ODS prosazuje pozitivní daňové změny

06.05.2013

Vláda schválila a poslala do Parlamentu návrh zákona, který v daňové oblasti reaguje na nový Občanský zákoník a přináší našim voličům mnohé výhody. Současně naši poslanci ve spolupráci s ministry předložili návrhy na zrychlení odpisů a podporu technického vzdělávání.

10 daňových změn


1. Zrušení daně z dividendy a podílu na zisku

Dnešní stav:
Daň z dividendy se platí ve výši 15 procent, současně se zisk firmy daní 19 procenty.

Nový stav:
Daň z dividend se nebude platit, akcionáři a vlastníci obdrží plnou částku dividendy, či podílu na zisku. Odpadne dvojí zdanění.


2. Zásadní omezení ručení za DPH jen u faktur převyšující 700.000,- Kč

Dnešní stav:
Plátce DPH ručí za nezaplacenou DPH, pokud se jedná o nespolehlivého plátce. Každý poplatník musí kontrolovat u všech faktur, zda jeho dodavatel není nespolehlivý plátce DPH.

Nový stav:
Dochází k omezení vzniku ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty pouze na případy, kdy platba za zdanitelné plnění překročí dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, tedy 700.000,- Kč. Jasná úleva pro všechny plátce DPH, zejména pro malé a střední firmy.


3. Zrychlené odpisy

Dnešní stav:
Pořízený majetek se odpisuje v 1.skupině (např. výpočetní technika) 3 roky, ve druhé skupině 5 let (např. automobil) a ve třetí skupině 10 let.

Nový stav:
Pořízený majetek v první a druhé skupině a vybrané položky ze třetí skupiny se odepíší během 12 měsíců.

4. Podpora vzdělávání

Dnešní stav:
Limit stipendia 2.000,- Kč u středoškoláka a 5.000,-Kč u vysokoškoláka, pořízený majetek pro odborné vzdělávání bez zvýhodnění

Nový stav:
- zvýšení limitu odčitatelného motivačního příspěvku poskytovaného studentům formou stipendia na 5.000,- Kč měsíčně u středoškoláků a na 10.000 Kč,- měsíčně u vysokoškoláků,
- zvýhodněné odepisování majetku pořízeného pro účely odborného vzdělávání
- odpočet výdajů vynaložených na žáka nebo studenta, který se zúčastní praktického vyučování nebo odborné praxe od základu daně z příjmu formou paušálního odpočtu


5. Daňové úlevy pro studenty

Dnešní stav:
Příjmy studentů jsou zdaňovány jako u ostatních daňových poplatníků.

Nový stav:
Příjmy žáků a studentů z praktického výcviku budou osvobozeny od daně z příjmu.


6. Vyšší limit příjmu bez zdanění u příležitostných příjmů

Dnešní stav:
Při příležitostném příjmu do 20.000,- Kč se neplatí daň z příjmu.

Nový stav:
Při příležitostném příjmu do 30.000,- Kč se neplatí daň z příjmu.


7. Zvýšení limitu pro dohody o provedení práce

Dnešní stav:
Dnešní limit je 5.000,- Kč měsíčně.

Nový stav:
Nový limit bude 10.000,- Kč měsíčně.


8. Zvýšení limitu pro dary na veřejně prospěšné účely

Dnešní stav:
Fyzické osoby si mohou odečíst od základu daně 10 procent a právnické osoby pět procent na veřejně prospěšné účely.


Nový stav:
Fyzické osoby si mohou odečíst od základu daně 15 procent a právnické osoby deset procent na veřejně prospěšné účely.


9. Podpora vědu a výzkumu

Dnešní stav:
Neexistuje možnost odečíst od základu daně nákup výsledků výzkumu a vývoje od výzkumných institucí.

Nový stav:
Náklady na výsledky výzkumu a vývoje, zaplacené výzkumné instituci, si firma může odečíst od základu daně.


10. Snížení základu daně o nezaplacené faktury

Dnešní stav:
Každá vyfakturovaná částka se počítá do základu daně, včetně těch, které nejsou zaplaceny.

Nový stav:
U nezaplacených pohledávek bude snazší tvorba opravných položek, které snižují základ daně. Nezaplacená pohledávka bude rychleji odepsána.


SHRNUTÍ

Všechny návrhy snižují daně, zlepšují podnikatelské prostředí, představují prorůstová opatření, podporu vzdělávání a zpružnění pracovního trhu.


V Praze 6. května 2013

Zbyněk Stanjura
ministr dopravy

« zpět na přehled