Z médií

Události, komentáře

24. března 2014 / rozhovor v médiích

Hostem komentovaných událostí ČT24 byl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

A prvními hosty dnešními Událostí, komentářů jsou Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu. Dobrý večer. 

 

Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:

Dobrý večer. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

A také Zbyněk Stanjura, předseda poslaneckého klubu ODS, dobrý večer i vám. 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Dobrý večer. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Pane ministře, řekněte mi, nakolik to dnešní rozhodnutí vlády je v zásadě pouze a jenom gestem? 

 

Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:

To dnešní rozhodnutí vlády je samozřejmě na jedné straně také gesto, ale také je to významný krok k tomu, abychom jednou platili eurem v této zemi. Je to velmi vážné rozhodnutí a chtěl bych dodat, i dlouhá cesta začíná prvním krokem. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Když mluvíte o euru, znamená to, že tato vláda po dnešku se rozhodla, že nastartuje kroky k tomu technickému, té technické přípravě na euro? 

 

Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:

Ona už se rozhodla dříve. My jsme to projednávali, tuším, 19. února, pak to bylo odloženo ze dvou důvodů. Jednak nebylo zřejmé, jestli bude třeba prostou většinu nebo ústavní většinu, teď musím bohužel říci, že se zjistilo, že to bude vyžadovat ústavní většinu. A samozřejmě vláda také chtěla vědět, jaká bude reakce tripartity na tento nápad. A v tripartitě to bylo projednáno s pozitivním výsledkem. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

My se k euru ještě vrátíme, pojďme ještě k tomu samotnému, jak vy říkáte, gestu. Říkáte, nebo použil jste slovo také gesto, ovšem jaksi většina kritiků a komentátorů říká, že v tuto chvíli, kdy my právě neplatíme eurem, tak nic jiného než gesto to není. 

 

Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:

Ne, to je, samozřejmě je to gesto, protože tím dáváme najevo svojí vůli, že chceme platit eurem, že se chceme připojit do hlavního proudu evropské integrace, a to, že to, pokud ta smlouva bude podepsaná, ratifikována, že to ze začátku znamená relativně málo, tak to znamená potom hodně v okamžiku, kdy skutečně tím eurem začneme platit. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Pane předsedo, váš názor je poměrně jasný, asi nemá smysl se vás ptát, jestli s tím souhlasíte nebo ne. Ale já použiju to sousloví, které tady použil pan ministr – hlavní proud evropské integrace. Co je na tom špatné být v hlavním proudu evropské integrace? 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Špatné na tom není asi nic, ale nemůžeme přijímat nějaké návrhy jenom proto, že to chce hlavní proud, nekriticky, bez diskuse, zda to je pro Českou republiku přínosné nebo není. A je to jenom gesto, co dneska vláda udělala. Pan ministr se tváří tak státotvorně, jakoby se dneškem něco odstartovalo, nic se nestane. Bylo by něco jiného, kdyby vláda navrhovala řídit se fiskálním paktem, bez ohledu jestli to podepíšeme, nepodepíšeme, oni to nechtějí. Já se s panem ministrem nad tímto tématem utkávám více než dva roky a už před dvěma lety jsem říkal, že rozdíl mezi našimi politickými stranami je, že oni to chtějí podepsat a nechtějí se podle toho řídit. My jsme navrhovali, řiďme se podle toho a nechtěli jsme to podepsat. Já myslím, že je důležitější mít zodpovědnou rozpočtovou politiku, protože jí potřebujeme my sami v České republice, a ne jenom něco podepsat a současně říct, mám to tady ještě zdokumentované a pan ministr nezměnil názor za ty dva roky, říká, to prostě hospodářské politice ČSSD nevyhovuje, že bychom se řídili těmito pravidly, takže proč bychom to nepodepsali, když se tím budeme muset řídit za šest, osm nebo deset let? Nikdo neví, kdy. Tak je to opravdu jenom takové prázdné gesto. Možná to někdo v Bruselu ocení, možná jim někdo poklepe po rameni, vítám vás zpátky v hlavním proudu evropské politiky. Mimochodem když jsme to navrhovali před léty, tak se nám kolegové smáli, protože tehdy ten hlavní proud to samé neříkal. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Počkejte, pane předsedo, ale já samozřejmě vím, že vy jste navrhovali ještě za své vlády tu finanční ústavu, určité kroky, co je ale špatně na tom schválit jaksi kroky, které povedou k témuž? 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Protože v zásadě se zdá, že vůbec nic, protože se nás to netýká. Takže ten spor, jestli podepsat, nepodepsat, je jakoby žabomyší spor o to, jestli, co bude platit v roce 2020 a my se hádáme od roku 2012, osm roků dopředu. Ale pan ministr to tady řekl, on říká, to je krok k tomu, že budeme platit eurem. A my říkáme, že to je taková ta salámová metoda, že pak až jednou budeme rozhodovat o euru, což bude mimořádně vážná otázka, zda to je nebo není a kdy to bude výhodné pro Českou republiku, tak politici jako pan ministr Mládek budou říkat, no vždyť už jsme přece podepsali fiskální pakt, už nemůžeme zpátky. Mezitím učiní nějaké tři, čtyři kroky. Mimochodem ten fiskální pakt přináší jen to, co už platilo předtím v evropském právu. Země to nedodržovaly, pak byla finanční krize, politici chtěli udělat nějaké gesto, tak to přejmenoval, předtím to byl Pakt stability, na tom se, myslím, shodneme, že ty konkrétní cifry a konkrétní parametry už platily předtím, než byl ten fiskální kompakt. A mimochodem, můžeme se zeptat i pana ministra. Ti, kteří to podepsali, a ti, kteří už mají euro, jestli skutečně ti, kteří mají nad 60 % HDP podle té smlouvy letos o jednu dvacetinu sníží své zadlužení. No nesníží. 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Pane ministře. 

 

Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:

No já bych tady chtěl především říct jednu věc. Fiskální ústava není to samé co fiskální smlouva. Fiskální ústava, ta totiž nemusí vůbec vést k nějaké evropské integraci, k zavedení eura. To jsou čistě pravidla o tom, jaký má být deficit, jaká má být dluhová brzda, případně i nějaká fiskální rada. A ODS tady předstírala, že tímhle tím se, tímhle tím se nahradí tady ten fiskální kompakt. Nenahradí, protože většina těch paragrafů toho fiskálního kompaktu není jenom o té dluhové brzdě nebo o tom, jaký má být deficit, ale je to o sjednocování hospodářských politik k tomu, aby mohla fungovat eurozóna. To je ten zásadní rozdíl. 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Ale těmi paragrafy se /nesrozumitelné/, pane ministře. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Promiňte, nechce domluvit pana ministra. 

 

Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:

Ty dvě věci rozhodně nejsou ekvivalent, ten fiskální kompakt je daleko víc než fiskální ústava. Já musím říct, že já to osobně považuji i za nejenom za úspěch vlády, ale i osobní úspěch, protože já jsem velmi bojoval za to, aby vláda tenhle ten fiskální kompakt podepsala a samozřejmě potom i naše země také ratifikovala. Já jsem nikdy neskrýval, že pro sociální demokracii to nemusí být  úplně jednoduché potom dosáhnout těch poměrně ambiciózních cílů, protože tam se předpokládá strukturální deficit až půl procenta, my máme v tuto chvíli daleko více. 

 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Jedno procento. 

 

Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:

Podotýkám, že strukturální deficit není úplně přesně to, co se uvádí jako deficit v současné chvíli, čili… 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Dobrá. Já dám prostor panu předsedovi. 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

To, co říkal pan ministr, je v zásadě pravda, že tam jsou paragrafy, které jsou poměrně tvrdé, ale to jsou ty paragrafy, ke kterým vláda, i když mohla, nechce přistoupit. Tak to přece je. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Fiskální pakt je a bylo koneckonců také tématem pro prezidenta republiky. 

 

Miloš ZEMAN, prezident republiky /Hyde Park, 12. 2. 2014/: 

Chceme-li přijmout fiskální pakt už teď, nic proti tomu, já to určitě nebudu vetovat, jenom zdvořile upozorňuji některé politiky, aby byli tak laskaví a ten fiskální pakt, než ho podepíšou, si opravdu přečetli. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Pánové, já nepředpokládám, že jste to nečetli, ale pane ministře, mě zajímá spíš jiná věc, některé země jaksi přistoupily k tomu fiskálnímu paktu s výhradou, tuším, že ta část tři, která se právě týká té brzdy, tak tuším, Švédsko, Maďarsko a Polsko jaksi odmítlo nebo odmítlo ho ratifikovat. Vaše vláda předpokládá, že ho schválí bezvýhradně? 

 

Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:

Ne, předpokládá, že ho schválí s výhradou a ty části tři a čtyři budou platit po zavedení eura. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Dobrá. 

 

Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:

Čili my máme… 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Ale ten zbytek, jaksi ten balíček ale bude potom bez výhrady potom, co my schválíme euro.

 

 

Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:

No samozřejmě. Samozřejmě to jinak, to jinak nejde a předpokládám, ta doba do toho zavedení eura bude využita mimo jiné i k tomu, že tam, že budou do našeho zákonodárství vloženy ony dluhové brzdy a ony přísnější přístup k deficitům veřejných financí. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Pane předsedo. 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Z těch 26 stran toho fiskálního kompaktu, i když je to poměrně útlý text, i na každé z těch stran v zásadě vláda ratifikovala pár odstavců. Ty úvodní, které říkají cíle, a pak ty závěrečné, které říkají, jak se podepisuje a tím, že když někdo tu smlouvu neratifikuje, nebrzdí ty ostatní. To znamená, nic nás k tomu nenutí, nic nám to nepřináší, přesně jak jste říkal, budeme mít tu samou výhradu. To znamená, my se k tomu jenom hrdě hlásíme, ale řídit se tím nebudeme, bude se tím řídit nějaká přes, přespříští vláda. Já si myslím, že dřív než v roce 2020 reálně euro nebude, pokud vůbec bude. Ale důležité je, kdo a jak bude rozhodovat o tom, jestli euro přijmeme. A my jsme prostě proti tomu, aby se tou salámovou metodou, která je poměrně oblíbená v Evropské unii, že se dělají takové malé kroky, které nic jakoby neznamenají a pak se řekne, už toho máme hodně. Vzpomeňme si na argument u Lisabonské smlouvy, že přece hrozná výhoda je, že jeden stát nebude ručit za dluhy jiných států. To se velmi silně v té debatě před pěti, šesti lety používalo a jaká realita je v letošním roce. A uvidíme, jak tomu bude realita jakoby za těch osm let, kdy budeme… 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Pojďme se vrátit ještě k tomu fiskálnímu paktu. 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Prosím, můžeme se k tomu vrátit. Jenom říkám, že když se podíváte na ten text, co vlastně vláda ratifikovala, tak vlastně zjistíte, že jenom cíle, obecnou jakoby preambuli, a potom poslední odstavce, jak se ta smlouva přijímá, jak se podepisuje, jak se ratifikuje a kdy platí. 

 

Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:

Já bych chtěl zdůraznit jednu věc. Ono to přijetí eura nemusí být tak, tak daleko. Já si myslím, že ten reálný termín, byť ještě nebyl stanovený, někdy mezi lety 2019 až 2021. Když vezmeme ten rok… 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

To je poměrně daleko. 

 

Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:

…19, tak to je pouhých pět let a samozřejmě bylo by naprosto ideální, kdyby tato vláda během tohoto volebního období schválila onu fiskální ústavu, to znamená dluhovou brzdu, ten strukturální deficit jako hlavní cíl tak, aby byla připravena na to přijetí eura a plné spuštění tadyhle toho fiskálního kompaktu, které by provedla ta vláda příští, protože to, co je žádoucí, a to, co bohužel zatím nemáme, aby na tom přijetí eura byl širší politický a společenský konsensus. Tím mám na mysli, že to bude podporovat nejenom většina parlamentních stran, ale také samozřejmě podnikatelské svazy, centrální banka a podobně. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

To je hned několik dotazů najednou. Já se omlouvám, za prvé říkáte, rok 2019 až 2021, říkáte, že to je daleko, ale na druhou stranu tam je, tuším, tříletá lhůta vůbec zahájit ty technické parametry nebo technické přípravy. To znamená, že by vaše vláda na konci svého volebního období musela, řekněme, zahájit právě tyto kroky. S tím počítáte? 

 

Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:

Jako jestli myslíte vstupu do RM2… 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Ano, přesně tak. 

Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:

To není úplně přesně, že by to bylo tři roky, ve skutečnosti jsou to dva roky plus několik měsíců na vyhodnocení, takže /nesrozumitelné/. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

No, dobrá, ale kdyby to byl rok 2019, tak to /nesrozumitelné/. 

 

Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:

Tak ano, tak by to muselo běžet zhruba 18, 17. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Dobře, já se zeptám jinak, vaše vláda zahájí jaksi technické kroky k tomu, aby bylo u nás zavedeno euro? 

 

Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:

Samozřejmě já považuju jako jeden z těch kroků tadyhle to rozhodnutí, že bude podepsán fiskální kompakt. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Pane předsedo. 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Všimněte si, jak to řekl pan ministr, jako podnikatelské svazy, parlamentní strany, ale většina veřejnosti to euro v dnešní době odmítá. To je přece společenská realita. Ukazují to všechny průzkumy veřejného mínění a ne stranické, ale renomovaných agentur, a to je velký problém. Přece není možné, aby parlamentní strany rozhodovaly jakoby bez ohledu na to, co si myslí naprostá většina lidí. A to já vím, že vy to říkáte, že je to takový technický zádrhel. Ale já myslím, že to tak prostě není. Myslím, že i to, co tady říkáte, jasně ukazuje, že ten dnešní podpis v zásadě nic nepřináší. Že vy říkáte, že to bude někdy 2021, že se tím začneme řídit, finanční ústavu jste odmítli před pár týdny, přitom my na rozdíl od vás jsme předtím, než jsme s tím šli do parlamentu, jsme vedli debatu s opozicí. Vy nemáte ústavní většinu, minimálně v dolní komoře. A víte, že pro ratifikaci je potřeba ústavní většiny. Tu nemáte zajištěnu, přesto to tam posíláte do té sněmovny, přijde nám to tam během pár dnů, na příští schůzi bychom de facto to měli mít v prvním čtení, no a vy jste s opozicí prostě o tom nejednali, nemáte zajištěnou ústavní většinu, nicméně jste si udělali čárku, jakože jste splnili, možná vás v Bruselu někdo pochválil, ale nemáte vůbec zajištěno, že to bude ratifikováno. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Já se omlouvám. Pane ministře, ano. 

 

Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:

Já jestli mohu krátce, krátce reagovat. Je naprosto zřejmé, že vládní koalice sice nemá ústavní většinu, ale předpokládám, že existuje jiná část opozice, než kterou reprezentuje tady pan předseda Stanjura, což je TOP 09, které předběžně vyjádřily ochotu se o této věci bavit, byť za určitých podmínek. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Znamená to, že v tuto chvíli už máte jaksi dojednáno s některými jaksi parlamentními stranami, že vás podpoří? 

 

Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:

Dojednáno, to bych řekl jako silné slovo. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Nebo řekněme smlouvu o smlouvě budoucí. 

 

Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:

Ale indikováno, že nějaká dohoda je možná. Já jsem o tom pevně přesvědčen. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

A ještě jedna věc, která, pardon, a to je referendum. Uvažujete nebo ne uvažujete, plánujete, že bude referendum? Koneckonců také bude potřeba nějaká příprava na to referendum právě o euru? 

 

Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:

Já nevidím důvod pro referendum. Přijetí eura jsme schválili již referendem v roce 2004 při vstupu do Evropské unie. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Jinými slovy, to, že jsme jaksi schválili referendem vstup do Evropské unie, je pro vás zároveň ano i přijetí eura, i přestože tam ta otázka jasně takto definována nebyla. 

 

Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:

Ale to tam bylo. My když jsme vstupovali do Evropské unie, tak jsme zároveň neměli žádnou výjimkou, že bychom neměli vstoupit do eura. Je pravda… 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Ne, já se ptám na to, jestli by veřejnost neměla říct euro ano nebo ne. 

 

Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:

Já osobně si myslím, že ne, ale dovedu si, ale to je jenom, prosím, můj osobní názor, že pokud bude schválen zákon o obecném referendum, ten prováděcí, a že potom bude stanoven nějaké minimální počet hlasů, který občané si vyvolají o jakékoliv otázce, tak si dovedu představit … 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Takže vy předpokládáte, že spontánně vznikne referendum. 

 

Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:

Ne, já doufám, že to bude bez referenda, ale v krajním případě, kdyby to byla vůle občanů, kteří shromáždí dostatečný počet, tak jestliže chceme obecné referendum, tak by muselo být i o tomhle tom. Ale já osobně ho rozhodně navrhovat nebudu a předpokládám, že vláda taky ne. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Pane předsedo. 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Tak víte, že my jsme k referendu poměrně zdrženliví jako politická strana, ale říkáme, že ve zcela výjimečných okamžicích, kdy se vzdáváme části své suverenity, bychom k tomu přistoupit měli, proto jsme podpořili referendum o vstupu České republiky do Evropské unie a určitě navrhneme a podpoříme referendum o přijetí eura. To je přece opravdu pohrdání občany říkat, že o tom už rozhodli před vstupem do EU. Ta Evropská unie se naprosto zásadně změnila. 

 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Pardon, abych tomu dobře rozuměl, samostatný zákon. Nebudete využívat toho obecného referenda. 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Ano, my jsme pro to, aby to bylo jedinečné, unikátní referendum, mám se s ním zacházet opravdu ve výjimečných případech. My jsme přesvědčeni, že vzdání se velké suverenity a přistoupení k euru je taková otázka a je jasné, že pokud v takovém referendu občané řeknou ano, tak je povinností vlády České republiky a Parlamentu České republiky podepsat a ratifikovat mimo jiné fiskální pakt. Uvidíme, jaké budou další podmínky do té doby, než to bude reálné. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Dáme ještě prostor i panu ministrovi. 

 

Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:

Já musím odmítnout tenhle ten selektivní přístup, protože to, co tady pan předseda říká, že oni povolí referendum, pouze pokud poslanci odhlasují, že otázka je správná. Já jsem také zdrženlivý vůči… 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Nic takového jsem neřekl. 

 

Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:

No, tak to fakticky je, protože… 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Nic takového jsem neřekl. 

 

Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:

… když nemáte zákon o obecném referendu, tak pro konání jakéhokoliv referenda musí být schválen lex, takzvaný lex specialis, speciální zákon, stejně jako byl schválen pro pořádání referenda o vstupu do EU. A pokud teda chceme opravdu obecné referendum, tak je třeba, aby také občané mohli rozhodnout, že budou o té či oné otázce hlasovat. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Tady je jasné, že se neshodnete. Pánové, každopádně díky za vaší návštěvu. 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Já jsem ale nic takového neříkal. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Já myslím, že diváci to posoudí. 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Já jsem říkal, že má být referendum o vstupu do euro a nemluvil jsem, jakou metodou k tomu referendu dojít. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Ano, dobrá. Pánové, díky za vaší návštěvu, mějte se hezky, na shledanou. 

 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/:

Děkuji za pozvání, na shledanou. 

 

Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:

Na shledanou. 

štítky: # # #