já jezdím velmi často Ostrava – Praha Pendolinem. Tam ta soutěž evidentně cestujícím prospívá. Může si vybrat, zrychlilo se to, lepší servis, nižší ceny. A potřebujeme, pokud chceme, aby železniční doprava byla atraktivní pro nás cestující, no, tak chceme dobrou cenu a chceme rychlé spojení. To si myslím… 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

A my tady máme jistotu, že když zmiňujete tedy tuhle trasu a tu konkurenci, že to je opravdu konkurence? Že České dráhy mají tak otevřené účetnictví, že se vidí do toho, že to není nějak vnitřně dotovaná trať a tudíž, že ta konkurence je férová? 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Dvanáct miliard ročně stát dává Českým drahám! Já jsem nemluvil o tom, že tam nejsou dotace. Já si jenom myslím, že když budeme o těch dvanáct miliard soutěžit, tak ne, že ušetříme dvanáct miliard, ale přivedeme, možná budeme platit deset nebo jedenáct, ale bude vyšší kvalita pro cestující, budou lepší vozy, lepší služby v těch vozech a tím pádem bude víc cestujících. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

A teď mluvíte o lukrativních tratích nebo o celé síti? 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Mluvím o celé síti. To se určitě nedá spustit najednou všude. Nicméně já jsem teda připravoval pět soutěží, které měly být spuštěny na konci roku 2013. A jsme… 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

A byly? 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

A nic se neděje. Pořád se to oddaluje. Já si myslím, že stát mohl dávno pět, minimálně pět, šest rychlíkových linek soutěžit, a pak se ukáže. A v některých soutěžích a možná všechny můžou vyhrát České dráhy, nebo může vyhrát nějaký konkurent, ať už domácí nebo zahraniční, ale ten benefit bude hlavně pro ty cestující, protože opravdu pak zvolí tu železniční dopravu, když jim nabídne ten komfort, rychlost a služby ve vlaku. 

 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Pane ministře, kdy to otevřete tak, jak pan Stanjura tady říká? Pojďme soutěžit. 

 

Antonín PRACHAŘ, ministr dopravy /ANO/:

Já proti tomu v zásadě naprosto nic nemám. Je potřeba mít ale na zřeteli stabilitu. My dneska máme smlouvu s kraji, která nám končí v roce 2018 a smlouva je závazek. Je to závazek Českých drah vůči krajům v rámci dopravní obslužnosti. Co se týká zmiňované soutěže panem Stanjurou, tam proběhlo regulérní výběrové řízení u jedné tratě na severu Moravy, nicméně byl vyloučen… 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Které se zrušilo. Jeden byl vyloučen. 

 

Antonín PRACHAŘ, ministr dopravy /ANO/:

Byl vyloučen jeden pro formální nedostatky, zbytek se zrušil. Takže vláda České… 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Ale já jsem to chtěl podepsat. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Vy jste to chtěl podepsat, ano. 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Přesně tak. 

 

Antonín PRACHAŘ, ministr dopravy /ANO/:

Ale váš, nebo výherce od toho odstoupil, výherce od toho odstoupil. 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Já už jsem u toho pak nebyl. To už je jiná věc. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Ne, teď obraťme se do té budoucnosti. Kdy? Tak říkáte, že proti tomu nic nemáte, tak kdy? Až do roku 2018, než skončí ta smlouva, se nebude dít nic? 

 

Antonín PRACHAŘ, ministr dopravy /ANO/:

Ne, ne, ne. Vláda uložila ministerstvu dopravu svým usnesením předložit do 31. 8. materiál, jak dále postupovat v oblasti liberalizace železniční dopravy. My tento materiál připravujeme. V polovině března ministerstvo dopravy zaslalo takzvanou „Zelenou knihu“ na jednotlivé kraje, abychom zjistili, jaký rozsah veřejné dopravy budou kraje od nás objednávat. Máme data, které jsme dostali z krajů, tyto data se vyhodnocují. A my jsme připraveni otevřít, pokud vláda schválí materiál po 31. 8., tak abychom připravili další proces liberalizace. Já s tím v zásadě problém nemám. 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Jsou to ale roky zpoždění. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Dobře, ale já bych chtěl slyšet konkrétně. Dobře, máte data, teď tedy sbíráte data, tak v září chcete říct: Za dva roky musí na trati jezdit někdo na základě otevřené soutěže na té trati? Takhle konkrétně to od vás uslyšíme? 

 

Antonín PRACHAŘ, ministr dopravy /ANO/:

Jsme připraveni vytipovat tratě, na kterých vypíšeme výběrová řízení. Dneska, když se podíváte… 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

A tak už jsou vytipované ty trati. Pan Stanjura je chtěl zprovoznit… 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Všechno je hotovo. Chce to mít jenom odvahu neodkládat to neustále. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Proč nejste odvážný, pane ministře? 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Neustále jakoby prověřovat pořád to samé. Vždyť my víme, že ty soutěže byly připravené, no, tak jich nespusťte šest, tak spusťte možná čtyři nebo dvě jiné. Známe data, známe linky. Kraje s tím nemají nic společného. Bavíme se o dálkové dopravě, kraje řeší regionální dopravu. Ty budou řešit svoje problémy, jestli budou, jestli budou objednávat u Českých drah nebo ne. Do toho stát nebude vůbec zasahovat, to je přece věc krajů. Já jsem krajský zastupitel, nebo býval jsem krajský zastupitel, když jsme tom …, když jsme o tom jednali, o té desetileté smlouvě s … Českým drahám. To taky byl poslední termín. A už ani evropské právo to nedovolí, aby se to takhle prolongovalo automaticky i pro národního dopravce. Takže mně fakt vadí to zpoždění… 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Tak kdy seberete tu odvahu, pane ministře? Jasná výzva opozice. 

 

Antonín PRACHAŘ, ministr dopravy /ANO/:

Ale my nemáme problémy vypsat ty tratě. My opravdu musíme zvážit, a já jsem nastoupil do úřadu před třemi měsíci, my musíme skutečně zvážit, jaké tratě vypíšeme, jaká objednávka, jaký objem přepravy na těchto tratích bude. Protože jenom tak můžeme dát naprosto jasné transparentní zadání. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Pánové, děkuju za vaši debatu v Událostech, komentářích. Na shledanou. 

 

Antonín PRACHAŘ, ministr dopravy /ANO/:

Na shledanou. 

 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Děkuji za pozvání, na shledanou. 

štítky: #