• Jste zde:
  • Úvodní strana » 
  • Aktuality » 
  • Jak by měl stát podporovat lidi, kteří se nemohou o sebe postarat sami

Jak by měl stát podporovat lidi, kteří se nemohou o sebe postarat sami

28.03.2012

V české politice panuje klišé, že sociální politika je doménou levicových stran a pravicové strany se zaměřují výhradně na podnikatele, vyšší a střední třídu. Ve skutečnosti je sociální politika výsostně pravicové téma.


To, co prosazují levicové strany, není politika sociální, ale socialistická. Vytváří nebezpečnou finanční závislost lidí, rodin či celých skupin na veřejných penězích bez ohledu na to, v jaké míře lidé podporu opravdu potřebují a jak ji užívají. Navíc se pod ní velmi snadno schovají soběstační lidé, kteří pomoc zneužívají a odčerpávají zdroje lidem se skutečnými problémy.


Cílem sociální politiky je oproti tomu pomáhat těm, kteří si nemohou pomoci sami. Rodina, starost o bližní, soucit. To vše jsou konzervativní hodnoty, kolem kterých splétá sociální politika svou záchrannou síť.

Veřejné zdroje jsou omezené a dají se snadno vyčerpat. K tomu, aby peníze ze sociální oblasti nemizely zbytečně, stačí zachovávat některé jednoduché zásady, některá pravidla.


Mapy poskytovatelů sociálních služeb zabrání tomu, aby se služby zbytečně nezdvojovaly. Sociální služby rovněž potřebují určité garance, aby svou pomoc zabezpečily a v tom by jim pomohla větší stálost prostředků v podobě zaručeného víceletého financování. Financování s jasnými pravidly, normativy. Jak takový systém funguje v praxi, ukazuje například Opavská pečovatelská služba.


ODS se nyní zaměří na tyto cíle.
Jednotná a průhledná pravidla pro financování sociálních služeb
Chceme jasně definovat, za co a komu stát platí v systému sociálních služeb. Kromě parametrů kvality sociální péče stanovíme také jednotkovou cenu, kterou stát vynaloží například za hodinu práce sociálního pracovníka, za lůžkoden péče v ústavech.


Dlouhodobé financování sociálních služeb
Navrhneme změnu financování sociálních služeb z veřejných rozpočtů tak, aby bylo možné plánovat poskytování sociálních služeb na základě výběru a soutěže na nejméně 3 roky, ne z roku na rok. Toto opatření přinese jistotu klientům sociálního systému a pracovníkům v sociálních službách i větší efektivitu a úspory v systému sociálních služeb.


Nastavení sociálních služeb podle skutečné potřeby
Budeme prosazovat, aby základní síť sociálních služeb byla nastavena podle skladby obyvatel v jednotlivých lokalitách. Navrhujeme, aby kraje na základě podkladů z obcí vytvářely střednědobé plány sociálních služeb, které budou odpovídat skutečné potřebě. Při prosazování průhledného a stabilního financování sociálních služeb chceme rozvíjet spolupráci krajů a obcí s poskytovateli i klienty sociální péče při tzv. komunitním plánování. Umožníme tím efektivnější systém sociálních služeb v daném regionu podle dlouhodobé poptávky a nabídky.

Tyto návrhy jsem přednesl na březnové konferenci ODS v Olomouci, která se věnovala výhradně sociální politice.

« zpět na přehled