Z médií

Projev předsedy poslaneckého klubu Zbyňka Stanjury

3. listopadu 2012 / K23D

Kde jsme, jak jsme se tam dostali a kam půjdeme ?

Vážený pane předsedo,
kolegyně, kolegové,

dnes a zítra se společně zamýšlíme nad tím, v jakém stavu se nachází ODS, jak jsme se do toho stavu dostali a jaké máme možnosti další cesty. Co musíme udělat pro to, aby se ODS opět stala vedoucí, dynamickou, skutečně občanskou stranou, která má podporu a důvěru aktivních obyvatel České republiky.

Současnost

Před 3 týdny v krajských volbách a před 2 týdny v senátních volbách jsme utrpěli významnou porážku. Mnozí z nás volají po co nejrychlejším nalezení a potrestání viníků, mnozí z nás vidí chybu všude jinde, jen ne u sebe. Sice s tím nesouhlasím, ale rozumím tomu.

Navrhuji, abychom hledali nejprve příčiny porážky a až poté viníky. Není to totéž. Chybná analýza zásadně zvyšuje riziko chybných kroků.

Od roku 2006 ztrácejí velké politické strany sílu. Ve sněmovních volbách v roce 2010 uspěla nová strana TOP09 a ojedinělý politicko-marketingový projekt VV. ODS i ČSSD významně ztratily. Tento trend pokračoval i na podzim 2010, kdy v komunálních volbách i ve velkých městech historicky uspěla různá hnutí typu „Za naše město či obec krásnější“, či hnutí typu „Pryč s prohnilými politickými stranami“.
Podobný výsledek přinesly i letošní krajské a senátní volby. Krize stranického systému může přerůst v krizi demokracie, volání po stále novějších a stále čistších politicích může vynést k moci populisty či extremisty.

Zaměřím se na chyby, které jsme podle mého názoru udělali od roku 2006, kdy s roční přestávkou vládneme.

Naše chyby

 Sami jsme si vyrobili dva silné protivníky v nelevicové části politického spektra:

a) Svěřili jsme finance koaličnímu partnerovi v roce 2006, kdy koalici tvořilo 81 poslanců ODS + 19 poslanců obou koaličních partnerů. V roce 2010, kdy koalici vytvořilo 53 poslanců ODS + 65 poslanců obou koaličních partnerů, jsme finance prostě získat nemohli.

b) Vyrobili jsme Jana Fischera, premiéra úřednické vlády. Premiéra, který nic neudělal a rád říkal: „Já bych to uměl vyřešit, ale ty zlé politické strany v Parlamentu mi to nedovolí“. A to jsme trpěli více než rok. Jen připomínám slavný Janotův balíček, pro který hlasovalo 162 poslanců včetně 76 našich poslanců. Zvedli ruce pro zvýšení obou sazeb DPH o 1 procento, zvedli ruce pro snížení výdajových paušálů pro svobodná povolání o 20%, zvedli ruce pro zvýšení daně z nemovitosti o 100% u většiny pozemků a sazeb, zvedli ruce pro zvýšení spotřební daně u benzínu a nafty, pro zvýšení daně z lihu a cigaret, dokonce i daně z piva. Celkové zvýšení daní dělalo 40 mld. korun. Ekonomika byla v propadu přes 4 procenta. V ODS bylo velké ticho, takřka nikdo nemluvil o odklonu od pravicové politiky. Jaký kontrast k dnešnímu křiku kvůli 1% zvýšení v této chvíli již jen snížené sazby DPH.

 Pro samé vládnutí nemáme čas na vysvětlování a obhajobu naší politiky
 Pro samé vládnutí nemáme čas na debatu se členy ODS
 Projevujeme přílišnou loajalitu k vládě a koalici ( ať už to byli lidovci, zelení, topáci či véčkaři )
 Vedeme nesmiřitelné souboje uvnitř ODS prostřednictvím médií , výsledkem je ztráta všech členů ODS.
 Velmi často říkáme ODS, ale myslíme já.
 Při výběru kandidátů na stranické i veřejné funkce vyhrává princip z každé ulice jeden místo principu ti nejlepší dopředu
 Osobní selhání některých členů ODS, či na ně napojených tzv. podnikatelů či tzv. lobbistů, tyto kauzy bohužel dopadají na všechny

A mohl bych pokračovat a vy ostatní můžete přidávat další a další chyby.

Pokud to všechno sečteme, můžeme konstatovat – přišli jsme o dvě klíčové hodnoty pro vítězství ve volbách
 důvěryhodnost pro voliče
 schopnost přinášet voličům naději na lepší budoucnost

Budoucnost

Máme šanci ODS zase zvednout, máme co nabídnout členům a hlavně našim voličům ?

Jednoznačně odpovídám : Máme šanci, máme, ale možná poslední. Nesmíme ji promrhat.

Chci nám všem nabídnou poměrně stručný program pro příštích 18 měsíců

5P+5Z
5 programových témat
5 politických zásad

Základní programová témata:

1) Rozpočtová disciplína, malý a efektivní stát, přátelská veřejná správa

Nebudu říkat, co vše je nadbytečné, ale jak na to přijít. Neustále posuzovat efektivitu veřejné správy, rušit agendy, rušit výkazy, zmenšovat úřady, rušit pobočky a expozitury, snižovat počty úředníků. Veřejná správa musí být skromná. Žádné nejlepší počítače, nová auta, skvělé kanceláře, odměny větší než v privátním sektoru. Razantně snižovat počet dotačních titulů a celkový objem dotací.
Minimalizovat či úplně vyloučit oblíbenou metodu pokusů a omylů při obsluze klientů veřejné správy.
Neustále musíme opakovat, že nemůžeme zadlužovat další a další generace. V soukromí litujeme všechny, kteří zdědí dluhy, ve veřejném životě se i mnozí z nás domnívají, že je to jedno. Schodek 100 mld nebo 120 mld, to přece není jedno.

2) Realistická evropská politika

Naši voliči jsou proevropsky orientováni, současně však velmi obezřetní na byrokratické kolosy. Jsme jediní v české republice, kteří vystupujeme proti všem dalším a dalším uniím, tu fiskální, tu bankovní, jistě přijde i návrh na politickou. Připomínejme, co vše brzdí volný obchod: podpora biopaliv, obnovitelné zdroje, boj s klimatem, nesmyslná ochrana před pomazánkovým máslem, povinné štítky na domy, mimořádně nebezpečný nápad na společný základ daně atd. atd. Pod vznešenými slovy se často skrývá bezohledný byznys zájmových skupin.

Symbolem neúspěchu je možná neprávem Lisabon:
 lisabonská strategie
 lisabonská smlouva

Bojujeme pořád se stejnými eurohujery, nejprve chtěli Euro, nyní horují pro eurovaly, bankovní dohledy. V zásadě se jedná o riziko dovozu ztrát, dluhů a finanční nestability do České republiky.
Naším strategickým zájmem je snižovat objem evropských dotací ( tedy i našich povinných plateb ). U evropských peněz dvojnásobně platí, že potíže s dotacemi se mohou využívat pro nepřiměřený nátlak na českou politickou reprezentaci.
Petr Nečas je první český premiér, který říká Ne nejen v Praze, ale i v Bruselu.

3) Kvalitní školství
Mimořádně důležitá oblast pro naše voliče. Prosadím redukci středního školství, jasná pravidla pro maturity, nejdůležitější změny ve vysokém školství. Nedávejme si již socialistické závazky, kolik procent dětí bude mít maturitu, kolik budeme mít vysokoškoláků.
Kvalita výuky se musí školám vyplatit, proto potřebujeme nový systém financování všech stupňů škol.
Prosazujme evoluční princip, nikoli revoluční.Školství si experimentů a pohybů ode zdi ke zdi užilo dost.

4) Podpora podnikání
Ukončit nesmyslný boj se švarcsystémem, nepřenášet na podnikatele další a další povinnosti, které má zajistit stát ( například výběr DPH ). Zvýšit boj s byrokracií, který otravuje podnikatele, obíhat musí papíry a ne podnikatelé ( to říkám dlouho, ale pořád musí podnikatelé dodávat stejné výkazy na finanční úřady a obchodní soudy ). Snížit neuvěřitelné požadavky statistiků. Jasně a srozumitelně hájit zájmy živnostníků, zejména řemeslných.

5) Obrana svobody a demokratických pravidel
Obhajovat standardní soutěž politických stran, prosazovat většinový volební systém do Sněmovny, bránit dalšímu průniku státu do soukromí, stát nikdy nebude schopen zabránit úniku citlivých osobních informací ), tvrdě trestat úniky informací z vyšetřovacích spisů.

Politické zásady

1) Důvěryhodnost pro voliče
Sebelepší program, sebelepší mediální prezentace jsou k ničemu, pokud ODS nebudou reprezentovat důvěryhodní lidé. Je jich mezi námi většina, slušní a kompetentní členové ODS.

2) Důvěryhodnost pro ostatní politické strany
ODS musí znovu důsledně dodržovat uzavřené politické dohody a smlouvy.

3) Soudržnost ODS
Velká slabina naší politické strany. Jak často spolu bojujeme, v místním, oblastním či regionálním sdružení, jak často spolu bojujeme v poslaneckém klubu. Přitom stačí dodržovat tři základní pravidla:
 demokratická diskuse
 menšina respektuje většinový názor
 navenek vystupujme jednotně na všech úrovních

Je jenom jedna ODS !

4) Soustředění na boj s levicí
Od roku 2012 jsme se soustředili na boj s TOP09 o hegemona na pravici. Vyhráli jsme. Musíme se vrátit k základnímu ideovému střetu se spojenou levicí. Společná vláda ČSSD a KSČM je reálnou hrozbou. Bohuslav Sobotka je skutečně připraven komunisty pustit do vlády, krajské vlády jsou toho důkazem.

5) Integrace pravice či minimalistický cíl zastavit drobení pravice a středu

Z analýzy obdržených hlasů ve všech volbách od roku 2012 je jasné, že dochází k velkému drobení na pravici a ve středu, mnozí naši ideoví spojenci kandidují proti nám , středopravé hlasy pak propadají a levice se raduje. Naší ambicí by být vytváření volebních bloků, kde nebude hrozit propad hlasů,
ODS jako největší strana ODS musí v tomto procesu logicky obětovat nejvíce, musí být velkorysá. Nevím,jestli toho budeme schopni, ale pokusit se musíme.

Letos jsme učinili nabídku před senátními volbami pro TOP09, byla nezodpovědně odmítnuta za 3 hodiny nebo 3 minuty – výsledek 0 kandidátů TOP09 v 2.kole. Při společné kandidatuře s TOP09 by v 7 dalších obvodech postoupil pravicový kandidát do 2.kola

Závěr

Co slyším opravdu ze všech stran – zabraňte předčasným volbám, ukažte, že umíme vládnout celé volební období, nepusťte komunisty a socialisty k vládě.

Řešení je opravdu, ale opravdu jednoduché: stačí podporovat vládu, v jejímž čele stojí předseda ODS Petr Nečas.

Přeji nám všem, abychom nové vedení ODS zvolili hlavou i srdcem.

Hlavu vzhůru !

štítky: #