Jednání Valné hromady Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57

13. 3. 2014; Opava
   
Předseda poslaneckého klubu ODS a poslanec Zbyněk Stanjura se třináctého března v Opavě zúčastnil jednání valné hromady Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57. Na tomto jednání byly mimo jiné projednány zprávy o hospodaření a činnosti Sdružení za rok 2013, návrh rozpočtu, či další plán činnosti na letošní rok.
 
Členské obce a firmy Sdružení včetně přítomných hostů si na valné hromadě rovněž vyslechly aktuální stav přípravy a realizace jednotlivých úseků silnice I/11 a I/57. „Oproti minulým letům zaznamenalo financování dopravní infrastruktury v západní části našeho kraje značnou dynamiku. Jsem rád, že jsem se na tomto výsledku mohl spolu s ostatními poslaneckými kolegy společně podílet,“ konstatoval poslanec Stanjura.
 
Aktuální informace týkající se přípravy klíčových staveb v západní části Moravskoslezského kraje povzbudily všechny členy Sdružení, jeho partnery i přítomné poslance a senátory napříč politickým spektrem.
 
„Je více než pozitivní, že plynule pokračuje financování dálničního přivaděče k dálnici D1 „Prodloužená Rudná“ a jeho navazujícího úseku „Mokré Lazce“, který je spolufinancován z evropských fondů. V druhé polovině roku 2015 bude celá trasa průjezdná. Finanční prostředky jsou také zajištěny na zahájení výstavby východní části severního obchvatu Opavy. Peníze byly uvolněny také na pokračování přípravy obchvatu Krnova a západní části severního obchvatu Opavy“, zdůraznil po skončení jednání poslanec Zbyněk Stanjura.
  
Podle jeho slov je nyní bezpodmínečně nutné urychleně vyhlásit výběrová řízení na zhotovitele krnovského obchvatu a východní části severního obchvatu Opavy.
 
„Obě stavby jsou připraveny k realizaci. Tendry musí zahájit stát, který je nyní na tahu. Z naší strany jsme učinili vše, co bylo možné. Není absolutně žádný důvod, aby stát s výběrovými řízeními u těchto staveb otálel“, doplnil tajemník Sdružení Martin Dostál.
 
I přes tyto úspěchy stojí před Sdružením řada dalších výzev, a proto ve své intenzivní činnosti pokračuje i nadále. „Práce je před námi stále dost. Je nutné intenzivně pokračovat v přípravě západní části severního obchvatu Opavy, naprostou nezbytností je vyřešit problematiku jedenáctky v Nových Sedlicích a v Komárově, na silnici I/57 pak ve Skrochovicích a v Městě Albrechticích“, dodává tajemník Sdružení Martin Dostál.
   
Sdružení je podle jeho slov připraveno i nadále pomáhat svým členským obcím se zvyšováním bezpečnosti na frekventovaných silnicích I/11 a I/57.
  
V neposlední řadě je ambicí Sdružení při nejbližší revizi transevropských dopravních sítí TEN-T prosadit ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a státem zařazení silničního a železničního koridoru Ostrava-Opava-Krnov-Bartultovice-Opole do jejich globální sítě.

O zařazení tohoto koridoru usiluje Sdružení a Moravskoslezský kraj již od roku 2012.

« zpět na přehled