Z médií

Cyklostrategie: Cesta k bezpečnější dopravě i zlepšení kvality života ve městech

22. května 2013 / tisková zpráva

Vláda dnes schválila Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013–2020, která navrhuje opatření pro rozvoj cyklistiky a cykloturistiky. Cílem Cyklostrategie, kterou představil ministr dopravy Zbyněk Stanjura, je zvýšit počet lidí, kteří kolo využívají k dopravě, zefektivnit výstavbu cyklistické infrastruktury a zlepšit bezpečnost cyklistů i kvalitu života ve městech.

V souvislosti se zvyšováním bezpečnosti v dopravě ministr vládu dále informoval o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011–2020, jejímž cílem je snížení celkového počtu usmrcených osob při dopravních nehodách oproti roku 2009 o 60 %. 

Cyklostrategie chce zvýšit podíl cyklistické dopravy zejména na kratší vzdálenosti ve městech a zlepšit efektivitu při výstavbě cyklistické infrastruktury. Klade si za cíl také zlepšit koordinaci mezi státní správou, kraji, městy a obcemi. Aktualizovaná Cyklostrategie 2013 nahrazuje dosud platný dokument, který vláda schválila v roce 2004. „Cyklistická doprava je nejen zdravější, ale ve městě mnohdy i rychlejší a praktičtější, než jízda autem. Důležité ale je, aby se cyklisté mohli po městě pohybovat bezpečně. Vytyčeným cílem je zvýšit podíl cyklistů na našich silnicích celkově o 10 % a ve městech až o 25 % a do roku 2020 snížit počet jejich úmrtí na silnicích na polovinu,“ uvedl Stanjura.
 
Jízdní kolo patří do působnosti několika rezortů, týká se nejen dopravy, ale také regionálního rozvoje, životního prostředí, a jízda na kole má vliv také na zdraví obyvatel. „Podle studie Evropské cyklistické federace každý kilometr ujetý na kole v porovnání s řízením automobilu ušetří společnosti 96 eurocentů,“ řekl národní cyklokoordinátor Jaroslav Martinek z Centra dopravního výzkumu. 
 
Cyklostrategie ve více než třech desítkách opatření shrnutých do čtyř hlavních cílových oblastí navrhuje postup, jak plánovaných cílů dosáhnout. Mnohá opatření přitom představují systémová neinvestiční opatření, která mohou např. vhodnou úpravou stávajících předpisů a zákonných norem ušetřit náklady při budování cyklistické infrastruktury či zajistit větší bezpečnost cyklistů v dopravním provozu. Metodickou pomoc těm, kteří chtějí cyklodopravu rozvíjet, bude nabízet cyklistická akademie. Větší pozornost k cyklistice má přitáhnout také kampaň Česko jede. 
 
Vedle Cyklostrategie dnes ministr dopravy předložil vládě informace o vyhodnocení plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011–2020 (NSBSP 2020) za rok 2012. Jejím základním cílem je dosáhnout snížení počtu usmrcených o 60 % a počtu těžce zraněných o 40 % (na úroveň průměru zemí EU) ve srovnání s rokem 2009. V roce 2012 na následky dopravních nehod zemřelo 681 lidí. K nejhoršímu vývoji došlo u nejvíce zranitelných účastníků provozu – tj. dětí, chodců, cyklistů a v oblasti smrtelných následků také u motocyklistů, starších účastníků provozu a nehod souvisejících s agresivním způsobem chování. Také z tohoto důvodu ministerstvo dopravy, které v tomto směru hraje klíčovou roli, aktivně podporuje všechny úkoly směřující k naplnění NSBSP 2020, včetně souvisejících preventivních aktivit.

štítky: # # # #