Z médií

Vládní koalice ve sněmovně nepřipustila schválení programu schůze k mýtnému systému

28. ledna 2016 / rozhovor v médiích

Hostem diskusního pořadu ČRo – Radiožurnálu byl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Celý rozhovor se Zbyňkem Stanjurou si můžete poslechnout v archivu ČRo.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

Vládní koalice dnes ve sněmovně nepřipustila schválení programu schůze k mýtnému systému. Mimořádnou schůzi si přály opoziční ODS a TOP 09. Vládě vyčítají, že se soutěží na provozovatele mýtného systému nepohnula za více než dva roky ani o krok. Jaroslav Faltýnek, předseda poslaneckého klubu hnutí ANO je naším hostem. Dobrý den. 

Jaroslav FALTÝNEK, předseda poslaneckého klubu /ANO/:

Hezké poledne. 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

A do Sněmovny zdravím také Zbyňka Stanjuru, předsedu poslaneckého klubu ODS a bývalého ministra dopravy. Hezký den i vám. 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu a bývalý ministr dopravy /ODS/:

Dobrý den. 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

Pane Faltýnku, proč jste nepodpořili program schůze? 

Jaroslav FALTÝNEK, předseda poslaneckého klubu /ANO/:

My jsme ho nepodpořili proto, protože primárně ta kompetence, jak řešit mýto, je v roli exekutivy, to znamená, že je to zodpovědnost ministerstva. Ale na druhé straně vlastně ty hlavní věci, které měly zaznít, tak zazněly a já za sebe, i jsem to řekl při jednání sněmovny, vítám, že opozice se postavila konstruktivně k tomuto problému a že v podstatě nabídla určitou pomoc při řešení, jak vybírat mýto od 1. ledna 2017 a tady je potřeba říct jednu zásadní věc, že celý ten problém a i ta dnešní debata vlastně to ukázala, je založen na začátku, kdy byla uzavřena smlouva v roce 2006, která vlastně nemá konec. A stávající provozovatel vlastně nemá v této smlouvě vůbec ošetřeno, že by měl, a jak, předat ten systém při výběru nového provozovatele. 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

Pane Stanjuro, jak vy se stavíte k tomu, že koalice program schůze nepodpořila? Mrzí vás to? 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu a bývalý ministr dopravy /ODS/:

Je to samozřejmě škoda, protože se mohli zapojit do debaty další kolegové z jiných stran, členové hospodářského výboru, kteří tu šanci neměli. Já, který jsem vybaven přednostním právem, jsem tu možnost měl. Podle mě jsme vystoupili věcně, citoval jsem de facto jenom vládní materiály a mediální vystoupení vládních politiků, i jsem ukázal, že se neustále mění metoda, termíny, odkládá se to. Ale současně jsem deklaroval náš zájem na tom, aby se mýto vybíralo po 1. lednu roku 2017 a nabídl jsem přenesení té debaty z půdy ministerstva dopravy, které to podle mě nestíhá a nezvládá, na půdu Poslanecké sněmovny, kde by mohl být nějaký společný tým zástupců jednotlivých politických stran a nezávislých expertů. Tak je to škoda, protože si myslím, že ta debata by nebyla konfrontačně, nebyla by příliš dlouhá, jenom jsme do ní bohužel nemohli zapojit někteří další poslanci. My jsme měli připravená nějaká usnesení právě v tomhle tom duchu nabídka pomoci vládě s tím, jak ten proces zvládnout, protože já se obávám, že exekutivně to už prostě nepůjde a že budeme muset hledat nějaké legislativní řešení. Ale je to v zásadě jedno, jestli tak formálně jsme o tom debatovali, nebo nehlasovali, ta nabídka… 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

Rozumím… 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu a bývalý ministr dopravy /ODS/:

Platí i bez toho hlasování o usnesení. 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

Pane Faltýnku, my jsme slyšeli teď, že to ministerstvo dopravy nezvládá. Budete se zastávat Dana Ťoka, ministra dopravy za vaši stranu? Vaše hnutí. 

Jaroslav FALTÝNEK, předseda poslaneckého klubu /ANO/:

Určitě ano. Já jsem to tady řekl na začátku i dneska v Poslanecké sněmovně, že ten problém vlastně je zakopán na začátku, že byla špatně uzavřena smlouva, která nemá koncovku a bohužel ti ministři, a dneska to tam vyjmenoval vlastně kolega Kováčik, vlastně Bendl, Slamečka, Bárta, Šmerda, Dobeš, i zde přítomný kolega Stanjura, Žák, Prachař, Ťok vlastně nebyli schopni kvůli tomu, že ta smlouva nemá koncovku, ten problém vyřešit. A já znovu opakuju, my jsme rádi, a teď jsem hovořil s panem ministrem, který bere prostě tu nabídku ze strany opozice, nebo zejména ze strany ODS ke spolupráci, osloví vlastně v nejbližší době kolegy, kteří se tímto problémem zabývají a bude se snažit společně vlastně i s opozicí tento problém vyřešit tak, aby se od 1. ledna 2017 vybíralo mýto v České republice, je to 10 miliard korun, a to je obrovská částka a ještě já dodávám, za pokud možno nižších nákladů než dneska, protože dneska ty náklady na výběr mýta tak, jak byly nastaveny na začátku, jsou na úrovni 20 %, jsou státy, kde ty náklady jsou nižší, ale teda jsou státy, kde jsou vyšší, jako třeba Slovensko. Takže toto pan ministr Ťok bere jako nabídnutou ruku ke spolupráci a já věřím tomu, že to využije. 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

Na druhou stranu, pane Stanjuro, Dan Ťok dnes v Poslanecké sněmovně řekl, že příprava tendru na nového provozovatele mýtného trvá 4-5 let a že si toho museli být jeho předchůdci vědomi a přesto nekonali. I vy jste byl předchůdcem Dana Ťoka. Tak souhlasíte s tím, že se málo konalo v té době, že vlastně se mělo začít s tou přípravou toho tendru daleko dřív, jak říká Dan Ťok, před 4-5 lety? 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu a bývalý ministr dopravy /ODS/:

Já můžu hodnotit jenom své vlastní účinkování 6měsíční… 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

Vy jste od prosince 2012 do července 2013 ministrem. 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu a bývalý ministr dopravy /ODS/:

Ale v červnu padla vláda a poslední měsíc, já myslím, že je politická slušnost, že vláda v demisi už nepřijímá žádná strategická rozhodnutí. Já jsem měl připraven materiál ohledně rozsahu zpoplatnění dálnic a silnic v České republice právě po prvním 2017. V okamžiku, kdy premiér podal demisi, tak si myslím, že je politicky neprozíravé, aby vláda v demisi činila tak závažná rozhodnutí. Myslím… 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

A vaši předchůdci mohli něco udělat více? 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu a bývalý ministr dopravy /ODS/:

Já chci říct, že, že za posledních 7 let jsem byl jediný ministr ODS v délce 6 měsíců, ale na druhé straně, já jsem říkal dneska v rozpravě, že mě těší, jak oceňují mé schopnosti kolegové ANO, protože jim se za 24 měsíců nepovedlo nic, žádný posun a přitom říkají, že já jsem to měl zvládnout za 6. Tak mě ta důvěra těší. Ale říkám, padla vláda, kdyby ta vláda měla šanci dokončit svůj řádný mandát do června 2014, tak si myslím, že v této chvíli ministr Ťok vybírá mezi nabídkami na ten velký tendr. To se bohužel nestalo. Nicméně nemá cenu podle mého názoru jít do roku 2005, 2006, znovu vést politické zápasy, které vedli naši předchůdci před 12 roky… 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

Ano, pojďme se podívat do budoucnosti… 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu a bývalý ministr dopravy /ODS/:

Přesně tak. 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

Co tedy nastane? Pane Stanjuro, když už máte slovo, tak pokračujte, co nastane podle vás, jaká je teď ideální varianta toho, jak ten problém zachránit? 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu a bývalý ministr dopravy /ODS/:

Zaprvé, a to je to nejdůležitější, nachystat nový velký tendr. Napsat zadání, stát musí definovat, co vlastně chce po těch uchazečích, řekne, co chce, které komunikace se zpoplatní, řekne, co má v majetku a osloví firmy. Ten tendr, když bude férový, tak nám přinese výsledek. Ten se ale určitě nestihne do konce letošního roku. To znamená druhý úkol, ten je sice aktuálnější, ale méně důležitý v tom dlouhodobém horizontu, je, co bude po 1. lednu 2017. V této chvíli bychom měli nejdřív zanalyzovat legislativu, protože podle mě není možné bez nějaké změny zákona prolongovat stávající smlouvu. Ten čas se bohužel ztratil za ty poslední 2,5 roku a k tomu my jsme připraveni, protože opravdu není naším zájmem to heslo: čím hůře, tím lépe pro opozici. A já myslím, že jsme schopni přijmout nějaké řešení, pokud budeme dostatečně kreativní, nebudeme se bát odvážných řešení. Ale to klíčové, nachytat ten velký tendr. A ten vítěz tady bude fungovat a to fungování přesáhne tři volební období. Proto říkám, že to není věc jedné vlády… 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

A proto chcete… 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu a bývalý ministr dopravy /ODS/:

Jedné opozice. 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

Proto chcete spolupracovat. Pane Faltýnku, vy souhlasíte s tím, co jsme teď slyšeli od pana Stanjury? Tohle je cesta? 

 

 

Jaroslav FALTÝNEK, předseda poslaneckého klubu /ANO/:

V zásadě ano. Já se domnívám, že to, že to je cesta. Já bych to možná otočil, je potřeba teď rychle se sejít a právě vymyslet ten způsob, jak prodloužit smlouvu se stávajícím provozovatelem na nezbytně dlouhou dobu, ale současně si sednout ke stolu a bavit se na té politické úrovni o rozsahu zpoplatnění, protože rozsah zpoplatnění je zásadní pro směřování toho dalšího tendru. A tam my dneska víme, a zaznělo to i ve sněmovně, když ne všichni kolegové s tím souhlasili, že pokud nebudeme chtít zpoplatňovat další komunikace, zejména těch nižších tříd, tak je to výhodnější pro stávající technologii mikrovlnnou, pokud budeme chtít zpoplatnit, jako je třeba na Slovensku i komunikace jiných tříd, než dálnice a jedničky, tak je to výhodnější pro tu satelitní technologii. A tohle si musíme vydiskutovat, jak v rámci koalice, tak potom i s opozičními kolegy. A toto je podle mě jako zásadní než spustíme ten velký neutrální tendr na výběr nového provozovatele, který určitě bude přesahovat více volebních období než jedno. V tom má pan Stanjura pravdu. 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

Jaroslav Faltýnek, Zbyněk Stanjura. Pánové, děkuju do Poslanecké sněmovny. Na shledanou. 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu a bývalý ministr dopravy /ODS/:

Děkuji za pozvání, na shledanou. 

Jaroslav FALTÝNEK, předseda poslaneckého klubu /ANO/:

Také děkujeme. Na shledanou. 

štítky: # #