Z médií

Vláda svými opatřeními zvyšuje deficit

27. dubna 2016 / tisková zpráva

Vláda dnes projedná aktualizaci konvergenčního programu. Sama v něm přiznává, že rekordní hospodářský růst v loňském roce byl zapříčiněn končícím obdobím pro čerpání evropských fondů a klesající cenou ropy.

 
V letošním roce dojde k poklesu růstu HDP na 2,5 %. V rekordních loňských investicích se navíc ukrývá účetní operace spočívající v započtení celé částky za pronájem gripenů během jediného čtvrtletí. Konvergenční program tak vykresluje rozpor mezi obrazem prezentovaným představiteli vlády a realitou. 
 
Sama vláda v materiálu navíc přiznává, že svými kroky zvyšuje deficit státního rozpočtu. Kdyby nepřijímala žádné zákony s dopadem na rozpočet, deficit by byl v následujících třech letech o 0,3 – 0,7 % HDP nižší.  
 
„Schodek sektoru vládních institucí by bez diskrečních opatření byl v roce 2017 o 0,3 % HDP nižší, v roce 2018 o 0,5 % HDP nižší a v roce 2019 o 0,7 % HDP nižší. Obdobný obrázek dostaneme i po očištění celkového salda o vliv cyklu a jednorázových opatření.“ Zdroj: Konvergenční program ČR, str. 15

štítky: # #