Z médií

Ministr dopravy řešil na Vysočině modernizaci D1 a podpořil obchvat Havlíčkova Brodu

1. března 2013 / tisková zpráva

Ministr dopravy Zbyněk Stanjura dnes navštívil kraj Vysočina. Nečekala jej pouze pracovní jednání, ale i prohlídka staveb v terénu. Ministr spolu s generálním ředitelem Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Davidem Čermákem jednali v regionu také o modernizaci dálnice D1.

 
Právě krajem Vysočina se D1 táhne v délce více než 90 kilometrů. Plánovaná modernizace nejstarší české dálnice se proto tohoto kraje významně dotkne. Ministr Stanjura deklaroval, že resort dopravy je na akci připraven, má vyčleněny finanční prostředky, a modernizaci tak po této stránce nic nebrání.  „Bohužel jsme ve stavu, kdy v zásadě každé řízení je napadeno některým z uchazečů, a musíme čekat, jak rozhodne ÚOHS. Předpokládali jsme, že se začátkem jarní sezóny, až se zlepší počasí, mohou být práce zahájeny. Uvidíme, kdy ta odvolání skončí, my jsme připraveni,“  řekl ministr.
 
Generální ředitel ŘSD David Čermák v této souvislosti uvedl, že peníze z Operačního programu Doprava je možné čerpat až do konce roku 2015 s tím, že i v dalším období se počítá s financováním prostřednictvím navazujícího operačního programu. Financování prvních úseků modernizace tak ohroženo není. „Stále věřím, že se podaří modernizaci prvních úseků letos včas zahájit. Na druhé straně ale nemůžeme riskovat kalamitní stav na D1 v zimním období. Pokud u některých úseků nebude dostatečný časový prostor na stavební práce, zahájíme jejich modernizaci až v další stavební sezoně,“ uvedl ministr Stanjura. Zdůraznil, že jeho klíčovou prioritou je právě ulevit přetížené dálnici D1. Paralelně s modernizací D1 proto podle něj musí pokračovat výstavba rychlostní silnice R35, která spojí Hradec Králové s Olomoucí.
 
Na havlíčkobrodské radnici se ministr dopravy v doprovodu poslankyně Jany Fischerové nejprve sešel se starostou města Janem Teclem. Ministr podpořil investiční záměr jihovýchodního obchvatu města Havlíčkův Brod. „Dohodli jsme se na tom, že stát i město budou v přípravě stavby dále pokračovat. Za ministerstvo dopravy mohu slíbit, že uděláme vše, abychom našli ekonomicky racionální variantu, která umožní pokračovat v přípravných pracích na obchvatu a v horizontu dvou, tří let mít stavbu kompletně připravenou k realizaci,“ řekl po návštěvě místa budoucího obchvatu ministr dopravy.
 
Na radnici se ministr také setkal se starosty ostatních obcí a měst na Havlíčkobrodsku. Tématem diskuse byla celková koncepce Ministerstva dopravy, budoucnost Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), problematika vysokorychlostních tratí procházejících krajem Vysočina i připravované legislativní změny v oblasti dopravy.
 
Autor: Ministerstvo dopravy ČR

štítky: # # #