Zbyněk Stanjura: Solidarita a soucit jsou konzervativní hodnoty

16.10.2013

Solidarita a soucit jsou typické konzervativní, pravicové hodnoty. Důležité místo má solidarita bohatých s chudšími, zdravých s nemocnými, bezdětných s těmi, kteří mají děti, mladých se starými, zaměstnavatelů se zaměstnanci. Některé životní situace vyžadují speciální úctu a podporu. Musíme pečovat o ty, kteří se o sebe postarat nemohou, zajistit lidem důstojné stáří a kvalitní lékařskou péči.

Sociální systém může potřebovat každý z nás. Vykážeme však ze sociální systému černé pasažéry, kteří solidaritu ostatních daňových poplatníků zneužívají. Maximum prostředků určených na sociální zabezpečení musí směřovat těm skutečně potřebným. Musíme změnit stav, kdy mnohé sociální dávky získávají ti, kteří je nepotřebují, nebo dokonce ti, pro které se staly lukrativním zdrojem obživy. Kvůli podobným případům se potom často nedostává peněz na pomoc těm nejslabším.

Zrušíme kšefty s chudobou na ubytovnách jednoduchým způsobem. Za každé lůžko navrhujeme platbu včetně energií maximálně 1 tisíc korun měsíčně.

Prosadíme povinnost veřejné služby pro dlouhodobě nezaměstnané. Pracovat musí být výhodnější, než pobírat sociální dávky. Pracovat musí každý, kdo je 6 měsíců bez práce, anebo se na zaměstnání nepřipravuje. Každý takový člověk, žádající o sociální dávky a schopný práce, odpracuje pro společnost 20 hodin týdně. Kdo odmítne pracovat, bude mít nárok pouze na existenční minimum.

Specifická ochrana v sociální pomoci bez časového omezení však patří lidem, kteří opravdu pracovat nemohou, tedy opuštěným dětem, lidem se zdravotním pojištěním a našim seniorům.
Výplata dávek musí být vázána na dodržování jasných pravidel. Prosazujeme důsledné dodržování sociálního šetření, které jsme pomohli uzákonit. Především důslednou vazbu výplaty sociálních dávek na řádnou školní docházku dětí, výplatu všech účelově vázaných sociálních dávek přímo za službou – majiteli bytu na nájem a služby, zálohy na plyn do plynárny apod. Nemělo by tak docházet k tomu, že by dávka na bydlení byla použita na jiné účely.

Základem fungujícího státu jsou fungující rodiny. Vytvoříme lepší podmínky pro rodiny a mezigenerační solidaritu. Jako podporu fungujících rodin i pro zvyšování odpovědnosti za výchovu a péči o vlastní děti chceme zavést do systému důchodového zabezpečení možnost převodu části vlastního důchodového spoření z průběžného systému (1 %). Lidé tak budou moci přispět rodičům, kteří už mají nárok na starobní důchod.

Prosadíme 80% slevu z odvodů na sociální pojištění pro zaměstnavatele, kteří vytvoří pracovní pozici na částečný pracovní úvazek, určenou především pro maminky s dětmi nebo osoby pečující o zdravotně postiženého člena rodiny ve 3. nebo ve 4. stupni závislosti.

To jsou některé body volebního programu, který Vám nabízí ODS a její kandidáti v Moravskoslezském kraji. Více se dozvíte na www.ods.cz.

« zpět na přehled