Z médií

Události, komentáře

29. dubna 2014 / rozhovor v médiích

Hostem komentovaných událostí ČT byl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

A další téma pro Události, komentáře, a to s dvěma místopředsedy rozpočtového výboru. Tím prvním je Jan Volný za hnutí ANO. Dobrý večer. 

 

Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru sněmovny /ANO/:

Dobrý večer, diváci. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

A na druhé straně Zbyněk Stanjura za ODS. Dobrý večer i vám. 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu ODS:

Dobrý večer. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Pane Volný, já začnu u vás. Ekonomice by se tedy podle všeho, pokud to dobře dopadne, mělo dařit. To znamená, v tom meziročním srovnání by se odhaduje, že ten růst by měl být až 2 %. Není tohle ten ideální moment začít šetřit, začít nějakým způsobem jaksi odlupovat ten dluh, který si táhneme za sebou místo toho rozdávat peníze jednotlivým skupinám. 

 

Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru sněmovny /ANO/:

Pane redaktore, já bych začal tou klauzulí dnešního dne, kdy se v podstatě projednává… 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

A já vám rovnou skočím do řeči, protože ta otázka byla poměrně jasná. Moje otázka zněla, bude se nám dařit, nemá cenu šetřit? 

 

Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru sněmovny /ANO/:

Pane redaktore, nejdřív musíme zlikvidovat manka, které předcházející vlády za pod nějakou zástěrkou pseudošetření prostě tady udělali. Vždyť se poslední tři roky absolutně neinvestovalo do dopravní infrastruktury v době, kdy probíhala nějaká krize, my místo toho, abychom podpořili ekonomiku, jsme zvýšili DPH, tím jsme zastavili spotřebu domácností a my jsme zarazili absolutně investice do infrastruktury, viz rok 2013, kterým se pan Kalousek teď vehementně ohání, jak byl nízký rozpočtový deficit, ale proinvestovalo se 50 milionů korun, které byly v rozpočtu, a on je rozpočtoval. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Ale vy mluvíte o mancích, o manku, které jaksi táhnete za sebou. Ale na druhou stranu, pokud tomu tedy selsky rozumím, tak chcete přidáno, to znamená, že na to, abyste mohli přidat, musíte mít deficit, abyste si ty peníze mohli znova půjčit. Tak jak je na to? 

 

Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru sněmovny /ANO/:

My musíme především narovnat ty ekonomické a ty stimulační faktory, a to znamená zvýšit investice do infrastruktur, roztočit minimálně stavebnictví, které je v troskách. Stavební firmy jsou v troskách, u nás se nestaví. Snižuje to v podstatě i zaměstnanost. My máme před sebou obrovský dluh, který my musíme v těch investicích a v tom rozhýbání ekonomiky udělat. Nehledě na to, že my počítáme se snižováním toho strukturálního… 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


K tomu se dostaneme. Pane Stanjuro, poměrně dost jasný útok směrem k vám nebo k vaší minulé vládě. Nepřiškrtili jste tu ekonomiku příliš mnoho? 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu ODS:

Ale to není žádný útok. Já myslím, že už je půl roku po volbách a že už by kolegové mohli něco předvést a nemuseli pořád říkat něco o předminulé vládě. My už tam nejsme skoro rok. Ten deficit… 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

No, a ta otázka je jasná. 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu ODS:

Já myslím, že to je, jak vy jste říkal zdravý selský rozum. V okamžiku, kdy roste ekonomika, by stát měl hospodařit s menším deficitem nebo s přebytkem, aby v okamžiku, kdy ekonomika neroste a je buď v recesi, nebo ve stagnaci, logicky vzniká výpadek daní, to je naprosto logické. Tady se levicová vláda, a to není se co divit, jako chystá udělat něco jiného, v pořádku. My to respektujeme, my to kritizujeme. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Bavíme se tady, pardon, o selském rozumu. Ale v tu chvíli ve chvíli, kdy ekonomika nefunguje, tak je poměrně logické si půjčit, to znamená nějakým způsobem nastartovat… 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu ODS:

Taky jsme si půjčovali skoro 100 miliard ročně, to není žádná malá částka. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

No ale nepřiškrtili jste tu ekonomiku příliš, nebylo to příliš velkorysé? Jinými slovy, nebyl ten váš plán na to ušetřit příliš zbytečně velký na to, aby ta ekonomika v zásadě mohla růst mnohem rychleji? 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu ODS:
Já si to nemyslím. Já si nemyslím, že ekonomika má být tažena státem, ale soukromým sektorem. V tom se prostě s touto levicovou vládou neshodneme. Jako stavět silnice na dluh je sice možné, ale museli bychom vést podrobnou debatu o tom, proč se ty peníze nevyčerpají, ne proto, že by tam nebyly. Bohužel i ty stavební firmy velmi často podávaly svoje podněty k ÚHOS, a i stavby, které byly připraveny, se nedařilo realizovat. Já nechci obhajovat Rusnokovu vládu, která tady byla půl roku v loňském roce. Já jsem pro její důvěru nehlasoval, to byl váš koaliční partner. Ale já myslím, že to nemá cenu jako vracet se do roku 2013 k Rusnokově vládě a podobně. Tady je plán, že v okamžiku, kdy poroste ekonomika o 2 %, a já jsem za to rád, možná když poroste víc, jenom lépe, že bude. 100 miliard si vláda chce znova půjčit, a to je prostě málo ambiciozní plán. Kdy teda, při jakém hospodářském růstu začneme snižovat deficity a případně něco z toho dluhu vrátíme? 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

A já na tuhle tu otázku navážu. Vy jste začal hovořit o strukturálním schodku, o strukturálním deficitu, což je tedy jaksi pro diváky očištěný schodek, v zásadě jeden z klíčových parametrů. Loni 0,3, letos 1,4. Ovšem podle těch plánů vy chcete nějakým způsobem tento schodek dál navyšovat. Není to zbytečné? 

 

Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru sněmovny /ANO/:

Já opravdu, než si tady budeme natřásat nějaké rétoriky předvolební, bych tady sáhl k číslům. Tohle je graf, který dnes byl rozdáván. Mluvilo se o něm. Tady je vývoj v podstatě strukturálních schodků od roku 2002 a tady je naše predikce. Vidíte, jak to lítalo od 4,5 % po 3 % a tady… 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Pojďme mluvit o té budoucnosti, tak pojďme se navracet do budoucnosti, tedy do minulosti, pardon. 

 

Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru sněmovny /ANO/:

Budoucnost je zde, která v podstatě stabilizuje ten rozpočet a vlastně ho vede. Ten rok 2003, správně jste řekl, a pan Stanjura to dobře ví, a já na další tabulce, která bude určitě pro diváky velice šokující po dnešním extempore pana kolegy Kalouska, dokážu, že i pan Kalousek to ví, že rok 2003 je absolutně irelevantní, protože se neproinvestovalo 50 miliard korun, které měl v rozpočtu. Já jsem… 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

2013 předpokládám, že jste chtěl říct. 

Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru sněmovny /ANO/:

Pardon, 2013. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Nicméně i podle toho vašeho grafu do roku 2015 prostě strukturální schodek poroste. 

 

Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru sněmovny /ANO/:

No, jistěže poroste. Respektive, v roce 2015 budeme likvidovat manko z roku 2013, kdy se absolutně neinvestovalo. A my nemůžeme v letošním roce, jednak jsme převzali rozpočet od předcházející vlády a jednak ta připravenost dopravní infrastruktury, pane předsedo, moc dobře víte, že není. Vím, že za to nemůžete vy jako krátkodobý ministr dopravy, protože v podstatě ta devastace těch projektů byla vaším předchůdcem udělaná. Ale já jsem si dneska vytáhl konvergenční program z roku 2013, který dělal pan Kalousek. Postavil ho, nechal ho schválit vládě, parlamentu a poslal do Bruselu. V tomto konvergenčním programu on uvádí na rok 2013 schodek… 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu ODS:

To bylo předloni. 

 

Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru sněmovny /ANO/:

…v objemu 1,8. A tady je tabulka, co on predikoval na rok 2015, na rok 2016 a na rok 2017. A z toho vidíte, že pan Babiš, respektive naše vláda predikuje daleko menší schodek. A jestli by se mi teď pan Kalousek zeptal, kde že ušetřím, řekne tady v tomhle sloupci. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Dobrá, tak já nechám, já nechám reagovat pana Stanjuru. 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu ODS:

Já nebudu odpovídat za kolegu Kalouska, to se musíte zeptat vy jeho a ne mě. Já prostě říkám, že v okamžiku, kdy roste ekonomika o 2 %, možná lépe, bylo by dobře, kdyby rostla lépe, tak říkat o rozpočtu, kdy si chcete půjčit 100 miliard, že je úsporný, je prostě úsměvné, a to je všechno. A kdyby aspoň byla pravda, že všechno, oč se ten deficit zvýší, jde na investice, tak se o to můžeme možná přít a bylo by to mnohem jednoduší. Ale dnes a denně mluvíme o mandatorních výdajích, které chcete zvyšovat. Na této schůzi je několik zákonů, které zvyšují mandatorní výdaje a nemají s investicemi nic společného. Já sám bych si přál, aby v dopravní infrastruktuře se vyčerpalo víc peněz. Já jsem taky rozběhl a dal jsem nejvíc peněz na přípravu a budou to sklízet tento ministr, možná příští ministr, ale je to logické v té dopravě, kdy ta příprava trvá 8 – 10 let a nemá cenu se dohadovat, kdo to nastartoval a kdo byl u slavnostního poklepu a kdo by u přestřižení pásky. My to musíme prostě postavit, a v tom je shoda. Ale ta otázka je jednoduchá. Já už jsem říkal, kdy teda razantně začneme snižovat schodky státního rozpočtu? Podívejte se na celkový, celkové číslo výdajů. To neustále roste. To znamená, absolutní výše výdajů neustále roste. A kdy jindy, než když se ekonomice daří, bychom my jako stát mohli ten schodek snižovat, případně něco i zaplatit z toho dluhu. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

To už se dostáváme k tomu, o čem jsme hovořili. Já teď toto téma na chvilku přeruším, protože na to téma, o čem se bavíme, dnes hovořil na Žofínském fóru taky prezident republiky Miloš Zeman. 

 

Miloš ZEMAN, prezident republiky (záznam): 

Ptejme se, zda požadavky na navýšení jsou motivovány investiční aktivitou nebo snahou nafouknout provozní výdaje. V tom druhém případě považuji za velmi užitečné drastické úspory právě na provozních výdajích a považuji za nebezpečné, aby se investice staly otloukánkem návrhu zákona o státním rozpočtu, protože tím se odsuzujete jak k vysoké úrovni nezaměstnanosti, tak samozřejmě i ke ztrátě konkurenceschopnosti. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Zaznělo drastické šetření na provozních výdajích. Vy když jste nastupovali nebo vaše garnitura, když nastupovala do vlády, tak vy jste říkali, že tam najdete spoustu peněz, které jsou tam zbytečné a které se dají ušetřit. Už víte v tuto chvíli, máte nějaké souborné číslo, kolik se podařilo ušetřit? 

 

Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru sněmovny /ANO/:

Samozřejmě kolik se podařilo, to je špatné slovo. Kdybyste se zeptal, kolik se… 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Ne, to je dobré slovo. Mě zajímá, kolik se podařilo ušetřit. 

 

Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru sněmovny /ANO/:

Kolik se podaří ušetřit. Samozřejmě vláda vládne necelých 100 dní, říká se 100 dní, ještě to 100 dní není. Takže my děláme audity. Víte, že ty výstupy z těch auditů jsou někdy velice už na pováženou a drastické. A v té oblasti poradenství a outsourcingu právních služeb, v oblasti IT jsou miliardy, které se prohospodařily, které se rozkradly. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Dobrá. A tušíte už nějaké souborné číslo? Protože neustále se bavíme o milionech, miliardách, ale zatím nikdo neřekl, ano, my jsme přišli na to, že tam prostě bylo zbytečně 10 – 20 – 30 – 50 miliard. 

 

Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru sněmovny /ANO/:

Dá se předpokládat, že těch 10 miliard jistě bylo v těchto provozních výdajích naprosto nekorektně utraceno. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Pane Stanjuro. 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu ODS:

Já myslím, že to je třeba dokázat. Já vím na ministerstvu, na kterém jsem působil, že jsme chystali opravdu zásadní změnu vnitřních softwarových systémů a měli jsme ušetřit desítky milionů ročně a ejhle, nová vláda udělá JŘBU, to znamená předem určenému zástupci, dostane to ta firma, ta drahá firma, která tam byla, kterou my jsme chtěli vyměnit. To prostě nekoresponduje. A já tomu uvěřím a budu tomu tleskat, když to bude 10 miliard. Když někdo přijde a řekne, na ministerstvu dopravy tohle, na ministerstvu životního prostředí, na ministerstvu kultury. Jinak se takhle jenom přehazujeme čísla, které nemají žádnou. A i kdyby to bylo 10 miliard, ano. A klobouk dolů, pokud se podaří, a my jsme to opakovaně říkali, že u 10 miliard úspor provozního rozpočtu, že to budeme podporovat, nebudeme to rozporovat. Dokonce my to určitě pochválíme…

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Rozumím tomu. My to budeme určitě sledovat. 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu ODS:

…ale musíme mít konkrétní čísla. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Já vám děkuji, děkuji vám oběma. Pánové, mějte se hezky, díky za vaši návštěvu. Na shledanou. 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu ODS:

Děkuji za pozvání. 

 

Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru sněmovny /ANO/:

Hezký večer, děkuji za pozvání. 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu ODS:

Na shledanou. 

 

štítky: #