Události komentáře: Rekordní nezaměstnanost

10. 2. 2014; ČT24

Videozáznam pořadu naleznete zde.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
629 tisíc, přesně tolik lidí bylo v lednu letošního roku bez práce. A právě toto číslo je českým smutným rekordem. Co s tím? Jak to zlepšit? A co chystá vládní koalice, aby lidé měli práci? Začínají Události, komentáře, dobrý večer. Fronty na úřadech práce se jen za poslední měsíc rozrostly o dalších 32 tisíc uchazečů. Leden patří tradičně k měsícům s nejvyšší nezaměstnaností. Toto je ale rekordní.

Vanda KAŠOVÁ, redaktorka
--------------------
Pohled do zákulisí téhle restaurace odráží současnou ekonomickou situaci v Česku. Příbory jsou nachystané, místa u stolů ale zůstávají prázdná. Ani v čase oběda v tomhle podniku v centru Ostravy plno není.

redaktorka
--------------------
Ještě loni prodali v této restauraci každý den přes 150 meníček, dnes jsou rádi, když je jich aspoň 100.

Vanda KAŠOVÁ, redaktorka
--------------------
Jen v Moravskoslezském kraji přibyly za poslední měsíc 3 tisíce lidí bez práce. Nejvíc těch, co mohou nastoupit ihned právě v Ostravě.

František DVOŘÁČEK, provozovatel restaurace Spolek
--------------------
Všude se šetří a je hodně nezaměstnaných lidí, lidí, kteří loni ještě dělali, dneska už nedělaj.

Vanda KAŠOVÁ, redaktorka
--------------------
Podobně jako téhle hospodě se v poslední době dařilo i tuzemskému hospodářství, a to se odráží i na trhu práce. Počet nezaměstnaných rekordně roste. V lednu se dostal dokonce přes 629 tisíc lidí. Problémy mají třeba lidé bez vzdělání nebo absolventi.

Jaroslav KUNC, Úřad práce Ústí nad Labem
--------------------
Třetí skupina jsou potom služby, prodavačky a číšníci. Ti lidé třeba ani až tak nemají zájem na ta místa, která jsou nabízena a která bývají často, řekl bych, mzdově podprůměrně hodnocena, nechtějí nastupovat.

Vanda KAŠOVÁ, redaktorka
--------------------
Alespoň nějakou práci by ráda našla tato žena ze severu Moravy. Místo nemá od července.

nezaměstnaná
--------------------
My v starším věku, od těch 50 let a nad 50 už si sháníme práci těžce.

Vanda KAŠOVÁ, redaktorka
--------------------
Ve stejném věku je i Marie Hauková. I ona práci hledala marně. Teď ale měla štěstí. V brněnské textilní firmě mohla nastoupit díky státní podpoře. Dřív pracovala v prodejně elektroniky. Její nová pozice - příprava v přádelně.

Marie HAUKOVÁ
--------------------
Když jsem nastoupila, tak jsem si myslela, že se to nikdy nenaučím. No, takže náročný to je.

Karel POKORNÝ, personální ředitel, Nová Mosilana
--------------------
Paní, jakmile se zapracuje, což jí jde zatím poměrně dobře, tak předpokládáme, že tady u nás vydrží až do důchodu.

redaktorka
--------------------
Brněnská textilka zaměstnala díky programu 55+ zatím jednu pracovnici. Protože se osvědčila, firma plánuje přijmout další.

Vanda KAŠOVÁ, redaktorka
--------------------
A naději mají i další nezaměstnaní. Ekonomice se začíná dařit a optimističtější jsou už i podnikatelé.

František DVOŘÁČEK, provozovatel restaurace Spolek
--------------------
Musíme to vydržet a věříme, že se to zlepší.

Vanda KAŠOVÁ, redaktorka
--------------------
A i když podle ekonomů potrvá zhruba rok, než se to výrazněji projeví na trhu práce, i tahle restaurace by se časem mohla zase zaplnit. Krajské redakce a Vanda Kašová, Česká televize.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
A já zdravím a vítám Milana Štěcha, předsedu Senátu. Dobrý večer.

Milan ŠTĚCH, předseda Senátu /ČSSD/
--------------------
Dobrý večer.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
A ve studiu Zbyňka Stanjuru, předsedu poslaneckého klubu ODS. Dobrý večer i vám, pane předsedo.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/
--------------------
Dobrý večer.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Pane předsedo Štěchu, ta nezaměstnanost - 630 tisíc lidí, to je poměrně obrovské číslo. Nicméně v těch statistikách je také ještě jedno číslo, a to je, že oproti prosinci se zvednul počet volných míst o 1200. Není tohleto koneckonců pozitivní signál?

Milan ŠTĚCH, předseda Senátu /ČSSD/
--------------------
Já v toto číslo příliš nevěřím. Ono většinou bývá vykazováno nějaké číslo, které někdo může považovat za optimistické. Já ho nepovažuji, ale většinou ty pracovní místa, když se dotazujete, k dispozici nejsou. Pro mě je alarmující a velmi, velmi špatná zpráva to hrozné číslo 630 tisíc.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Dobrá, to znamená, že ten trend, který by se měl ukázat, to znamená, že narůstá počet volných míst, vy tam nevidíte?

Milan ŠTĚCH, předseda Senátu /ČSSD/
--------------------
Ne, nevidím. Já v ty místa, popravdě řečeno, nevěřím. Ano, nějaké místa budou volná, ale to budou místa, kde, popravdě řečeno, když člověk nastoupí, tak se prakticky neuživí, anebo není ani možná zájem, aby to místo bylo obsazený.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Pánové, pane předsedo Stanjuro, asi se shodneme na tom, že problém nezaměstnanosti je samozřejmě velký problém, ale také problém určitých specifických skupin, jako jsou třeba matky po mateřské dovolené, popřípadě zaměstnanci 50+ nebo absolventi. Která z těch skupin podle vás je nejohroženější a vláda by se jí měla zabývat úplně jako první?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/
--------------------
Tak já myslím, že z těch statistik jasně vyplývá, že nejohroženější jsou lidé nad 55 let, to je 55+. Tam ta nezaměstnanost je skoro dvě třetiny. To si myslím, že je nejohroženější skupina a tam bychom měli společně napřít svoji pozornost nejvíce. Pak si myslím samozřejmě, že potřebujeme pomoct zejména maminkám, ale i otcům, kteří se vracejí z rodičovské dovolené, aby oni měli šanci získat pracovní místo a jsou nástroje, jak jim, jak jim pomoci, například podporou zkrácených úvazků, nebo to jsou ty nové formy zaměstnávání, jako práce na zavolanou nebo sdílení pracovního místa. To jsou všechno nástroje, kterými můžeme pomoct. Já chci hlavně říct, že pracovní místa vytváří soukromý sektor a vláda a parlament mohou některými opatřeními zlepšit podmínky, na druhé straně některými opatřeními mohou výrazně zhoršit podmínky pro podnikání a pro vytváření pracovních míst a my bychom se měli soustředit na tu první oblast a vyvarovat se té druhé, to znamená těch kroků, které zhoršují konkurenceschopnost našich firem a tím pádem snižují počet pracovních míst.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Pojďme konkrétně tedy k těm opatřením. Zeptám se vás, pane předsedo Štěchu, za prvé, předpokládám, že asi budete souhlasit s tou definicí 55+, to znamená, že to je nejohroženější skupina, a co vaše vláda nebo koaliční vláda vlastně chystá pro tuto skupinu?

Milan ŠTĚCH, předseda Senátu /ČSSD/
--------------------
Tak nezaměstnanost je jako vážná nemoc. Takže je potřeba určit diagnózu, příčiny. Příčiny známe, jsou celosvětové, které my jenom nepatrně můžeme ovlivnit, skoro vůbec, pak jsou tady česká, česká specifika, a to znamená ty chyby, které byly v minulosti učiněny, zejména je to restriktivní vládní politika, škrty, zvyšování DPH, to vytvořilo atmosféru, kdy lidé nevěří v to, že bude práce, 52 % lidí se bojí, že ztratí práci. A to je velmi špatná atmosféra. Takže my v programovém prohlášení budeme mít věci, které jsou v koaliční smlouvě, které se týkají podpory samozřejmě podnikání, to znamená zvýšit ty činnosti, kde je možnost větší přidané, přidané hodnoty, to znamená, aby byla větší pracnost, investice do bydlení, zejména zateplování, pak je to takové akce, které pomůžou udržet vodu v krajině, jsou to otázky týkající se dopravní infrastruktury. Samozřejmě podpora vývozu, protože my jsme v některých regionech v posledních 6, 8 letech vyklidili prostor, to znamená obnovit dynamickou činnost CzechTrade, obnovit ekonomickou diplomacii při našich zastupitelských úřadech a prostě musí to být směsice. Ale na druhou stranu nesmíme zapomínat, že my patříme mezi tři nejprůmyslovější země Evropy. A kde máme největší rezervy, kde prostě se odchylujeme a kde máme také možný zdroj zaměstnanosti, je rozvoj služeb, jak soukromých, tak i veřejných. A na to se v minulosti velmi zapomínalo a domnívám se, že tady je největší možnost, jak tu zaměstnanost u nás zvýšit, to znamená, nezaměstnanost ponížit.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Pane předsedo Stanjuro, slyšel jste to sám. Vaše chyby, DPH, škrty, na druhou stranu recepty jako zateplování, voda v krajině. Pomůže tohleto nezaměstnanosti?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/
--------------------
Já myslím, že to jsou velmi obecné recepty. Nic konkrétního jsem od pana předsedy Štěcha neslyšel. Já si myslím, že máme lepší recepty, konkrétnější, které by mohly, mohly pomoct rychleji. Já už jsem říkal, podpora zkrácených úvazků, daňové zvýhodnění těch firem, které zaměstnají člověka minimálně na jeden rok, který byl alespoň 6 měsíců na úřadu práce, snížení sociálních odvodů pro firmu, která zaměstná maminku či otce z rodičovské dovolené či člověka, který se stará o svého příbuzného, se třetím nebo čtvrtým stupněm postižení. Myslíme si, že v oblasti veřejných investic, že je potřeba zjednodušit stavební zákon a zjednodušit zákon i zadávání veřejných zakázek, aby ..., tak aby stát opravdu měl možnosti připravit a provést své investice. Ty by měl směřovat zejména do těch regionů, kde je největší nezaměstnanost, ať už je to Moravskoslezský kraj nebo ústecký region. Myslíme si, že by se mělo znovu zavést veřejná služba, aby lidé si ponechali své pracovní návyky ...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Pardon, já se omlouvám, pane předsedo, ale ...

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/
--------------------
Ano.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
... není spousta těch věcí, nebo neměli jste možnost, a teď samozřejmě nemluvím o veřejné službě, ale o těch ostatních věcech, zjednodušené věci, zkrácené úvazky a tyhlety ..., nebyla to věc, kterou jste mohli jako vláda prostě už v minulosti schválit?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/
--------------------
Mnoho, mnoho kroků jsme zavedli, některé jsme nestihli, některé nás nenapadly, někdy jsme chybovali. Já si myslím, že tohle musíme férově přiznat, že nemůžeme říkat, že jsme všechno dělali dobře a teď nová vláda udělá to všechno špatně. Já myslím, že to je největší problém České republiky a měli bychom hledat společně ty recepty, které by mohly pomoct podpoře podnikání. Protože znovu zopakuji, že pracovní místa vytvářejí pouze ..., se vytvářejí pouze v soukromém sektoru. Ale byl to velký boj třeba o to, abychom zpružnili pracovní trh, abychom trošku ty striktní pravidla zákoníku práce uvolnili. Protože samozřejmě firmy a zaměstnavatelé mají obavu při tom nejistém hospodářském vývoji zaměstnávat, zaměstnávat nové zaměstnance a my jsme vlastně třeba prosadili nová pravidla, kolik platů odchodného mají lidé, kteří nově nastoupí do práce. Musíme povzbudit ty firmy, aby měly, aby neměly tak velké obavy a neměly tak velké náklady, pokud nebude práce a to pracovní místo opět zanikne.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Pane předsedo Štěchu, jeden konkrétní detail. Často se mluví o tom, že za nezaměstnaností nebo nárůstem nezaměstnanosti stojí také zvyšování minimální mzdy. Koneckonců ta byla v minulém, minulém roce zvýšena. Ve vašem návrhu koaliční smlouvy se píše dokonce, že chcete zavést na 40 % průměrné mzdy. Řekněte mi, nepovede ale tohleto k další nezaměstnanosti?

Milan ŠTĚCH, předseda Senátu /ČSSD/
--------------------
Prosím vás, já musím říci slovo "hloupost". Toto je skutečně "hloupost", protože je naprosto jasné, že země, který mají nejvyšší, nejvyšší minimální mzdy, většinou mají nejnižší nezaměstnanost, protože také důležitá je kupní síla obyvatel. A jde o to, aby ta mzda byla kryta produktivitou práce. S tím souhlasím a my u nás tyto ukazatele máme velmi dobře ... dobrý. A to, co říkal pan Stanjura, všechny ty věci, které oni se pokoušeli 8 let jako recept uvádět v život, tak ty nová pracovní místa nevytvoří! Limitující je počet zakázek v průmyslu. A já si myslím, že náš průmysl dělá maximum, co dělat může. Já věřím, že ještě možná nějaká, nějaký prostor je zejména v tom vývozu do těch teritorií, které jsme v minulosti vyklidili, nebo kde jsme i politikou, chybnou politikou zbytečně narazili na odpor, ale hlavní prostor je v oblasti služeb. Podivte se na ty podíly, kolik u nás dělá zpracovatelský průmysl, je to přes 50 % na tvorbě HDP. A v tom se právě lišíme od zbytku světa, zejména, zejména Evropy. Takže, čím nižší mzda, to vůbec neznamená, že bude větší zaměstnanost. Země, který mají nejnižší mzdy, mají také nejvyšší, nejvyšší nezaměstnanost. Takže já nevolám po skokovém zvyšování mezd, ale volám po trvalém ...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Tak pane Stanjuro, o krátkou reakci vás poprosím.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/
--------------------
Tak já myslím, že jsme země s průmyslovou tradicí a že bychom si to měli uchovat jako svoji konkurenční výhodu. Nesmíme ovšem zhoršovat konkurenceschopnost našich firem. Kolegové pana Štěcha v Evropském parlamentu hlasovali minulý týden pro další zvýšení podpory obnovitelných zdrojů. Už tak máme extrémně zatížené jak naše firmy, tak naše domácnosti. Doufám, že premiér Sobotka v březnu na Evropské radě k tomu nepřistoupí a nepřistoupí a nebude nadále vytvářet a zvyšovat další, další náklady. Já si myslím, že opak je pravdou. Při tom opravdu vysokém čísle 630 tisíc lidí, a opravdu si myslím, že to je největší problém, který máme v České republice, tak já už se nechci vracet a konfrontačně říkat, co kdo udělal před 5, před 10 lety, ale spíš hledat řešení. Nicméně to navyšování minimální mzdy samozřejmě povede k dalšímu tlaku na snižování počtu pracovních míst. Takže není to pouze těch 100 tisíc lidí, kteří pobírají minimální mzdu, ale pak jsou tady desetitisíce a statisíce dalších, kteří se blíží té minimální mzdě. V okamžiku, kdy snížíte, když zvýšíte tu minimální mzdu, tak samozřejmě ohrožujete tyto lidi. Když se podíváte na statistiku úřadů práce, tak nejhůř hledají zaměstnání lidé se základním vzděláním, a to jsou ti, kteří často pobírají minimální mzdu nebo mzdu blízkou minimální mzdě. Tak ten recept je velmi nebezpečný a vyžene další lidi na úřady práce.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Ta nezaměstnanost, to není jenom číslo nebo jenom jedno číslo, ale je to problém a problém i konkrétních regionů, třeba Ústeckého kraje, kde v lednu bylo bez práce 12 % lidí. A já zdravím hejtmana právě Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka. Dobrý večer.

Oldřich BUBENÍČEK, hejtman, Ústecký kraj /KSČM/
--------------------
Dobrý večer.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Pane hejtmane, z toho, co tady zaznělo, z těch receptů, můžu zmínit například to zateplování, popřípadě jaksi voda, ... zadržování voda v krajině nebo na druhé straně zkracování úvazků. Je něco, co vám konkrétně a vašemu kraji by pomohlo? Co byste uvítal?

Oldřich BUBENÍČEK, hejtman, Ústecký kraj /KSČM/
--------------------
No, tak u nás v kraji, když to řekneme upřímně, uvítáme cokoli, co přinese nová pracovní místa a co se ..., co nám přinese snížení té obrovské nezaměstnanosti, protože v kraji, který má zhruba 825 tisíc obyvatel, když je úředně evidováno 68 tisíc lidí bez práce, a to je úředně, takže kolik jich je ve skutečnosti, to nikdo neví, takže my, upřímně řečeno, si moc vybírat nemůžeme. U nás jsou možnosti i například, s čím přišel bývalý ministr zemědělství, je to otázka obnovy krušnohorských lesů. To je věc, kde ta náhradní výsadba, která se tam dělala zhruba před 30 lety, odchází a nyní je potřeba ty lesy na tisíci hektarech zalesnit a udělat tam už takovou tu trvalou, trvalou výsadbu. Samozřejmě otázka protipovodňových opatření může přinýst také práci, ale my bysme potřebovali, aby se i rozvíjelo stavebnictví, protože přece jenom ve stavebnictví je řada pracovních příležitostí právě, co bylo řečeno, i pro lidi se základním vzděláním a těch bohužel v našem kraji je téměř 40 % mezi těmi úředně evidovanými nezaměstnanými.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Pane hejtmane, ale když mluvíte o těch opatřeních, tak v roce 2008, tuším, vy jste byl zvolen předsedou výboru pro výchovu, vzdělávání a právě zaměstnanost. Řekněte mi, co vy osobně jste tedy udělal pro to, abyste nevyjmenovával jenom to, co je potřeba udělat, ale co jste skutečně udělal?

Oldřich BUBENÍČEK, hejtman, Ústecký kraj /KSČM/
--------------------
No, tak my jsme se zaměřili v tom výboru hlavně v otázce školství na preferenci učebních oborů, které byly nedostatkové, na pomoc nebo na větší, řekněme, zajímavost, aby děti chodily na technické obory, protože na gymnáziích máme dětí hodně, ale my je potřebujeme právě na průmyslovky a na ty technický věci. Teď po malém přehodnocení máme momentálně 12 učebních oborů, které jsou preferovány, děti tam můžou dostat určité stipendium, můžou dostat i odměnu za, pokud skončí vysvědčení s, tedy s vyznamenáním. Takže my jsme se tam zaměřovali hlavně na tuto oblast a samozřejmě jsme tam zvali představitelé úřadů práce, s kterými jsme tedy konzultovali tu situaci a právě přes ně jsme se snažili hlavně to školství, které obory jsou na trhu žádoucí a které bychom mohli, řekněme, preferovat.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Řekněte mi z vaší zkušenosti, jak to zabralo, nebo jak to funguje? Má to nějaké výsledky?

Oldřich BUBENÍČEK, hejtman, Ústecký kraj /KSČM/
--------------------
Tak určité výsledky jsou. Na druhou stranu si musíme říct upřímně, že by byly fronty žadatelé na ty preferované obory, to také není. Přitom si myslím, že třeba takový šikovný truhlář, pokud o to má zájem, vyučí se, tak má naprostou jistotu zaměstnání. Jsou to elektro obory, které mají 100% jistotu zaměstnání, pokud ti kluci nebo děvčata o to mají zájem a opravdu se dobře vyučí. Máme tam takové obory, jako je třeba pokrývač, instalatér. To jsou věci, které jsou nedostatkové a co máme i na jedné škole a učíme, třeba obor kominík, na který je tedy velký zájem.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Pane předsedo Štěchu, vy jste slyšel problémy právě Ústeckého kraje. Řekněte mi, jak právě Ústeckému kraji může vláda pomoci? Co chystáte třeba pro tu skupinu těch lidí s tím nejnižším vzděláním?

Milan ŠTĚCH, předseda Senátu /ČSSD/
--------------------
Tak jsou to ty věci, o kterých bylo hovořeno. To znamená, stát může pomoci z veřejných zdrojů, může samozřejmě také pomoci tím, že bude velmi intenzivně jednat s potencionálními investory, kteří můžou přijít zejména do průmyslových zón, může pomoci například v oblasti krajinotvorby, ale také bych se chtěl zmínit, že u nás máme agrární sektor. Agrární sektor u nás vyklidil poměrně velmi výrazně prostor živočišné výrobě. Ta živočišná výroba znamená taky zvýšení pracnosti v té oblasti agro, agrární. A myslím i tam, že je malá přece jenom možnost. Každá desetina, kterou se zaměstnanost zvedne, je velmi, velmi přínosná. Takže já si myslím, že těch možností je několik. Ale, co chci říci, nebude to otázka několika měsíců. Když se podíváte do minulosti, tak většinou ten obrat nastává v růstu zaměstnanosti až tehdy, kdy hrubý domácí produkt roste meziročně o takové minimálně 3 %, pak se zvyšuje také zaměstnanost. A já znova musím opakovat, jestli chceme s tou zaměstnaností něco dělat, musíme se soustředit také na podporu služeb všeho druhu, všeho druhu.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Pane předsedo Stanjuro, my se tady bavíme konkrétně o Ústeckém kraji. Zaznělo tady číslo 68 tisíc. Může agrární sektor pojmout aspoň část těchto lidí nebo významnou část, aby ta nezaměstnanost klesla?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/
--------------------
Já si myslím, že musíme vytvářet obecná pravidla, zlepšovat podmínky pro podnikání, aby ty soukromé firmy zaměstnávaly, abychom nezhoršovali podmínky pro živnostníky, jak plánuje nová vláda, protože velmi pravděpodobně ten, který ukončí živnost, skončí na úřadu práce. Možná, že neplatil daň z příjmů, ale platil nějaké zdravotní a sociální pojištění. V okamžiku, kdy skončí takový živnostník nebo bývalý živnostník na úřadu práce, tak za něj platí sociální a zdravotní pojištění stát, platí mu podporu v nezaměstnanosti, případně některé dávky, do kterých, které může, může potřebovat. Já jsem z Moravskoslezského kraje, kde ta situace je podobně neutěšená jako v ústeckém regionu. Myslím si, že tam jsou recepty, jak přímo pomoct tomuto kraji. Máme připravené stavby v dopravní infrastruktuře. Myslím si, že například v rozpočtu pro letošní rok jsou tam ty projekty schváleny dobře. Chtělo by to, aby v příštích letech 2015, 2016 ty významné stavby z našeho regionu byly podporovány, aby byly podporovány naše veřejné vysoké školy z našeho regionu ..., tak a říkám, protože vedle nás je polská průmyslová aglomerace a tamější podniky a podnikatelé mají mnohem lepší podmínky pro podnikání, mají nižší cenu za energie, nemají tak přísné emisní limity, přitom ty fabriky jsou od sebe pár kilometrů a vzduch prostě nezná, nezná tu hranici, tak záleží i na vládě a parlamentu, aby nezhoršovaly podmínky našim podnikatelům, protože ta konkurence je obrovská, je u našich sousedů. A já chci jenom připomenout, že to číslo je sice, ne sice, je opravdu vysoké, na druhé straně se musíme podívat i kolem sebe v Evropě a přesto, že to číslo je tak vysoké, tak jsme pátá nejlepší země podle Eurostatu, ...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Přesto ale to číslo je poměrně /nesrozumitelné/ ... jsme si řekli, co jsme si řekli na začátku.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/
--------------------
Dva z našich sousedů jsou na tom, ne ... souhlasím ..., dva z našich sousedů jsou na tom lépe, a to je Německo a Rakousko a jiní naši sousedé jsou na tom mnohem hůře. Velmi často říká, slyším od představitelů vládní koalice v posledních dnech o tom, jak, a my s tím souhlasíme, že některé recepty ze Slovenska můžeme vyzkoušet, na druhé straně ta nezaměstnanost je tam skoro dvakrát vyšší než u nás a tudy bychom jít neměli.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Tak, rozumím. Pane předsedo, pojďme se posunout dál. Já se zeptám pana předsedy Štěcha. Dneska premiér Bohuslav Sobotka, když mluvil o těch příčinách, tak mluvil také o dotacích. Mluvil o tom, že za nezaměstnaností stojí neschopnost minulých vlád čerpat dotace. Řekněte mi ale, neměl by stát umět řešit tuhletu situaci mimo jiné také bez dotací?

Milan ŠTĚCH, předseda Senátu /ČSSD/
--------------------
Tak samozřejmě, že je škoda, že se evropské prostředky nevyužily efektivnějc a v plném, v plném rozsahu. To každý vidíme a do budoucna je potřeba, aby to stát uměl řešit bez dotací, protože dotace jsou přechodná záležitost. Jednou, až pokud dosáhneme nějakého průměru Evropské unie, tak těch dotací bude, bude minimum. Takže já také souhlasím s tím, abysme se naučili vycházet s vlastními zdroji, ale teďko my ty dotace mít můžeme a my je v plném rozsahu nevyužíváme. A já bych ještě chtěl reagovat na to, jak říkal pan Stanjura, že jsme na tom poměrně dobře v Evropě. No, já bych to příliš nepřeceňoval, protože je potřeba si uvědomit, že ta nezaměstnanost v Evropě je strašně vysoká všude a ty západní země mají ale daleko vyšší podporu nezaměstnanosti. Já po ní nevolám v tuto chvíli, ale já volám po tom, abysme se zamýšleli, že v tom světě něco nefunguje i v Evropě a nefunguje to, co se nazývá "stékání kapitálu". Tady se zejména pravicoví politici razili, že když se těm bohatým, úzké skupině, 1 % bohatých ve světě, nechají finanční zdroje, takže oni je investují a že to bohatství pak stéká dolů a dělá, dělá práci. Ale ten svět se za poslední dvě dekády změnil tak, že ti bohatí většinou nebo z části, z části s těmi penězi spekulují, obchodují s nimi pouze na komunitních burzách, finančních burzách a bohužel těch příležitostí k práci vzniká méně, míň se investuje do průmyslový oblasti, míň se investuje do oblasti služeb. A to si myslím, že je problém, kterým bysme se měli zabývat a v rámci i té globální diskuse, evropské diskuse bysme také měli se snažit tento stav změnit.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Tak pane předsedo Štěchu, tím se dostáváme už poměrně do jaksi vzdálených oblastí od té, od té mé otázky, ale koneckonců ...

Milan ŠTĚCH, předseda Senátu /ČSSD/
--------------------
Ale to se nás přímo dotýká.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
... i od té nezaměstnanosti. Já se zeptám ještě pana hejtmana Bubeníčka. Ptal jsem se na dotace. Mě by zajímalo, a často se o tom ... opozice o tom často hovoří, že za to koneckonců můžou také regionální vlády, právě hejtmanství, že nečerpají dostatek dotací nebo správně dotace tak, aby mohly podporovat nezaměstnanost anebo zaměstnanost ve vlastních krajích. Když to řeknu trošku nadneseně, nemáte také trošku "máslo na hlavě"?

Oldřich BUBENÍČEK, hejtman, Ústecký kraj /KSČM/
--------------------
To je otázka, kdo má v této republice "máslo na hlavě" za takovéto, za ta vysoká čísla nezaměstnanosti.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Ne, já se ptám na nečerpání dotací, nikoli za samotnou nezaměstnanost.

Oldřich BUBENÍČEK, hejtman, Ústecký kraj /KSČM/
--------------------
Jasný. Dotace snažíme se čerpat. My jsme měli dost dlouho problém s pozastavením ROPem Severozápad. Nyní se to nějakým způsobem rozjelo, takže se snažíme, připravujeme se i na nové období, takže já si myslím, že zde ta snaha, alespoň Ústeckého kraje a Karlovarského kraje, kde tvoříme tedy jeden celek, že ta snaha, snaha tady určitě je.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Pánové, díky za váš čas, mějte se hezky. Děkuju, na shledanou.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/
--------------------
Děkuju, na shledanou.

Oldřich BUBENÍČEK, hejtman, Ústecký kraj /KSČM/
--------------------
Na shledanou.

Milan ŠTĚCH, předseda Senátu /ČSSD/
--------------------
Na shledanou.

« zpět na přehled