Z médií

Události, komentáře

23. dubna 2012 / rozhovor v médiích

Hostem komentovaných událostí ČT byl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Dobrý večer.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu ODS:

Dobrý večer.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Místopředseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Farský. Dobrý večer.

Jan FARSKÝ, místopředseda poslaneckého klubu TOP 09:

Dobrý večer.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Do studia jsme rovněž zvali Karolínu Peake z nové platformy, ale pozvání nepřijala. No a na pražský Klárov zdravím místopředsedkyni Věcí veřejných Kateřinu Klasnovou. Dobrý večer.

Kateřina KLASNOVÁ, poslankyně a místopředsedkyně VV:

Hezký večer.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Paní poslankyně, před pár hodinami jste vzkázali premiérovi, že to, na čem jste se dohodli v neděli, už neplatí, že zákony dohodnuté do 11. dubna nakonec ve sněmovně nepodpoříte. Proč jste to udělali?

Kateřina KLASNOVÁ, poslankyně a místopředsedkyně VV:

Já bych ráda tady opravila tu tezi, že jsme se na něčem v Kramářově vile dohodli. Setkání v Kramářově vile bylo setkání předsedů tří koaličních stran, kde premiér Nečas oznámil svoji představu rozvázání koaliční spolupráce s tím, že každý z předsedů se dostaví do svých vrcholných orgánů stranických, tam přednese tento návrh a vrcholné stranické orgány o tom budou jednat. Dnes se tedy sešlo grémium, které rozhodlo, že jakési posouvání neustálé výpovědi koaliční smlouvy, dávání dalších podmínek je pro Věci veřejné naprosto nepřijatelné. My se neúčastníme a je nám velmi nepříjemný tento lov na poslance. Pan premiér chce získat patrně ještě pouze čas a my jsme proto jasně deklarovali, že chceme ukončit koaliční spolupráci v úterý 24. 4.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Ano. Paní Klasnová, ale premiér na to večer řekl: „Tato nevěrohodná, iracionální a hystericky jednající strana nemůže být v koalici vůbec s nikým. Při jednání neplatí slovo předsedy.“ Míněno Radka Johna. Vy sama jste řekla, že včera na tom jednání byli 3 lídři, takže vy jste tam nebyla. Nemohlo se stát, že Radek John slíbil včera koaličním partnerům, stávajícím, dosavadním koaličním partnerům něco, o čem nevíte a co se dnes zase zrevidovalo?

Kateřina KLASNOVÁ, poslankyně a místopředsedkyně VV:

Ne, to zcela kategoricky musím popřít. Já jsem seděla s Radkem Johnem a s druhým místopředsedou Věcí veřejných před tím, než odcházel do Kramářovy vily a seděla jsem také s Radkem Johnem a s předsednictvem poté, co se Radek John vrátil. Skutečně tam byl nadnesen tento návrh. Mimochodem, byl to pan premiér Nečas, který neuvěřitelným způsobem mlžil okolo vypovězení koaliční smlouvy. My jsme se dozvěděli v minulém týdnu, že občanští demokraté chtějí koaliční smlouvu s Věcmi veřejnými vypovědět, že také TOP 09 chce vypovědět koaliční smlouvu s Věcmi veřejnými. Panovala naprostá nejasnost v tom, o čem vlastně bude nedělní schůzka, protože dle koaliční smlouvy dohadovací řízení se děje ve formátu K9, nikoliv K3. Celé toto byla pouze hra o čas, o získávání přeběhlíků a to je naprosto flagrantní porušování koaliční smlouvy, protože dle koaliční smlouvy pan premiér Nečas se dopustil opravdu velkého porušení koaličního smlouvy, protože v koaliční smlouvě je jasně deklarováno, že strany nepostaví novou vládu na přeběhlících.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Ano. Pane Stanjuro, to jsou velmi vážná obvinění, která jsme teď slyšeli.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu ODS:

Já myslím, že ani silná slova nemohou zastřít skutečný stav věcí. Včera se 3 předsedové koaličních stran dohodli, že budou ve svých stranách prosazovat ty dvě věci. Za prvé, že se koaliční smlouva vypoví a ukončí k pátku 27. Dubna a za druhé, že budou prosazovat, aby poslanecké kluby těchto tří stran podporovaly ve sněmovně ty zákony, které vznikly na základě koaličního kompromisu.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Vy jste ale u toho jednání přece taky nebyl. Tam byli jen 3 lídři koaličních stran.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu ODS:

Přesně tak. Já vycházím z toho…

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Tak jak to víte, že to takhle opravdu bylo?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu ODS:

Já si myslím, že to bylo i tak na tiskové konferenci, bylo oznámeno, stáli tam všichni 3 předsedové, nikdo to nerozporoval a zaznělo tam: My půjdeme do svých politických stran a budeme prosazovat za a) tohle, za b) tohle. U nás se to stalo. Pan předseda ODS svůj názor uvnitř ODS prosadil a výkonná rada v duchu včerejšího návrhu všech tří předsedů tento návrh schválila.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Paní Klasnová, teď jsme slyšeli, že včera Radek John na té tiskové konferenci nerozporoval to, co se slíbilo. Znovu se vás tedy ptám, jste si jistá, že Radek John nenasliboval něco, co jste dnes opět nesplnili?

Kateřina KLASNOVÁ, poslankyně a místopředsedkyně VV:

Jsem si naprosto stoprocentně jistá. Byla zde také dohoda s panem premiérem Nečasem, že zbývající dva předsedové koaličních stran nebudou komunikovat s médii, opravdu přijdou s tímto návrhem do svých stranických orgánů, což Radek John učinil, přednesl tento návrh, který zazněl z úst pana premiéra Nečase. Naše grémium, nejvyšší stranický orgán Věcí veřejných o tom jednal. Také v Kramářově vile zaznělo b). Bude to něco jako rozvod, to znamená, pokud se dohodneme, že budete podporovat všechny návrhy zákonů, které prošly vládou do 11. 4., můžete si zanechat svoje sněmovní posty. Na to jsem já dnes reagovala svojí rezignací na post místopředsedkyně sněmovny. Byl to nejvýše ústavně postavená funkce a já jsem chtěla tím jasně vzkázat, i kvůli večernímu jednání grémia Věcí veřejných, že nehodlám kupčit s panem premiérem či s koaličními partnery o sněmovní funkce.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Ano, k tomu se ještě dostaneme, k těm sněmovním funkcím. Ještě bych se ráda vrátila k té původní dohodě. Pane Farský, mluvil jste s vaším předsedou? Skutečně tedy koaliční partneři Věcí veřejných porušili ta včerejší ujednání a dohody, jak jsme slyšeli od paní Klasnové?

Jan FARSKÝ, místopředseda poslaneckého klubu TOP 09:

Mluvil jsem s předsedou našeho poslaneckého klubu s Petrem Gazdíkem, který tuto informaci mně podal, že porušili skutečně tyto dohody. Dohody byly jasně dány. Rozcházeli se tak jako mnohokrát v minulosti při dohadování reforem či jiných zákonů a následně se stalo to, co se stalo mnohokrát v minulosti a co vedlo i k tomu, že ta koalice je v takových potížích. To, že Věci veřejné na poslední chvíli změnily svůj názor, že po jakési poradě v grémiu přidaly si podmínku, která měla být ještě splněna a došlo k tomu, že znovu se redefinovaly jednotlivé závěry, a to je, bohužel, případ, který se děl mockrát v minulosti, který nedodal nikdy důvěryhodnosti této vládě, a jestli jsme potřebovali důkaz toho, že skutečně s Věcmi veřejnými nejde být v koalici, tak teď jsme ho dostali.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Všechno to máme z doslechu, nikdo z vás tam nebyl. Pojďme k budoucnosti. Pane Stanjuro, koaliční smlouva tedy nepochybně skončila, to je teď i z vašeho rozhovoru jisté. Co to je institucionální dohoda o podpoře té další vládě? Co je to za instituci papír podepsaný osmi poslanci?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu ODS:

Já neříkám, že instituce je papír podepsaný osmi poslanci. My jsme zvolili a navrhli jsme ústavně čistý postup. To znamená ,v pátek předstoupí vláda Petra Nečase před Poslaneckou sněmovnu s žádostí o vyslovení důvěry. Pokud ji dostane, budeme hledat tuto podporu. My nechceme, aby koalice vznikla na bázi 12 účastníků, 10 jednotlivých poslanců a 2 politické strany. To je podle mě naprosto přirozené a jasné. V případě, že vláda v pátek důvěru nedostane, tak budeme iniciovat rozpuštění Poslanecké sněmovny příští středu.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

To je ale posun toho, co zaznělo dříve, protože premiér přece původně trval na jiné podobě vládní jistoty. Poslechněme si ho.

Petr NEČAS, premiér a předseda ODS /19. 4. 2012/:

Nepřistoupíme na model, kdyby to byly dva poslanecké sněmovny a pak nějaký volný soubor radikálů, volně pobíhajících poslanců, aby se to dopočítalo do nějakého počtu. To nepovažujeme za součást tzv. bezpečné většiny.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane Stanjuro, vždyť pan premiér trval ještě nedávno na třech poslaneckých klubech. Najednou premiérovi stačí vládnutí s poslanci sdruženými v platformě vicepremiérky Peake. Co je to za instituci, protože vy mluvíte o institucionální dohodě, o podpoře té další vládě.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu ODS:

Tak to se uvidí po tom pátku. V této chvíli…

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Ne, ne, ne. Já se vás ptám na to, co jste říkali předem. Vy jste absolutně popřeli to, co řekl pan premiér ještě nedávno.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu ODS:

Ne, ne.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

On tvrdil: Bez tří klubů žádná vláda nebude.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu ODS:
 
Nic takového jsme nepopřeli. To, že mohou vzniknout tři kluby, to je samozřejmě pravda.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

No ne pravda, on to premiér chtěl. Pan premiér to dokonce stanovil jako podmínku té budoucí vlády, ne, že to může vzniknout někdy do budoucna.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu ODS:

Já jsem přece před minutou říkal, že je pro nás nepřijatelné, abychom měli, v uvozovkách, 12 stran nějaké budoucí koalice, kde bude 10 jednotlivých poslanců a 2 politické strany. Protože si myslíme, že nemá cenu počítat v médiích a na serverech počty poslanců, že ústavně nejčistší způsob je, že každý z poslanců …

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Tak počkejte, pane poslanče, abychom tomu rozuměli. Jak to tedy bude, když klub nebude, když třetí klub nebude?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu ODS:

Když nebude dostatečná podpora vlády v pátek, tak my navrhneme ve středu rozpuštění Poslanecké sněmovny.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Ne. Já se vás ptám na ten klub. Já jsem si to nevymyslela. Teď jsme slyšeli pana premiéra. Pan premiér tvrdil: Pokud nebude třetí klub, nebude vláda. A já se vás ptám na to, jak je možné, že tedy teď mluvíte o nějakém pátečním hlasování o důvěře vládě, když jste ještě nedávno tvrdili slovy premiéra a předsedy ODS, že bez třetího klubu vláda nebude.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu ODS:

Protože si myslíme, že ústavně čistší je, aby vláda požádala o důvěru, že to je silnější, pokud ten mandát dostane, aby pokračovala.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Ale cítíte v tom ten posun, v tom, co teď říkáte, oproti dřívějšímu vyjádření premiéra?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu ODS:

Nějaký posun to je, ale v zásadě je to pořád to samé. Je to možná trošku jiná metoda, jiná forma, ale pořád je to to samé, co říkáme, že nechceme, abychom měli 2 politické strany, 2 kluby a k tomu 10, 11, 12 individuálních poslanců, s kterými bychom museli vyjednávat podporu každého návrhu. To páteční hlasování nebude jenom o tom, jestli ti poslanci v pátek vysloví důvěru té vládě, a potom v sobotu, v neděli, v pondělí už se nebudou cítit vázáni programem té vlády. My bychom chtěli, aby ta vláda pokračovala se stejným programem, nechceme ten program měnit. Já se proto trošku usmívám tomu termínu přeběhlík. To znamená, že někdo přeběhne od toho, že podporoval vládu, k tomu, že podporuje vládu.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

No, vy se tomu sice smějete, pane předsedo, nicméně v koaliční smlouvě sami to slovo používáte…

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu ODS:

Ano.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

… a sami říkáte, že nebudete používat přeběhlíky k vyjednávání o důvěře vládě.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu ODS:

Pokud ti poslanci doposud podporovali vládu a budou nadále podporovat vládu s týmž programem, tak se ptám odkud, kam přeběhli? Jediný regulérní přeběhlík v této chvíli v Poslanecké sněmovně je pan poslanec Huml, který přeběhl z Věcí veřejných a dneska už je členem strany i klubu sociálních demokratů. Takže já bych nerad používal tak silná slova. Já si myslím, že pátek ukáže. Ústava to řešení zná. Vláda předstoupí před Poslaneckou sněmovnu, a pokud bude dostatečná podpora, nejenom v ten pátek, ale i pro ten program, tak ta vláda může pokračovat, a pak budeme hledat …

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Dobře, to už jsme slyšeli.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu ODS:

… tu formu té podpory a té instituce. Pokud ne, tak my navrhneme příští středu rozpuštění sněmovny tak, aby volby mohly být do konce června.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Ano. Pane Farský, podle vás, podle TOP 09 je 8 poslanců na papíře politický subjekt pro bezpečné vládnutí?

Jan FARSKÝ, místopředseda poslaneckého klubu TOP 09:

Stanovisko TOP 09 je od počátku neměnné, a to v tom smyslu, že chceme pokračovat v plnění programového prohlášení vlády, že chceme být vládou rozpočtové odpovědnosti, a že chceme zároveň, aby tato vláda se opírala o důvěru ve sněmovně. To znamená ten model, že v pátek požádáme o důvěru ve sněmovně, ten platí a je to věc, kterou jsme si od začátku stanovili a také jsme nikdy nemluvili o tom, že je nutností, aby to byly 3 poslanecké kluby. Vždycky to bylo opřít se o většinu v Poslanecké sněmovně. To znamená, na stanovisku TOP 09 se v tomto případě nic nemění a zůstáváme v té definici, kterou jsme si na počátku stanovili.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Přesto si dovolím vám znovu odcitovat vaši koaliční smlouvu, byla vypovězena Věcmi veřejnými dnes večer, takže dosud platila a tam se píše: „Koaliční strany se zavazují, že nebudou v případě hlasování o nedůvěře či důvěře vládě hledat podporu mimo poslanecké kluby koaličních stran, ani separátně mezi jednotlivými poslanci koaličních stran.“ Řekněte mi, co se teď děje jiného?

Jan FARSKÝ, místopředseda poslaneckého klubu TOP 09:

Věci veřejné skutečně už k zítřejšímu datu nebudou koaliční stranou, a když by dodržely původní dohody, tak nebyly k pátku koaliční stranou. To, že v tuto chvíli ne všichni naštěstí jsou takoví, že opustí v této odpovědné době tu situaci, to jsem rád.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Já se vás ptám, pane poslanče, na něco jiného. Já se vás ptám na to, jestli sama vláda, koaliční partneři neporušili vlastní koaliční smlouvu, když shánějí hlasy o hlasování o důvěře vládě mimo poslanecké kluby koaličních stran a mezi jejími poslanci? Na to se vás přece ptám.

Jan FARSKÝ, místopředseda poslaneckého klubu TOP 09:

Já to nevidím jako porušení té koaliční smlouvy.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

A vždyť to tady je napsáno na papíře a je to z dodatku vaší koaliční smlouvy.

Jan FARSKÝ, místopředseda poslaneckého klubu TOP 09:

Tak to asi každý chápeme jinak, ale já tam vidím situaci, kdy říkáme, že …

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Takže je to otázka interpretací, politické interpretace.

Jan FARSKÝ, místopředseda poslaneckého klubu TOP 09:

Ano, řekněme, že to může být otázka interpretace.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

To myslíte vážně?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu ODS:

Tak koaliční smlouva přece buď platí, nebo neplatí, a jestli…

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Ale ona doteď platila.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu ODS:

Ano.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Byla teprve před pár hodinami vypovězena a vy už jste přece, myslím ODS a TOP 09, sháněly koaliční partnery pro další vládnutí mimo poslanecké kluby a mezi poslanci koaličních stran.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu ODS:

Ne. My jsme dneska navrhli, aby v pátek vláda předstoupila před Poslaneckou sněmovnu a zjistila, jestli má většinovou podporu sněmovny.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Paní Klasnová, podle vás to porušení je té smlouvy, když stejně bylo jasné, že přestane platit?

Kateřina KLASNOVÁ, poslankyně a místopředsedkyně VV:

Samozřejmě je to porušení koaliční smlouvy. Bylo jasně řečeno v dodatku koaliční smlouvy, že se strany koalice zavazují k tomu, že nebudou hledat podporu u přeběhlíků i ze svých vlastních řad, ze svých vlastních stran. Takže je to jednoznačně flagrantní porušení koaliční smlouvy. Já samozřejmě se domnívám, že toto je opravdu snaha udržet tuto vládu za každou cenu. Nejde absolutně o program a ideje. Je tady snaha o přepsání politické reality. Voliči dali nějak svoje hlasy během voleb v roce 2010 a tady vzniká opravdu násilné přetahování přeběhlíků. A to, jak funguje vláda založená na přeběhlících, tak to jsme tady už v minulosti zažili například v Topolánkově vládě, a že to není nic stabilního a nic pěkného, to si, myslím, občané České republiky pamatují.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Tak a do Brna teď zdravím 1. místopředsedu ČSSD Michala Haška. Dobrý večer.

Michal HAŠEK, 1. místopředseda ČSSD: 

Hezký večer z Brna všem divákům České televize, kteří ještě vydrželi dívat se a poslouchat to, co právě koaliční poslanci ve studiu předvádějí.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Tak do jaké míry je podle ČSSD to případné aranžmá, v němž bude příští kabinet vládnout za hranou ústavnosti?

Michal HAŠEK, 1. místopředseda ČSSD: 

Víte, nezlobte se, ale ono opravdu na to se nedá ani dívat a už vůbec se to nedá poslouchat. Když tady pánové hovoří o čistých ústavních postupech, já musím, bohužel, říct, že oni chtějí přepsat výsledky voleb z roku 2010. Je přece evidentní, že oni tehdy, i když nezvítězili, nevyhráli volby do Poslanecké sněmovny, sestavili vládu a libovali si všichni, jak to bude báječná koalice, která má většinu 117 hlasů. Po 2 letech se ukázalo, že celý ten projekt je v absolutních troskách. Premiér den ze dne mění svoje prohlášení. Já jsem přesvědčený o tom, že prostě oni dostali teď českou politiku jako celek, bohužel jako celek, na samotné dno politické kultury a nezbývá, i když sociální demokracie není účastna této vládní frašky, než se občanům za všechny slušné politiky v naší zemi omluvit, protože toto už se nedá vysvětlit, toto se skutečně nedá ani poslouchat. Jestli oni věří tomu, že když teď najdou několik individuálních poslanců, kteří ještě možná týden, možná dva, možná měsíc, to nikdo neví, budou podporovat Nečasovu vládu bez Věcí veřejných, tak to přece není dlouhodobé, ani stabilní řešení pro Českou republiku. Je to ostuda. Pokud ODS a TOP 09 cítí ještě odpovědnost za tento stát, měly by si přiznat krach svého politického projektu a měly by rovnou přistoupit k jednání o nových volbách do Poslanecké sněmovny.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
 
Na druhou stranu, proč by, pane místopředsedo…

Michal HAŠEK, 1. místopředseda ČSSD: 

Prodlužování této agónie …

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Proč by, pane místopředsedo, měly vládní strany podle ČSSD připustit předčasné volby a nechat ČSSD případné vítězství? Jestli není politicky logické, že volí tento postup. A nestačí pro vyjádření legitimity páteční hlasování o důvěře vládě v novém aranžmá?

Michal HAŠEK, 1. místopředseda ČSSD: 

Za prvé, rozhodnou voliči. Ti rozdají karty, a pak se uvidí volební výsledky. Oni se pánové asi bojí, že přijdou o ta teplá místa ve Strakově akademii, na ministerstvech a v Poslanecké sněmovně a je to logické. Když slyší nálady veřejnosti, když už teď musí na náměstí chodit více než 100 tisíc lidí, tak je jasné, že prostě lidé s tou vládou a s těmito stranami spokojeni nejsou, a že přijde výprask. On možná nepřijde v pátek, on možná přijde za měsíc, možná přijde v říjnu při krajských volbách, možná přijde za několik měsíců, ale je prostě jasné, že ta současná vláda, ten projekt Petra Nečase založený na ODS, TOP 09 a Věcech veřejných, který fakticky dnes o půlnoci končí, je prostě minulostí. A Česká republika by podle mého názoru měla projít novými volbami, protože hlasování o důvěře v pátek bude hlasováním o tom, že tady bude ODS, TOP 09, a že tady bude parta lidí, kteří nemají už žádný legitimní mandát. Oni mají sice poslanecký mandát, ale odešli z politické strany, za kterou byli zvoleni, a já si myslím, že to je nedůstojné i Občanské demokratické strany i TOP 09 a opakuji, znova vyzývám politiky z ODS a TOP 09, aby přistoupili k jednání. Sociální demokracie je připravena na jednání…

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Dáme jim slovo.

Michal HAŠEK, 1. místopředseda strany /ČSSD/:
 
… o rychlých nových volbách do Poslanecké sněmovny a myslím si, že oni sami se teď obávají především výprasku, který od lidí dostanou za tu politiku, jakou v našem státě poslední 2 roky předváděli.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Zeptáme se na to. Pane Stanjuro, bojíte se výprasku v předčasných volbách?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu ODS:

Ne, nebojíme se výprasku.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Nemyslím vy, ale ODS.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu ODS:

Já mluvím za ODS. Nebojíme se výprasku. Jasně říkáme, že když ta většina nebude taková, která by podporovala vládní program, jsme připraveni na rychlé předčasné volby. A pan Hašek, na rozdíl ode mě, je ve sněmovně hrozně dlouho a možná zapomněl na volební období 2002 a 2006, kdy dostali třeba sociální demokraté v evropských volbách 9 procent hlasů občanů neodešli do opozice, nevyvolali předčasné volby, dvakrát vyměnili premiéra, měli pouze 101 poslanců. S tím vládli celé 4 roky. Zapomněl pan Hašek říct, že když oni ulovili přeběhlíka pana Humla před několika měsíci, tak neměl k tomu tiskovou konferenci, aby to odsoudil a řekl, že to je špatně.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Takže vám ta 101, myslím 101 většina v Poslanecké sněmovně bude nakonec taky víceméně stačit.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu ODS:

Ne, nic takového jsem neřekl. Já jsem jenom chtěl připomenout, aby si pan Hašek zametl před vlastním prahem, než bude takhle ohnivě mluvit…

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
 
Kolik vám tedy bude stačit?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu ODS:
 
Já myslím, že jsme to říkali jasně, že bychom chtěli, aby tu vládu podporovalo minimálně dalších 10 …

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Jasně jste říkali 3 poslanecké kluby, pane předsedo.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu ODS:

… 10 poslanců. Takže když řeknu 10 poslanců, tak otázka je, jestli všichni se domluví a budou v jednom poslaneckém klubu.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Takže 10 poslanců, to je 102. Takže ne 101, ale 102 už vám stačí.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu ODS:

To je minimálně 102. Uvidíme, protože to nechceme takhle počítat, tak právě proto, možná se tím opakuji, ale v pátek se uvidí, jestli existuje 102, 103, 104, anebo taky možná 95 nebo 92 poslanců a podle toho se rozhodneme. A v případě, že nebude většina, která by garantovala plnění reforem, tak my nechceme být ve vládě jenom proto, abychom vládli. My chceme být ve vládě, abychom prosazovali zákony. Když nebudeme mít tu sílu, tak jsme připraveni na ty předčasné volby a velmi rychle a nebudeme lavírovat ještě několik týdnů nebo měsíců, tak, jak to dělali třeba sociální demokraté v těch letech 2002 až 2006.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane Hašku, to je na vás. Nekáže ČSSD vodu a nepije víno, když vlastně v tom roce 2002 také demise nepodala a proč nepočkat na páteční hlasování o důvěře vládě?

Michal HAŠEK, 1. místopředseda ČSSD: 

Ne, počkejte. Pan Stanjura teď vědomě lže. On v té době ve sněmovně nebyl, možná to neviděl ze severní Moravy, ale v té době tady existovala koalice tří politických stran, těch 101 poslanců tvořily tři oficiální poslanecké kluby a ta vláda prostě měla většinu a měla legitimitu, protože ji tvořily politické strany, které mandát dostaly ve volbách. Pan Nečas se chce v pátek opřít o mandáty jednotlivých poslanců, kteří opustili politickou stranu, za kterou byli zvoleni, to je úplně jiná situace. A já jsem přesvědčen o tom, že to prostě nepřinese žádné dlouhodobé ani stabilní řešení.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Tak, pane Stanjuro, můžete na toto jen krátce reagovat, a pak se dostaneme k panu Farskému.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu ODS:

Já jsem na rozdíl od pana Haška, skutečně nejsem 10 nebo 14 let ve sněmovně, ale pamatuji si, že s vládou ČSSD třeba hlasoval vyloučený poslanec ODS pan Kott. Já vím, že si pan Hašek nechce připomínat a vzpomínat si, ale možná proto, že jsem v té sněmovně neseděl, tak si to pamatuji, protože i tenhle hlas poslance, který měl problém s životosprávou, byl ČSSD dobrý pro to, aby se udržela u vlády.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

To je dávná minulost. Pane Farský, je bezpečná většina to, co tu zaznělo, ta 102 většina, 10 poslanců, tak, jak jsme to slyšeli od vašeho koaličního partnera?

Jan FARSKÝ, místopředseda poslaneckého klubu TOP 09:

Samozřejmě, bylo by pohodlnější pokračovat v tom, co v roce 2010 voliči si zvolili za svoji cestu, to znamená 118člennou koalici na pravé straně.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Že byste rád pokračoval dál s Věcmi veřejnými, rozumím tomu dobře?

Jan FARSKÝ, místopředseda poslaneckého klubu TOP 09:

Bylo by to nejpohodlnější v tomto počtu. Ptáte se na počet. Ve chvíli, kdy ale samozřejmě situace je, jaká je, vláda ztrácí důvěru a myslím si, že je to z velké části odpovědností, tím, jak se mění jednotlivé dohody na poslední chvíli, tak tato politická kultura je potřeba změnit. A já doufám, že se zásadně změní s odchodem jak pana Bárty, tak pana Johna z těch řídících struktur. A my se dostaneme k tomu, že ta vláda, byť bude mít křehkou většinu, tak může udělat daleko víc smysluplnější práce a prosadit zákony, které jsou pro tuto republiku potřeba.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Paní Klasnová, víte vy už teď v tuto chvíli přesně, kolik poslanců Věcí veřejných se s konečnou platností odtrhlo od vašeho poslaneckého klubu?

Kateřina KLASNOVÁ, poslankyně a místopředsedkyně VV:

Já zatím vím, že Karolína Peake má 8 poslanců a v poslaneckém klubu Věcí veřejných zůstává 12 poslanců.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

A jak je to s těmi dvěma, s panem poslancem Petráněm a Šťovíčkem? Oni tak jako lavírují, říkají: My zůstaneme v klubu Věcí veřejných, ale budeme podporovat vládu. Ptala jste se jich na to, jak to myslí?

Kateřina KLASNOVÁ, poslankyně a místopředsedkyně VV:

Já s nimi budu hovořit osobně zítra na poslaneckém klubu. Zatím vím od pana poslance Šťovíčka, že rozhodně nepodepsal nikde Karolíně Peake nějaký list papíru, na kterém by se k něčemu zavazoval, tak, jak jsem slyšela z médií, že Karolína Peake má jakýchsi 10 podpisů. Pan poslanec Petráň také nepodepsal nikde žádný papír, ani to, že by byl v klubu platformy Karolíny Peake, pouze dal své prohlášení. Budu jistě s oběma pány hovořit zítra na poslaneckém klubu. Jejich vyjádření…

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Paní poslankyně, a je to pro vás přijatelné? Oni sice tedy podpis nedali na ten papír, nicméně vašemu klubu říkají: My tady sice zůstáváme, ale budeme podporovat vládu. Toto je pro vás přijatelné od vašich dvou poslanců?

Kateřina KLASNOVÁ, poslankyně; místopředsedkyně strany /VV/:
 
Já s nimi o tom samozřejmě budu hovořit a chtěla bych od nich slyšet, jestli se to týká podpory vlády bez výhrady či jakým způsobem si tuto podporu vládě představují. O tom s nimi jistě budu hovořit. Jistě se budeme bavit i o tom, jak se zachová poslanecký klub Věcí veřejných při případném vyslovování důvěry, respektive nedůvěry vlády v pátek.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

A jak by se měl zachovat podle vás klub Věcí veřejných?

Kateřina KLASNOVÁ, poslankyně a místopředsedkyně VV:

Já můžu říct zatím pouze svoje osobní stanovisko a moje osobní stanovisko je to, pokud bude vyvoláno v pátek hlasování o důvěře vládě, já nebudu hlasovat pro důvěru tomuto projektu, který nepovažuju za životaschopný, a který považuji za naprosté porušení politické kultury v této zemi.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Premiér Nečas dosud přeběhlictví a odpadlictví odmítal i nejistou a slabou vládní většinu.

Petr NEČAS, premiér a předseda ODS /18. 4. 2012/:

Nebude-li mít nejpozději do pondělka k dispozici předseda vlády, tedy já, jasnou informaci, že vláda má tuto bezpečnou většinu, je správným řešením uspořádání předčasných voleb do Poslanecké sněmovny ještě v červnu letošního roku. Nepřistoupím na žádný způsob postupné agónie této vlády zmítající se v závislosti na tom, jak se vyspí jeden nebo dva poslanci či poslankyně. Žádné těsné většiny 101 nebo 102. Nic takového nemá smysl.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Takže ani 101, ani 102, ale ani 103 poslanci, pane předsedo, nejsou na papíře. Tři poslanci jsou takoví plovoucí poslanci, řekněme. Michal Doktor plus Petráň a Šťovíček. Do klubu Karolíny Peake nechtějí. Jejich postoj je skutečně v rovině příslibu. Co vedlo ODS ke změně názoru, že je ochotná po dnešku vládnout s politickým subjektem, který je založen vlastně na třech plovoucích poslancích, pokud jde o nějakou bezpečnou většinu, o níž jste mluvili?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu ODS:
 

Ale to zjistíme v pátek. To dneska nevíme právě proto, že ta vyjádření …

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Teď jsme to zjistili. Teď jsem vás přesně otázkami dovedla k tomu, kolik máte poslanců na papíře. Na papíře je to stovka.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu ODS:

Já nevím, já žádný papír nemám. Pokud se ukáže, že vláda má podporu pouhých 100 poslanců, tak podle mě budou předčasné volby.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Jak to, že nakonec…

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu ODS:

Já myslím, že to je pořád stejné, protože pokud ta většina nebude, a to se prokáže v pátek jasným hlasováním, kdy každý člen sněmovny bude mít šanci se postavit a říct jsem pro nebo proti, a tam se to jasně ukáže. A pokud ta většina nebude k tomu, aby vládla vláda, která by prosazovala reformy, tak já myslím, že nebude žádný problém domluvit se na předčasných volbách, protože my skutečně nechceme mít žádný udržovací kabinet, který by v zásadě nic nepřijímal, „jenom“ by vládl, ale nebyl by schopen prosazovat reformní zákony, které naše země potřebuje. Na tom se nic nezměnilo a v pátek to ústavním způsobem zjistíme. Nebude to tak, že budeme počítat papíry nebo nějaká mediální prohlášení, tisková prohlášení. Každý člen sněmovny bude mít šanci se jasně vyjádřit. Myslím si, že v té debatě jasně zazní, co znamená hlasovat pro a co znamená hlasovat proti.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Paní Klasnová, jak vy se v ten pátek zachováte? Myslím, jak přesně se zachová klub Věcí veřejných? Odejdete při hlasování ze sněmovny, zdržíte se? Jaký zaujmete postoj? Jaký zaujmete mechanismus té nepodpory?

Kateřina KLASNOVÁ, poslankyně a místopředsedkyně VV:

Já jsem vám v tuto chvíli schopna říci pouze svůj postoj, který jsem řekla před malou chvílí. To znamená, já svou důvěru tomuto projektu vládnímu nehodlám dát a o tom, jak se zachová celý poslanecký klub …

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Takže budete aktivně proti? Paní Klasnová, budete hlasovat přímo proti vládě nebo odejdete ze sněmovny? Mechanismus mě zajímá.

Kateřina KLASNOVÁ, poslankyně a místopředsedkyně VV:

Ptáte se zatím na můj názor.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Ano.

Kateřina KLASNOVÁ, poslankyně a místopředsedkyně VV:

Říkám, pokud by to bylo pouze na mně, tak já bych hlasovala aktivně proti. Ale samozřejmě budeme o tom mluvit zítra na poslaneckém klubu. Takže zatím jsem vám řekla svůj osobní postoj, není to celý postoj celého poslaneckého klubu Věcí veřejných. O tom se budeme bavit zítra na zítřejším jednání.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane Farský, budete chtít od těch tři poslanců podpisy na papíře? Nebojíte se toho, že jsou třeba ti poslanci, někteří z nich vydíratelní? Víte, skutečně, mluví se o institucionální dohodě, to znamená, je to nějaký papír, na kterém budou podepsáni poslanci, kde vysloví svoji podporu vládě. Ale na papíře při těch počtech, o kterých pan Stanjura nechce moc slyšet, ale tam je zkrátka stovka těch poslanců, to není žádná většina, je to zkrátka pat. A já se vás ptám na to, jakou jistotu, pokud mluvíte o bezpečném vládnutí, budete chtít od těch tří nebo respektive dvou poslanců, jestli budete chtít podpisy na papíře?

Jan FARSKÝ, místopředseda poslaneckého klubu TOP 09:

Tento koaliční projekt se zrodil na začátku s podporou 118 poslanců. Jakou jistotou byl naplněn. Jak jistě se prosazovaly jednotlivé reformní zákony, jak jistě se na poslední chvíli upravovaly, protože někteří z nich skutečně vydírali. To je situace, kdy skutečně vláda vládne, pokud má důvěru Poslanecké sněmovny, a to zjistíme v pátek. Pokud ji mít nebude, vstříc a co nejdřív k předčasným volbám a nechť se to změní. Ale pokud ji mít bude, tak nic nebrání tomu, aby vláda pokračovala ve svém…

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Bude vám stačit 102, 103? V případě, že 102, 103 poslanců zvednou ruce pro ten projekt, tak vám to bude stačit?

Jan FARSKÝ, místopředseda poslaneckého klubu TOP 09:

Bude nám stačit, pokud vláda bude mít důvěru Poslanecké sněmovny. Tak, jak také předjímá ústava, tak jak předjímají zákony. My nejsme od toho, abychom ty základní předpisy tohoto státu měnili. Pokud sněmovna dá důvěru vládě, vláda může pokračovat a musí pokračovat, protože je to potřeba, aby se dál prosazovaly zákony jako zákon o rozpočtovém určení daní, církevní restituce a tak dále.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane Hašku, postoj ČSSD?

Michal HAŠEK, 1. místopředseda ČSSD: 

Promiňte, já ještě jednu větu, paní Drtinová. Víte, ono ve skutečnosti, když v pátek někdo odejde ze sněmovny, tak nohama hlasuje pro vládu, protože sníží kvorum. Já připomínám, že pro důvěru vládě není potřeba 101 hlasů, ale nadpoloviční většina přítomných členů sněmovny. To jenom taková krátká ústavně-právní poznámka. Samozřejmě, že sociální demokracie v případě, že pan Nečas…

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Samozřejmě, že právě proto jsme se takto ptali, pane místopředsedo.

Michal HAŠEK, 1. místopředseda ČSSD: 

Tak. Přestoupí před Poslaneckou sněmovnu … Ano, slyšeli jsme reakce vládních poslanců. Jakmile předstoupí pan Nečas před Poslaneckou sněmovnu a bude žádat o důvěru, koneckonců my jsme ho k tomu vyzvali v téhle situaci, nikdo se nám nemůže divit, tak logicky sociální demokracie bude hlasovat proti důvěře Nečasově kabinetu. Bude to totiž eventuálně důvěra pro kabinet, který nerespektuje výsledky voleb. Bude to důvěra pro kabinet, který bude vládnout už jenom proto, aby ministři seděli ve svých křeslech. Já si myslím, že už nikdo nevěří pohádkám o tom, že oni chtějí dělat další reformy. Oni potřebují prosadit církevní restituce, oni potřebují zprivatizovat důchodový systém, mohl bych uvést celou řadu dalších příkladů a tomu chce sociální demokracie jednoznačně zabránit.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Poslední otázka. Podle ČSSD skutečně žádné jiné čisté řešení než předčasné volby nejsou?

Michal HAŠEK, 1. místopředseda ČSSD: 

My jsme přesvědčeni o tom, že v současné politické situaci, v době, kdy slovo premiéra neplatí ani 72 hodin, dříve to vyčítal Věcem veřejným, dneska se tak Petr Nečas a celá ODS chová, bohužel, stejně, tak neexistuje jiná možnost než dohoda politických stran o rozpuštění sněmovny a vypsání nových voleb v co nejdřívějším termínu.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Děkuji vám všem za účast v této diskusi. Na shledanou.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu ODS:

Na shledanou.

Jan FARSKÝ, místopředseda poslaneckého klubu TOP 09:

Na shledanou.

 

štítky: #