Z médií

Ministerstvo dopravy má připraveno půl miliardy na pomoc zaplaveným obcím

12. června 2013 / tisková zpráva

Ministerstvo dopravy má k dispozici další půl miliardu korun na odstraňování povodňových škod. Směřovat budou do obcí, především na opravy místních komunikací a dalšího majetku souvisejícího s dopravou.

Finanční pomoc obcím postiženým povodněmi schválila ve středu 12.6. na návrh ministra dopravy Zbyňka Stanjury vláda. Jde o první prostředky na rychlou pomoc obcím, které mohou být podle dalšího vyčíslování škod navýšeny. 

„Budeme se snažit, aby co nejrychleji byla opravena infrastruktura, protože to je základ života v mnoha obcích a mnoha městech. Věřím, že se to ve spolupráci se starosty podaří,“ řekl Stanjura. Kromě peněz na místní komunikace má ministerstvo dopravy připraveno celkem 3,3 miliardy korun na odstraňování škod na dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích první až třetí třídy. MD tak nyní může poskytnout na opravy komunikací po povodni celkem 3,8 mld. korun. Resort dopravy bude vyřizovat žádosti o opravy všech komunikací včetně místních, tím se starostům postižených obcí výrazně zjednoduší postup při čerpání pomoci. 
 
Od pátku je na webových stánkách http://www.mdcr.cz/cs/POVODNĚ+2013/kryti_skod/ pro obce umístěn pokyn a jednoduchá tabulka na vyplnění výše škod. S odezvy, kterou nyní máme, odhadujeme škody respektive výši finančních prostředků, které budou obce potřebovat na opravy místních komunikací a majetku souvisejícího s dopravou, na částku 0,5 mld. Kč. Ministerstvo dopravy také zveřejnilo metodický pokyn pro vypisování veřejných zakázek na odstraňování povodňových škod. Stát se bude na odstraňování škod na krajských silnicích II. a III. třídy a  místních komunikacích podílet 85 procenty. Zbylých 15 procent bude odpovědností krajů a obcí, které tak budou zainteresovány na efektivním vynakládání finančních prostředků.

štítky: # #