Z médií

Pro finanční ústavu budeme hledat podporu u opozice

4. prosince 2012 / tisková zpráva

Občanská demokratická strana považuje finanční ústavu, kterou se v těchto dnech začne zabývat poslanecká sněmovna, za svou prioritu a je připravena hledat politickou podporu u opoziční sociální demokracie. Po jednání poslaneckého klubu to prohlásil jeho předseda Zbyněk Stanjura.

„ODS prosazovala dluhovou brzdu a finanční ústavu mnoho let, a byť se nám někteří smáli, podařilo se nám prosadit tento princip do koaliční smlouvy i programového prohlášení vlády. Jsme přesvědčeni, že odpovědné hospodaření s veřejnými penězi nemá být založeno pouze na dobré vůli premiéra a ministrů, ale také na účinných protidluhových mechanismech. Jen tak se vyhneme problémům, které dnes vidíme v jiných evropských státech, které tuto věc v minulosti podcenily,“ připomenul Zbyněk Stanjura.
 
Stávající vládní návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti počítá s několika pásmy, ve kterých se spustí dluhová brzda. Při překročení dluhu 45 procent HDP dojde ke snížení platů politiků a zmrazení platů ve státní sféře. Další hranicí je 48 procent HDP, při jejímž překročení má vláda povinnost předložit vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet. Pokud dluh naroste na 50 procent HDP, bude mít vláda povinnost požádat poslaneckou sněmovnu o důvěru. Zákon zahrnuje také pravidla pro rozpočty územních samosprávných celků. Kraje a obce budou muset hospodařit tak, aby jejich dluh činil maximálně 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky. Pokud nezačnou svůj dluh snižovat, může jim stát ročně zadržet výnos daní ve výši 5 % z rozdílu mezi celkovou výší dluhu a 60 % průměru jeho skutečných příjmů za poslední 4 roky.
 
„Jsme si vědomi, že jde o ústavní návrh, proto jsme o jeho podobě jednali s opozicí už v rámci pracovní skupiny na Ministerstvu financí. Úplná shoda nad zákonem neexistuje, největší rozpor panuje u výše jednotlivých limitů, které chtějí sociální demokraté zvýšit o pět procentních bodů. Jsme v tomto ohledu připraveni přistoupit na kompromis a udělat maximum pro získání ústavní většiny. Je důležité, aby stanovená pravidla byla stabilní a dlouhodobě platná,“ doplnil Zbyněk Stanjura.
 
Podle prvního místopředsedy klubu Jana Bauera předložený návrh plně odpovídá trendu ve většině členských států EU, které ve své národní legislativně řeší dluhovou službu. Je také v souladu s Paktem stability a růstu, ke kterému se Česká republika hlásí, a s principy fiskálního paktu. „Protože sociální demokracie se dlouhodobě profiluje jako proevropská strana, i já věřím, že toto úsilí vlády podpoří,“ zakončil Jan Bauer.

štítky: #