V centru Opavy jsou dvě budovy v nejhorším stavu. Obě patří státu.

6. 12. 2018

Interpelace ministra kultury Staňka ve věci rekonstrukce Blücherova paláce v Opavě na 24. schůzi Poslanecké sněmovny 6. prosince 2018.
  

Než půjdu podrobněji k té interpelaci a zejména k odpovědi, pro ty, kteří neznají krásnou Opavu, máme tam v centru městskou památkovou zónu, mnoho krásných staveb. Kolem městské památkové zóny je prstenec parků, které zřídili naši předchůdci už v 18. století na místě původních hradeb. A v tom centru jsou zcela bezkonkurenčně dvě budovy v nejhorším stavu. Obě patří státu. Jedna patří České poště, ta se snaží toho objektu neúspěšně už nějakou dobu zbavit. A druhá, a to je ještě horší, jedná se o kulturní nemovitou památku, kterou má ve správě Slezské zemské muzeum, které patří pod Ministerstvo kultury. Myslím, že je do nebe volající, když nemovitá kulturní památka v samotném centru městské památkové zóny, která patří do resortu Ministerstva kultury, je v takovém stavu. Proto jsem interpeloval pana ministra, který je samozřejmě ve funkci velmi krátce a nenese odpovědnost za ten stav, ve kterém se památka nachází. Nicméně z těch odpovědí je klíčová odpověď na poslední otázku. Neexistuje žádný časový harmonogram opravy této nemovité památky. A to je věc, která by se měla změnit a k tomu už kompetenci pan ministr kultury bezesporu má. V tom Blücherově paláci je dneska depozitář. Musím říct, že veškeré přípravné práce na rekonstrukci Blücherova paláce probíhaly za minulého vedení Slezského zemského muzea. Nechci zatěžovat vás všechny, že bych tu odpověď četl podrobně, koho to zajímá, je tam v odpovědi pana ministra i konkrétní sled kroků, které byly učiněny ze strany Slezského zemského muzea.
 
Je evidentní, že ty rozhodující kroky se děly do roku 2015. Od té doby ta otázka vlastně stagnuje. Klíčové je postavit nový depozitář, a to za palácem Razumovských, také v městské památkové zóně, resp. na samém kraji městské památkové zóny, protože nejprve se musí sbírkové předměty přestěhovat a pak se může Blücherův palác opravit.
 
Taková dlouholetá výmluva byla - nemůžeme opravovat, protože je to plné sbírkových předmětů. Proto minulý ředitel Slezského zemského muzea připravil práce, proběhla studie, různé přípravné práce, z dotace statutárního města Opavy, chci podotknout.
 
Pane ministře, my v městské památkové zóně máme nejvýznamnější kulturní instituce našeho města. Všechny jsme opravili vysokým nákladem převážně za pomoci evropských zdrojů, ať už to bylo Slezské divadlo, Obecní dům, což byl dům, který patřil Komerční bance, město jej vykoupilo, zrenovovalo, dnes se jmenuje Obecní dům. Je to další místo, kde probíhají kulturní akce, ať už je to Dům Petra Bezruče, což je bývalé sídlo Hospodářské komory z první republiky, také renovované z prostředků města. Takže se nedá říci, resp. je tady vidět ten obrovský rozdíl v přístupu k cenným historickým budovám a k budovám, ve kterých probíhá kulturní život v Opavě, podstatný rozdíl ze strany města Opavy, které tam dlouhodobě investuje a dnes ty domy jsou renovovány a opravdu tam probíhají kulturní akce tak, jak mají, a přístupem státu.
 
Musím říci, že čtu neustále o investičním plánu vlády, výjezdy do regionů, aby se to zmapovalo, tři bilióny, tři a půl biliónu. Tady je konkrétní památka v dezolátním stavu a já bych chtěl položit doplňující otázky panu ministrovi. Za prvé, zda on osobně podpoří výstavbu nového depozitáře, protože bez toho se nepohneme. Tam ty přípravné práce byly učiněny. Já bych pozval pana ministra do Opavy, nemusí tam jet se mnou, ale ať se na to na místě podívá. Ať také zpovídá vedení Slezského zemského muzea, proč ta akce vlastně už čtyři roky spí. Odpověď, že to v roce 2017 bylo schváleno a zařazeno do plánu investice, zpracování projektové dokumentace, to je hrozně málo. Já jsem se dočetl v té odpovědi, že v současné době probíhá soutěž na administrátora veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace. Mně to přijde nenormální, ať už muzeum nebo Ministerstvo kultury že není schopno samotné zorganizovat soutěž ne na dodavatele dejme tomu zakázky za 200 miliónů, ale na projektovou dokumentaci hledáme nějakého administrátora.
 
Já mám pocit, že se to jen oddaluje, oddaluje, oddaluje, což ve skutečnosti znamená, že se ta stavba také prodražuje. V pozemním stavitelství ceny stavebních prací razantně stoupají za poslední období, už dávno se nedá vysoutěžit zakázka za cenu nižší než je v projektové dokumentaci v pozemním stavitelství, nemluvím o dopravních stavbách. Tam je situace trošku jiná.
 
Já bych chtěl, aby pan ministr nebral tu interpelaci jako kritiku, ale spíš jako apel a žádost o pomoc, protože je to opravdu ostuda státu. Tam kolem té budovy je většinou napsáno: Přejděte na druhou stranu, přejděte na druhý chodník, chůze kolem na vlastní nebezpečí. V samotném centru městské památkové zóny. A tentokrát to není nějaký neznámý soukromý majitel, který se o památku nestará. V tomto případě je to Ministerstvo kultury a jeho instituce.
 
Já nebudu navrhovat nesouhlas s odpovědí, já spíše budu apelovat na pana ministra. My jsme o tom už spolu mluvili neformálně. Věřím, že se to posune dopředu a že se zpracuje projektová dokumentace nejprve na výstavbu nového depozitáře, protože nejdříve se sbírkové předměty musí přestěhovat a poté se bude rekonstruovat samotný Blücherův palác.
 
Děkuji za odpověď, pane ministře.
 
Zbyněk Stanjura
   

« zpět na přehled