Z médií

Zbytečné vládní výbory

18. března 2014 / Nezařazené

Stará politická poučka praví: „Když si nevíš rady nebo problém nechceš řešit, vytvoř komisi či výbor. Voliči možná uvěří, že plníš svůj program.“ Přesně v duchu této byrokratické tradice B. Sobotka a A. Babiš ustavili dva zbytečné vládní výbory.

 
Výbor pro dohled nad průběhem církevních restitucí bude mít jediný úkol – přesvědčit zejména voliče ČSSD, že jejich představitelé udělali maximum proti církevním restitucím. Reálně však výbor nic nezmění, to vědí i ministři, kteří budou jeho členy. 
 
Výbor pro personální záležitosti (dříve pro „kádrové rezervy“) má posuzovat kandidáty do vedení státních institucí, firem s účastí státu apod. Stanoviska výboru však nebudou závazná a příslušný ministr bude mít samozřejmě i nadále pravomoc a politickou odpovědnost při výběru těchto lidí. 
 
Kabinet se tváří, že přináší nový, lepší, průhlednější systém. Ve skutečnosti se jen vytváří dojem nestranného výběru a alibi pro ministry i vládu. Každý přece musí uznat, že vládním výborem doporučený kandidát musí být člověkem na svém místě. 
 
Systém politických nominací zůstává stejný. Logicky si každý ministr vybere lidi, kterým věří, kteří budou prosazovat vládní politiku. 
 
Pro pořádek musím uznat, že jednu změnu nový vládní výbor zavádí. Členství a činnost v personálním výboru může být zaplacena ze státního rozpočtu. 

štítky: # #