Z médií

Studio Stop

13. prosince 2012 / Nezařazené

Hostem diskusního pořadu Českého rozhlasu 6 byl ministr dopravy Zbyněk Stanjura.


Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka:

Příjemný večer, vážení. I dnes je pro vás nachystáno Interview Studia STOP. Ničím nerušený poslech tentokrát ze sněmovního studia přejí Petr Holub a Jana Šmídová. Původně jsme jej zvali jako předsedu sněmovního klubu ODS, nakonec 24 hodin po poměrně překvapivém jmenování do funkce usedl k mikrofonu Českého rozhlasu 6 ministr dopravy Zbyněk Stanjura. Začínáme ovšem oklikou. Den po svém nástupu do funkce odvolala nová ministryně obrany Karolína Peake tři vysoké úředníky. V resortu skončil první náměstek Vladimír Picek, šéf vyzbrojování Pavel Bulant i poradce František Šulc. Kroky ministryně se nelíbí opozici, ani premiéru Petru Nečasovi. Ten ze summitu v Bruselu vzkázal, že bude žádat po návratu vysvětlení. 

Petr NEČAS, premiér a předseda ODS (záznam): 

Já samozřejmě po návratu do Prahy budu chtít s paní ministryní mluvit a budu chtít slyšet toto vysvětlení, protože chci jednoznačně říci, že pan Picek byl člověk, který 25 let sloužil naší demokratické zemi na různých pozicích, ať již jako voják, nebo civilista. A je to velmi kvalitní kompetentní odborník a z tohoto pohledu tento krok paní ministryně příliš pochopitelně nevypadá. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka:

Krok novopečené šéfky resortu vyvolal nejrůznější kontroverze. Kritizuje jej i prezident Klaus, silné výhrady má i, jak už jsme slyšeli, opozice. A my už se ve sněmovním rozhlasovém studiu ptáme našeho hosta, též novopečeného šéfa resortu dopravy Zbyňka Stanjury. Chystáte stejně rychlé a stejně razantní kroky jako vaše vládní kolegyně? 

Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

Mohou přijít v řádu dnů či týdnů. Nicméně já jsem včera řekl všem, že nabízím spolupráci všem přítomným na ministerstvu, s těmi, s kterými jsem měl možnost se seznámit. Ale taky až vyslechnou to, co od nich budu chtít, tak možná sami někteří dobrovolně odejdou. Říkám, že se na ně nebudu zlobit. A potřebuju se zorientovat. Nechystám žádné velké změny ve smyslu, že už teď vím, že vyměním 5, 6 náměstků těch ředitelů sekcí nebo odborů. Ale samozřejmě to vyloučit nemohu, protože nějaké plány mám, zkušenosti, které mám s úřady, je, že první reakce, která se vám dostane, že to nejde, ale já jim většinou říkám, že budeme hledat řešení, jak to jde. Ne důvody, jak to nejde. Tak uvidíme. Personální změny nemůžu vyloučit, ale dneska první den jsem žádnou personální změnu ještě neudělal. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka:

Tak rychlé a razantní změny jako vaše kolegyně, čerstvá ministryně obrany, asi nechystáte. To je docela velké překvapení. V jejím případě. Myslíte, že to bylo nějak předjednáno, že s tím posláním už šla třeba do té funkce? 

Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

Na to nedokážu odpovědět. Obrana je stoprocentně resort, kterému jsem se nevěnoval, ani ve sněmovně, ani v předchozím působení. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka:

A dopravě taky ne ale. 

Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

To není pravda. Já jsem se samozřejmě věnoval dopravě v hospodářském výboru docela dlouho. Kdo bude mít chuť, tak se může najít v záznamech z jednání hospodářského výboru, ve funkci primátora se té dopravě prostě věnovat musíte, protože máte dopravní stavby, které vás v tom regionu zabývají. Dneska jsem v té první odpovědi na moji první interpelaci mluvil o tom, že jsme v roce 2003 my vládli na kraji, když jsme vytvořili dopravní koncepci kraje. A ta jediná přežila výměnu politické reprezentace, kdy tehdejší koaliční strany jsou v opozici a opozice vládne. Ale protože jsme to připravili i ve shodě s opozicí, tak ta dopravní koncepce třeba Moravskoslezského kraje platí 10 let a každá nová politická reprezentace v ní pokračuje. Protože příprava realizace stavby, když to jde dobře, tak trvá 10 let. A to je, to je víc než 2 funkční období. Ať už krajské, místní nebo centrální vlády. Tak já si myslím, že tam musí být vždycky větší shoda, protože za 4 roky se nedá žádná stavba připravit a zrealizovat. 

Petr HOLUB, moderátor:

Ony hlavní politické funkce v resortu dopravy jsou ředitelé těch dvou ohromných investičních firem, když to tak řeknu, Ředitelství silnic a dálnic a Správa železniční dopravní cesty. Chystáte se tam k nějakým změnám? Chcete je prosadit? Ono většinou se o tom mluví, určitě vás už někdo kontaktoval, ať tam dosadíte někoho jiného. 

Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

Oba dva páni ředitelové tam jsou poměrně krátkou dobu, taky jim chci představit své plány a své úmysly s těmi organizacemi a věřím, že je pochopí a budou ochotni na tom spolupracovat. Nechystám se, když odpovím přímo, nechystám se je vyměnit. Myslím si, že není možné v těch firmách, pokud to není bezprostředně nutné, měnit s příchodem ministra ředitele. A myslím, že oba dva nastoupili buď v roce 2012, pokud se nepletu, oba dva nastoupili. Takže zrovna jsou zapracovaní, vnesli tam svůj pohled na věc. Určitě třeba s panem ředitelem Čermákem budu jednat o transformaci ŘSD, protože jestli jsem včera něco za těch 5 minut stačil zastavit nebo rozhodnout na ministerstvu, že pak jsem hned jel na jednání vlády, je ten plán transformace ŘSD na státní podnik. To já si myslím, že není dobrá myšlenka a budu to chtít transformovat rovnou na akciovou společnost. Neztrácet 3 roky vytvářením státního podniku. 

Petr HOLUB, moderátor:

A totéž čeká i Správu železniční dopravní cesty? 

Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

Mohlo by to čekat také, ale tam potřebuji s panem ředitelem Kolářem o tom ještě promluvit. Protože už byl připravený ale materiál na ŘSD, který už byl ve vnějším připomínkovém řízení, tak jsem ho nařídil včera stáhnout s tím, že uděláme všechno pro to, aby to byla rovnou akciová společnost a abychom neměli ten mezistupeň státního podniku. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka:

Vy jste, pane ministře, usedl do docela žhavého křesla. S ministerstvem dopravy se spojují velké naděje a také mnohá zklamání. Především se nyní čeká dokončení páteřní dopravní sítě. Tak co se dá v tomto směru za rok a půl, to máte tak asi vyměřený ten termín, co se dá za tu dobu udělat? 

Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

 

Pokud jsem říkal, že na ty stavby je potřeba 10 let, tak za rok a půl se toho udělat nedá moc, jakoby v konkrétní stavbě, že dneska ještě není nic a za rok a půl bude hotovo. Já považuji za klíčovou stavbu do budoucnosti R35 druhý tah z Moravy do českých krajů. Chceme to kvalitně připravit, aby v druhém v OPD 2, to znamená v novém operačním programu, se dalo čerpat na tuto trasu, že si myslím, že to současně pomůže a odlehčí to D1. To znamená, jsou připravené rekonstrukce D1, tam probíhají výběrová řízení. Tam chceme čerpat peníze z tohoto operačního programu. Jestli chci za ten rok a půl něco prosadit, tak takový systém přípravy staveb, ať se nám neopakují problémy, které jsme měli. Vícepráce, zdržení termínu, majetkoprávní nepřipravenost a pak spory. Současně chci apelovat na ŘSD a chci mluvit i potom s představiteli krajů měst na bezchybný výkon státní správy. Nemůže se stávat, že nám územní rozhodnutí či stavební povolení jsou rušena proto, že se zapomene, nebo se to sundá z úřední desky… 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka:

Takže to nebyl šlendrián, který potom se rozroste… 

Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

Já nevím, jestli šlendrián, ale to, že to může být jako nepřesnost, nepozornost, vy máte obeslat 300 účastníků doporučeným dopisem, rozešlete to 289. A z těch formálních důvodů pak soudy, a musím říct, že v souladu se zákonem, ruší tato rozhodnutí správních orgánů. A ty stavby se neustále odkládají, a tím se samozřejmě prodražují. 

Petr HOLUB, moderátor:

Vy jste tedy řekl dvě nejdůležitější stavby, na které máte zájem a kde napřete svou sílu. Ale zároveň jste tedy řekl dvě stavby, kdy veřejnost v podstatě dlouhá léta v případě R35 a dlouhé měsíce v případě D1 čeká, kdy se něco začne dělat. Já bych to vzal popořadě. Na D1 a na ty jednotlivé opravy se vypisuje výběrové řízení již dlouhou dobu. A zatím tedy není nic rozděleno. Začne se tedy stavět ve vašem funkčním období? 

 

Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

Určitě. Příští rok se musí začít čerpat. Navíc musí být podepsané smlouvy, protože programovací období končí příští prosinec, 31. 12. 2013, do té doby musí být všechny akce schváleny. Pak se sice dá čerpat další dva roky, ale pokud nestihneme uzavřít smlouvu s dodavatelem a nechat schválit příslušný projekt, příslušnou smlouvu v OPD, tak nemáme šanci ty peníze vyčerpat. Takže musí se začít příští rok. 

Petr HOLUB, moderátor:

A hotovo bude v roce 2015 na celé D1? Tedy myslím na tom úseku z Prahy do Brna. 

Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

Myslím si, že ano, ale nemám dostatek informací v této chvíli. Řekl bych, že určitě ano, podle toho, jaké informace jsem měl jako člen hospodářského výboru, tak ano. Ale tím, že došlo ke zpoždění v těch jeho řízení, tak teď to nejsem schopen odpovědět. Z kraje příštího roku budeme vědět určitě přesnější odpověď. 

Petr HOLUB, moderátor:

A druhý případ je ještě smutnější. Tedy to je případ rychlostní silnice R35. Já si pamatuju na rok 2006, kdy všechny politické strany ve svých volebních programech měly stavbu R35. Od té doby se nekoplo. Jak to je vlastně daleko a co se může tedy stát za ten rok a půl? Jestli třeba například budou aspoň vypsána výběrová řízení. I to by byl nakonec úspěch. 

Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

Včera večer, když jsem měl první jednání s náměstky po vládě, tak na tohle jsem se ptal. A řekli, že se vlastně finišuje příprava dvou úseků, které by mohly být příští rok soutěženy, tak, aby se dalo do OPD 2 od 1. ledna 2014. Pokud ty jejich operační programy budou schváleny, aby se mohlo začít stavět. Dva úseky, ne všechny úseky. A měli bychom se pokusit o něco, co jsem mluvil o tom, co se povedlo našemu regionu. Domluvit se s opozicí na tom, které to jsou klíčové stavby. Já tuto stavbu považuji opravdu za číslo 1 a pokusím se přesvědčit i opoziční politiky. Protože pak se to dá opravdu připravovat. Dlouhodobě. A dá se to relativně rychle udělat. Dneska, když se podíváte, máme rozestavěné vlastně v každém regionu. To je taková metoda, tomu rozumím. Tlaky jsou z každého regionu, tak uděláme v každém regionu aspoň něco. Jenomže pak máte takové ty úseky odnikud nikam a vzrůstá ta nervozita a nespokojenost i obyvatel těch regionů, že tady mají 5 kilometrů úsek a další pětikilometrový bude bůhví kdy. Já myslím, že pokud stát řekne, že má 15 priorit, tak v zásadě říká, že nemá žádnou prioritu. Tak mám ambici se domluvit a seřadit to. 1 až 15 třeba. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka:

Ambice jsou hezká věc, ale máte těch 18 měsíců. 

Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

Když je dobrá vůle, tak to jde. Já si myslím, že právě v oblasti dopravy se nedá očekávat překvapivé trasy. Trasy jsou stabilizované v územních plánech. Víme, jaká je majetková příprava. Tak podle mě se může vždycky daleko dřív začít vykupovat. Vždyť my víme, kudy ta cesta povede. Nemusíme čekat na stavební povolení nebo územní rozhodnutí. Tohle všechno se dá podle mě dohodnout a ani si nemyslím, že to bude předmětem velkých politických sporů. Jako bude samozřejmě politický souboj mezi těmito regiony. Jestli D8 nebo D3, jestli jižní Morava nebo jižní Čechy. Jestli R35 nebo D1. Ale nějaké rozhodnutí by padnout mělo. 

Petr HOLUB, moderátor:

Takže vy se teď vypravíte do Pardubického kraje a všechno tam domluvíte? Protože tam… 

Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

/Smích/. Zatím se nechystám do žádného kraje, ale určitě přijdou nabídky. Jsem přesvědčen, že zejména ti, kteří chtějí obchvaty, nebo, a jsou i oprávněně přesvědčeni o tom, že u nich je špatná dopravní situace, tak mi to budou chtít ukázat na vlastní oči. To znám, protože takhle jsem lákal předchozí ministry dopravy k nám do regionu na silnici I/11. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka:

A přijeli, přijeli? 

 

Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

Přijeli, někteří pomohli, někteří přijeli, asertivně si vyslechli stížnosti a zase odjeli a nic se nestalo. To je realita. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka:

Studio STOP dnes hovoří s novým ministrem dopravy Zbyňkem Stanjurou. Vás čeká ještě jeden takový docela výjimečný úkol v těch českých kulisách. Připravit resort dopravy ke sloučení s ministerstvem průmyslu a obchodu v takzvané super ministerstvo, už se to vžilo. Jaká bude vaše strategie? To ještě nikdo takhle u nás nepřipravoval. 

Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

Já teda doufám, že se to nevžilo. To nebude žádné super ministerstvo, ale já myslím, že to bude… 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka:

Už to žije svým vlastním životem. 

Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

Ale měli bychom tomu bránit. My, kteří se na tom budeme podílet, protože si myslím, že by měl vzniknout malý a efektivní úřad, žádný gigant. Pokud se nám povede transformovat ŘSD a Správu železniční a dopravní cesty, tak vlastně vzniknou dvě autonomní organizace, které by mohly mít v mém pojetí akciové společnosti, které by měly mít ze zákona garantované vlastní příjmy, kde by mohl být větší výkon, lepší výkon vlastnických práv státu přes představenstvo a dozorčí radu. A pak by i ten jako relativně veliký rozpočet ministerstva dopravy najednou byl velmi malý. Protože to jsou peníze, které vlastně chodí, nebo by mohly chodit přímo na ty organizace. Zase by to pro to prostředí infrastruktury mohlo být přínosem, že by byly stabilněji garantovány příjmy. Nezáviselo by to pouze na momentální politické situaci ve sněmovně a momentálním schválení státního rozpočtu. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka:

Za 18 měsíců ale už může být situace zcela jiná. Může tady být jiná vláda. Patrně levicová. Ona může tu fúzi odmítnout a vaše práce přijde vniveč. Navíc může přinést potom ve finále zmatek a nejistotu. Vy jste hovořil o tom, že co se týče dopravy, je třeba se domluvit s opozicí, protože jde o velké významné v podstatě apolitické stavby. Tak už tak chodíte tady po kuloárech a už říkáte těm chlapcům a děvčatům z opozice, že to bude všechno fajn a ať to podpoří? 

Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

Ne, za těch 24 hodin jsem ještě moc toho nenachodil v těch kuloárech. Ale já myslím, že pádný argument, který nemůže zpochybnit ani opozice v parlamentu, v obou komorách, je odjakživa jeden hospodářský výbor. Není žádný výbor pro průmysl a obchod a výbor pro dopravu. A ten výbor, já jsem v něm seděl, vede ho zrovna významný člen opozice, projednává jak materiály ministerstva průmyslu, tak materiály dopravy, tak materiály těch velkých firem, které spadají do této oblasti. Takže si myslím, že to je samo sebou. Zase to není žádný český výmysl. Funguje to v mnoha zemích. A mělo by to být spíš úřad, který se podílí na vytváření strategií, případně který bude hlídat podmínky pro podnikání. Případně je zlepšovat ve všech oblastech toho podnikatelského sektoru, nejenom v dopravě, energetice, ale prostě ve všech. Takže to nemusí být žádný gigantický úřad. Jako že sloučíme a tím vznikne dvakrát větší ministerstvo, takovou ambici určitě nemám. A k té opozici, pokud se nám to povede, tak opozice by byla sama proti sobě, pokud snížíme provozní výdaje. Proč by je zase navyšovali? 

Petr HOLUB, moderátor:

Je tam v dopravě ještě jedna taková zajímavá instituce, u které málokdo chápe, k čemu vlastně je. Jmenuje se Státní fond dopravní infrastruktury. Co bude s ním? Protože vy chcete měnit úplně tu strukturu, tak on si zachová to svoje dosavadní místo? 

Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

Ne, ne, ne. Jsou to představy jednodenní, teď budu poslouchat určitě dny a týdny, jak to nejde. Státní fond dopravní infrastruktury vznikl proto, že kdysi před lety nebylo možné převádět prostředky z jednoho rozpočtového roku do druhého. Tak se vymyslelo jakoby mimo rozpočtový fond. Já jsem obecně odpůrce těchto fondů, protože zkreslují hospodaření státu a ten rozpočet pak není úplně průhledný a jasný pro ty, kteří se na něj chtějí podívat. Takže najednou jsou peníze mimo rozpočet ve fondu. A já si myslím, že pokud se nám povede ta transformace ŘSD, tak ty příjmy, které jdou do SFDI, mýtné, dálniční známky, silniční daň, podíl na spotřební dani z minerálních olejů by měly směřovat do ŘSD, dneska už umíme převádět peníze z roku na rok. Ten fond podle mě může zaniknout bez náhrady. 

Petr HOLUB, moderátor:

Že on vlastně teď fungoval jako taková… 

Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

Já bych řekl stínové ministerstvo dopravy, nebo takové… 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka:

Až takhle? 

Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

Když se budete věnovat silniční dopravě, tak pro mnohé se orientovat třeba i starosty je to složité. Máte ministra dopravy, ale pak máte ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury, to je ten, který objednává ty akce, které pak vlastně realizuje Ředitelství silnic a dálnic. Neuvěřitelně složitá struktura. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka:

Vy jste se na tom křesle ani neohřál a už je tu zase další vývoj v registru motorových vozidel. Dokonce takový výbuch. Od rána slyšíme ve sdělovacích prostředcích, že tu nefunguje, leckde zcela kolabuje. Tak to je takový vítaný dárek na uvítání? 

Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

Já jsem teda požádal náměstky, abych dneska odpoledne dostal zprávu o průběhu celého pracovního dne. Nemá cenu hodnotit situaci v 10, v 11, ve 12, kdy bude těch informací přicházet, měnilo se to každou minutou. Já si myslím, že ta pravá zatěžkávací zkouška přijde až v pondělí. Logicky dneska je mnohem méně otevřených úřadů. Teď jsem se připravoval, tak mám v hlavě číslo, že je 1 061 přepážek v České republice, které obsluhují klienty v této administrativní činnosti. Nevím, kolik jich dneska bylo v činnosti. Ale v pondělí budou všechny. V pondělí přijde pravá zatěžkávací zkouška. Na základě toho se rozhodne o dalších krocích. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka:

A když to tedy zcela, jak se říká, klekne? 

Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

Tak lidi, kteří to do teď dělali, budou muset odejít, já bych řekl, z hodiny na hodinu, budeme muset hledat řešení na úrovni expertů na informatiku, budeme muset vidět příčinu, zda je to v tom propojení se základními registry, nebo zda je chyba v tom centrálním registru vozidel. Budeme muset postupovat rychle. Na druhé straně to není věc, kterou vyřeší ministr. Ministr může vyměnit lidi, může něco oddálit nebo něco zrychlit. Ale pokud tam budou příčiny, a ten software, ten si tam bude padat, tak to musí odstranit experti. To skutečně žádný ministr, i když já jsem profesí programátor, tak už jsem žertoval, že v rámci úspory bych to mohl naprogramovat sám. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka:

Po nocích. 

Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

To bych já ale určitě nezvládl. 

Petr HOLUB, moderátor:

Ale to nezvládnou nejspíš ani… 

Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

Časově. 

Petr HOLUB, moderátor:

To nezvládnou nejspíš ani lidé z IT oddělení na ministerstvu. To znamená, že byste to musel někde objednat. Což je opět zase riskantní operace, když si vzpomeneme… 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka:

A nákladná. 

Petr HOLUB, moderátor:

… jak váš pan předchůdce si objednal firmu ATS Telcom. 

Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

Teď nechci říkat, jak se rozhodnu. Musím dostat tu informaci. Když bude například aktuální, nebude jakoby systémová ve smyslu týdnů nebo měsíců, teď nevím, jaké rozhodnutí zvolím. Jenom chci počkat do toho pondělka, protože to si myslím, že, jestli dneska byly nějaké problémy dílčí a zítra by případně nebyly velké problémy, tak si myslím, že to ještě nic neznamená. Bude záležet na tom pondělku. 

Petr HOLUB, moderátor:

Opravdu jste na tom ministerstvu teprve první den. Ale přesto se vás ještě musím zeptat na jednu věc, protože to je jako dlouhodobá bolest. A to je právě čerpání evropských dotací. Resort dopravy v tom má značné zpoždění. Je tedy možné, že letos o nic nepřijde, ale právě příští rok by měl získat z Bruselu určitě částku, která překračuje, řekněme, 30 miliard korun, možná to bude 50 miliard korun, abychom nepřišli o tu alokaci. 

Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

Přesně tak. To číslo je přibližně 68 až 70 miliard do konce roku 2015. Samozřejmě čím později se o to požádá, tím větší riziko, že to nedopadne. Musíme udělat všechno pro to, aby už žádné další korekce nebyly. Aby ty prostředky tady zůstaly. Proto se hledaly náhradní projekty v minulých měsících tak, aby to, co jsme, to, co nám Evropská komise oprávněně škrtla, abychom byli schopni investovat v jiných projektech. Nicméně to samozřejmě zvýšilo tlak na domácí zdroje. Na ty akce, kde, kde už ty peníze byly prostavěny, nebo nasmlouvány. A v tom okamžiku, kdy ty evropské vypadávají, tak potom jsou velmi omezeny domácí zdroje na nové stavby. 

 

Petr HOLUB, moderátor:

Tam jeden z hlavních problémů, který je při tom čerpání, je fakt, že vláda váhá, možná se už i definitivně rozhodla, že nepošle k proplacení některé hodně drahé stavby. To se týká třeba D8 z Lovosic do Řehlovic. Týká se to třeba miliardové stavby zdvihacího mostu v Kolíně. Prostě ty stavby jsou z různých důvodů tak sporné, že se tam ani o proplacení zřejmě žádat nebude. Já jsem jmenoval ty dva hlavní problémy. Ale neexistuje ještě nějaká další skrytá stavba, u které to může dopadnout stejně? Můžete to vyloučit? 

Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

Ne, nemohu to vyloučit. Po tom krátkém prostě tohle nemůžu vyloučit. Já jsem, říkám, včera večer ještě seděl s náměstky. Jeden z úkolů, které jsem zadal, by měl být v pondělí na stole, je aktuální stav čerpání a predikce do roku 2015. I s tím vytipováním rizikových míst. Proto říkám, že se musíme soustředit v tom OPD 2 na tu přípravu. Když je ta akce špatně připravená, tak se významně zvyšuje riziko, že to špatně dopadne a evropské peníze nepřijdou a budeme to muset platit všechno z domácích zdrojů. 

Petr HOLUB, moderátor:

A to čerpání ještě do toho roku 2015 tam třeba připravíte nějaký krizový plán? Nebo si myslíte, že to jakž takž funguje? 

Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

V tuto chvíli, večer jsem dostal informaci, nebo včera pozdě v noci jsem dostal informaci, že jsou připraveny akce tak, abychom vyčerpali celkovou alokaci, která je určena do roku 2015. Nicméně, pokud by tam vznikly problémy, tak už to nestihneme napravit. Proto musí být i ty náhradní projekty v zásadě připraveny bezchybně. A i ta následná realizace těch staveb musí být pokud možno bezchybná, s minimalizací víceprací a podobné věci. 

Petr HOLUB, moderátor:

A to ovšem všechno platí za předpokladu, že Brusel třeba žádnou z těch staveb neodmítne. 

Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

Přesně tak. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka:

Na vlnách Českého rozhlasu 6 debatujeme se Zbyňkem Stanjurou, novým ministrem dopravy. Pojďme teď k té kariéře, kterou jste zastával v podstatě před 24 hodinami. A vy jste před rokem a půl nečekaně, víceméně nečekaně převzal vedení poslaneckého klubu. Poslaneckého klubu samozřejmě občanských demokratů. Od té doby se stalo mnohé. Vláda ztratila bezpečnou většinu, na druhé straně dokázala obnovit svou podporu pomocí nově založené poslanecké strany LIDEM. Pane Stanjuro, hodnotíte tedy své působení v čele klubu spíš jako úspěch, nebo neúspěch, jako detektivku, nebo dobrodružnou výpravu? Tak, povídejte. 

Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

Bylo to přesně 19 měsíců. Shodou okolností. Oznamoval jsem to v úterý na klubu, kdy pan premiér oznámil mou nominaci na ministra. Jestli jsem byl úspěšný nebo neúspěšný reálně to musí zhodnotit mí kolegové v klubu a mí koaliční partneři. Já osobně jsem tu práci dělal rád, bavila mě a odcházel jsem s lítostí. Ale kdybych si měl, abych se nevytáčel z té otázky, tak já myslím, že to působení úspěšné bylo, protože s jedinou výjimkou jsme schválili všechny vládní návrhy. To je to měřítko, to je ta práce toho šéfa klubu. Mnohdy je nevděčná, protože jeho prací je ne vylepšovat návrhy zákonů a prosazovat své výborné nápady. Ale zajistit přijetí vládních návrhů. Ten balíček je ale, je tady podruhé, je vysoký, vysoká šance, že ho příští týden přehlasujeme veto Senátu, takže i ta jedna jediná výjimka, kdy ten zákon padl pod stůl, bude odstraněna. Takže pak můžu říct, že jsem odešel s čistým stolem, že všechny vládní návrhy, které… 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka:

A stoprocentní úspěch tedy. 

Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

S tou jedinou výjimkou. To, že se ta většina zmenšila, má výhody i nevýhody. Matematicky je to nevýhoda, nicméně pokud koalice je pevná, tak stačí malá menšina. Když je koalice rozhádaná, tak jsme to viděli sami. My jsme si mysleli, že 118 bude bezproblémové a vůbec to bezproblémové nebylo. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka:

A takže 101 je mnohem komfortnější než 118? 

Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

Ne, já jsem říkal, že je pevná. Pevná 118 je samozřejmě mnohem lepší než pevná 101. Ale pevná 101 je možná lepší než rozhádaná 118. 

Petr HOLUB, moderátor:

Říkáte, že to bylo jednoznačně úspěšné. Ale zažili jste v klubu rozkol. Teď konkrétně na podzim. 6 poslanců významně zkomplikovalo schvalování rozpočtu. Takže teď se ten rozpočet schvaluje na poslední chvíli. A, po pravdě řečeno, sněmovna nemá moc čas na to, aby důsledně prozkoumala všechno, co je v tom rozpočtu. A můžou tam logicky nastat nějaké nedostatky či chyby. Tak, to musíte uznat, že určitý neúspěch je. A proč k němu došlo? 

Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

Nejdřív k tomu rozpočtu, nebo obecně. V každém zákonu mohou být nějaké nedostatky, chyby. A skoro vždycky jsou. To si myslím, že je to lidská činnost a tak prostě chyby děláme a podle mě se nesmíme stydět je přiznat a případně opravit. Rozpočet projednáváme, je takřka stejný jako rozpočet tady takhle v řádném termínu. To znamená ti z poslanců, kteří studovali ten původní návrh, se velmi dobře zorientovali v tomto návrhu. Je tam rozdíl asi 6 nebo 8 miliard v objemu 1,2 bilionu. Takže to není ani jedno procento. A kdo ty kapitoly viděl, tak je zná dopodrobna. A /nesrozumitelné/ ve zprávě je vlastně těch pár změn. Protože to fakt není ve 100 položkách, ale asi v 6 položkách popsáno. Je to komplikace. Nicméně na jedné straně jsme kritizováni, ta sněmovna automaticky hlasuje pro vládní návrhy. A současně nám ta opozice vyčítá, že to tady moc měníme a že oni pak nemají čas se s těma změnami připravit. A já jsem programátor, a proto říkám, že buď platí varianta jedna nebo dvě. Obě nemohou platit současně. Někdy platí první varianta, někdy druhá, ten život je tady pestrý. Byla to bezesporu komplikace, jak vnitrostranická, tak vládní. To je třeba přiznat. Nebylo to nic příjemného. To zdržení zavinila naše politická strana. Nějak jsme to ale zvládli a já věřím, že to vybereme a že to stihneme, i když na poslední chvilku, že to stihneme. 

Petr HOLUB, moderátor:

A proč k tomu sporu vlastně došlo? Ony se tedy uváděly různé důvody. Mě to spíš zajímá z hlediska vnitřního života toho poslaneckého klubu. Protože přece jenom tam spolupracujete a oni vás pak najednou překvapivě takhle nechají ve štychu, když to tak řeknu. 

 

Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

Já chci říct, nemám přesnou odpověď, proč to tak vzniklo. Já jsem kolegům vyčítal jinou věc. Já si myslím, že je legitimní, když někdo řekne, vedení ODS pracuje špatně, máme kongres, my nabídneme delegátům kongresu lepší řešení, svoje persony, svůj program. A pokud nás zvolí, máme plné právo politiku ODS změnit, udělat jinou koalici, odejít do opozice a podobně. To bych nikomu nevyčítal. Nakonec to tak proběhlo, a to je dobře. To, že mezitím se ten souboj vnitrostranický odehrával i ve sněmovně, to já považuju za chybu. Protože vlastně většina toho poslaneckého klubu, nebo naprostá většina byla v šachu tou menšinou. Říkám, legitimní souboj o vedení politické strany, to je naprosto v pořádku. Pak musí proběhnout, vždycky musí probíhat demokratická diskuse. Ale když se rozhodneme, tak podle mě, já jsem naprosto přesvědčený, že menšina musí respektovat názor většiny. Anebo musí odejít. Nic mezi tím není možné. Jinak je to, jinak přinášíme chaos, nejistotu, nestabilitu. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka:

A Studio STOP stále debatuje s novým ministrem dopravy Zbyňkem Stanjurou. 

Petr HOLUB, moderátor:

Ještě jsem se chtěl v této souvislosti zeptat, co je hlavním důvodem eroze vládní většiny? Člověka napadají různé možnosti. Buď jste do koalice přijali úplně novou, fakticky populistickou stranu a ten důsledek byl, že nastaly různé turbulence. Anebo prostě byl důvodem stres, který v Česku provází dokonce běžný politický provoz a který komplikuje práci každému. 

Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

Já myslím, že těch příčin je několik. My jsme šli do koalice s 2 novými stranami. Ne s jednou. S 2 novými stranami. A zejména s TOP 09 jsme soutěžili o to první místo na pravici. Já myslím, že to je korektní přiznat, že ten souboj probíhal někde viditelně, někde neviditelně. Výsledkem je, že utrpěly obě dvě strany a věřím, že jsme toho souboje zanechali. Evidentně je vidět, že to pomáhá levici a ne pravici. Protože když říkáme, že ten náš partner je horší než my, ale současně s ním vládneme, tak jako říkáme, že my nejsme moc dobří. A pak klíčový problém toho rozpadu podle mě byl druhý koaliční partner Věci veřejné. Strana, bych řekl, s žádnou zkušeností. V TOP 09 byla řada zkušených politiků, takže sice formálně nová strana, ale lidé s dlouhou politickou zkušeností z vlády, z parlamentu. Kdežto tady byli samí nováčci. A já jsem přesvědčený, že ta jejich mentalita spíš odpovídá té radikální opozici a myslím, že se oni necítili komfortně v té vládě. My jsme se taky komfortně necítili. Nicméně je zase poctivé říct, že jsme s nimi byli v koalici takřka 2 roky, i za jejich pomoci jsme prosadili řadu našich záměrů. Naší pomocí jsme taky prosadili některé jejich záměry, což jsou ty koaliční kompromisy, které kdybychom vládli sami, bychom nedělali. Já jsem rád, že jsme to zvládli a věřím, že do konce volebního období ta většina tady zůstane a my dovládneme. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka:

A kdy jste přišli na to, že Věci veřejné nejsou to pravé? 

Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

Kdyby se Věci veřejné vnitřně nerozdělily, tak myslím, že do dneška by ta koalice fungovala v počtu 115, s většími či menšími problémy. Asi bychom to nebyli my, kteří by to ukončili. Pokud by drželi program. My už jsme se blížili k limitnímu bodu, kdy najednou byl velký problém prohlasovat body, nebo zákony, které odpovídaly vládnímu programového prohlášení a koaliční smlouvě. To znamená, nebyly to žádné nové body. A to je samozřejmě problém. Taková vláda nemá smysl, pokud neplní to, co si sama předsevzala. 

Petr HOLUB, moderátor:

Když člověk sledoval, jak funguje vládní koalice třeba před 2 lety, tak tehdy byla koalice velmi sebevědomá. Protože právě měla těch 118 hlasů, což nikdy nikdo v české historii neměl. Ale pak se ukázalo, že toto přílišné sebevědomí bylo trochu předčasné, protože nastaly ty problémy, o kterých jste mluvil. A myslíte si, že se teď dá říct, že se podařilo obnovit tu vládní většinu na jiném, nebo, řekněme, realističtějším přístupu? 

Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

Já věřím, že ano. Myslím, že ty zkušenosti, ty negativní máme všichni a snažíme se z nich poučit. To znamená, pokud máme konflikty, tak je řešme někde mimo kamery, nevzkazujme si nějaké věci přes mikrofony, nesoutěžme o to, kdo dá silnější výrok, kdo bude hrdina daného okamžiku a kdo bude  v headline. Tak to si myslím, že všechno škodí rozumné koaliční spolupráci. A já myslím, že ve vládě se ta situace od toho dubna či května výrazně uklidnila. Myslím, že se to dá za těch 9 měsíců konstatovat. A já věřím, že i v té sněmovně se ta situace uklidní a ta většina tady fungovat slušně. A přitom ale chceme prosadit ještě některé ústavní zákony, takže budeme komunikovat i s opozicí. 

Petr HOLUB, moderátor:

Jinými slovy, byste teď mohli být paradoxně ještě víc akceschopní než tehdy na začátku volebního období, kdy tam bylo hodně silných slov, ale všechno se neuskutečnilo. Takhle to plánujete? 

Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

Ano. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka:

Vy jste řekl, že jste byli konkurenti, a to nakonec věděli všichni z TOP 09. Teď se situace tedy zklidnila i na té pravici. Za chvíli začnou zase volby, tak zase budete dva kohouti na jednom pravicovém smetišti? 

Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

Když to bude poslední 4 týdny, tak je to přirozené a normální. Jako představa, že v horké kampani v poslaneckých volbách idylicky říkáme a stojíme vedle sebe na náměstí a volte nás, nebo jsme kolegy… 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka:

Takže takový divadýlko jenom. 

Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

To si myslím, že nebude. Ne, to není divadýlko. Já myslím, že máme ještě 15, 16 měsíců spolupracovat na tom, co jsme podepsali, nebo co ještě podepíšeme. Pak že se popereme o ty voliče. Je ještě jedna možnost, že budeme debatovat o nějaké možné spolupráci. Já jsem byl z těch, kteří v ODS prosazovali tu nabídku pro TOP 09 na společné senátní kandidáty. Nebylo to jednoduché prosadit. TOP 09 to pak posuzovala asi tak tři minuty, nebo tři vteřiny, už nevím přesně. Výsledek je, že kdybychom měli společné kandidáty, tak my bychom měli o 8 kandidátů víc v druhém kole. Nevím, jak by dopadly ty senátní volby, ale nám postoupilo 10 kandidátů, TOP 09 žádný kandidát a Starostům 2. 

Petr HOLUB, moderátor:

Připustil jste tedy, že při komunikaci mezi koaličními stranami v těch prvních letech byly problémy, které se snad teď podaří odstranit. A to logicky vzbuzuje otázku, do jaké míry se vlastně dařilo plnit vládní programové prohlášení. Dalo by se říct v úplně stručnosti, co se podle vás podařilo, čím je ta koalice už dobře vlastně zapsána, řekněme, do jakýchsi politických letopisů a kde máte ten největší dluh, že kdybyste něco nesplnili, tak naopak to v těch letopisech nebude vypadat dobře? 

Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

Já myslím, že jsme toho splnili víc, než to vypadalo. Že přes jako ty mediální půtky a koaliční konflikty, tak ve skutečnosti jsme ten vládní program a koaliční smlouvu plnili v podstatě bezproblémově. Samozřejmě byly problémy ve smyslu někdy časového skluzu a podobně. Já myslím, že to zásadní, které, co jsme si stanovili, to znamená snižovat schodky veřejných rozpočtů a soustředit se na to, abychom udrželi to zadlužení pod kontrolou, to že se nám daří. To je samozřejmě téma, které není populární. Volíte k tomu kroky, které jsou mimořádně nepopulární, jako snížení valorizace důchodů. A teď bych mohl jmenovat další a další, změna, zrušení sociálního příspěvku, snížení příspěvku na péči v tom posledním stupni. To jsou samé nepopulární věci, které jsme ale udělat chtěli a měli. Myslím si, že jsme měli razantněji snižovat výdaje státu. Přes to všechno, co jsme dělali, tak si myslím, že ty provozní výdaje státu jsme měli snižovat razantněji. Já jsem jeden z těch, kteří říkají, že jsme to udělat měli, teď budu mít šanci to prokázat, že to jde. Možná jsem si na sebe upletl bič. Ale myslím si, že opravdu v tom máme dluh. Co nestihneme, a je to realisticky přiznat, je zavedení školného. To je tak ožehavé téma, i když si myslím, že, pro mě překvapivě ožehavé a překvapivě politicky výbušné. Protože si myslím, že ta debata by mohla být racionální a mnohem rychlejší. Nicméně se o tom debatuje léta. Přitom máme zkušenosti z těch zemí, které jsou velmi úspěšné v tom vzdělávacím systému, že se dá najít rozumný systém, který přinese další peníze do vysokého školství, motivuje ty studenty k výkonu. Ale současně nevytváří nějaké sociální, sociální stopky. Já si myslím naopak, že systém stávající vytváří sociální síto, kterým nepropadnou všichni, protože náklady, u nás není žádné bezplatné vysoké školství. U nás se neplatí školné. Kdo někdy studoval, nebo měl někoho v rodině, tak ví, že jsou náklady na život toho vysokoškoláka, doprava, ubytování, stravování, náklady na věci, které je k tomu studiu potřeba, skripta, pomůcky a podobné věci. A pak samotné školné. To, že jsme se třeba neshodli, že školné platí aspoň ti, kteří opakují ročníky, je pro mě nepochopitelné. Ale tak to je. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka:

Pane ministře, vy jste tady hovořil o úspěších vládní koalice. Také o dluzích. Tak nám teď řekněte, na jakých základech se bude jaksi revidovat ona koaliční smlouva, čeho se můžeme nadít, co bude vaší prioritou? 

Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

Já můžu zatím mluvit za ODS, protože ještě nemáme koaličně shodu. Jsme ve fázi, kdy vyjednáváme se svými partnery. My se chceme zaměřit na podporu růstu ekonomiky. Já vím, že to říká každá vláda, je to velmi složité, mnohdy ty kroky všech vlád jsou kontraproduktivní. Tomu všemu rozumím. Nicméně to základní je, že jsme se dohodli, že v zásadě ten dluh veřejných, ty schodky veřejných financí budeme držet pod 3 procenty. Že ten ambiciózní plán v roce 2016 nula, v roce 2014 1,9 procenta prostě opustíme vzhledem k situaci v okolních zemích a v celé Evropské unii a v eurozóně. To znamená, budeme pod 3 procenty, nebude tak razantní snižování. Tyhle ty prostředky, které jsme původně chtěli ušetřit, chceme všechny věnovat na investice. Ať už do infrastruktury, vědy, výzkumu. Já si myslím, že můžeme dělat drobné kroky, že nebudeme, nemůžeme připravovat žádné revoluční změny, které pomohou podnikatelům. Myslím si, že jsme schopni, připraveni i v diskusi s nimi odbourávat byrokracii, opravdu ať obíhají dokumenty, a ne ať obíhají podnikatelé úřady. To se nám fakt pořád nedaří. Musíme přiznat. A teď máme poměrně, já bych řekl dost konkrétních nápadů, jak to v těch jednotlivých oblastech udělat. My jsme vlastně celý letošní rok věnovali, a půlku minulého roku svým ideovým konferencím. My jsme se věnovali jednotlivým oblastem. Takže zase ty body, které navrhujeme, nejsou nijak překvapivé, vycházejí z těch našich ideových konferencí a z těch závěrů, ke kterým jsme došli. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka:

Naším hostem je stále Zbyněk Stanjura, nový ministr dopravy. 

Petr HOLUB, moderátor:

Co vlastně úplně konkrétně byste chtěli udělat? Vy jste hovořil o investicích do dopravy a do vědy a výzkumu. To znamená, že by tam tedy mělo jít víc peněz? Nic víc v tom není. 

Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

Mělo by tam jít víc peněz. Měli bychom, pokud možno, i v těch oblastech se zasadit o to, aby se ty peníze využívaly hospodárně, efektivně. Myslím si, že jsme schopni ještě udělat hodně dobrého v oblasti vysokého školství. Teď já myslím, že je zbytečný spor, jestli bude nový zákon nebo novelizovaný. Ale myslím, že pokud se nám podaří prosadit víceleté financování, aby vedení těch univerzit vědělo, ne jeden rok, jeden rozpočet, ale tři nebo pět, pokud se nám podaří prosadit, že ty vysoké školy veřejné rozdělíme do tří skupin podle jejich zaměření, to si myslím, že jsou věci, které budou dlouhodobě prospěšné. Ten krátkodobý efekt samozřejmě nebude vidět, ale v nějakém střednědobém, dlouhodobém efektu by vzdělanosti a tím pádem i konkurenceschopnosti naší země mohlo pomoci. Máme i nápady v té sociální oblasti. Jednak, jak tam snížit celkový objem těch výdajů, ale současně zase pomoci zavést třeba víceleté financování v sociálních službách. Podívat se na to, jak se pracuje s příspěvkem na péči. Zda tam nejsou zbytečné úniky, které by skutečně mohly skončit tam, kde chceme, tam v té péči. Ať už ji poskytovali, nebo uskutečňují u těch rodinných příslušníků, kteří se o ty lidi, kteří to potřebují, starají. Myslím, že bychom třeba v té sociální oblasti mohli se pokusit vypracovat něco jako mapu těch sociálních služeb. Věci to jsou potřebné, nicméně často se dublují. Peníze se prostě do sociální oblasti nezmenšují, ty, v sumě je to prostě vyšší a vyšší. Nicméně neustále slyšíme potřebu, a že tam někde chybějí, takže musíme ty peníze prostě využívat efektivněji. I to slučování a rušení agend znamená, že chceme jednak zlevnit provoz státu, a jednak neotravovat ty podnikatele, živnostníky tolik, jak je ten stát otravuje doposud. 

Petr HOLUB, moderátor:

Česká ekonomika má ale ještě jeden problém kromě toho, že klesly investice. A to je domácí spotřeba. Ono to se obvykle říká, že spotřebu není třeba podporovat. Ale je možné udělat nějaké opatření, které by přesvědčilo občany, aby více utráceli? Ono je známo, že peníze přece mají. 

Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

Otázka, co je dobře. Já myslím, že ta odpověď není jednoduchá. Jestliže my jako pravice říkáme dlouhodobě, že občané mají být opatrní, mají se připravit na nepředvídané situace, ztrátu zaměstnání, na penzi a podobně, tak já osobně jim nebudu vyčítat, že spoří a neutrácejí peníze. Bylo by to proti mému přesvědčení. Tak pokud ty peníze končí v úsporách, což ty statistiky ukazují, že končí, tak já to považuju za zdravý jev. My si trošku hrajeme pořád s tím růstem HDP. My víme, že když si půjčíme, a když, teď mluvím jako ministr dopravy, půjčíme si 40 miliard a prostavíme je v SFDI, v ŘSD určitě bych byl populární, a je to jedno procento HDP nahoru. Ale na dluh. To už nikdo nevidí. Takže to je ta debata. Já si myslím, že někteří představitelé i vlády a koalice přehnali ten pesimismus. Protože i to rozhodování lidí je přece o tom, jaká jsou o čekávání. Realistický postoj je takový, že pokud jsem do teďka říkal, že všechno bude špatně a od teďka začnu říkat, všechno bude skvělé, tak nám to lidi neuvěří. Myslím, že to musí být nějaký pozvolný obrat, návrat důvěry. A potom, potom lidé začnou, pokud možno rozumně, utrácet. Já si myslím, že, že to je to, co bychom mohli podporovat. Je to finanční gramotnost a zodpovědnost, podobně určitě bych já nevyzýval občany, ať utratí, co mají. To si myslím, že, že i za tu cenu, že bude nižší domácí spotřeba a že budeme kritizováni, že tento významný ukazatel HDP buď stagnuje, nebo klesá, tak já to teda určitě dělat nebudu. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka:

Pane ministře, ale všichni víme, a nemá cenu hovořit o sociologických průzkumech, že Nečasův kabinet je tedy extrémně nepopulární. Tak, můžete mít spoustu pěkných plánů, revize koaliční smlouvy, ale jak navrátit tu důvěru, a to nejen důvěru, dejme tomu, ve vládu, ale v celý establishment? 

Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

Musíme se snažit, aby ten stát byl malý, výkonný, ale aby měl autoritu. Já myslím, že ty problémy, které jsme vyrobili my, to znamená S-karty, registr vozidel, také snižují důvěru ve stát. Jo, to jsou takové základní věci. Tak jak je třeba někdy otřesena důvěra v policii, či spravedlnost, tak v takovýchhle případech klesá důvěra ve stát. Tím samozřejmě klesá důvěra v ty politické strany, které jsou v čele toho státu, které nejsou v opozici. Ale obecně to ubližuje té politice. A toho se musíme vyvarovat. Jo, to znamená snažit se, aby ten stát nebyl vlezlý, nebyl příliš široký, ale přitom aby to, co má dělat, dělal pořádně. Bez problémů, aby ty lidi zbytečně neotravoval, nehonil na ty úřady zbytečně. Aby každý věděl, že když chce, tak to mít může. To, ty svoje povinnosti. Na druhé straně, že je bude chránit, že je budeme chránit před velkými chapadly toho státu, protože ty nápady mnohdy hrozí ztrátou soukromí. 

Petr HOLUB, moderátor:

Já jsem se ještě chtěl zeptat. Vy sám jste říkal, že chcete v té dopravní oblasti dělat konsensuální politiku i s opozicí. Tak z toho se logicky nabízí otázka, proč se třeba raději nedohodnete se sociálními demokraty na nějaké udržovací velké koalici do voleb, protože, byť říkáte, že teď bude ta koalice šlapat dobře, tak samozřejmě se může stát leccos a ten jeden, dva poslanci vám budou zase chybět. Proč tedy se nedohodnout se sociální demokracií v této těžké době pro Českou republiku a její hospodářství? 

Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

Nevidím, v této chvíli nevidím programové body, na kterých bychom se shodli. Aby tu byla jenom proto, abychom v klidu dožili řádného termínu voleb a nedělali vůbec nic, to já považuju třeba za chybu. Já to vyčítám úřednickým vládám, že byly velmi populární, mohly dělat i nepopulární věci, mnozí z nich, aspoň když vstupovali do těch úřednických vlád, tak říkali, že nemají politické ambice, pak ta realita, ať už to byla Tošovského, či Fischerova vláda, byla trošku, trošku jiná. Tak já osobně, a je to většinový názor ODS, nechceme mít udržovací vládu. A zase když se na to podíváme úplně normální politickou realitou, proč by to ta opozice dělala? Ta se těší, nás kritizuje, ví, že jsme nepopulární, tak já myslím, že nemá cenu ztrácet čas teoretickými možnostmi. Teoreticky ano, když sečtete počty mandátů, tak máte nějakou většinu, možná pohodlnou. Ale já bych to považoval za ztrátu času vůbec o tom přemýšlet, natož o tom vyjednávat. A za druhé, a my si toho ceníme, že držíme dohody. My jsme si přeci vybrali na začátku volebního období. Vybrali jsme si, podepsali jsme dobrovolně dohodu, teď chystáme dobrovolně bez nátlaku nějakou revizi koaliční smlouvy, tak by bylo od nás i zbabělé v okamžiku, kdy vidíme, že třeba by to bylo výhodnější či pohodlnější, najednou utéct, změnit dres. Tak to jsou pro mě ty hlavní důvody, proč o tom vůbec nepřemýšlíme. 

Petr HOLUB, moderátor:

Existuje ale takové představitelné riziko, že v příštím roce bude ještě větší ekonomický propad, třeba bude i dramatičtější než jsme teď zažili. A zároveň se rozhádají koaliční strany a budeme opravdu ve velkých problémech, nebylo by v tomto směru rozumné být nějak domluven s největší opoziční stranou na případném společném postupu? 

Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

Čím kratší doba do řádného termínu voleb, tím je menší pravděpodobnost takové dohody. Pokud by nastalo to, co říkáte, já si to v žádném případě nepřeji, zejména ty ekonomické problémy, tak pak je čistší řešení předčasné volby. Máme mechanismus ústavní do 60 dnů, když se sněmovna shodne, že prostě už dál žádná většina není, tak se prostě vypíšou volby a do 60 dnů vznikne, budou volby a vznikne nějaká nová většina. Buď za naší účasti v koalici, nebo za naší účasti v opozici. To je podle mě lepší než 7, 8 měsíců před řádným termínem voleb dělat nějakou udržovací vládu. To by podle mě zas mohlo vést k tomu, že se sníží ještě více důvěra v politický systém jako celek. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka:

No, jak vás tak poslouchám, tak ale věříte pevně docela, že se dožijete normálního termínu, normálního mandátu vlády. 

Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

Já pevně věřím, že se dožiju, protože mi bude 50 a pár měsíců, když skončí mandát. A v politické funkci to nevím, to první den ve funkci nechci říkat, jako že plánem je vydržet ve funkci až do konce volebního období… 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka:

A já jsem myslela teď kabinet jako takový, že tedy dožije do voleb… 

Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

Ano, to já jsem říkal, že pevně věřím, že se dožiju řádného termínu voleb v květnu 2014. 

Petr HOLUB, moderátor:

A že vás budou lidé volit v příštích volbách. 

Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

Nás jako ODS určitě ano. Mě nevím, podle toho, jestli se rozhodnu kandidovat nebo ne. Ale věřím, že nás jako politickou stranu volit budou. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka:

A takže vy budete zas hegemonem na pravici a nebude to otřeseno nějakými pokusy o pravicovou politiku, jak nyní tedy je to prezentováno v TOP 09? 

Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

Já jsem teď pomalu půlhodinu mluvil o tom, jak se nechci mít koaliční rozmíšky a jak se budeme chovat vstřícně a nebudeme se dohadovat. Já myslím, že se jasně ukazuje, že jsme zůstali hegemonem na pravici. Nicméně jsme takovým malým hegemonem, že, možná hegemonem, ale v malém rozsahu. A to je důsledek těch, já bych řekl, válek, sporů, rozporů mezi námi a TOP 09. A co z toho, když budeme mít jako dvakrát víc než TOP 09, když to bude 8 a 4, když bych chtěl děsit jako pravicové voliče. Samozřejmě, kdybychom byli v počtech, když my budeme mít 30 procent, tak pro nás je ideální, aby náš koaliční partner měl 10 a ne 25. Ale ideální modely nemá cenu řešit. Já myslím, že pravice jako celek se musí snažit o dobrý volební výsledek. Ne, ne o to, aby jednotlivá strana. A že jsme největší, tak za to máme největší zodpovědnost a musíme taky přinést, já bych řekl, největší oběti na ten pozitivní výsledek celé, pravice jako celku. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka:

Říká host Interview Studia STOP nový ministr dopravy Zbyněk Stanjura. Techniku tentokrát obstarávali Zuzana Vlčková a Martin Kubišta. A od mikrofonu se loučí Petr Holub a Jana Šmídová. Na slyšenou. 

štítky: